Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 15  - 22 Mei 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

Lees meer oor Kraggakamma se Sendingweek en Oos-Londen-Noord by wie Retha McPherson optree. Doen EE III. Of besoek die Cedarberg.

 

INHOUD

Xenofobie? Die verhaal van n ontluikende bediening aan vreemdelinge

Hoe nege Nigerirs in n NG kerkgebou tot bekering gekom het

Gesamentlike kruiskulturele Pinkster

Probleme? Probleme!

Kultuur is die sleutel - ook rondom jongmense

n Aangename kulturele ervaring in die kerk het beperkte waarde

Kraggakamma hou Sendingweek

Queenstown bied EE III-kursus aan

Bedieningstoerusting: Verras en dankbaar

Christen Vigsburo bied opleiding vir fasiliteerders aan

Versoek van Algemene Sinode: DiensGetuienis

n Onstuimige sinodevergadering - sonder gelyke?

Day of Prayer against xenophobic and ethnic violence in South Africa 25 May 2008

Bybel-Media: j bedieningsvennoot

Cedarberg Konferensie vir Plattelandse Geestelike Leiers

Verantwoordelike Vernuwing 2008

Bestel OpenOffice by die sinodale kantoor

Oom Giep Louw oor Zimbabwe

Retha McPherson tree van 23-25 Mei in Oos-Londen Moedergemeente op

Dit gaan goed met Vernon Louw en kie

To sleep while the wind blows

I stepped on a duck...

To be a special kind of stupid

 

 

Xenofobie? Die verhaal van n ontluikende bediening aan vreemdelinge

Die NG Kerk PE-Sentraal is reeds vir jare besig met evangelisasie. Vir baie jare was hierdie werk gerig op die onbetrokke lidmate van die gemeente. Dit het beperkte vrug gehad.

Oor n lang tyd het die oortuiging gegroei om met die evangelie uit te reik na die gemeenskap. Die woonbuurt PE-Sentraal huisves n mengelmoes van kulture - baie Xhosasprekendes - maar is veral bekend vir die groot hoeveelhede vreemdelinge wat hier versamel. Nigerirs, Ghanese, Zimbabwirs, Somalirs, Keniane, om n paar te noem. Terwyl die kerk in n rustiger deel van die woonbuurt gele is, is daar dele waar lewendige nagklubs funksioneer, met die gepaardgaande dwelmhandel en prostitusie. Baie van die uitlanders word daarvan verdink dat hulle by dwelmhandel betrokke is.

Volgens ds Gillie Noeth was die gemeente verras met die honger na die evangelie onder hierdie groepe. Hoe gevaarlik die woonbuurt ook al is, maak mense van alle kleure sonder skroom hul deure oop vir blanke NG lidmate wat aandui dat hulle oor die Here wil gesels en die evangelie wil deel. Met vrymoediogheid word op straat gesprekke met lidmate aangeknoop en stringe geestelike vrae gevra en beantwoord.

Die vreemdelinge het n sterk behoefte aan Bybels. Die gemeente versprei groot hoeveelhede Bybels, selfs al maak hulle seker dat die persoon werklik die Bybel wil lees. Daar is n sterk behoefte aan spesifiek Engelse Bybels.

As deel van die uitreik-aksie het nege Nigerirs tot bekering gekom. Toe gebeur n vreemde ding. Die gemeente stel sy kerksaal tot beskikking van ds Robert Bagna, n Ghanees, wat n gemeente bedien gerig op uitlanders (ek het n onderhoud met hom gevoer wat in die volgende Kruisgewys verskyn). Die plan was dat die Nigerirs in hierdie gemeente geestelik versorg sou word. Hulle wou egter nie. Vier het by die dissipelskap-program ingeskakel, maar dring daarop aan om deel van die tradisionele NG Gemeente te wees. Hulle woon ook eredienste by, sodat die gemeente nou van lewendige tolke gebruik maak wat agter in die kerk sit en tolk terwyl die erediens aan die gang is.

Een van die Nigerirs, Christian, ontluik as geestelike leier en begin met Bybelstudies deur die week n entjie van die kerk af. Hy en sy groeiende groep woon egter steeds PE-Sentraal se eredienste by.

Volgens Gillie kan die gemeente hulle nie indink dat hulle moet terugkeer na die tyd voor hulle die gemeenskap begin bedien het nie. As mens eers die geestelike honger gesien het, as jy die vreugde van die deel van die evangelie oor grense begin smaak, as mense oor grense die Here saam begin dien, kom daar soveel diepte en vervulling - hoe kan jy teruggaan?

Inhoud

 

Hoe nege Nigerirs in n NG kerkgebou tot bekering gekom het

Hoe lei mens nege Nigerirs na die Here? Hier is Gillie Noeth en PE-Sentraal se resep: jy bou verhoudinge met die gemeenskap, wat in hierdie geval Nigerirs, meestal (?) dwelmhandelaars van beroep, insluit. Jy ontmoet hulle in die aande op straat (die gemeente reik Dinsdag- en Vrydagaande uit), jy klop aan hulle deure, jy gee vir hulle Bybels, jy luister na hulle.

Jy maak vriende met geestelike leiers wat hulle bedien, soos Robert Bagna, Ghanese pastoor, en jy laat hulle verniet in jou kerksaal kerkhou.

Nou maak jy planne, saam met jou kruiskulturele vriende, om die gemeenskap en die evangelie bymekaar uit te bring. In hierdie geval besluit julle om die NG Kerk te gebruik om die fliek The cross and the switchblade te vertoon. Die gemeenskap kom, want hulle ken jou en vertrou jou vriende.

Na die fliek maak jy n oproep - wie wil hul lewens vir die Here gee. Wel, en toe reageer nege Nigerirs.

Dan bid jy vurig dat die bekering sal hou. Jy stel n dissipelskap-program in aksie, soos - s nou maar - die Alpha-kursus. En jy bid nogmaals.

In Gillie-hulle se geval het vier van die nege lidmate van die gemeente geword.

En dan herhaal jy die siklus met aanpassings op grond van alles wat jy in die eerste rondte geleer het.

Inhoud

 

Gesamentlike kruiskulturele Pinkster

PE-Sentraal en pastoor Robert Bagna het saamgespan om n gesamentlike, kruiskulture Pinkster aan te bied. Die gemeenskap is ook hierheen genooi. Die Pinksterweek, wat in hulle geval pas verby is, het bestaan uit die Alpha-kursus wat oor 11 aande aangebied is. Sowat 60-70 mense het dit bygewoon.

Die Pinkster het ook vir n ander vennoot, Schalk van Niekerk, wat uitreik na haweloses in die gebied, n geestelike hawe gebied waarheen hy mense kon bring. Twee meisies, wat in die proses is om te breek met prostitusie, het die Alpha-Pinkster bygewoon. n Derde eertydse prostituut het ook geestelike ondersteuning gevind.

Schalk is ook nie die enigste vennoot wat baat vind by die ontluikende multi-kulturele bediening nie. n NG-lidmaat wat n dagsorgsentrum bedryf, het talle ouers genooi na die Alpha-Pinkster. Uiteraard, soos feitlik alles in Sentraal, is die ouers ook uit alle bevolkingsgroepe.

Inhoud

 

Probleme? Probleme!

Terwyl ek luister hoe Gillie al di dinge vertel, begin ek wonder watter probleme daar alles was of is. Dit klink so maklik

n Paar van die probleme kan ek sommer self raaksien. Om NG mense sover te kry om die straat te vat oor grense heen na ander kulture. Om n tolkery tydens die erediens te organiseer. Om die fynere nuanses van ander kulturele te leer ken.

Ja, s Gillie, moenie die druk van die gevestigde gemeenskap rondom jou kerksaal waar uitlanders begin kerk hou, onderskat nie. Dit is bedreigend vir mense as dit gebeur. Ons kry nog gereeld - na n paar jaar reeds verloop het - weeklikse oproepe om oor hierdie feit te kla. Mense het ons al geld aangebied - dieselfde huurgeld as wat die uitlanders vir die saal betaal - as ons hulle daar uitsit. Probleem is natuurlik, lag hy, dat ons die saal verniet vir hulle gebruik beskikbaar stel. Toe die opstandige gemeenskapslede dit hoor, was die kommentaar: Tipies NG Kerk! Ons hoor dit as n kompliment.

n Ewe pynlike ervaring is die gesteldheid op die gebruik van Afrikaans tydens bv eredienste. Selfs lidmate van wie mens dit nie sou verwag nie, voel dat Afrikaans oral bedreig word, en nou in hulle kerk ook. Hoekom moet hier bv van n Engelse Skriflesing gebruik gemaak word ter wille van vreemdelinge, terwyl ons taal onder druk is? Mense sukkel om in te koop op die gedagte dat die evangelie so n prys van jou vra.

Dan lag Gillie as hy onthou hoe Engels-praat tydens die uitreikaksie n groot probleem was vir die boere. Dit het regtig n ruk gevat om gemakliker te raak met n Engelse geestelike gesprek. Lidmate het begin om die Bybel in Engels te lees, net om hul woordeskat en hul vermo om die Bybel aan te haal, te verbeter. Nou het ons al baie groter vrymoedigheid.

Is daar xenofobie te bespeur in Sentraal. Nee, s Gillie, hoewel blankes opvallend vreesagtig is oor die demografiese skuiwe in die gebied.

Is dit alles die moeite werd? O ja, s Gillie. In die dae toe ons n goeie gemeente wou wees, maar net vir ons lidmate, toe ons net hulle gevangeliseer het, het niks ooit regtig verander nie. Nou is ons self geestelik vernuwe. Ons is vol energie, beleef opwinding, en het hoop!

Inhoud

 

Kultuur is die sleutel - ook rondom jongmense

Gemeentes word geroep om soveel verskillende kultuurgrense oor te steek. Selfs wanneer mens net by n volgende generasie, s jongmense, betrokke raak, geld kruiskulturele rels en is kruiskulturele vaardighede nodig.

Kultuur moet verstaan word as n sisteem van kernwaardes en n persepsie van hoe die wreld inmekaar steek, wat ordentlikheid is en hoe mens sosiaal korrek optree.

Ons het almal so n kulturele sisteem en ons funksioneer dikwels onbewustelik daarvan.

Kultuur is vir n mens soos water vir die vis is - dis daar, maar jy is nie eers bewus daarvan nie. Dis eers wanneer jy uit jou poeletjie geneem word, dat jy regtig van die verskille tussen jou sisteem en di van ander bewus raak.

Kultuur is gewoonlik vir jou iets wat ander mense het, maar nie jyself nie.

Intussen kan twee groepe dieselfde taal formeel praat, maar selfs verskillende kulturele sisteme h - bv ouer en jonger Afrikaners. Hierdie sisteme kan verskillende sienings oor God h, of oor wat behoorlik en gepas is in die aanbidding van God.

Baie mense se lewens is al oneindig verryk omdat hulle gewilliglik begin het om die kulturele kodes van ander aan te leer.

Die deel van die evangelie met mense anders as jyself, bv die jongmense in jou gemeente, verg dikwels die aanleer van n nuwe kulturele taal. Ek praat hier nie bloot van n paar nuwe cool woorde nie - ek praat hier van insig in die diepste waardes, die onuitgesproke soeke na sin en die belewing van betekenis soos dit in ander kulture manifesteer.

Hoe steek mens kulturele grense oor?

Na n gesprek vroer vandeesweek met Ryk van Velden van die Toerustingsburo vir Interkulturele Werkers, het ek nie n beter antwoord as om te s: Laat Ryk ons leer! Hy sal ons hopelik eersdaags in Port Elizabeth besoek - lles meer oor di werk by http://www.gemeentes.co.za/webbladsye/TIW.html

Intussen net dit: Luister, met erns, sonder om antwoorde of response te gee, is belangrik. Respek. Die bereidheid om nuwe dinge te leer. Om ander se integriteit te aanvaar. Die vorming van vriendskapsbande oor grense heen.

Na my beskeie mening is die hantering van kulturele verskille - BINNE gemeentes en na buite - die een, eintlike, wesenlike uitdaging waarvoor ons bediening in die NG Kerk te staan gekom het.

Inhoud

 

n Aangename kulturele ervaring in die kerk het beperkte waarde (orrels? orkeste?)

Wanneer mens so oor kultuur praat, is die slaggat om te dink die kerk is geroep om vir mense bloot n aangename kulturele ervaring gee. Baie van dit wat in gemeentes gebeur om mense te trek en vernuwing wat in hierdie opsig gesoek word, is eintlik bloot n skuif in die gangbare kultuur van die gemeente. Dit soek na versiering in n kontemporre styl om so die gemeente te vernuwe. Dit kan baie oppervlakkig wees, hoewel kerk en gangbare kultuur sekerlik nie ver verwyderd hoef te wees nie.

Dit is hoekom die worship wars - die stryd om bv n orkes in gemeentes te benut - seker sy waarde het, maar nog nie die eintlike rede waarom n kulturele sensitiwiteit nodig is nie. Mens lok gewoonlik hiermee n paar kom kykers, maar dis ook al.

Konflik in gemeentes hou volgens Kerkspiel se bevindinge (Kruisgewys 8/2) met die volgende sake verband: verandering in musiekstyl (32%) en verandering in aanbiddingstyl (31%). Op bladsy 16 van di Kruisgewys staan: orkeste en nuwe liedere het van 1993 tot 2006 met 20% toegeneem in gemeentes, dit wil dus voorkom of die bands en die songs meer word, maar diegene wat saamsing word minder. n Nuwe musiekstyl het nie hond-haaraf gemaak nie. Overgesetsynde: n kultuurstyl doen dit nie regtig nie.

Die worship wars is kontraproduktief.

Waarom kulturele sensitiwiteit? Ek kan aan n paar redes dink:

1. Om effektief te kan kommunikeer in n taal wat verstaan word - om dus kultureel meertalig te word - al bly jy Afrikaans of Engels praat;

2. Om werklik gasvry te kan wees - mense van harte te kan ontvang;

3. Om geestelike gemeenskap te kan skep waar dit tans nie bestaan nie;

4. Om jou verstaanshorisonne te verbreed;

5. Om stereotipering te vermy.

6. Om vir God bruikbaar te wees.

Inhoud

 

Kraggakamma hou Sendingweek

Prof Jan van der Watt lei Kraggakamma se Sendingweek - Aksie:Getuig! vanaf Sondagoggend 25 Mei tot Woensdagaand 28 Mei.  Die Tema's is as volg:

a) Sondagoggend: Vir God kan jy nie wegkruip nie - wees maar net gehoorsaam!
b) Sondagaand: Die hart van sending: die God waaroor alles gaan
c) Maandagaand: Sendingwerk is knieg-werk - maar dit is nie sonder gevare nie!
d) Dinsdagaand: Uitdagings vir sendingwerk - en jy is deel daarvan
e) Woensdagaand: Die sendingboodskap - eenvoudig, maar ononderhandelbaar!

Die Sondagoggenddiens vind om 9:00 plaas en die aandbyeenkomste almal om 18:30.  Sop word na die tyd bedien en donasies is welkom.

Enige navrae - ds Veneto Keyter, selfoon: 083 457 6778

Inhoud

 

Queenstown bied EE III-kursus aan

Ds Peet Louw van Queenstown skryf:

Ons gemeente bied vanaf 6-11 Junie drie EE111 kursusse tegelyketyd aan.  'n Volwasse, jeug en kinder EE111 word aangebied.  Belangstellendes kan ons kerkkantoor kontak by 045 838 1891.  Die volgende webwerf gee ook meer inligting  http://www.ee3.co.za

Inhoud

 

Bedieningstoerusting vir lidmate: Verras en dankbaar

Gemeentes moet bedien word, sodat die gelowiges toegerus en diensbaar in hul leefwreld van elke dag getuies vir die Here kan wees.

Gelowiges moet in staat wees om in mense rondom hulle se geestelike behoeftes te help voorsien.

Gemeentes moet in staat wees om punte waar die Woord verkondig word te vermenigvuldig, sodat die kennis van die Here soos n aangename geur kan versprei.

Met hierdie, en nog ander, oogmerke het die NG Kerk in Oos-Kaapland reeds twee bedieningskursusse, pastorale versorging en prediking, ontwerp. Dit word in die volgende maande tydens 16 verskillende kursusgeleenthede reg oor die sinodale gebied aangebied.

Vir ons is dit wonderlik hoe die kerk in die Oos-Kaap hierdie geleentheid aangryp. Onthou, ons praat hier van lidmate wat toegerus en geakkrediteer word om te doen wat tradisioneel as predikantswerk gesien is. Baie gemeentetjies wat nie langer dominees kan bekostig nie, en reeds slegs deur ouderlinge bedien word, baat hierby. Ook gemeentes wat n visie vir hul konteks het en meer bedieningsleiers in die veld wil stoot.

Vandag staan die inskrywingstal reed op meer as 110.

Meer inligting kan verkry word by www.ngkok.co.za/lidmaatbediening.

Inhoud

 

Bedieningsopleiding: nog plek beskikbaar

Die kursus in pastorale versorging wat op 20 Junie in Uitenhage begin, het nog heelwat plek. Dieselfde geld die pastorale kursus van 15 Julie (aanvangsdatum) te Aliwal-Noord, asook die pastorale versorgingskursus wat op 1 Augustus te Maclear begin.

Die predikingkursus wat te Aliwal-Noord gehou sou word, is gekanselleer omdat net een inskrywing ontvang is. Hierdie persoon word nou te Molteno opgelei (hy is van Burgersdorp).

 

Christen Vigsburo bied opleiding vir fasiliteerders aan

CABSA, die Christen-Vigsburo van Suidelike-Afrika bied van 29 Junie tot 5 Julie opleiding vir kerklike fasiliteerders vir die Kerke, Kanale van Hoop-program aan.

Mens sal s graag wil sien dat n klompie Oos-Kapenaars ook hierdie opleiding ondergaan.

Dit is n formidabele uitdaging om kerklidmate by hierdie belangrike aksie te betrek.

Belengstellendes kan ds Nelis du Toit kontak by management@cabsa.co.za of by 021 873 0028, of ook vir Aneleh Fourie-Le Roux by training@cabsa.co.za en 021 851 4189

Cabsa het een van die beste webbladsye in die wreld, ten minste op hierdie terrein: www.cabsa.co.za

 

Versoek van Algemene Sinode: DiensGetuienis

Ds Willie van der Merwe van ADDG bring die volgende onder ons aandag:

1. Internasionale Kinderdag

Internasionale Kinderdag word vanjaar op 1 Junie 2008 gevier wat n Sondag is.  Dit gee aan kerke n goeie geleentheid om die saak van die beskerming van ons kinders op die gemeente se agenda te neem.  Van die sake wat ter sprake kan kom is:

Die bevordering van gesonde en gelukkige gesinne en gesinsverhoudinge

Die bevordering van waardes soos liefde, respek vir die lewe en vir mekaar, sorg vir mekaar

Die bevordering van sosiale geregtigheid veral tov die plek van kinders in die samelewing

Die bevordering van omgee gemeenskappe wat kinders beskerm

Die rolle van ouers, vaders en moeders tov van die opvoeding van kinders en die oordra van waardes.

Klik hier vir meer inligting

2. Nasionale Kinderbeskermingsweek

Die Nasionale Kinderberskermingsweek word vanjaar vanaf 26 Mei 2008 tot 1 Junie 2008 gevier.  Dit is n aangeleentheid wat deur die SA Regering gerel word en die Departement Maatskaplike Ontwikkeling het die godsdienssektor versoek om by beide geleenthede betrokke te raak.  Ek heg die oproep wat aan al die geloofsgroepe gestuur is hierby aan.  

Hierdie temas sou dalk in die liturgie, prediking of voorbidding in die erediens ter sprake kon kom.  Dalk kan dit ook in die gemeentes se aankondigings vermeld word.  Dit kan egter ook wees dat gemeentes dit aangeleentheid op n ander manier bv in omgeegroepe of n Bybelstudie of besprekingsgeleentheid aan die orde wil stel. 

Die mishandeling en misbruik van ons kinders is n krisis waaroor die kerk nie kan stilbly nie. 

Inhoud

 

n Onstuimige sinodevergadering - sonder gelyke?

In sy artikel oor die impak van die moderne teologie op die NG Kerk vertel Schalk du Toit onderhoudend oor die drama tydens die Sinode van 1862 in die Kaap. Dit lees plek-plek soos n moderne sepie. Klik hier vir Schalk se artikel

Inhoud

 

Day of Prayer against xenophobic and ethnic violence in South Africa 25 May 2008

Pierre van Wyk stuur meegaande oproep en gebedsvoorstelle rondom n dag van gebede teen xenofobiese en etniese geweld in Suid-Afrika. Dit is opgestel deur Bennie Mostert van Jerigo Mure.

Inhoud

 

Bybel-Media: j bedieningsvennoot

Lekker eietydse Bybelstudiegids

Magla die dogter wat buite die boks gedink het deur Christelle Bekker en Nico Simpson verskyn 30 Mei by Bybel-Media teen R79.95

Ons weet dat gesinne die eintlike plek is waar geloof geleer en geleef word. Een van die opbouendste gewoontes van n gesin is om gereeld saam die Here te ontmoet en te aanbid. Dit word n reis wat gesinne se geloof versterk en hulle aanmekaar bind.

In Magla die dogter wat buite die boks gedink het word 40 cool Bybelkarakters, waarvan die meeste minder bekend is, uit hulle wegkruipplek in die Bybel gehaal. Hulle kon net sowel vandag geleef het, want hulle is mense net soos ons, met dieselfde giere, drome, vrese en hang-ups.

Hierdie Bybelkarakters sal elke gesin baie gee om oor te dink en te praat.

Nog 102 Bybel-Media-studente kry sertifikate!

Meer as 100 studente van die Nehemia-Bybelinstituut (NBI) en die Hugenote-Bybelinstituut (HBI) het verlede Vrydag sertifikate by die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (Pretoria Universiteit) ontvang. Baie geluk aan hulle.

NBI verskaf praktiese opleiding aan geestelike leiers van n groot verskeidenheid kerke. HBI bied ook n verskeidenheid twee jaar-kursusse op n-matriekvlak aan wat gemik is op die gewone mens.

God se donkie help Godsdienswerkers by gevangenisse

Wessel Jordaan noem homself God se donkie. Jordaan, self n oud-gevangene wat deesdae verbonde is aan die Waterval Christelike Sentrum in Centurion, help di week vir godsdienswerkers by verskillende gevangenisse met hul bedieningstrategie. Wessel se passie vir die bediening moet gehoor en gesien word. Hy vertel dat hy God se donkie is omdat hy die goeie tyding oor God in tronke indra. Hy vertel ook hoe sy klip-hart een nag uitgeruk is terwyl hy in die tronk was. En hoe hy n nuwe, beter hart gekry het ...

Dis Bybel-Media se oophand-donateurs wat die Bybelstudiekursusse vir di bediening moontlik gemaak.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 00 27 21 873 6971

Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

Inhoud

 

Cedarberg Konferensie vir Plattelandse Geestelike Leiers

18 en 19 Junie 2008

Graag wil ons u net herinner aan die Cedarberg Konferensie wat aangebied word 18-19 Junie 2008 op Citrusdal deur die VG en NG Kerke Citrusdal in samewerking met Communitas.  Ons is bevoorreg om goeie sprekers te h en 17 werkswinkels te kan aanbied wat n verskeidenheid van Kerkwees dek, onder andere die volgende:

* Uit Colesberg kom vertel Niekie Pretorius vir ons die merkwaardige verhaal van die Hantam Community Education Trust;

* die Langkloof kom deel hulle verhaal rakende middelafhanklikheid;

* die VGK Ring van Graaff-Reinet met 13 gemeentes wat sonder n predikante funksioneer, kom deel met ons hoe hulle Draers van Hoop bly;

* n Boer van Frazerburg kom deel sy verhaal van baie uitdagings rakende Grondhervorming;

* Kinder-, Tiener- en Kategesebediening word bespreek;

* n Erediens vir alle ouderdomme met n gestuurde karakter;

* die verhaal van n gemeente wat finansieel van afhanklikheid tot selfstandigheid gegroei het;

* en nog talle werkswinkels wat ons Draers van Hoop laat wees.

Die program, asook die inskrywingsvorm, is op die web beskikbaar. n Volledige program met meer besonderhede oor die onderskeie werkswinkels word eersdaags aan u gepos.

Indien u enige navrae het, is u welkom om ons te kontak:

Ds. Danielle van Zyl 0229212300 of 0832617650 of e-pos: keteng@kingsley.co.za

Ds. Johan Witbooi 0229212602 of 0836295067 of e-pos: njwitbooi@xsinet.co.za

Vir navrae oor verblyf en logistieke relings:

Nella-Marie Venter 0229212085 of 0829270504

Ons sien uit daarna om u op Citrusdal te ontvang.

Danielle van Zyl

Projekkordineerder

Inhoud

 

Verantwoordelike Vernuwing 2008

n Kerk met n volgende generasie 26 en 27 Augustus 2008 te Stellenberg-gemeente. Ons gaan vanjaar mt mense, en nie r mense praat nie, s die aanbieders. Gaan luister onder andere na Jak de Priester, Coenie Burger, Mike van Graan, Simon Cezula en Wilna Snyman.

Navrae by Esta Nel: +27 21 9764519.

Inhoud

 

Bestel OpenOffice by die sinodale kantoor

Gemeentes wil dikwels hul kantoorprogrammatuur opdateer, maar kan dit nie bekostig nie. OpenOffice is gratis open source programmatuur en word deur baie kantore wreldwyd gebruik.

Jy kan dit gratis van die internet aflaai, maar dan moet jy n breband internetkonneksie h.

Om gemeentes of ander lesers van OosKaap eNuus by te staan, sal ons vir jou die sagteware op CD stuur teen R30 (posgeld en verpakking ingesluit.

Kontak Nellie by db@ngkok.co.za, tel 041-365-3159 of faks 041-365-3156.

Die BANKBESONDERHEDE van die sinode is ABSA, NG Kerk in Oos-Kaapland, nr 290 581 192, takkode 500517. Verwysing: OpenOffice. Stuur jou betalingsbewys aan ons by bogeneomde kontakbesonderhede.

Die Sinode kan nie enige ondersteuning rondom die installering en aanwending van die programmatuur bied nie. Die aanbod is n blote diens aan gemeentes wat nie oor breband-toegang tot die web beskik nie, en sluit geen waarborge in nie. Vir ondersteuning moet OpenOffice se eie bronne op die web gebruik word.

Inhoud

 

Oom Giep Louw oor Zimbabwe

Jean Greyling het verlede week gesprek met oom Giep Louw, voormalige sendingsekretaris en iemand met nou bande met werkers in Zimbabwe, gevoer op Radio Kingfisher. Hier is n paar aantekeninge wat die inhoud van die gesprek reflekteer. Dit is tragies.

Inhoud

 

Retha McPherson tree van 23-25 Mei in Oos-Londen Moedergemeente op

n Opgewonde ds Johan Labuschagne vertel dat Retha McPherson van 23 tot 25 Mei n Oos-Londen Moedergemeente optree.

Hy skryf: Haar program lyk soos volg:

Vrydagaand: 'n 'Mans en Vroue-aand'  19h00 Grens Voorbereiding skool  (Sop en broodjie aand.) 

Saterdag-oggend 'n Vroue-oggend, 09h30 NG Moedergemeente Kerk (verversings na die tyd)

Sondag-oggend lei sy ons erediens!

Geen kaartjie verkope sal plaasvind nie en die naweek word gratis aangebied. Registrasie is belangrik om voor te berei vir die hoeveelheid mense wat dit sal bywoon.

Registrasie:

Jy kan direk op die internet registreer deur hier te klik, of

by die Kerkkantoor (043 - 7227711)

of deur Tania Bezuidenhout by 083 316 2337 te skakel.

Inhoud

 

Dit gaan goed met Vernon Louw en kie

Dis altyd lekker om van ou vriende te hoor. Vernon Louw het tot n paar jaar gelede baie goeie werk in Queenstown gedoen, onder andere saam met ds Willem Ltter, wat intussen na die Wes-Kaap geskuif het.. Hy stuur vir ons die volgende storie (To sleep while the wind blows) en skryf:

Met die Louws gaan dit baie goed. Ons is ontsettend gelukkig in Houtbaai. Dis so lekker om weer in 'n gemeente te wees. Preek dat die spoeg spat en organise almal tot hulle moeg is. Sien br. Willem nog van tyd tot tyd en dan kuier en bid ons soos van ouds weer saam !

Voorspoed en sen toegebid, Vernon!

Inhoud

 

To sleep while the wind blows

Years ago, a farmer owned land along the Atlantic seacoast.   He constantly advertised for hired hands. Most people were reluctant to work on farms along the Atlantic. They dreaded the awful storms that  raged across the Atlantic, wreaking havoc on the buildings and crops. As the farmer interviewed applicants for the job, he received a steady stream  of refusals.

Finally, a short, thin man, well past middle age,  approached the farmer. 'Are you a good farm hand?' the farmer asked him.   'Well, I can sleep when the wind blows,' answered the little man.

Although puzzled by this answer, the farmer, desperate for help, hired him. The little man worked well around the farm, busy from dawn to dusk, and the farmer felt satisfied with the man's work. Then one night the wind howled loudly in from offshore. Jumping out of bed, the farmer grabbed a lantern and rushed next door to the hired hand's sleeping quarters. He shook the little man and yelled, 'Get up!  A storm is coming! Tie things down before they blow away!' The little man rolled over in bed and said firmly, 'No sir. I told you, I can sleep when the wind blows.'

Enraged by the response, the farmer was tempted to fire him on the spot.  Instead, he hurried outside to prepare for the storm. To his amazement, he discovered that all of the haystacks had been covered with tarpaulins. The cows were in the barn, the chickens were in the coops, and the doors were barred. The shutters were tightly secured.  Everything was tied down.

Nothing could blow away. The farmer then understood what his hired hand meant, so he returned to his bed to also sleep while the wind blew.

Inhoud

 

I stepped on a duck...

Three guys die together and go to heaven.... St. Peter says, We only have one rule...don't step on the ducks as they are God's favorite creation.

They enter heaven and see ducks everywhere, and it's almost impossible to not step on a duck.

The first guy accidentally steps on one, and soon here comes St. Peter with the biggest, ugliest woman he'd ever seen...St Peter chains them together and says, Your punishment is to be chained to this ugly woman forever.

The next day the second guy steps on a duck...Sure enough, St. Peter comes with another ugly woman and chains them together.

Seeing this, the third guy is very, very careful. He goes for months and doesn't step on any ducks.

One day, St. Peter comes along with this beautiful woman: Blonde, blue-eyed, very young and very sexy.

He chains them together and leaves without a word.

The man remarks, I wonder what I did to deserve this good fortune?

And the Blonde says, I don't know about you, but I stepped on a duck

(Dankie aan David Higgs)

Inhoud

 

To be a special kind of stupid

Women over 50 don't have babies because they would put them down and forget where they left them.

A friend of mine confused her Valium with her birth control pills... She has 14 kids but doesn't really care.

One of life's mysteries is how a 2-pound box of chocolates can make a woman gain 5 lbs.

My mind not only wanders, it sometimes leaves completely.

The best way to forget your troubles is to wear tight shoes.

The nice part about living in a small town is that when you don't know what you are doing, someone else does.

The older you get, the tougher it is to lose weight because by then, your body and your fat are really good friends.

Just when I was getting used to yesterday, along came today.

Sometimes I think I understand everything, and then I regain consciousness.

Amazing!  You hang something in your closet for a while and it shrinks 2 sizes!

Skinny people irritate me!  Especially when they say things like...'You know sometimes I forget to eat!' ......Now I've forgotten my address, my mother's maiden name and my keys, but I have never forgotten to eat.  You have to be a special kind of stupid to forget to eat!

The trouble with some women is that they get all excited about nothing and then they marry him.

I read this article that said the typical symptoms of stress are eating too much, impulse buying, and driving too fast. Are they kidding?  That's my idea of a perfect day!

(Dankie aan Ockert Moore)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud