Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 20 - 26 Junie 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

Jy kan Saterdae inkopies doen by n plaasmark, en ook lees oor Schalk en Bonnie van Niekerk se bediening, of kennis neem van Andrew Purves se besoek aan die Oos-Kaap en n leierskonferensie vir dominees - alles danksy eNuus-inligting.

 

INHOUD

n Lekker vakansie vir julle toegewens

Lady Slipper Plaasmark help n gemeente n behoeftiges

Zimbabwe: Jongste kerklike inisiatiewe

Middestad: Schalk en Bonnie van Niekerk se gawe en roeping is krisis-hulpverlening

Wat gebeur alles in die middestad?

Dr Paul Stoltz aangestel as adjunk-hoof van BIEC (Bible-Institute, Eastern Cape)

Dr Jan Grobbelaar, voorheen van Komga-Gemeente...

Valuing the Resources of the Young

Oor Suid - Afrika

Leierskapkonferensie: Geleentheid om die grense na mekaar oor te steek (4-5 Augustus 2008)

Prof Andrew Purves besoek Oos-Kaap op 4 Augustus
Lente in Bediening en Teologie (Lenteskool UP)

Now, this millionaire...

 

 

n Lekker vakansie vir julle toegewens

OosKaap eNuus gaan bietjie vakansie hou, en sal weer verskyn nadat die skole heropen het. Di uitgawe sal DV op 17 Julie 2008 verskyn.

Vir diegene van julle wat ook uitspan, word n lekker en gesende rustyd toegewens. Vir die wat gaan werk oor die skoolvakansie: mag dit vir julle n rustiger tyd wees.

Inhoud

 

Lady Slipper Plaasmark help n gemeente n behoeftiges

Daar is mense wat hulle voortande sal gee vir n lekker plaasmark. Veral as dit op die drumpel van die stad, in hierdie geval PE, plaasvind.

Charl Meyer bring dit onder ons aandag en s van die mark, wat elke Saterdag tussen 08:00 en 12:00 plaasvind: Dit is ten bate van die NG Kerk Van Stadensrivier. Terselfdertyd gee ons ook aan heelwat behoeftige mense die geleentheid om hulle ware te verkoop, so dit is n wen-wen situasie! Byvoorbeeld: daar is twee vrouens wat koekies ens verkoop by die plaasmark en hulle het al vir ons ges dat die verkope by die plaasmark hulle help om finansieel kop bo water te hou.

Die besonderhede is net n klik van die muis vr.

Inhoud

 

Zimbabwe: Jongste kerklike inisiatiewe

We wish also to express our solidarity with the people of Zimbabwe and in particular those Christian leaders who, in obedience to God are risking their lives by standing for justice in the face of raw power, caring for those who suffer in the face of oppression, and who live the gospel of love in the face of hatred and violence.

S het die Christelike Gereformeerde Kerk se sinode in die VSA pas besluit nadat hulle deur dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, ingelig is oor die dossier rondom menseregte-vergrype wat die NGK en VGK help; saamstel het en wat n inisiatief van die SA Raad van Kerke geword het. Lees die CGK se volledige besluit hier.

Intussen is daar ook in SA n beraad oor Zimbabwe aangekondig. n Uittreksel uit die aankondiging lui as volg:

In response to this call, the United Congregational Church of Southern Africa and the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa will join with the Council on World Mission and the South African Council of Churches to host an ecumenical summit on Zimbabwe, 14-17 July 2008, to create space for the facilitation of justice, peace and reconciliation in Zimbabwe.

The summit will be held in Johannesburg around the theme Overcoming fear by faith: Churches in solidarity with the people of Zimbabwe. This reflects not only our belief that fear and intimidation have become alarmingly common features of life in Zimbabwe, but also our conviction that the promises of Gods word enable us not to be overcome by fear, but rather to overcome fear through the exercise of a courageous faith. The summit will therefore seek to harness the abundant resources of our common faith in the Crucified and Risen Lord Jesus Christ to bring to bear on the quest for justice, peace and reconciliation in Zimbabwe.

Lees die volledige verklaring hier.

Oor hierdie verwikkelinge skryf dr Ben du Toit, Direkteur Kommunikasie van die NGK in Wes- en Suid-Kaapland:

Mens is dankbaar vir die feit dat ons as kerkfamilie hierdie getuienis van solidariteit binne die brer gereformeerde wreld sigbaar kan maak, soos ook by die sinode van die PCUSA (Presbiteriaanse  Kerk in VSA).  Hierdie gesamentlike inisiatief, wat deur die SARK opgeneem is,  het dan ook verlede week in drie Ekumeniese wreld-liggame weerklank gevind wat op sy beurt weer gelei het tot die wreldwye oproep tot gebed en meelewing van alle Christene met Zimbabwirs.

Met die dramatiese swaai van gebeure in Zimbabwe oor die naweek, weet n mens net dat die krisis daar nie nou minder is nie.  Inteendeel, dit mag dalk juis nou nog erger afmetings aanneem.  Meer van ons het al oor die afgelope maande (tegelykertyd met weersin daarteen) opgemerk, dat buitelandse militre inmenging onafwendbaar lyk om die land te stabiliseer.  Tensy die generaals sal abdikeer, beteken dit oorlog oorkant die Limpopo.

Ons as kerke (gemeentes) se volgehoue voorbidding vir ons broers en susters in Zimbabwe is dus nog meer relevant as ooit voorheen.  Dit MOET vir hulle (veral die Zimbabwirs vir wie daar geen ander heenkome is nie) n bron van hoop wees dat hulle broers en susters wreldwyd daarvoor sal sorg dat hulle lot sal verbeter dat daar n vredevolle toekoms binne sig is. Die Evangelie van Gods geregtigheid, wat intree ten gunste van die God-waardigheid van alle mense, is ons diepste motivering vir hierdie inisiatief.

Inhoud

 

Middestad: Schalk en Bonnie van Niekerk se gawe en roeping is krisis-hulpverlening

Schalk van Niekerk kan jou baie oor die skadukant van die lewe vertel - veral kommersile misdaadhandel - omdat hy suksesvol op daardie vlak gefunksioneer het.

So bietjie meer as twintig jaar gelede het Schalk radikaal tot bekering gekom na n boodskap van ds Jan Grey, waarna hy hom begin toel het op evangelisasie en hulp aan armes en mense in krisis. Veral berading met verslaafdes en prostitute, en bystand aan straatmense het toenemend in die fokus van sy bediening gekom. Vir die afgelope twee jaar werk hy en sy vrou in Port Elizabeth.

Vandag bedryf Schalk en Bonnie die Ramah Rescue Sentrum in die sentrale stadsgebied van Port Elizabeth. Dit is in die eerste plek n krisissentrum waar berading aan mense in trauma, MIV-lyers en verslaafdes gebied word. Nood-voedsel en klere word verskaf. Schalk en sy vrou neem van hierdie mense letterlik aan huis en versorg hulle. Mens praat nie hier van die gewone middelklas nood nie - dit gaan hier oor mense wat uit die rioolslote kom en gehelp word.

Die naam Ramah verwys na Jeremia 31:15-17 waar van die gekerm in Rama sprake is, met n belofte dat swaarkry nie vir altyd sal duur nie, vertel Schalk. n Teks wat n beslissende invloed in hul bediening het, is Jesaja 58: 6-9. Hier word die visie van bevryding vir diegene wat swaar onder n juk dra, geskets: brood vir die hongeres, n dak vir diegene wat geen dak het nie, klere vir hulle wat geen klere het nie...

Schalk is geen idealis nie. Hy ken die hardheid van die lewe aan die skadukant van die sosiale gesoleerdes. En hy betaal die prys: hulle word dikwels besteel en uitgebuit. Dit is n risiko om hierdie soort bediening te h: jy verleen hulp en word in die rug gesteek. Maar dit is hulle roeping. Die visie is om uitgeworpenes die lig van die evangelie te laat beleef, iets van n Christelike atmosfeer van egte omgee te laat beleef. En die boodskap van Jesus te laat hoor.

Sodra mense se krisis hanteer is, en hulle wil rehabiliteer, is daar n brugbediening waar mense kan leer lees en skryf, of rekenaars leer hanteer, werksopleiding kan ontvang en in n meer permanente tuiste geplaas kan word.

Schalk is deel van n interdenominasionele en multi-Christelike span wat in PE-Sentraal n middestadsbediening bedryf. Daar is n hele netwerk van diensverskaffers, wat bestaan uit gemeentes, welsynsorganisasies en indiwidue - soos hy - wat hul roeping uitleef.

Ramah Rescue se bankbesonderhede, vir diegene wat n bydrae wil maak, is : Standard Bank Rinkstraat, Ramah Rescue, Rekening nr 383 713 714, takkode: 050 417.

Inhoud

 

Wat gebeur alles in die middestad?

Schalk van Niekerk (sien vorige berig) vertel hoedat prostitusie en dwelmhandel twee van die groot ekonomiese aktiwiteite (!) in die sentrale stadsgebied van PE is. Jy sal verbaas wees om die Mercedesse, BMWs en Pajeros te sien wat saans in die strate rondbeweeg.

Waarom sou ryk sakemanne seks kom koop in so n omgewing, wil ek by hom weet?

Seks is n massiewe kick vir mense, veral as dit risiko inhou, s Schalk. Hy behoort te weet, want hy het tot en met sy bekering 21 jaar gelede n bordeel bedryf.

Dwelmhandel is die ander groot handelsware. Baie van die uitlanders word deur familie-netwerke hierheen gelok met beloftes van n goeie lewe, en dan betrek by die verkoop van dwelmmiddels.

n Groot persentasie prostitute is MIV-positief en boonop ook aan dwelmmiddels verslaaf.

Dan is daar ook die straatlopers. Schalk vertel hoe n goeie lewe straatkinders en bedelaars maak uit die barmhartigheid van ander mense. Nie-gekontrolleerde hulpverlening - kos hier, n geldjie in die hoed daar - God bless - stel hierdie mense in staat om hul lewe in stand te hou. Op hierdie manier word kinders eintlik op straat gehou. Hy vertel hoedat kinders in bendes georganiseer word. n Tiener, so 15-16, is in beheer, maar dit is die kleintjies wat die bedelwerk by die robot doen. Die geld word gepoel, en elkeen kry sy deel vir sy brood en gom. So word n disfunksionele lewenspatroon van kleins af in stand gehou.

Inhoud

 

Dr Paul Stoltz aangestel as adjunk-hoof van BIEC (Bible-Institute, Eastern Cape)

Paul, n NG-lidmaat van Port Elizabeth, lank predikant in Botswana en praktiese teoloog van formaat, is onlangs aangestel as die adjunk-hoof van die Bible Institute, Eastern Cape (BIEC). BIEC konsentreer daarop om teologiese opleiding aan kerkleiers in inheemse kontekste te bied, en lewer uitstekende dienste. Dit is n geloofsbediening.

Paul het ook onlangs die VSA en Brittanje besoek. Hieroor skryf hy op sy onderhoudende manier:

Michigan se mense het my verras met hul gasvryheid, die meer plattelandse atmosfeer en die groot mere natuurlik! Mense gaan heelwat meer kerk toe as wat ek gedink het, en daarmee saam het ek ook n meer konserwatiewe sub-kultuur ervaar.

Die Berean Baptist Church was my gasheer en ek was verwonderd oor hoe die Here die gemeente gebruik in die plaaslike sakegemeenskap. Talle welgestelde besigheidsmanne kom tot bekering, en om alles te kroon is baie van hulle Rooms Katoliek van oorsprong! Die gemeente bied leierskap-konferensies met n Christelike boodskap vir die sekulre wreld aan. Talle senior besigheidsmanne vind dan n geestelike tuiste in die betrokke gemeente.

Die grootste les wat ek in die VSA geleer het was die feit dat Amerikaners met dieselfde politieke en sosio-ekonomiese vraagstukke worstel as ons hier in SA. Motor-aanlegte sluit, hul brandstofprys verdubbel, die politieke klimaat is gespanne, die ekonomie neem af.....!

Londen is natuurlik n toeriste-trekpleister met n ongelooflike vervoernetwerk. Saam met dit is daar egter n dolle gejaag na geld en welvaart en alles wat daarmee gepaard gaan.

Geestelik het ek my vasgeloop teen n ysmuur van kerkloos-en losheid, n bre gemeenskap waarin God nog net in Naam bestaan en n jong generasie waarin daar glad nie meer tyd vir God is nie. Tydens n persoonlike gesprek met n man van sowat 45 jaar oud, het ek aan hom die vraag gestel of hy enigsins glo in die hiernamaals. Hy het ewe koud en reguit gemeen dat daar geen lewe na die dood is nie, en ernstig daarby gevoeg dat die Bybel n mooi storie was vir mense wat eeue gelede geleef het. Ek het van daardie oomblik af besef hoe Groot Jesus se opdrag geword het!!!!!

Baie geluk met jou aanstelling, Paul.

Inhoud

 

Dr Jan Grobbelaar, voorheen van Komga-Gemeente,

is aangestel as die prinsipaal van Petra-Kollege, Wes-Kaap. Hy neem die leisels by ds Chris Erasmus oor. Di kollege rus kerke - ook ver buite die grense van Suid-Afrika - toe om kinders met die evangelie te bedien.

Jan is n Kovsie en Matie, en ook pastorale hulp te Laingsburg, waarna hy predikant by Komga (naby Oos-Londen) en in Springs-Noord was. Van 1996-2001 was hy betrokke by Petra-Kollege in Witrivier, waarna hy tot 2004 in diens van Feba-Radio was, en toe weer by Petra-Kollege aangesluit het.

Jan fokus op strategiese vennootskappe en die bevordering van studies in verband met kinderbediening op tersire vlak. Hy het ook internasionale blootstelling gehad deur onder meer in 2007 die eerste Global Consultation on Holistic Child Development van opleidingsinstitute in Thailand by te woon. Hy is ook n lid van die Global Alliance Team wat by di geleentheid gevorm is en waarvan die eerste vergader in Maart vanjaar by die Fuller Teologiese Skool in Pasadena, Kaliforni, gehou is.

Jan en sy vrou, Marie, het drie kinders.

Baie geluk Jan, nog n (oud-)Oos-Kapenaar op wie ons trots is.

Inhoud

 

Valuing the Resources of the Young

by Carol Howard Merritt
Ek kry graag leserskommentaar oor hierdie inset. En: wie van julle betrek n beduidende hoeveelheid jongmense in jul gemeente se formele leierskap - kerkrade, e.s.m? Watter verskil maak dit?

Mens moet versigtig wees as jy hieroor praat, want ouer mense kan so maklik deur jongeres beskaam word - net omdat hulle ouer is. Hoor graag wat julle s, veral oor situasies waar jonger mense werklik tot hul reg kom in vennootskap met ouer lidmate.

We often disregard the important assets that adults under forty can offer us. In the denominational church, leadership positions are given to people who prove themselves in some way. Usually theyre people who have a great deal of influence, time, or money. This makes sense. As a church builds its leadership, as pastors and committees search congregations for elders and deacons, they look for the strongest possible links to make up that leadership chain, and if that person has established themselves in a community by gaining power, donating time, or giving money, then its likely that they will be a solid leader in the church. They will use their influence positively, put in the valuable hours, and devote their resources to the work and mission of the church. Every congregation needs these important commodities to minister effectively.

The problem is that young people usually do not have power, time, or money. But they have other things: potential, creativity, imagination, vision, and ideas. As the modern philosopher Hannah Arendt explains in The Life of the Mind, if we look at a persons lifespan in a linear fashion, we can see that a person at the beginning of the line looks forward, while a person at the end of the line looks backward. Younger people have a natural orientation toward planning while older people have an inclination to reminisce.

If we follow Hannah Arendts logic as a general rulea rule that has many, many exceptionswe might understand that young people are planners, while older people are historians. Since our denominational churches have so many older people in leadership, we become trapped in a pattern where we desire the past: conservatives pine away for the 1950s and liberals long for the 1960s.

This becomes clear in the photographs we display in our fellowship hall. We place the black and white photos on our walls, and look at how our congregations used to be, with hundreds of people lined up in front of the doors of the church, with all of the young families and children, hands to their sides, hair neatly combed, and leather shoes shining. Its wonderful to learn about these important periods in our history. But if the energy, vision, and wall space of the church focuses on recreating a time when the congregations present young people were not even alive, trying to be part of a church becomes understandably frustrating for those in their twenties and thirties.

I remember being in seminary, constantly hearing about the days of mainline denominational glory, when prominent Protestant theologians made it on to the cover of Time magazine. I heard so many stories about the civil rights movement that I felt like I was sinking in the midst of this institutional longing for the past. A popular song by Jesus Jones was getting a lot of air time on the radio, and although Jesus Jones isnt one of my favourite artists, each time this particular song played, I turned up my stereo as loud as I could bear it and would belt out the chorus:

Right here, right now, there is no other place Id rather be.

Right here, right now, watching the world wake up from history.

You see, I wanted to enjoy my youth while I was still living it. I didnt want to spend my time yearning for someone elses glory days, and I was certainly not interested in going through an institutional midlife crisis in my twenties.

A leadership crisis exists, but its not because of a lack of talent and resources from younger generations, its because the church can get so caught up in trying to recreate those Norman Rockwell days that we forget to look at where we areright here, right now.

Excerpted from Tribal Church: Ministering to the Missing Generation , copyright  2007 by the Alban Institute. All rights reserved.

Inhoud

 

Oor Suid - Afrika

Beeld-forum: Die nuwe SA ht baie blink kante; Neels Jackson; Beeld, 10.6.2008

Soms, as die slegte nuus van wat in Suid-Afrika gebeur, oor jou rol, is dit goed om n bietjie terug te staan en doelbewus te dink aan wat daar gebeur wat goed is.Ek het dit gaan doen en n slag weer besef dat Suid-Afrika nou, ten spyte van dinge wat soms skeefloop, in talle en uiteenlopende opsigte n baie beter plek is as s twintig jaar gelede.

Kom ek noem op: *Destyds het die howe min magte gehad om die regering in toom te hou. Vandag is almal aan die reg onderhewig. Die konstitusionele hof het al meermale n goeie rol gespeel om regeerders in die bek te ruk; *Internasionale sport is nou deel van ons lewens. Destyds was Noord-Transvaal teen die WP die grootste rugbywedstryd van die jaar. Nou speel ons in en wen die Wreldbeker-toernooi. Ek kon n paar kilometer van my huis af na wreldsterre soos Sachin Tendulkar, Brian Lara en Shane Warne gaan kyk. Ons Olimpiese helde wen medaljes; *Militre diensplig het uit ons lewens verdwyn. Ons sien nie meer elke aand op die nuus die name van jong seuns wat op die grens dood is nie. Anders as party van hul pas sal vandag se jong mans nie hul lewe lank geteister word deur nagmerries van oorlog nie; *Die koerse waarteen persoonlike belasting gehef word, is heelwat laer as destyds. Jan Taks steek sy vingers nie meer so diep in ons sakke nie. *Die land se werklike probleme, soos armoede, is baie duidelik op die nasionale agenda. Ons is nie meer so vasgevang in ideologiese debatte soos toe nie; ... Vir die kerke was die nuwe bedeling n geweldige sen. Weg is die era dat mense in party kerke gesit het om allerlei sosiale redes. Nou is die mense daar omdat hulle daar wl wees. En vir di kerke teen die wie daar vroer uit amptelike kringe gediskrimineer is, het die speelveld gelyk geword; ... Om n realistiese perspektief te behou, is dit natuurlik nodig om albei, die goed en die sleg, in gedagte te hou.As jy dt doen, kan die positiewe goed jou moed gee om die uitdagings te takel wat die negatiewe goed bied.

Inhoud

 

Leierskapkonferensie: Geleentheid om die grense na mekaar oor te steek (4-5 Augustus 2008)

Die Oos-Kaapse leierskap van die NG Kerk en VG Kerk bied op 4 en 5 Augustus n avontuurlike leierskapskonferensie aan. Die bedoeling is om gn besluite te neem of enige beleid te formuleer nie. Die missie is vir leraars en gemeenteleiers om mekaar te leer ken oor alle denkbare grense heen.

Daar is baie dinge wat ons nooit s of hanteer nie. Bloot omdat ons te ordentlik is. Daar is dinge wat ons nooit van mekaar te wete kom nie - omdat ons nie bewustelik daaraan aandag gee nie. Daar is punte wat ons grensloos irriteer, en ons sien dit nooit vanuit die ander se perspektief nie.

Nou gaan ons vir n slag daaraan aandag gee.

Die twee kerke vra dr Ryk van Velden, 16 jaar lank sendeling in Malawi, en voormalige jeug-bedienaar van formaat, om die leierskapskonferensie te kom lei. Hy gaan ons help om saam pret te h, te speel en saam te gesels op n manier wat ons mens-wees oor grense heen vir mekaar ontsluit.

Jy kan deel wees van hierdie ervaring.

Die volledige besonderhede bereik gemeentes waarskynlik vandag nog, met n inskrywingsvorm. Ander belangstellendes kan die besonderhede op die web lees (www.ngkok.co.za - kyk onder Kennisgewings)

Inhoud

 

Prof Andrew Purves besoek Oos-Kaap op 4 Augustus
Andrew Purves is professor in Pastorale Teologie en bekend vir kwaliteit publikasies oor predikantebedieing soos The Crucifixion of Ministry. Lees meer oor sy besoek aan die Oos-Kaap waar hy 'n dagseminaar vir predikante kom aanbied. Die datum is 4 Augustus 2008.

Prof Purves preek op Sondag, 3 Augustus, om 09:00 by die NG Kerk Swartkopsrivier in Blouwaterbaai, PE, en sy vrou - ook n predikant - die aand van 3 Augustus, om 18:30, by die NG Kerk PE-Hoogland.

Ons stuur die inskrywingsvorms binne enkele dae. Dit sal binnekort onder die opskrif Kennisgewings by www.ngkok.co.za verskyn.

Inhoud

 

Lente in Bediening en Teologie (Lenteskool UP)

Die program van die Lenteskool, Fakulteit Teologie Universiteit van Pretoria, is pas bekendgestel. Dit bevat volle inligting oor die verskeidenheid van lesingmateriaal wat tydens die Lenteskool aangebied word, van 7-9 Oktober 2008 te Pretoria. Die tema vir 2008 is:  Teologie van die Mall (Publieke Teologie). Die drie temas en sprekers is: *  Waar word Teologie Gebore: Piet Naude  * Wat traak jou teologie my: Natanil  * Teologie in die Virtuele Wreld: Kobus Kok (en andere)  * Oop lesing Dinsdagaand: Skrifgesag: Is daar 'n kernteologie?: Piet Naud. Die konferensie word ook weer vanjaar in samewerking met Verantwoordelike Vernuwing aangebied.  Meer as 25 keuse temas word weer beplan. Teken asseblief die datum aan. Vir informasie of inskrywings kontak:  Prof Malan Nel (Excelsus), 012-420 2892 / e-pos malan.nel@up.ac.za of sbo.excelsus@up.ac.za

Inhoud

 

Now, this millionaire...

This millionaire wanted take some of his money to heaven with him when he died, so he talked to God about it beforehand. He told God that he had lived a good life and all he wanted was to bring a little of his fortune with him. God finally agreed, but told the millionaire he must limit the amount to whatever he could fit into one suitcase.

The millionaire decided to make the most of it by comparing American dollars, French Francs, Japanese Yen, and every kind of currency available in the world to see to it that he fit the most possible into the suitcase. Finally, he decided the best he could do was to exchange his money for gold and place that in the suitcase.

When he died and arrived at Heaven's gate, St. Peter asked him what was in the suitcase. He told St. Peter that down on earth he had been a millionaire and that God had given him permission to bring some of his fortune with him, as long as he could fit it into one suitcase.

St. Peter told the millionaire this was most unusual and he would have to take a look inside the suitcase before he could determine whether the millionaire could enter the gate with it. The millionaire opened the suitcase and St. Peter said, "Oh, yes. That's just pavement, please come in!"

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud