Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 17 - 5 Junie 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

NG Kerk Sondagsriviermond op 1 Junie gestig - gemeente nommer 106

Tobie de Wet: Versoek om feite, foto’s en ander bedieningsinligting

Winterskool vir Aanbidding en Musiek: 8, 9 Augustus

Danie Matthee se Obed Nuusbrief  - Mei 2008

Stuur ‘n e-pos aan jou agtergeblewe geliefdes - NA die wegraping!

Nigeriërs en risiko’s ter wille van die evangelie

Dringende Versoek re Bloed

Multi-kulturele en multi-rassige bedieninge groei vinniger en groter

C-Kruis nou 13thFLOOR

Bybel-Media Nuusbrief 9/2008

Jaarverslag van die Hugenote Kollege

Vrae oor ‘n bediening in Kanada?

Pun of the Day

 

 

NG Kerk Sondagsriviermond op 1 Junie gestig - gemeente nommer 106

Dit was ‘n regte plattelandse fees soos min: die afstigting van die Oos-Kaapse gemeente nommer 106, Sondagsriviermond, op Sondag, 1 Junie 2008.

Die erediens en meegaande verrigtinge het so tussen 2 en 3 ure geduur, met geen vervelige oomblik nie. Die storie van die totstandkom van hierdie gemeente is met gepaste kleur en geur vertel - sover as 40 jaar terug. Dit begin op ‘n nederig manier by die Coega buitewyk van die Uitenhage Moedergemeente. Stories is vertel, foto’s gewys, en die Here se hand oor dekades raakgesien, bevestig en gevier.

Chris van Wyk, moderator van die jongste sinode, het die erediens gelei, waarna Danie Nel, leraar van Uitenhage-Oos, die ou moeder, die verrigtinge as seremoniemeester gelei het. Lidmate het die geskiedenis nagevors en met foto’s op die dataprojektor toegelig. Ons kon hoor hoe die bediening van Coega na Colchester/Cannonville verskuif het, hoe die koop van die kerk-erf op die veilig in die slag gebly het (uitoorlê deur ‘n ander kerk), en het veel meer sappige brokkies geluister. Predon Roodt kon wonderlike verhale vertel hoe lidmate verantwoordelikheid vir die voltooiing van die kerkgebou geneem het.

Toe word die kerkraad bevestig deur ds Adele Strauss, wat twee maande gelede hiervandaan geskuif het Kempton-Park toe.

En toe begin die groeteboodskappe. Nie sommer sulke boodskappe nie - dit was ‘n oordentlike gegroetery en geseënery. 

En toe eet ons. Net die teenwoordiges sal die volle betekenis van die volgende woorde begryp: nog nooit, ooit het ek soveel eetgoed, pro rata tot die hoeveelheid eters, op een slag bymekaar gesien nie. Die oorgawe waarmee die skare geskep en geëet het, het reg laat geskied aan die oorvloed wat voorgesit is. Sowaar. Mense wat so lekker kan eet, verdien die moeite wat die voorbereiding meegebring het.

Daar was baie persoonlike warmte in die verrigtinge. Dis ‘n hegte klomp.

Die deurlopende tema van die hele dag was die Bybelse opdrag dat dié gemeente, soos die Sondagsrivier, bestaan ter wille van die omringende wêreld. Die seën en genade van die Here moet met ander gedeel word.

Kom ons bid dat die gemeente hierdeur gekenmerk sal word. Dat die warmte gedeel sal word met mense wat tans nog nie in gemeenskap met die Here en sy gemeente leef nie.

Inhoud

 

Tobie de Wet: Versoek om feite, foto’s en ander bedieningsinligting

Ons vriend Tobie de Wet rig die volgende versoek om hulp uit Japan

Volgende maand by die RCJ Shikoku retreat (waar al die predikante, meeste kerkraadslede en baie lidmate en jongmense bymekaar kom) moet  ek 'n redelike volledige (twee-uur lange) "referaat" oor ons kerk (NGkerk en familie) in SA lewer, ons geskiedenis, gemeentelike  bedieninge, gemeenskapsprojekte (veral rondom AIDS), en veral oor ons sending betrokkenheid. Ek beplan onder andere 'n moontlike powerpoint aanbieding. Ek benodig dus feite en fotos.

Help asseblief met inligting waar jy dalk self kan: Praatjies en/of powerpoints oor ons kerk en sy werk wat jy dalk self al moes aanbied in jou spesifieke hoedanigheid.

Hopelik weet jy ook van jou kollegas wat sulke inligting het, aanbiedinge gedoen het, gegewens en fotos het wat vir my doel bruikbaar is.

Ek moet veral ook klem lê op die uitdaginge waarvoor die kerk in SA staan en hoe en wat die kerk alles doen om dit aan te pak. Ek moet die kerk in Japan terselfdertyd uitdaag om op een of ander manier ook betrokke te raak.

Ek beskou hierdie as 'n baie belangrike geleentheid om ons kerk aan die RCJ bekend te stel. Dit mag ook die voorloper wees tot soortgelyke aanbiedinge (seminare) op gemeentelike vlak indien dit goed afloop.....

Baie dankie.

Tobie

Inhoud

 

Winterskool vir Aanbidding en Musiek: 8, 9 Augustus

Ds Jacques Louw, voorsitter van die Algemene Diensgroep Gemeente-ontwikkeling se Projekspan vir Musiek skryf:

Die ADGO se Projekspan vir Musiek gee met groot opgewondenheid vir u die inligting deur van ‘n tweedaagse Winterskool vir Aanbidding en Musiek wat in Augustus in Potchefstroon aangebied sal word.

Predikante kan gerus daarop let dat hierdie Winterskool geakkrediteer is by die VBO Forum en dat u met u bywoning VBO punte sal verdien.

Kerkrade (veral vanuit die Noordwes, Gauteng, Vrystaat en Noord-Kaap) word gevra om in belang van die saak van aanbidding in ons gemeentes hulle predikante, orreliste, begeleidingsgroepe en ander betrokkenes na die Winterskool te stuur en dit te sien as indiensopleiding.  Ons doen ook ’n baie ernstige beroep op kerkrade om tog die reis-, verblyf en inskrywingskoste van hulle leraars, orreliste en ander betrokkenes na die Winterskool te betaal of andersins dit dan ruim te subsidieer.

Die Winterskool in Potchefstroom sal verder opgevolg word met ’n soortgelyke Lenteskool vir Aanbidding en Musiek op 24 en 25 September 2008 by Stellenberg-gemeente in die Wes-Kaap.

Die sluitingsdatum vir inskrywings is 20 Junie.

Daar het julle dit. Die volledige inligtingsdokument is op ons sinode se webblad beskikbaar.

Inhoud

 

Danie Matthee se Obed Nuusbrief  - Mei 2008

Ds Danie Matthee skryf oor die jongste nuus rondom sy bediening:

Dit voel asof Mei maand maar pas begin het, maar in werklikheid lê Junie voor die deur.  Miskien voel dit vir my net so kort omdat die maand met twee langnaweke afgeskop het en ek so ongelooflik besig was.  Ek was gelukkig genoeg om die langnaweek van die eerste Mei my verjaarsdag by my ouers op Struisbaai te kon vier.  Dit was regtig vir ons as gesin heerlik om vir die eerste keer die jaar saam weg te kom en van werk te vergeet.

Met die terugkom slag was dit weer volstoom skouer aan die wiel sit vir die Musiekblyspel “Breek ‘n Been” wat ek die 12de tot die 14 Mei saam met D.F. Malherbe hoërskool in die die Port Elizabeth Operahuis opgevoer het.  Ek is die Here innig dankbaar dat dit so ‘n reuse sukses was.  Die skool en elkeen wat deelgeneem het kan opreg trots wees op wat hulle bereik het.  Ons het almal baie hard gewerk, en ek glo dit was vir die jongklomp lekker om te kon beleef hoe die Here mens vir jou harde werk beloon.  Vir my was dit ‘n groot voorreg om saam met so ‘n talentvolle span te werk en ek weet die Here sal die verhoudings wat die afgelope drie maande gebou is, in die toekoms gebruik om groot dinge in sy koninkryk tot stand te bring. 

Dankie ook vir almal wat vir die produksie gebid het, die Here het ons gebede verhoor.  Die krag krisis wat gedryg het om ons oefenskedule omver te werp en ons openingsaand te kelder, het Hy gebruik om ons met ander skole en kerke te laat saamwerk sodat ons oefenruimte te kon hê en openingsaand was ‘n dawerende sukses sonder enige kragonderbrekings.  Deur alles het die Here vir die sowat tagtig jongmense betrokke by die produksie gewys dat Hy betroubaar is en dat gebed ‘n kragtige uitwerking het!  Sodra ek die produksie se fotos van die skool kry sal ek daarvan op die website sit, so gaan maak gerus ‘n draai by www.obed.co.za

Vir asem skep na ‘Breek ‘n Been’ was daar nie tyd nie, want die 16de Mei was ons eerste optrede met Perd en Vlinder by laerskole.  Of liewer Lord Digiteck, Gigabite en Vlinder, want Perd se rol het met die finale teks in die slag gebly omdat ek Lord Digiteck en Perd speel en die groot kostuum veranderings net nie sou werk nie.  Hoe dit ook al sy, die drie skole wat ons tot dusver besoek het se kinders het die produksie terdeë geniet en vir ons op die verhoog was dit veral lekker om te sien hoe spontaan hulle aan die aksie deelneem.  Die storie illustreer hoe belangrik die Bybel is en dat ons dit elke dag moet lees.  Bid asseblief dat die Here deure by laerskole sal oopmaak, sodat baie kinders met die boodskap bereik kan word.

Behalwe vir die kinderproduksie en ‘Breek ‘n Been’ het ek aan die einde van die maand ook optredes met my eenmanstuk ‘Vry’ en die afgelope Sondag het ek saam met Hoërskool Framesby se leerlinge, Golgota op Uitenhage opgevoer.  Loof saam met my die Here vir ‘n besige en produktiewe maand en bid asseblief vir werk vir Obed in die volgende twee maande.  Junie is eksamentyd en Julie skoolvakansie, so kans vir optredes by skole en kerke is maar skraal en winter is nie ‘n goeie teater tyd nie.  Vra asseblief ook die Here om vir Obed die regte persoon of persone se stuur om ons bemarking en optredes reël.   Daar is ‘n moontlikheid dat Obed betrokke kan raak by ‘n verhoogproduksie oor die film ‘A Walk to Remember’.  Die van julle wat die fliek gesien het sal weet dit is ‘n aangrypende en inspirerende storie.  So bid asseblief daarvoor en dat die Here se wil met alles sal geskied.

Ek groet met Psalm 18.  Ek kan nie die hele psalm hier aanhaal nie, maar gaan lees gerus die ongelooflike mooi woorde wat Dawid geskryf het en mag vers 3 veral waar wees in jou lewe.  “Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting.”

Christus groete.

Danie Matthee

Sel: +27 82 876 9015

E-pos: danie@obed.co.za

Inhoud

 

Stuur ‘n e-pos aan jou agtergeblewe geliefdes - NA die wegraping!

Ek vermoed daar bly na hierdie brokkie nie veel verassings op die web oor nie!

‘n Diens is pas bekendgestel waarmee jy e-pos kan stuur aan tot 62 van jou geliefdes wat agterbly nadat jy - en miljoene ander Christene - deur die wegraping van die aarde, wel, weggeraap is. Dit kos $40 per jaar

Hoe weet dié internet-sisteem die wegraping het plaasgevind? “We have set up a system to send documents by the email, to the addresses you provide, 6 days after the "Rapture" of the Church. This occurs when 3 of our 5 team members scattered around the U.S fail to log in over a 3 day period. Another 3 days are given to fail safe any false triggering of the system.”

Maar waarom inskryf? Ek haal aan:

WHY?

We all have family and friends who have failed to receive the Good News of the Gospel.
The unsaved will be 'left behind' on earth to go through the "tribulation period" after the "Rapture". You remember how, for a short time, after (9/11/01) people were open to spiritual things and answers. (We are still singing "God Bless America" at baseballs' seventh inning stretch.) Imagine how taken back they will be by the millions of missing Christians and devastation at the rapture. They will know it was true and that they have blown it. There will be a small window of time where they might be reached for the Kingdom of God. We have made it possible for you to send them a letter of love and a plea to receive Christ one last time. You will also be able to give them some help in living out their remaining time. In the encrypted portion of your account you can give them access to your banking, brokerage, hidden valuables, and powers of attorneys' (you won't be needing them any more, and the gift will drive home the message of love). There won't be any bodies, so probate court will take 7 years to clear your assets to your next of Kin. 7 years of course is all the time that will be left. So, basically the Government of the AntiChrist gets your stuff, unless you make it available in another way. You can also send information based on scripture as to what will happen next. Each fulfilled prophecy will cause your letter and plea to be remembered and a decision to be made. 

"WHY" is one last chance to bring them to Christ and snatch them from the flames!

Op die manier sal mense dan weet dat die Left Behind-reeks al die tyd reg was.

Lees gerus meer by www.youvebeenleftbehind.com.

O, en as jy lus kry om aan te sluit: stuur vir my ‘n e-pos en ek kan jou dalk $40 per jaar spaar.

Inhoud

 

Nigeriërs en risiko’s ter wille van die evangelie

In ‘n vorige OosKaap eNuus het ek vertel van die PE-Sentraal gemeente se uitreik na die gemeenskap, en die Nigeriërs wat nou by die kerk inskakel.

Wie sê hierdie mense is eg, vra iemand hierdie week? Sê nou maar hulle probeer die gemeente infiltreer om ‘n dwelmnetwerk te vestig? ‘n Ander persoon is só skepties dat hy selfs vra: Kan Nigeriërs tot bekering kom? Veral die gladde soort wat ons hier in ons midde het? Eina!

Die tyd sal leer. Maar, met eerbied gesê, sal Nigeriërs met besigheidsaanvoeling seer sekerlik nie ‘n klein, ouer-wordende gemeente soos PE-Sentraal wil infiltreer as moontlike dwelmnetwerk nie. Ek dink julle kry die prentjie.

Intussen weet ons mos ons is soos skape tussen wolwe gestuur. Dit hou risiko’s in om die evangelie te deel. Wanneer mens Lukas 10:1-12 lees, lyk dit selfs of Jesus ons doelbewus van mag stroop en ons weerloos maak. Waarskynlik kan die evangelie nie suksesvol gedeel word vanuit ‘n posisie van mag nie. Die vrede word alleen effektief gedeel vanuit ‘n posisie van swakheid en weerloosheid.

Enige NG gemeente wat multi-kultureel begin werk, is blootgestel. Ook omdat dit baie lidmate nie aanstaan nie en so ‘n gemeente ondersteuning kan verloor.

Kom ons bid vir wysheid vir dié gemeente. En mag die Here vir hulle medewerkers en lidmate toevoeg om die getuienistaak effektief uit te voer.

Inhoud

 

Dringende Versoek re Bloed

Die SA Bloedoortappingsdiens rig die volgende versoek, in dié maand wat as bloedskenkermaand gekies is:

 

APPEAL TO CHURCHES FOR SUPPORTING BLOOD DONATION

SOUTH AFRICAN NATIONAL BLOOD SERVICE

MAY 2008

Dear Pastor, servant of the Most High,

The South African National Blood Services (SANBS) hereby requests your support in disseminating our message for blood donation to your church members.

South African National Blood Service (SANBS) finds it difficult to meet the demand for blood and blood products.  Only 1 % of the South African population donates blood, this is not sufficient to sustain the blood supply needed, simultaneously, ensuring that all South Africans get assurance that this precious gift of life will always be available.

The high demand for blood has prompted SANBS to approach churches to take blood donation as a project and to give back to the community by either donating blood or promoting blood donation.

This can be done by:

  Appealing to your congregation through a newsletter; (using editorial below)

  A verbal appeal during services;

  Putting notices on the notice boards; and

  Holding blood donor clinics at your place of worship.

“By simply giving a unit of blood someone receives another Birthday, another day, another anniversary, another chance.

We appeal to you to donate blood regularly and make it your personal gift of love to your fellowman. There is no greater gift than giving of yourself to save a life.

June has been declared Blood Donor Month.  In winter the country experiences drastic shortages of blood due to flu, colds and just generally apathy in the cold weather.

Please help promote blood donation in our communities so we can save lives of those in dire need of this precious gift of life.

For more information call South African National Blood Service toll free: 0800 11 9031.”

Thank you, in advance, for your support with this initiative.

For further information you are welcome to contact:

Gail Nothard

Corporate Marketing Manager

Tel: 011-761 9300

Or

Sebastian Ndayi

Market Research Officer

Tel: 011- 761-9347

Inhoud

 

Multi-kulturele en multi-rassige bedieninge groei vinniger en groter

In ‘n baie interessante gesprek oor multi-rassige en -kulturele gemeentes in Port Elizabeth, het dr Ryk van Velden verwys na navorsing van George Yancey wat duidelik aantoon dat multi-rassige gemeentes in die VSA vinniger groei en groter word as mono-rassige kerke. Dit is omdat hulle beter kan reageer op skuiwe wat in die omgewing plaasvind, en ook groter inherente kapasiteit het om meer gevarieerde mense te akkommodeer.

Daar is vier redes waar kerke veelrassig word:

Eerstens weens die keuse van gerespekteerde leiers om in hierdie rigting te transformeer. Kerke wat groot waardering het vir die gawes van die Gees, en hul leiers as sulke gawes sien, loop hierdie pad relatief maklik. Dit gebeur veral in die charismatiese kerktradisie.

Tweedens word kerke weens evangelisasie veelrassig. Mense kom oor grense tot bekering en die kerk akkommodeer die vrug van haar eie evangelisasie. PE-Sentraal is ‘n voorbeeld hiervan. Protestantse kerke loop dikwels hierdie pad.

Derdens word kerke veelrassig weens demografiese skuiwe in die omgewing. Veral in Rooms Katolieke kerke, wat baie meer sensitief is vir die omgewing en die hele konteks wil bedien, eerder as in Protestantse kerke, is dit die motief agter ‘n veelrassige bediening.

Vierdens word kerke deur netwerkvorming en die aangaan van vennootskappe oor grense heen multi-rassig. Dit gebeur veral met nie-denominasionele genootskappe.

Ryk het verwys na die belang van inklusiewe liturgie en leierskap en ‘n gasvrye ontvangs van mense in die ontwikkeling van multi-kulturele bedieninge. Die uitdaging vir die kerk - en so bly sy getrou aan die evangelie - is om nie te verwag dat mense oor “soos ons” word voordat hulle in die kerk ontvang word nie.

George Yancey se navorsing is gepubliseer as “One Body One Spirit”.

Inhoud

 

C-Kruis nou 13thFLOOR

13thFLOOR is in 1995 gestig as C-Kruis, en is tans ‘n internasionale uitvoerende kunste organisasie wat die Evangelie van Jesus Christus verkondig.  Dit word gedoen deur met behulp van die kunste in tieners se lewens ‘n impak te maak en deur Bybelse waarhede op ‘n relevante manier te leer met visuele media en musiek.  Twee spanne van 45 studente toer jaarliks deur Suider-Afrika vanaf Mei tot Oktober.  Ten einde ons droom: jongmense wat regte lewenskeuses maak te realiseer, werk ons saam met plaaslike gemeentes en skole.

Met dié dat C-Kruis wệreldwyd takke plant in die VSA/VK/Europa sowel as ander Afrika lande, het dit nodig geword dat ons bediening geken word onder een naam regoor die wêreld.

Die naam ‘C-Kruis’ het ons bediening gedra vir 12 jaar.  Meeste Suid Afrikaners ken die musiekterm ‘C-Kruis’.  Jare gelede het ons die naam gekies omdat ons ‘n bediening op die been gebring het wat die kunste en die Kruis bymekaar bring.  Oor die jare het ons filosofie verder ontwikkel en die bediening gegroei tot een wat nie net die kunste in bediening gebruik nie, maar wat mense doelbewus uitdaag om hulle perspektief te verander van hoé die kunste in die bediening kan gebruik word. 

Daar bestaan geweldig baie bygelowe rondom die nommer 13.  Hierdie bediening wil beweeg op terreine waar ander bang is om te gaan.  Om selfs na daardie twyfelagtige plekke te gaan om sodoende effektief te kan integreer in die wêreld.  Om na die 13e vloer te gaan  To move on the 13thFLOOR.  Om mense bloot te stel aan die realiteit van God in hul eie leefwêreld.  Ons glo dat hierdie naam ons filosofie in bediening reflekteer. 

13thFLOOR bied ‘n unieke jeugweekprogram met ‘n alternatiewe bedieningstyl.  Deur dans, drama en musiek word tieners in getrek in stories wat hulle konfronteer met die realiteite van hulle eie lewens.  Na afloop van vertonings en deur middel van werkswinkels spandeer 13thFLOOR spanlede tyd in gesprek met tieners om hulle te motiveer om Jesus in hulle realiteite te vind en in Sy krag bo hulle realiteite uit te styg.

13thFLOOR ontwikkel spanlede in lewensvaardighede, visie en leierskap.  Hulle word uitgedaag tot dieper vlakke van persoonlike en geestelike groei ten einde eendag as leiers ‘n daadwerklike verskil te kan maak – as kunstenaars, besigheidsmense, medici… watter sfeer hulle roeping hulle ook al heen lei.  Besoek gerus ons webwerf by www.13floor.net vir meer inligting.

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief 9/2008

Lees in die jongste uitgawe van Kerkbode:

*  Xenofobie: die humanitêre ramp is skande!

*  Waarom mense steeds kan glo – ‘n antwoord aan George Claassen

*  Ek het my geloof teruggevind – Joan Hambidge

*  Biskop Paul Verryn – ‘n barmhartige Afrikaan

*  EI en Tukkies grom steeds vir mekaar

*  Eerste ekumeniese byeenkoms vir dowes word gehou

*  “Tsoenami” wag op mensdom oor internet-seks” – Patrick Carnes

*  Cecile Cilliers: steeds geseënd op 75

*  Wat maak ‘n dominee “goed”?

*  Hoe los die kerk sy probleme op?

*  God se boerderybeginsels kan groot “mens-oes” oplewer

Kruisgewys praat padlangs oor rassisme

Die jongste uitgawe van Kruisgewys is pas aan alle NG-dominees en Afrikaans-sprekende leraars van die VGK gepos (2 084 eksemplare).

Dié uitgawe word aan rassisme as onderwerp gewy "omdat die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk met bekommernis kennis geneem het van die voortslepende rassisme van alle kante wat voortgaan om verhoudings in ons samelewing te vertroebel", skryf dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris, in die redaksioneel.

"Die Moderamen is oortuig dat die NG Kerk graag méér wil doen om lidmate op die pad van versoening en die bekamping van rassisme te begelei."

Die uitgawe bevat boeiende artikels oor gemeentes soos Kovsie-kampus wat met 'n multikulturele bediening begin het, en 'n Ghanese prediker wat in die PE-middestad 'n vennootskap met die NG Gemeente PE-Sentraal gevorm het. 'n Prokureurslidmaat skryf oor rassisme vanuit 'n nie-dominee se perspektief en vra onder andere:

"Ek mag myself troos met die gedagte dat ek nie 'n rassis is nie, omdat ek nie aktief aan die grappe, e-posse en SMS'e meedoen nie. Ek ondersteun immers sending in Transkei en Mosambiek en aksies onder straatkinders in Port Elizabeth. Ek gee geld vir vigswesies en vir 'n sopkombuis in 'n swart gebied. Maar hoekom stuur mense wat my ken steeds van tyd tot tyd vir my uiters rassistiese SMS'e of e-posse? Hoekom vertel 'n vriend 'n rassistiese grap vir my by die braaivleisvuur? Is ek aandadig aan die skep van '"veilige ruimtes" waar dié soort goed maar kan plaasvind?"

Kruisgewys se artikels is ook elektronies beskikbaar op www.bybelmedia.co.za of by www.gemeentes.co.za (die webtuiste van die Gemeentedienste-Netwerk GDN).

Lekker eietydse Bybelstudiegids – bestel dadelik

Magla – die dogter wat buite die boks gedink het deur Christelle Bekker en Nico Simpson verskyn 30 Mei by Bybel-Media teen R79.95

40 (minder bekende) Bybelkarakters waaroor gesinne saam kan lees, gesels en groei. Prikkelende stukke vir ‘huisgodsdiens’, gemaklike en informele aanslag met ’n interaktiewe formaat.

Ons weet dat gesinne die eintlike plek is waar geloof geleer en geleef word. Een van die opbouendste gewoontes van ’n gesin is om gereeld saam die Here te ontmoet en te aanbid. Dit word ’n reis wat gesinne se geloof versterk en hulle aanmekaar bind.

In Magla – die dogter wat buite die boks gedink het word 40 cool Bybelkarakters, waarvan die meeste minder bekend is, uit hulle wegkruipplek in die Bybel gehaal. Hulle kon net sowel vandag geleef het, want hulle is mense net soos ons, met dieselfde giere, drome, vrese en hang-ups.

Hierdie Bybelkarakters sal elke gesin baie gee om oor te dink en te praat.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

  Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

  Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za
Groete vanaf Kwazulu-Natal Sinode

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: (021) 864 8223

Inhoud

 

Jaarverslag van die Hugenote Kollege

Die Hugenote Kollege doen jaarliks verslag aan Ringe. Vir diegene wat belangstel het ek dit ook op ons webblad geplaas - klik hier.

Inhoud

 

Vrae oor ‘n bediening in Kanada?

Na aanleiding van ‘n buitelandse leraar se aanbod om van hulp te wees met leraars wat in die buiteland in die bediening wil tree, skryf een van eNuus se lesers: “Wil ons regtig dominees help om te emigreer?  Wat sê dit van die kerk en ons hoop vir die land en ons vertroue in die krag van die Evangelie?”

Die vraag is of mens sommer net so die konteks kan verlaat waarvoor jy geroep is? Moet jy jou laat lei deur gesinsomstandighede of die politieke opset as dit oor jou roeping gaan?

Self voel ek sterk oor ons roeping in Afrika. Die NG Kerk ook. Ek hoop julle bly almal. Mens het natuurlik ook begrip vir diegene wat gaan.

Inhoud

 

Pun of the Day

In the office she was frantically looking for her false nails only to discover she had filed them away.

When a son said that his ambition was to drive an army tank his father said 'I won't stand in your way'.

There was once a cross-eyed teacher who couldn't control his pupils.

To write with a broken pencil is pointless.

A rubber band pistol was confiscated from algebra class because it was a weapon of math disruption.

He said I was average - but he was just being mean.

When fish are in schools they sometimes take debate.

When the electricity went off during a storm at a school the students were de-lighted.

It wasn't school John disliked it was just the principal of it.

He wears glasses during math because it improves divison.

Math teachers have lots of problems.

What did the triangle say to the circle? You're so pointless.

As long as the world is turning and spinning, we’re gonna be dizzy and we’re gonna make mistakes.

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud