Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 23 - 31 Julie 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

 

INHOUD

Uitreik na die Transkei verander ons eie tieners se lewens (Ring van Albanie)

Oos-Kaapse Leraarspaar op pad Japan toe vir sendingwerk

Ondersteuning gesoek vir Klubs vir Bejaardes

Cradock-Moedergemeente kry bykomende leraar met die oog op Veritas-bediening

Saaiers in die Selle wil kom getuig

Augustus is Maand vir Barmhartigheid

Konsep-Handves vir Godsdiensvryheid: Christen, Jood, Moslem en Tamil werk saam

Afrikaanse Kerke en Rassisme

Geleentheid om vir Chinese Christene en die Olimpiese Spele te bid

Finesse kuier in PE: Vroue van Hoop

Turkse Beraad 29-30 Augustus by PE-Hoogland

Verantwoordelike Vernuwing te Stellenberg, Durbanville

Jaarlikse Oos-Kaaplandse Werkswinkel oor Liturgie

Men of Passion - ontbyt met Floyd McClung

Gereformeerd en/of charismaties?

Winterskool vir Aanbidding en Musiek

Nuus van Shepherd en Vrystaatse Fakulteit Teologie

Die gevolge van besluite

 

 

Uitreik na die Transkei verander ons eie tieners se lewens (Ring van Albanie)

Ons wou mense in die Transkei met die evangelie bedien. Die Here het dit wonderlik gesen. Maar is ons nie verras met die impak van die uitreik op ons eie tieners wat deelgeneem het nie! S vertel n opgewonde ds Paul Odendaal en Izak Kleyn na afloop van die Ring se uitreik na die Transkei die afgelope Julie-vakansie.

Die groep uitreikers van 27 uit die Ring van Albanie het n moeisame tog van 482 km na Lusikisiki oor twee dae aangepak. Slegs 11 km is grondpad, maar die baie skerp draaie, steil hellings, en rondloperdiere maak die reis stadig - en n belewenis! Spanlede neem slegs die nodigste saam, maar die vrag word groot met tente, kampbeddens, slaapsakke, klerasie, filmtoerusting, kragopwekkers, vrieskas, proviand, n berg le kanne vir water, toilette met afskortings, Bybels, gasstoof, potte en panne.

n Groot tent is gebruik vir filmvertonings, kinderbediening en Bybelstudie. Tot 450 mense pas in die tent, wat gratis deur Leon du Plooy van Port Shepstone voorsien is, en meer as 1,800 mense het vanjaar die filmvertonings bygewoon.

Wat doen so n span? Daar is die daaglikse Bybelstudie, jeugbediening met voorskoolse kinders uit die gebied, groepwerk met skoliere, kraalbesoeke in die omgewing, Bybelverspreiding, groepsbybelstudie met volwassenes, asook die vertoning van geestelike films in die aand.

Die uitreik is natuurlik ook n groot kultuur-ervaring. Vanjaar was daar voor die span se buitepos groot doenigheid met die inisiasie van nege jong Pondomeisies. Dit was iets besonders om die Xhosa-kultuur op hierdie wyse van nader te leer ken.

Die effek op die jong deelnemers uit die Ring was dramaties. Dit was n ervaring in praktiese Christenskap, diens, konkrete dissipelskap. Van die skoliere wat deelgeneem het, het self hul eie lewens vir die eerste keer aan die Here gegee.

Een van die jongmense het na die uitreik met trane vertel dat hy ver afgedwaal het, reeds n geharde drinker was, verkeerde vriende gehad het, n baie swak verhouding met sy moeder gehad het, maar tydens die uitreik het hy tot homself gekom, is deur Jesus Christus nuut gemaak, en strek hom nou uit na die wenpaal.

Wat is die langtermyn visie met hierdie soort uitreike? Veroorsaak dit nie afhanklikheid by die plaaslike geloofsgemeenskappe in die Transkei nie. Nee, vertel Paul en Izak. Die fokus is op bemagtiging van die plaaslike gelowiges. Die werk word so aangepak. Dit is ook vir hulle wesenlik dat die plaaslike gelowiges en gemeenteleiers die agenda bepaal vir die uitkomste beskryf.

Persone wat belangstel om meer te leer oor uitreike na die Transkei kan gerus vir Izak Kleyn kontak by 072 101 6911 vir meer informasie.

Inhoud

 

Oos-Kaapse Leraarspaar op pad Japan toe vir sendingwerk

Dis amptelik: Stphan en Carina van der Watt van Aliwal-Noord is deur Missie Japan gekeur om vanaf volgende jaar sendingwerk in Japan se doen. Carina is die dogter van Tobie en Annalie de Wet wat reeds in 1974 begin het om daar sendingwerk te doen.

Dr Gideon van der Watt vertel die hele storie:

NUWE SENDELINGE NA JAPAN!

Dit is nou reeds n hele tydjie wat Missie Japan besig is met n proses om n nuwe sendeling-paar te identifiseer. Ons het die keuringsproses baie huiwerig aangepak, diep onder die besef wat alles op die spel is. Hoe besluit mens wie die regte persone is om uit te stuur? Waar kry jy jong kandidate wat dit hulle lewensroeping sal maak? Mense wat nederig is en bereid sal wees om offers te bring? En wat vir die Japanners aanvaarbaar sal wees en daar sal kan aanpas? Talentvolle mense, toegewyde mense? Waar kry ons iemand wat Missie Japan se ondersteuners opgewonde deel van hulle roeping sal kan maak?

Ons het die proses biddend deurgegaan, saam met die RCJ Ring van Shikoku. In die geloof dat die Here sal voorsien in die regte mense n in die fondse om hulle uiteindelik te kan uitstuur. Die hele projek het vir ons so onmoontlik gevoel. Maar soos wat ons gevorder het, het ons al hoe meer opgewonde geraak. Ons het al hoe meer beleef dat die Here die hele proses oorgeneem het. Hyself het die regte mense geroep en gestuur. Ons kon ook ervaar hoe Hy ons almal roep om saam met hierdie gestuurdes van Hom op hulle nuwe pad te gaan. En ons het mekaar aan God se belofte herinner: Hy sal voorsien! Duidelik het ons die Here se roepstem gehoor. Uiteindelik kon ons nie anders nie as om in verwondering te antwoord: Ja Here. hier is ons, stuur ons.

Dis daarom vir ons lekker om amptelik bekend te maak dat ons graag vir Dr Stephan van der Watt en sy vrou Carina volgende jaar na Japan wil uitstuur.

Stephan is tans leraar van die NG Gemeente Aliwal-Noord. Hy is n gebore Oos-Kapenaar, van Humansdorp se wreld. Hy het op Stellenbosch teologie studeer en akademies sommer baie goed presteer daarom kon hy so vroeg reeds sy Doktorsgraad in die Praktiese Teologie voltooi. Maar hy het ook netso goed op sportgebied en as leier in die studentegemeenskap presteer. Stephan is met Carina getroud. Sy is netso n begaafde mens, met n meestersgraad in Ekonomie. Op Aliwal het sy reeds n organisasie gevestig wat besondere ontwikkelingswerk in die arm gemeenskap doen. Carina en Stephan het n pragtige dogtertjie Annlie. Beide van hulle is oortuig dat die Here hulle vir die werk in Japan geroep het. Hulle sien kans vir die taalstudie en al die opofferinge en hulle is baie angstig om so gou moontlik uitgestuur te word.

Wat so besonders is, is dat Carina die dogter is van Ds Tobie en Annalie de Wet, ons huidige sendelinge in Japan. Die Here het hulle dus geroep om in die voetspore van hulle ouers te gaan loop en hulle werk daar te gaan voortsit. Vir Tobie en Annalie is dit natuurlik n hele emosionele (en sekerlik ook n diep dankbare) ervaring.

Missie Japan is nou besig om saam met Stephan hulle, maar ook saam met hulle huidige gemeente, die pad vorentoe te beplan. Daar l groot werk voor. Soveel gemeentes moontlik moet besoek word; n hele ondersteuningsbasis moet in plek gesit en uitgebou word; daar moet met die Japanners onderhandel word; Stephan hulle moet hulleself vir die vertrek voorberei, ens. Dis baie belangrik dat ons eers genoeg ondersteuning vind voor hulle uitgestuur kan word. Maar ons glo die Here sal voorsien. Daarom vra ons baie mooi dat alle Missie Japan medewerkers ons hiermee sal help. Laat weet asseblief van adresse van moontlike medewerkers. Of as Stephan hulle of iemand van Missie Japan dalk julle gemeente kan kom besoek. En natuurlik: bid asseblief vir Stephan en Carina. En vir al die voorbereiding, hier en in Japan. Bid asseblief vir Missie Japan, dat ons almal saam getrou sal bly aan ons roeping: Gedring deur God se liefde om die mense van Shikoku dissipels van Jesus Christus te maak

Inhoud

 

Ondersteuning gesoek vir Klubs vir Bejaardes

Mev Kibito, eggenote van ds Enoch Kibito van die VGK in Port Elizabeth, werk vir die PE Bejaardesorg-Vereniging. Sy koordineer 20 bejaardeklubs in gebiede soos Motherwell en Zwide. Die klubs fokus op voedselvoorsiening vir bejaardes (waarvoor staatsubsidie ontvang word), maar ook op ongesubsidieerde handwerk soos naaldwerk, kralewerk, brei e.s.m.

Sy vertel dat sommige van die klubs in kerksale vergader, ander in huise en ook by tuistes vir bejaardes.

Mev Kibito benodig skenkings ten opsigte van materiaal vir naaldwerk, naaimasjiene (daardie een wat ma lankal nie meer gebruik nie), gare, krale, wol, materiaal vir verfwerk en doek waarop geverf kan word, e.s.m.

Hoe lyk dit: is daar nie gemeentes wat wil inspring en help nie?

Mev Kibito se kantoor (PE Association for the Aged) is by die Ekuphumleni Tuiste vir Bejaardes in Zwide, reg oorkant die Dora Nginza-Hospitaal. Haar kantoornommer is 041 464-1011 en haar sel 083 2189 765.

Ons het n baie lekker gesprek in my kantoor gehad - sy was vergesel van die spanleier vir die klubs, mev Jeanette Gxabuza - twee geesdriftige en dinamiese dames.

Help hulle asseblief. Die meeste van ons het soveel goed wat nutteloos in ons motorhuise gestoor word, maar wat n geweldige verskil in die lewenskwaliteit van bejaardes, en spesifiek baie arm bejaardes, kan maak.

Inhoud

 

Cradock-Moedergemeente kry bykomende leraar met die oog op Veritas-bediening

Ds Riaan Terblanche was lank in Mosambiek werksaam, en is die afgelope aantal jare reeds by Veritas Kollege betrokke, met standplaas Cradock. Veritas fokus daarop om gelowiges toe te rus om die Bybel uit te l en toe te pas.

Nou vertel Riaan van n opwindende verwikkeling:

Soos die Here wil, word ek  Sondag, die 3de Augustus bevestig as leraar van die NG Gemeente Cradock (Moedergemeente) as tentmaker, met die opdrag: Veritas College.  Ons dank die Here vir die gemeente en kerkraad met wie ek nou kan saamwerk in opleiding, veral ook met die Amos Projek wat sterk begin posvat op Cradock.  Dank die Here saam met ons  dat ons nou n versorgingsbasis mag h en bid saam met ons  dat daar n hartlike samewerking sal wees tot uitbreiding van die koninkryk van God!

Riaan doen groot opleidingswerk op verskeie plekke in die Oos-Kaap, waaronder die Transkei. Hy kan gekontak word by 082 77 34 684.

Inhoud

 

Saaiers in die Selle wil kom getuig

Pastoor Ron Reynolds vertel meer oor hierdie bediening en rig n versoek aan gemeentes:

Die Saaiers-in-die-Selle Bedienings is n groep mans en vroue wat deur die Here geroep is om ons gevalle broers en susters in die gevangenisse met Sy Woord te gaan bedien, op te help en by te staan sodat hulle weer die regte koers, in Jesus, vir hul lewe kan vind.

Ons kan dit nie alleen doen nie. Hy het self ges dat die oes groot is, die arbeiders min en dat ons na Hom toe moet bid vir gewillige helpers. Ons het dit gedoenons doen dit steeds en Hy het ons gelei om te gaan getuig van presies hoe hard Hy aan die werk is in hierdie vergete deel van ons samelewing. Presies hoe gretiglik Sy woord in die gevangenisse ontvang word.

Dis waarom u nou hierdie skrywe in die hand het. Ons wil n ernstige beroep op u doen dat u ons in ons taak sal ondersteun deur ons toe te laat om tydens n oggend-diens ons getuienis in di verband te kom bring. U Kan selfs daardie dag lekker agteroor sit en rus want ons kan die getuienis-lewering deel maak van die bring van die boodskap en sommer die hele diens waarneem, indien u so sou verlang. Ons is daartoe opgelei en bevoegd.

Ons benodig minstens 20 tot 30 minute om die gemeentelede behoorlik in te lig. Om dit so interessant moontlik te maak, maak ons gebruik van n kort video/DVD en bring selfs oortreders en/of eks-oortreders saam om hulle verhaal te deel! Enigiets minder, tydsgewys, het ondervinding ons geleer, is baie ondoeltreffend en oneffektief en vind die aanhoorders nie juis baat daarby nie.

Ons dienste is heeltemal gratisons verwys nie eens na finansies nieons enigste versoek sal wees vir betrokkenheid op n vrywillige basis met Jesus se laaste opdrag soos wat in Mattheus 28 gelees word.

Help ons asseblief!!! Kontak ons leier, Pastoor Ron Reynolds, op 072 884 2667 ter enige tyd of kom besoek hom, op afspraak, by die Port Elizabeth Korrektiewe Sentrum, Patersonweg, Noordeinde.

Mag die Here u ryklik sen!

Inhoud

 

Augustus is Maand vir Barmhartigheid

Die Algemene Diensgroep vir Getuienis stuur die volgende boodskap:

Die viering van n Sondag of n maand van Barmhartigheid is n gebruik wat jare lank reeds in kerke wreldwyd bestaan. Die doel van hierdie geleenthede is gewoonlik om die gemeente te herinner aan die Here se opdrag aan die kerk om barmhartig te wees en om geleenthede te skep waartydens die gemeente ingelig kan word oor barmhartigheidsdiens waarby die gemeente betrokke kan wees. In Suid-Afrika het die gebruik in verskillende kerke die afgelope jare posgevat om welwillendheidsweke of barmhartigheidsweke te hou saam met die viering van Pinksterfees. Sommige kerke vier barhartigheidsmaand ook in Augustus of Oktober.

Die Verenigende Gereformeerde Kerk in SA (VGKSA) vier die afgelope jare barmhartigheidsmaand in Augustus met die hoogtepunt op die laaste Sondag van Augustus. Sedert 2005 het Sondag vir Barmhartigheid n gesamentlike projek van die vier kerke in die NG Kerk familie (die NG Kerk, VGKSA, NGKA en RCA) geword en dit word nou as n projek van die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (Algemene Sinodes) bestuur. Alhoewel sommige gemeentes steeds verkies om die hoogtepunt van die maand op die laaste Sondag te vier stel die Diensgroep voor dat gemeentes Barmhartigheidsmaand vier op enige Sondag in Augustus soos dit kan inpas by die gemeente se program.

Die tema vir vanjaar se Maand vir Barmhartigheid is: Vanuit God se sorg vir Sy kerk, word Sy kerk n sorgende kerk in die wreld. Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (Algemene Sinodes) het n brosjure voorberei met wenke vir die viering van n Sondag vir Barmhartigheid. Dit sal op die webwerf van die NG Kerk beskikbaar wees.

Inhoud

 

Konsep-Handves vir Godsdiensvryheid: Christen, Jood, Moslem en Tamil werk saam

Rapport, 27.07.2008, Carien Kruger

Die reg op godsdiensvryheid staan swart op wit in ons Grondwet.  Maar eintlik is dit nog net n stippellyn.  Om die grenslyne van di reg vet en duidelik te kan trek, het Suid-Afrika n handves van godsdiensregte en -vryhede nodig...  Christen Jood, Moslem en Tamil het hande gevat om die taak aan te pak en reeds tot by n derde konsephandves gevorder, wat nou vir kommentaar versprei word. 

Prof Pieter Coertzen, een van die inisieerders en drywers van die proses om die handves in die wetboek te kry, verduidelik dat die reg op godsdiensvryheid soos die meeste ander regte net in kriptiese, vae en algemene terme in die Grondwet se Handves van Regte beskryf word... 

Coertzen, hoogleraar in kerkreg aan die Universiteit van Stellenbosch se fakulteit teologie, het onlangs op n simposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns daarop gewys dat die Grondwet byvoorbeeld niks s oor die reg om van geloof te verander nie, die reg om godsdiens privaat te beoefen of die reg om in die openbaar oor n mens se godsdienstige oortuigings te getuig nie.  "Dit is belangrike godsdiensvryhede di en hul afwesigheid maak dit noodsaaklik dat godsdiensgroepe die inisiatief neem en hul godsdiensregte te omskryf teen die agtergrond van Suid-Afrikaanse wetgewing."... 

Hoewel dit die regering se rol is om die toepassing van regte te reguleer en duideliker te omskryf raak dit gevaarlik wanneer dit oor godsdiensvryheid gaan...  Byvoorbeeld maak die Suid-Afrikaanse Skolewet dit moeilik vir skole om leerlinge in ooreenstemming met hul godsdienstige beginsels te onderrig.  En ouers wat hul kinders om godsdienstige redes tuis wil onderrig, moet aan onbetroubare en subjektiewe assesseringsvereistes voldoen, s Coertzen.  Omdat dit so moeilik is om aan die voorgeskrewe standaarde te voldoen, het tuisonderrig nou vir hierdie ouers n baie ingewikkelde taak geword. 

In die Grondwet se klem op individuele regte l daar n knoop vir godsdiensregte, s Coertzen.  Byvoorbeeld, indien die bepaling wat onbillike  diskriminasie verbied op godsdiensinstellings van toepassing is, sou n hof kon bevind dat kerke nie op grond van geslag kan diskrimineer wanneer hulle hul priesters kies nie.  n Handves van godsdiensregte sal egter die verhouding tussen godsdiens en die staat duideliker omlyn.  Dit kan volgens Coertzen toekomstige onnodige staatsinmenging in godsdiens voorkom en kan onsekerheid, misverstande en onnodige wrywing tussen godsdiens en die staat uitskakel.

"As godsdiensinstellings n konsensusvoorstel aan die staat kan voorl, sal die staat dit beswaarlik kan ignoreer.  "S kan godsdiensinstellings dan self hul stempel afdruk op die inhoud van die reg op godsdiensvryheid en op die altyd aanwesige vraag oor die verhouding tussen godsdiens en die staat.."  Die konsephandves kan gelees word by www.sun.ac.za/theology/nuus_gebeure.htm.  Kommentaar moet voor 1 Augustus na Coertzen gestuur word by pc@sun.ac.za of bel hom by  021 887-2619...

Inhoud

 

Afrikaanse Kerke en Rassisme

Deur Neels Jackson, kerksake verslaggewer van Beeld (www.teo.co.za)

Die vraag wat vir my gegee is, is: Doen die Afrikaanse kerke genoeg om rassisme in eie geledere te bestry?

Die kort antwoord, ten minste wat betref die NG Kerk en die Hervormde Kerk oor wie dit lyk my vandag hier gaan, is natuurlik: Nee. Maar terwyl ek 10 tot 15 minute gegee is om dit te s, laat my n paar perspektiewe daarop toe.

1. Dat ek dink rassisme in die kerke steeds n probleem is, het ek laat verlede jaar in n rubriek geskryf. Dit was nadat ek binne die bestek van omtrent n maand die algemene kerkvergadering van die Hervormde Kerk en drie van die NG Kerk se Transvaalse streeksinodes bygewoon het.

By die Hervormers het ek dit gesien in die debatte en die voorstelle oor die herstel van verhoudinge met die Wreldbond van Gereformeerde Kerke en die verhouding met die swart Hervormers in die Maranatha Reformed Church of Christ.

By die NG Kerk het ek dit gesien in die debatte oor kerkeenheid.

2. Soos toe, wil ek nou weer s dat ek ni dink dat dit n kru, hatige soort rassisme is nie. Di is daar seker ook, en dalk word dit in ons dag meer, maar wat ek gehoor het, is n sagter soort rassisme. Di soort wat s: Ons verskil te veel om in een kerk te wees. Ons gun julle jul eie kerk en ons sal met julle saamwerk, maar ons wil nie in dieselfde kerklike struktuur as julle wees nie.

Die studente onder ons sal te jonk wees om dit te onthou, maar mense van my geslag sal weet dat dit die soort taal is waarmee die hele apatheidstelsel destyds onder Afrikaners goedgepraat is.

Jare gelede, lank voordat hy nog professor was, het ek by Russel Botman geleer dat die onderliggende leer van die onversoenbaarheid van mense, ten diepste berus op n ontkenning van die versoenende krag van Jesus Christus.

3. As ons vir mekaar sou s dat ons dink die kerke behoort iets hieraan te doen, moet ons duidelikheid kry oor wie in die kerke ons wil h iets moet doen, en wat ons wil h hulle moet doen. Want die kerk, of dit nou die NG Kerk of die Hervormde Kerk is, is nie n homogene dier nie. En rassisme in die kerk is nie n eenvoudige ding om te takel nie. Jy kan dit nie met die druk van n knoppie afskakel nie.

4. Ons sou s ons dink die onus in die kerke berus op die sentrale leierskap: die kommissie van die algemene kerkvergadering in die Hervormde Kerk, en die algemene sinodale moderamen in die NG Kerk.

Dan wil ek daarop wys dat di leiers se hande deur die kerkreg taamlik sterk gebind is. Hulle kan nie soos biskoppe besluite oor die kerk en sy koers vorentoe neem nie.

Ek wonder hoeveel mense besef dat die NG Kerk se ASM nie eens direk met gemeentes mag kommunikeer nie. As daar binne die ASM n voorstel sou kom dat hulle dit moes doen, sou die Noord-Kaapse afgevaardigdes baie gou daarop wys dat die algemene sinode n sinode van sinodes is. Hulle mag slegs met die streeksinodes kommunikeer. In praktyk besluit die leierskap op streeksinodevlak dan of en hoe hulle die boodskap van die ASM verder na gemeentes deurvoer. En as dit by gemeentes kom, besluit die dominees of en hoe hulle dit aan lidmate gaan deurgee.

In die Hervormde Kerk het die vorige kommissie van die AKV moedig probeer om die kerk weg van apartheid te stuur. Hulle is uit sekere kringe baie kwalik geneem, onder meer oor die hou van n colloquiem, wat baie gou as n onkerkregtelike struktuur afgemaak is. En toe die algemene kerkvergadering kom, het die kerk daar besluit om n ander koers in te slaan.

Die NG Kerk se ASM het hard gewerk, hart en siel sou ek kon s, aan kerkeenheid. En toe die gemeentes (deur die streeksinodes se strukture natuurlik) gevra word om terugvoer op die voorstelle, het n beduidende deel van die kerk ges (as ek dit effe kru mag parafraseer): Te hel met julle eenheid.

Toe die kerkhervormers n die reformasie nuwe kerkregeringstelsels bedink het, het hulle dit goed reggekry om te keer dat daar binne die kerke van die reformasie n herhaling sou wees van pouslike magsvergrype, maar hulle het dit nie reggekry om kerkleiers te bemagtig om kwessies soos kerklike verhoudinge en kerkeenheid te hanteer nie.

5. Dit gaan ook nie net oor die strukture nie, maar ook oor n kultuur van lojaliteit aan kerklike leierskap.

Ek het onlangs n paar keer met die Russies-Ortdokse priester in Midrand gesels, en as n mens hoor hoe hy oor sy patriarg praat, is dit wrelde verwyder van hoe dominees en gemeentes in ons kerke oor hul leiers praat. By n wit Anglikaanse priester hier in Waterkloof, het ek n groot lojaltieit teenoor sy swart biskop gehoor.

Miskien is dit n Afrikanerding, maar uit ons kerke hoor ek daai soort lojaliteit glad nie. Inteendeel. Uit n beduidende sektor van ons kerke hoor ek wantroue.

Ter illustrasie: n jaar of twee gelede skryf n verslaggewer in Rapport, in n bedenklike stukkie joernalistiek moet ek bys, dat daar reeds op n nuwe naam besluit is vir die nuwe kerk wat uit die NG Kerkfamilie se eenheidsproses tot stand moet kom en sy haal so n lang Engelse naam aan.

In n ringsbesluit distansieer die ring van Louis Trichardt hulle van di sogenaamde besluit, al is daar by herhaling deur kerkleiers ges daar is nog geen besluite oor sulke goed geneem nie. Al kan enige van daai dominees met een oproep na dr. Johan Pienaar kontroleer wat die feite is.

Ek het vir een van die dominees van daai ring ges: Julle glo Rapport soos die evangelie, maar julle glo nie julle eie leiers nie.

In die Hervormde Kerk is die vure van wantroue teenoor die kommissie van die algemene kerkvergadering ook verlede jaar sterk aangeblaas. Ek hoop vir prof. Dreyer se onthalwe dit gaan nou beter daar.

6. As ons teen di agtergrond nie kan verwag dat die sentrale leierskap van die kerk nie veel aan die rassisme in eie geledere kan doen nie, kan ons dit van die dominees op plaaslike vlak verwag?

Ek is nie heeltemal seker of ek dit net so oor die Hervormde Kerk sou kon s nie, maar my indruk in die NG Kerk is dat baie dominees geabdikeer het van die rol om te praat oor kwessies wat te naby die politiek l.

Dis asof daar n gevoel is dat ons voorheen ons vingers verbrand het toe ons ons op politieke terrein begeef het, en daarom wil ons dit nie weer doen nie. Daarom, is my indruk, preek dominees nie oor goed soos rassisme nie.

Daar is natuurlik n paar wat dit probeer het en hulle vasgeloop het, wat hulle in die proses heeltemal van hul lidmate en gemeentes vervreem het. Dit is dus nie n eenvoudige ding om te doen nie.

Miskien l iets van die antwoord daarin om nie oor rassisme te preek nie, maar oor die liefde van Christus, oor n liefde wat so wyd en diep loop, dat dit geen ruimte laat vir enige vorm van rassisme om te bly bestaan nie.

7. Met dit alles ges, sien ek enige lig vir di twee kerke wat betref die Hervormde Kerk se verhouding met die Wreldbond, wat betref betekenisvolle eenheid in albei di kerke, wat betref die stryd teen subtiele en minder subtiele vorme van rassisme in lidmate se gemoedere?

As ek my analitiese, dalk siniese, joernalistieke bril opsit, dan moet ek s nee. Ek sien nie lig vorentoe nie.

Maar nou het ek in my lewe al so gevoel oor verskillende vasgeloopte situasies en dan gaan daar deure oop waar ek nie gedink het deure is nie. Ek moet seker nou ook bly vashou aan die hoop dat niks vir God onmoontlik is nie.

Inhoud

 

Geleentheid om vir Chinese Christene en die Olimpiese Spele te bid

Jean Greyling vestig ons aandag op die volgende:

Gaan na www.opendoors.org.za om vir jou n 8-minute tydgleuf van gebed vir vervolgde Christene in China tydens die Olimpiese Spele te bespreek.

By www.am-ccsm.org (Antioch Missions Chinese Support Services) kan jy n gebedsgids vir die Olimpiese Spele aflaai.

Inhoud

 

Finesse kuier in PE: Vroue van Hoop

 Venessa Schoeman, Liesel Krause-Wiid en Alsab Aldrich van Finesse, die bekende vrouetydskrif, kuier op 11 Oktober 2008 in PE by die Veremarksaal. 'n Geleentheid om nie te mis nie. Volledige besonderhede hier.

 

Turkse Beraad 29-30 Augustus by PE-Hoogland

Die Turkse Vennootskap van SA, wat gemeente help om sinvol betrokke te raak by werk in Turkye, hou sy jaarlikse Beraad vanjaar van 29-31 Augustus in Port Elizabeth (PE-Hoogland Gemeente).

n Inheemse kerkleier tree tydens die beraad op.

Lees meer besonderhede hier en klik hier vir die Inskrywingsvorm.

Inhoud

 

Verantwoordelike Vernuwing te Stellenberg, Durbanville

Die Verantwoordelike Vernuwing-Konferensie vind vanjaar op 26-27 Augustus te Stellenberg-Gemeente, Durbanville plaas.

Hier is die brosjure, die programboekie en die inskrywingsvorm vir jul aandag.

Inhoud

 

Jaarlikse Oos-Kaaplandse Werkswinkel oor Liturgie

Verlede jaar was die terugvoer oor hierdie liturgiese werkswinkel in die idilliese Bedford-natuurskoon aangrypend. Persone was diep geraak deur die teologiese raamwerk waarbinne liturgie geplaas, bedink en gedoen word. Dit beloof om weer so n gesende ervaring te wees, veral as mens kyk na die lysie sprekers. Skryf gerus in.

Liturgie vir die Lewe

Aangebied deur die Ring van Albanie en die Sinode van Oos-Kaapland

Sprekers: Theo Geyser, Marina Strydom en Carel Anthonissen

Ons tweede jaarlikse werkswinkel vind hierdie jaar plaas op Maandag 29 en Dinsdag 30 September 2008 op Bedford. Kom kuier en wees saam met ons terwyl ons dink en praat oor ons eredienste, musiek en eintlik oor die hele Christelike lewe.

Kontak Rudi Swanepoel 084 581 9537 of rudiswan@telkomsa.net vir meer inligting.

Vir akkommodasie besprekings besoek www.bedford.co.za

Inhoud

 

Men of Passion - ontbyt met Floyd McClung

 Die bekende Floyd MClung tree op Saterdag, 16 Augustus, tydens n ontbyt op wat deur die NG Kerk Patmos gerel word.
 Floyd is n internasionaal-bekende spreker, sendeling en die stigter van die All Nations Mission. Lees meer.

 Hy s: In 1967 God put a dream in my heart to train and mobilize young people to go to the far corners of the earth with the message of Gods love. I had experienced first hand the tremendous openness to Jesus, not religion, but Jesus, on university campuses and among the poor in Africa, Asia, Latin America and Europe. If we obey His command to go, teach, baptize and make disciples, Jesus promised that He will be with us. I know that is true!"

Inhoud

 

Gereformeerd en/of charismaties?

Prof Piet Naude skryf:

Ons almal wat op grondvlak in die kerk werk, weet van die hoogbloei van die charismatiese beweging en hoe dit ons opvattings oor ervaring, liturgie en die doop beinvloed.

Prof Kees van der Kooi van die Vrjie Universiteit in Amsterdam besoek die NMMU op Donderdag en Vrydag 21-22 Augustus as deel van 'n landswye lesingreeks in Pretoria, Bloemfontein, UWK en Stellenbosch. Hy is 'n wreldkenner van die verhouding tussen Gereformeerde en charismatiese opvattings, en is redakteur van die Bulletin voor Charismatiese Theologie in Nederland.

Kom ons luister na hom (voertaal Nederlands en Engels)  en gesels daarna saam op VRYDAG 22 AUG van 11h00-12h30 by die BYBELHUIS (Cotswoldlaan 31, Port Elizabeth). Bly dan agter vir 'n ligte vingerete en stap weer 13h00 uit vir die naweek se dinge.

Dis heeltemal gratis en almal is welkom. Om die kos te bestel, moet ons n idee h van getalle.

Dus: Kontak Nellie Westraadt, sekretaresse by die Direkteur Begeleiding se kantoor (db@ngkok.co.za of 041 365-3159) teen DINSDAG 19 AUGUSTUS  om jou bywoning te bevestig.

Inhoud

 

Winterskool vir Aanbidding en Musiek

Aangebied deur ADGO se Projekspan vir Musiek:

Dit met groot opgewondenheid dat ons die volgende werkswinkel oor aanbidding en musiek aan u wil bekendstel:

Datum: 24 en 25 September 2008

Plek: NG Gemeente Stellenberg, Eversdal, Durbanville.

Teikengroep: Predikante, orreliste, aanbiddingsleiers, begeleidingsgroepe en bands, kantoryleiers en kantorylede

Hooftema: Aanbidding en Musiek in die NG Kerk vandag

Onderwerpe: Hoe lyk goeie aanbidding?

Aanbiddingstyle (klassieke, kontemporre, meditatiewe en blended worship) in die praktyk met n paneelbespreking daarna

Spiritualiteit en Musiek

Meer inligting oor FLAM en VONK. Hoe kry n mens hulle musiek in die hande?

Inligting oor kopiereg-vereistes van liedere en musiek

Aanbieders: Bekende persone soos drr. Johan van der Merwe, Breda Ludik, Andr Bartlett, Ferdie Clasen en musici soos proff. Wim Viljoen en Daleen Kruger sal as aanbieders optree

Praktiese belewing: Kursusgangers sal dmv n belewingsdiens die geleentheid h om ook aanbidding in die verskillende aanbiddingstyle prakties te beleef

Praktiese onderrig : Op Dag 2 ontvang die predikante, orreliste, aanbiddingsleiers, begeleidingsgroepe en kantory(koor)leiers apart van mekaar praktiese onderrig. Predikante kry opleiding ivm liturgiese vaardighede (oa. oor Power Point-aanbiedings) en die aanbied van meditatiewe eredienste.

Akkreditasie: Die Lenteskool is by die VBO-Forum geakkrediteer en predikante sal daarvoor VBO punte kan verdien

Koste: R450 per persoon. Kerkrade word gevra om in belang van die saak van aanbidding in ons gemeentes hulle predikante, orreliste, begeleidingsgroepe en ander betrokkenes na die Lenteskool te stuur en dit te sien as indiensopleiding. Kerkrade word ook gevra om die reis-, verblyf en inskrywingskoste hulle leraars, orreliste en ander betrokkenes na die Lenteskool te betaal of andersins dit dan ruim te subsidieer.

Inskrywings: Inskrywingsvorms sal binnekort met elektroniese pos aan alle gemeentes gestuur word. Die sluitingsdatum vir inskrywings is: 20 Augustus 2008

Navrae: Enige navrae kan gerig word aan Kotie Wright by die ADGO-kantoor telnr: (012) 342 0092 [uitbreiding 203] of kotiew@ngkerk.org.za

Inhoud

 

Nuus van Shepherd en Vrystaatse Fakulteit Teologie

Gerhard Botha bring die volgende onder ons aandag:

1. Die Julie-uitgawe van Acta Theologica is gratis beskikbaar by die volgende web-adres: http://www.uovs.ac.za/actatheologica

Navrae: Francois Tolmie (tolmief.hum@mail.uovs.ac.za)

Inhoudsopgawe: The eschatology of 1 Thessalonians in the light of its spirituality, Koinonia (Deelgenootskap) - 'n gemis in ons 21ste-eeuse kerkbegrip, Appropriating the closure of Jesuit missions: Fritz Hochwlder's Das Heilige Experiment, 'n Empiriese ondersoek na preekvoorstelle oor Ou-Testamentiese tekste in die Leesrooster van 2005, Psalm 51: Take not your Holy Spirit away from me, The role of religious values in extending social protection: A South African perspective, Eunug in die Antieke Nabye Ooste, Ritual as mechanism for securing life and averting evil among the Krobo, Die ontwikkeling van 'n strategiese gemeentelike ekklesiologie - Op pad na 'n missionerende bedieningspraxis, Bouwen aan morgen met het bouwmateriaal van gisteren: Tobit 7-8 over de rol van geliefden als hoeders en verzorgers van elkanders psychische kwetsuren, The double call for joy, 'Rejoice and be glad' (Matt. 5:12), as conclusion of the Matthean macarisms.

2. VERANTWOORDELIKE VERNUWINGSKONFERENSIE - BLOEMFONTEIN - JESUS IN DIE MALL?: Hierdie gewilde konferensie vind plaas vanaf 27 - 28 Augustus 2008 te NG Gemeente Pellissier. Proff Dirkie Smit, Piet Naude en ook Retief Burger en Neels Jackson sal die sprekers wees. Hierdie jaar is daar ook geleentheid vir tafelgesprekke met al die sprekers. Hierby aangeheg die volledige program en registrasievorm. Navrae kan gerig word aan Sandra Swart, tel no 051-422 4010 of by ngk@ngkerkpellissier.co.za

3. DIE NUUTSTE TEOLOGIE@KOVSIES: Lyzette Hoffman skryf, "Sommige dinge verander, sommige bly dieselfde". Prof Francois Tolmie neem eersdaags die leiding by die Fakulteit Teologie. In hierdie uitgawe word aandag geskenk aan ontwikkeling in die teologie en veranderinge in byvoorbeeld hermeneutiek en dogmatiek. 'n Nuwe teologiese rubriek sal voortaan in Teologie@Kovsies verskyn. Dogmatiek word in hierdie uitgawe uitgelig. Ontwikkelinge in die verskillende teologiese velde sal in opeenvolgende uitgawes van die nuusbrief bespreek word. Op hierdie wyse word predikante op hoogte gehou van die nuutste navorsing en tendense in die onderafdelings van die teologie. Die eeue-oue waarhede bly dieselfde, maar vir elke tyd en geslag moet dit weer nuut verpak word. Gelowiges kan hul dan weer opnuut verwonder oor "Jesus in die Mall" en die voorreg om met verantwoordelikheid eties te leef in hierdie era waarin die Here ons geplaas het. Lees hiervan en nog meer by: http://www.uovs.ac.za/newsletter/newsletter.php?sid=85

Inhoud

 

Die gevolge van besluite

Jannie se ma loer deur die venster.

Jannie en sy kat is besig om Kerk-Kerk te speel.

Hy sit daar stil en preek vir die kat.

Glimlaggend draai sy om en gaan aan met haar werk.

Die volgende wat sy hoor is 'n vreeslike ge-rumoer, dit miaau en blaas - dit is 'n vreeslike gedoente!!

Sy hardloop terug en sien Jannie is besig om die Kat te DOOP in 'n bad water

"STOP DIT!" SKREE SY VIR JANNIE: "die kat is bang vir die water"

Rustig kyk Jannie op en antwoord sy ma: "Hy moes daaraan gedink het voordat hy by my Kerk aangesluit het!"

(Dankie aan Pieter Prinsloo)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud