Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 34 - 23 Oktober 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

 

INHOUD

Ek is verlief op die Bruid!

VBO-datums vir 2009

Datums vir Padberade met leraars en kerkraadsleiers in Ringsverband

Datums vir die Sinodale Kommissie, SK-Dagbestuur en SRK

Datums vir Ringsittings 2009

Word deel van n evangelisasie-aksie rondom 2010

Ds Bossie Minnaar beantwoord gemeentes se navrae oor die sentralisering van gemeenteregisters

Internasionale dag van gebed vir lydende kerk: 9 of 16 November

Boekmerkies vir Matrieks

Nuus van Veritas Kollege se bediening in die Oos-Kaap en verder

Gebedsbrief van Biblia Hawesending, Port Elizabeth

Boekbespreking: Geloof nie soos teorie, maar soos liefdesverhouding

Chris van Wyk oor die ware tragedie van Belhar

Konferensie oor noue Samewerking en Eenheidsmodelle

Belhar gn Marxisties

Nuutste teologie by Kovsies nou beskikbaar

Bybel-Media Nuus

Ducking Johnny

Dagboek

Wegbreek vir Matrieks - Desember 2008

PE-Heideveld se vrouediens hou ontbyt en feminaar: 1 November

Young Love...

 

 

Ek is verlief op die Bruid!

Christo van Heerden het onlangs die wenbrief in Die Burger. Hier is sy wenbrief waarin hy oor die kerk as die Bruid van Christus skryf:

Hoe sal die kerk lyk as hy die alleenweg inslaan? n Eenoog dinosourus wat heeldag sy eie naeltjie bewonder en die wonders van genade van die Skepper mis. Sy gees probeer steeds om Afrikaner-Nasionalisme te verteer, terwyl hy geblokkeerde are opdoen en sy hartklop droewig sukkel om lewe deur sy are te stoot, so hy versteen stadig van buite af. Hy sukkel om asem te haal met sy neus in sy naeltjie, maar hy beskuldig ander daarvan dat hulle sy suurstof steel. Die gebrekkige sirkulasie en ongemaklike posisie maak dat sy vel skubagtig en leeragtig ontwikkel om aanslae van buite af te skrik. Hy ontwikkel ook die vermo om vuur te spoeg op elkeen wat sy persoonlike ruimte bedreig, maar hy glo steeds mense val oor hul voete om sy guns te wen.

Ek verkies die bruid wat vir Christus gereed gemaak word: jonk, pragtig en lewenslustig. Sy sing vrolike liedere op strate, deel vryelik blomme uit aan elkeen wat sy ontmoet. Sy waardeer die sonskyn op almal, trek gordyne in donker kamers oop en laat n vars briesie van genade daardeur trek.

Sy is vol teenstrydighede eenmaal vrou! Terwyl sy armes en siekes met sagte hande en troosliedere versorg, staan sy vreesloos dwars voor almal hul son wil steel. Terwyl sy in die veld dans en geurige blomme pluk sodat muwwe harte weer nuwe lewe kan kry, sal sy met blitsende o tussen slagordes in storm waar sy broos en weerloos, maar fier en ferm sal aandring op vrede. Uiteindelik sal sy ook al die gewondes versorg.

Sy soog babas met melk wat lewe gee. Sy nooi almal na die feesmaal van brood en wyn. Gasvry, vrygewig maak haar teenwoordigheid dat vyande en vreemdelinge vriende word. Sy skep nuwe alliansies teen boosheid, korrupsie en verrotting.

Haar repertoire is wiegeliedjies, aandliedere, klap hande op nuwe ritmes met die tieners en staan grootoog in katedrale na korale en luister. Sy sing Engels, Xhoza, Frans en Spaans, ook Afrikaans!

Sy gaan deur haar oop deure uit op die strate. Nooi die skugteres, skames, verlorenes en vuiles na haar tafel. Daar salf sy hulle voete en leer hulle om weer te lag en nuwe liedere te sing.

Sy is die hartklop van die gemeenskap. Haar trippelstap laat mense wuifend in die strate verskyn en al neurind werk toe stap.

Ag ja, ek is verlief!! (nie op die stertjagende monster nie)

Inhoud

 

VBO-datums vir 2009

Die twee Voortgesette Bedieningsopleiding-weke vir 2009 is:

1) Dinsdag 3 Maart tot Donderdag, 5 Maart;

2) Dinsdag 6 Oktober tot Donderdag 8 Oktober.

Die bedoeling is om by elke geleentheid ten minste twee goedgekeurde VBO-kursusse gelyklopend aan te bied.

Inhoud

 

Datums vir Padberade met leraars en kerkraadsleiers in Ringsverband

Vir 2009 vind die padberade met leraars en ander kerkraadsleiers weer in ringsverband plaas. Die datums is 20 tot 23 April 2009 en 4 tot 6 Mei. Die rooster vier die byeenkomste sal volgende jaar vroeg gekommunikeer word. Merk solank di datums liggies in potlood op jou dagboek.

Inhoud

 

Datums vir die Sinodale Kommissie, SK-Dagbestuur en SRK

Die volle Sinodale Kommissie kom op die volgende dae bymekaar:

- 7 Mei

- 26 November

Die SK-Dagbestuur vergader op:

- 22 Januarie (Geloofsonderskeiding vir 2009)

- 12 Februarie

- 16 April

- 20 Augustus

- 28 Oktober (middagsessie, begroting)

- 29 Oktober

Die Sinodale Regskommissie (SRK) vergader op:

- 15 April

- 28 Oktober

Inhoud

 

Datums vir Ringsittings 2009

Ringe het die volgende datums bepaal vir hul vergaderings in 2009:

 

Ring

Datum

Plek / Gemeente

Albanie

7 tot 8 September

 

Algoa

7 tot 9 September

PE-Lorraine

Burgersdorp

31 Augustus

Ugie - saam met Dordrecht

Cradock

13 tot 14 September

Cradock

Dordrecht

31 Augustus

Ugie - saam met Burgersdorp

Graaff-Reinet

1 September

 

Humansdorp

7 September

Jeffreysbaai

Oos-Londen

16 tot 17 Augustus

 

Port Elizabeth

14 tot 15 Augustus

Somerstrand

PE-Wes

13 tot 14 September

 

Queenstown

Word nog bepaal

 

Sondagsrivier

6 September

Sondagsrivier-Suid

Uitenhage

11 tot 13 Augustus

NGK Uitenhage De-Mist

Inhoud

 

Word deel van n evangelisasie-aksie rondom 2010

Dr Mike Muller vertel:

Die nuwe 2010 Sokkerstadion in Port Elizabeth word binne die grense van die Ring van PE gebou. Dit het die Ring aan die dink gesit, en ons het besluit om 'n Sokker-evangelisasieprojek met die oog op die Wreldbeker te loods. By navraag blyk dit dat daar regoor die wreld teen baie billike tariewe grootskerm fasiliteite gebruik na word om die wedstryde via satelliet te herlei. Fifa het spesiale relings in die verband.  Gemeenskappe kan oral bymekaarkom om saam na die wedstryde te kyk. Kerke het dit reeds wreldwyd met verskeie ander toernooie gedoen.

Dit beteken dat die potensiaal van die projek heeltemal te groot is vir net een Ring om te hanteer. Die Ring van PE nooi daarom al die ander Oos-Kaaplandse ringe en gemeentes uit om hul gewig agter hierdie projek in te gooi - ons kom hierop terug.

Daar is nog meer. Ons het ook vasgestel dat daar reeds evangelisasie beplan word deur 'n kordineringsliggaam, met die titel Global Events. Di organisasie, wat ook verteenwoordigers in PE het, het al drie Olimpiese Spele en drie Wreldsokkerbekertoernooie met groot sukses hanteer. Global Events is absoluut afhanklik van die ondersteuning van plaaslike gemeentes en ander rolspelers. 'n Totaal van 15,000 lede wreldwyd (kerke, sportorganisasies en besighede wat 'n Christelike fokus het) is reeds deur Fifa aanvaar en goedgekeur.

Uitnodiging

Omdat ons Ring graag 'n bydrae tot die evangelisasie van die deelnemers aan die toernooi, die baie besoekers wat gaan kom, en ons plaaslike gemeenskappe wat uitgenooi kan word na grootskerm-byeenkomste waar die wedstryde in ons kerksale, skoolsale en ander gemeenskapslokale deur ons bemiddeling vertoon kan word, en omdat ons die groot potensiaal van hierdie byeenkomste regoor ons provinsie kan insien, het ons besluit om elke ander ring, en eintlik ook al die gemeentes in die Oos-Kaap uit te nooi om die projek saam met ons aan te pak.

Indien julle die uitnodiging aanvaar, sal julle deel word van 'n baie groot netwerk kerke en ander ondernemings wat deur Christelike gasvryheid en liefde na gemeenskappe en besoekers uitreik.

Die naam van die projek waardeur ons almal se uitreikpogings gekordineer word, is THE ULTIMATE GOAL. 'n Beplanningsvergadering van The Ultimate Goal word op 4 November 2008 in PE gehou. By di vergadering word die verteenwoordiging van alle samewerkende kerke en instansies geregistreer.

Besoek gerus die webblad www.smpsa.com vir meer inligting. Soek na The Ultimate Goal.

In ons geestesoog sien ons Christelike vriendskap wat teenoor besoekers betoon word. Maar ons sien veral ook tientalle NG Kerke wat grootskermvertonings van wedstryde in die kerksale van ons stede, dorpe, dorpies en selfs huise rel waarheen ons mense uit die gemeenskap nooi - mense wat dalk lankal nie meer kontak met volgelinge van die Here het nie - en vreiende met hulle word.

Dringende versoek

Ons dringende versoek is dat elke Ring asseblief 'n Ringsverteenwoordiger vir die projek benoem. Die persoon sal veral verantwoordelik wees om inligting te kommunikeer en te kordineer. Ons sal ook bly wees as hierdie persoon die byeenkoms op 4 November in PE kan bywoon.

Gee hierdie benoeming asseblief so gou moontlik per e-pos deur aan sokker@ngkok.co.za. Ons wil die nodige besonderhede aan hierdie persone stuur.

Julle is welkom om telefoniese navrae aan my te rig by tel/faks 041 368-4755, sel: 083 455 9572

Inhoud

 

Ds Bossie Minnaar beantwoord gemeentes se navrae oor die sentralisering van gemeenteregisters

Die SK-Dagbestuur het op 23 Oktober 2009 n indringende gesprek met ds Bossie Minnaar, onder-voorsitter van die Algemene Sinode se Taakspan vir Bestuurs- en Inligtingsdienste gevoer. Dit was op versoek van ABID.

Danksy die konsultasieproses met gemeentes het heelwat vrae, sommige daarvan baie krities, onder ons aandag gekom. Ds Minnaar het baie moeite gedoen om die vrae te beantwoord.

Julle kan sy antwoord - wat op ons webblad beskikbaar is - lees deur hier te klik.

Inhoud

 

Internasionale dag van gebed vir lydende kerk: 9 of 16 November

Wreldwyd bid Christelike kerke op 9 of 16 November vir die lydende kerk. Meer Christene het in die 20ste vir hul geloof gesterf as in die vorige 19 eeue.

Gemeentes wat bronne hiervoor wil gebruik, kan gerus www.idop.org besoek.

Hier is n uittreksel uit die gebedsbrief van die International Day of Prayer for the Persecuted Church-organisasie:

DURING OCTOBER WE HAVE PRAYED CONCERNING:

* LAOS, where persecution is intense and Christians -- including youths -- are dispossessed and even imprisoned and tortured for refusing to renounce their 'foreign religion'.

* EGYPT, where religious tensions are escalating and violence against the indigenous Coptic Christian community is becoming more intense. The government's preference for 'reconciliation sessions' (where the Copts forfeit their rights and drop all charges in exchange for 'peace') rather than law, justice and reparation is only fuelling the situation by emboldening belligerent Muslims. Pray for God to 'reveal himself to the Egyptians' as promised in Isaiah 19.

* IRAQ, where, after serious threats and 12 assassinations in two weeks, some 750 Christian families totalling 3,750 individuals had fled for their lives between 4 and 12 October to seek refuge with relatives or in churches and monasteries in various Christian-majority towns across Nineveh. Iraq's Christians are under siege, facing genocide, and running out of places to go.

* AFGHANISTAN: ANOTHER CHRISTIAN AID WORK ASSASSINATED

On Monday 20 October Taliban 'mujahideen' shot and killed Gayle Williams (34, from London) as she walked to work in Kabul. Miss Williams becomes the 29th aid worker to be murdered in Afghanistan by the Taliban this year. In August, three women working with the New York-based International Rescue Committee were ambushed and murdered by the Taliban for being part of 'the foreign invader forces'. The Taliban claimed responsibility for Gayle Williams' murder saying that their investigations revealed that 'this woman came to Afghanistan to teach Christianity to the people of Afghanistan', so the Taliban leadership 'issued a decree to kill this woman'. Miss Williams had been in Afghanistan for two years assisting mentally disabled Afghans with the British-registered charity 'Serving Emergency Relief and Vocational Enterprises' (SERVE) which has been working with Afghan refugees since 1980.

SERVE's chairman, Mike Lyth, dismissed the Taliban's claims to have targeted Miss Williams for religious revenge as 'opportunistic'. He said that while the charity is motivated by Christianity, it does not actively proselytise. Pray for a witness to be preserved in Afghanistan that the church may grow.

* INDIA: KANDHAMAL GENOCIDE PROGRESSES UNCHECKED

As if it weren't enough that 180 churches and 4,500 homes had been destroyed creating 50,000 Christian refugees, Christians in Kandhamal's relief camps are even being prevented from meeting for prayer and are being pressured to go home. Fr Ajay Singh reports the displaced are given one blanket per family, the relief camps have no sanitation, counselling services are not permitted and the emotional health -- particularly that of the women -- is 'deteriorating rapidly'. Meanwhile, according to AsiaNews and the Global Council of Indian Christians (GCIC), a campaign to 'cleanse the land' is under way with Hindutva outfits physically removing all evidence of a past Christian presence. Efforts to forcibly convert Christians to Hinduism under threat of death have gathered pace.

The situation in the states of Orissa and Karnataka is very tense.

The Central Government appears paralysed while the BJP state governments continue to blame Christians and justify the Hindutva outfits that 'respond' with extreme violence and the full knowledge they are guaranteed impunity. The situation is extremely serious and unlikely to improve significantly in the seven months before the May 2009 general elections as the Hindutva forces escalate their efforts to advance Hindutva for political gain.

Inhoud

 

Boekmerkies vir Matrieks

Ds Nico Bezuidenhout van Oos-Londen skryf:

Ons gemeente het n spesiale bediening aan matrikulante waar ons veral in di tyd vir hulle voorbidding doen vir die eindeksamen. As deel van hierdie bediening het ek boekmerkies gemaak vir die matrikulante met gebede op (wat deur my kollega, Johan Labuschagne, en myself geskryf is), vir die eksamentyd. Die een is n gebed vir matrieks, en die ander boekmerk is spesifiek vir die laaste dag van die eksamen.

Ons voel dat dit bruikbaar is en dat ons dit met so veel as moontlik matrikulante wil deel. Dit is tog so maklik met die hedendaagse tegnologie. Jy kan dit gerus met die gemeentes deel. Dit is in JPEG formaat, so dit kan soos n foto gedruk word of gewoon op die drukker by die huis.

Baie dankie, Nico en Johan, vir di inisiatief.

Inhoud

 

Nuus van Veritas Kollege se bediening in die Oos-Kaap en verder

Ds Riaan Terblanche, verteenwoordiger van die Veritas Kollege in die Oos-Kaap, vertel hoe dit met hierdie bediening gaa,. Veritas bied opleiding in Bybellees-vaardighede en leierskapstoerusting vir lidmaatleiers. Die materiaal word wyd in van ons gemeentes benut::

Ek word hierdie Sondag bevestig word as tentmaker van Cradock Moedergemeente met die opdrag Veritas Kollege.   Ek is baie dankbaar teenoor die Here dat Hy ons verbind aan n gemeente wat my ast ware uitstuur om op verskillende plekke in SA en Mosambiek kerkleiers op te lei. Ook is dit  vir ons wonderlik om n versorgingsbasis te h, en ook meer betrokke te raak by die gemeentelewe.

Ek beplan om vanaf 24 tot 28 November n fasiliteerderskursus vir Module 1 in Cradock aan te bied, en het tot dusver n goeie reaksie van 7 persone gekry wat as fasiliteerders opgelei wil word.  Hulle kom van uit n wye area: van Umtata, George, Cradock, Graaf-Reinet, tot by Rietbron! 

Ander goeie nuus is dat die Here n egpaar van Cradock, Charl en Sonja Greyling, geroep het om as sendelinge in Mosambiek te gaan werk.  Charl is werksaam by n proefplaas en wil graag in Luia, waar die NG Kerke in Cradock vir baie jare werksaam is, die Mosambiekers help met boerdery, terwyl Sonja op mediese terein opgelei is om met mediese sorg te help.  Bid saam met ons dat die Here hierdie roeping sal bevestig, en die deure sal oopmaak. Die Here het met Charl gepraat toe hy Julie vanjaar op n korttermyn-uitreik was na Luia.  Dit bevestig net die onskatbare waarde van korttermyn uitreike! Al kos die uitreik baie geld ens, gebruik die Here dit om veel meer te bereik as wat geld kan koop! Prys die Here daarvoor.

Inhoud

 

Gebedsbrief van Biblia Hawesending, Port Elizabeth

Liewe gebedsmedewerkers

Baie dankie vir u getroue gebede vir ons hier by Biblia. Dit bly vir ons n groot inspirasie en motiveering om aan te gaan omdat jy weet daar is n skare van geloofsgetuies en medewerkers wat op een of ander manier hier by ons betrokke is. Ek wens ek kan vir elkeen persoonlik bedank maar dit is ongelukkig onmoontlik. Ons kan u wel verseker dat ons hier by Biblia ook vir u bid.

Ons het n e-pos van bybelstudie groep aan boord van n ertsdraer wat in ons hawe was gekry. Die leier skryf we are now steaming smoothly across the Indian Ocean. Thank you so much for including us in your prayers. We had another successful Bible Fellowship yesterday. We just want to thank you for the bibles that you have given us. The guys really like it and enjoy our bible fellowship. We meet every Sunday between 1pm and 2 pm. Please continue pray for a continuous harmonious relationship here on board . thank you for being such a blessing on our vessel

Op n ander skip is ALEX, hy is n christen van Indi. Ons kommunikeer gereeld met hom waar ons vir hom bybelstudie stukke stuur ,maar ook in die selfde tyd is ons ook in kontak met sy vrou waar sy n bybelstudie groep van ongeveer 20 vrouens lei. Ons stuur ook 2 X per week vir haar studie materiaal. Ongelooflik om te dink dat ons vanuit die kantoor betrokke kan raak by Bybelstudie groepe duisende km van hier af. ALEX skryf The mail you send us are very helpful for our prayer here on board three of us get together for prayers and bible study on Thursday and Sundays Please continue sending us bible topics that we can share amongst us. Please pray that we can do the same for the crew that you are doing for us.In sy laaste e-pos s ALEX hy wil graag by n Bybelskool aansluit om Teologie te studeer. Ook dat dit goed gaan met sy vrou se groep,maar ongelukkig het sy haar ma verloor. Bid vir haar(PASLIN) en ook vir ALEX. Op n ander Houerskip waar ons meer as m jaar terug ook n Bybelstudie groep begin het,het van lede se kontrak verstreik en is huis toe. Van die nuwe bemannings lede het by die studie groep aangesluit en toe die skip weer by ons kom ook vir n Bybel, aangesien die ander hulle bybels huis toe geneem het.

Een van die dae is dit weer kersfees en ons wil weer vir die bemanningslede wat oor die kersseisoen ons hawe aandoen so ietsie van God se liefde op n tasbare manier aan die bemanning bewys, ons poog om so ongeveer 200 kersakkies uit te deel. Die sakkie word gevul met toiletware, lekkergoed, kouse, ens. dit kos ongeveer R35 om so sakkie te vul. Bid dat die Here die fondse sal voorsien..

Ons s ook dankie vir die Here vir Brian Cowie wat sorg dat ons Finansiele state op datum is. Ook vir Joey van Dyk wat ons gaan help met ons nuusbrief. Bid asseblief baie dat die HERE tog vir ons toegewyde mense sal stuur om op ons komitee te dien. Ons dank die Here vir di wat al jare saam met ons kom. Hierdie mense speel n groot en belangrike rol in Biblia.

Tot volgende keer

Jesus groete

Martin en Sus

Inhoud

 

Boekbespreking: Geloof nie soos teorie, maar soos liefdesverhouding

Gerrit Brand, Die Burger, 19 Okt 2008

What are we doing when we pray on Prayer and the Nature of Faith

Outeur: Vincent Brmmer

Wat dink jy doen jy?

Gestel iemand sou di vraag aan jou vra wanneer jy bid.

Is gebed n manier om God te kry om iets te doen, of n oefening ter selfstigting? Verwag jy dat jou gebed verhoor sal word? Kan die doeltreffendheid van gebed getoets word? Veronderstel gebed n persoonlike God wat in die wreld handel? Hoe rym dt met wat ons oor natuurwette weet? Maak dit sin om versoeke te rig aan n wese wat as almagtig, alwetend, onveranderlik en volmaak goed beskou word? Wat s die praktyk van gebed oor hoe gelowiges hul verhouding met God verstaan?

Vrae soos di is in 1984 beredeneerd en verhelderend behandel in die boek What are we Doing when we Pray? deur die godsdiensfilosoof Vincent Brmmer, n emeritus-professor aan die Universiteit van Utrecht in Nederland, en n gebore Suid-Afrikaner.

Die nuwe, uitgebreide uitgawe is opgedra aan John Murray (1826-82), Nicolaas Hofmeyr (1827-1909) en Andrew Murray (1828-1917). Di Pioneers of spirituality in South Africa, s Brmmer (met apologie aan GK Chesterton), se geloof was not a thing like a theory but a thing like a love-affair.

Op die agterplat word die boek deur die teologiese swaargewigte Anthony Thiselton, David Basinger, John Sanders en Christoph Schwbel hoog aangeprys. Laasgenoemde noem dit n classic. Tog jammer Brmmer se invloedryke oeuvre, waarvan n collected writings, Brmmer on Meaning and the Christian Faith, in 2006 verskyn het, kon nog nie in sy moedertaal verskyn nie (maar wel in verskeie ander tale) en is moeilik in sy geboorteland verkrygbaar.

Die oorspronklike teks is verfyn en bygewerk, onder meer in aansluiting by die hedendaagse debat onder evangeliese teolo in die VSA oor die openheid van God, en met n aangepaste bespreking van die Christelike mistiek.

Die kern van die betoog is steeds dat die praktyk van gebed die beste verstaan kan word aan die hand van n persoonlike Godsbegrip en die metafoor van n liefdesverhouding tussen God en gelowiges: Voorbidding, danksegging en aanbidding bring wel verandering teweeg. Wat verander, is nie f die bidder f die een aan wie gebid word nie, maar hul verhouding.

Drie nuwe hoofstukke is egter ook bygevoeg: Prayer and the Nature of Faith, The Eyes of Faith en Faith and the Nature of Religious Belief. Hierin vra Brmmer wat die betekenis van sy ontleding van gebed vir ons verstaan van geloof as sodanig is. Die reeds vermelde Chesterton-aanhaling, oor a thing like a theory en a things like a love-affair, som die strekking van sy betoog netjies op.

Vir Brmmer is geloof nie, soos die moderne mens geneig is om te dink, n teoretiese gegewe nie, maar n lewenswyse wat uit die geloofstradisie se metafore-, verhale- en begrippeskat put om die werklikheid sinvol te verstaan en ervaar. Dit konkurreer dan ook nie met die wetenskap wat n heel ander funksie het nie, maar met ander, teenoorstaande maniere om die lewe met sy eise aan te pak.

Al is dit n teologiese boek, word tegniese vakkennis nie daarin veronderstel nie. Dit vereis wel n aandagtige en denkende leser.

ASHGATE PUBLISHING COMPANY, ALDERSHOT. (SAGTEBAND, 186 BLADSYE, ISBN 9 780 75466 209 9.) Bestel by www.ashgate.com.

Inhoud

 

Chris van Wyk oor die ware tragedie van Belhar

Dr Hennie Conradie skryf die week in sy forum artikel: Die ware TRAGEDIE in Die Burger (Dinsdag 21 Oktober) oor sy probleme met die belydenis van Belhar. 

Dr Chris van Wyk reageer daarop as volg:

Dit is regtig jammer dat dr Conradie bronne in sy artikel gebruik wat meesal uit die tagtigerjare kom.  Hy erken daarmee glad nie die afgelope meer as 20 jaar se intense gesprekke wat in die NG Kerk plaasgevind het nie.  Die NG Kerk het by al sy sinodes, sowel as by die Algemene Sinode, n hele aantal besluite geneem wat die belydenis van Belhar anders waardeer as wat hy doen.  Die Algemene Sinode van die NG Kerk het byvoorbeeld in 1998 reeds besluit dat dit aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die Drie Formuliere van Eenheid in stryd is nie,  en dat dit die wesenlike inhoud van die Belydenis van Belhar aanvaar.

Kort en kragtig: die Algemene Sinode oordeel dat die belydenis van Belhar nie in stryd is met ons Gereformeerde belydenisse of die Bybel nie.  Die feite moet verreken word in sy skrywe.

Dieper egter as di gebrek in sy betoog, is twee ander ernstige sake wat hy aanroer in sy artikel. 

Eerstens: Hy verkwalik die skrywers van die belydenis van Belhar van n kontekstuele teologie asof n teologie ooit sonder n konteks tot stand kan kom. 

n Gesonde hermeneutiek werk immers altyd met beide die Bybelteks wat verstaan moet word EN die konteks waarvoor die Bybelteks n woord het.  Selfs die oer-Gereformeerde teologie was kontekstueel as n reaksie op die heersende teologiese en politiese situasie van die 16de eeu.  Dit maak ook nie saak by watter punt van teks of konteks n mens begin nie, solank albei aspekte verreken word.  Om die belydenis van Belhar verdag te maak deur na die beweegredes daarvoor te verwys, soos in die artikel gedoen word, wys net dat dr Conradie nie deernis het met die konteks van di belydenis nie, d.w.s. met die konteks van lidmate, leiers en leraars van die VG Kerk nie.  Dit s nog niks oor die teks van die belydenis van Belhar nie.  Teks en konteks moet altyd saam verreken word.

Tweedens: Hy verkwalik die belydenis van Belhar van n horisontalistiese versoeningsleer wat niks maak van die vertikale versoening met God nie.

Enigeen wat egter die teks van die belydenis van Belhar lees, sal dit kan bestry.

Beide die vertikale versoening met God EN die horisontale versoening met mense word eksplisiet in die belydenis van Belhar genoem.  Die belydenis van Belhar s bv. in artikel 2: Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word in die kerk as geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling met mekaar versoen is.  Deur hier van vertikale EN horisontale versoening in dieselfde sin te praat, is juis die geweldige waarde van die belydenis van Belhar.  Hierin volg dit die woorde van Jesus na, wat die liefde vir God en die liefde vir die naaste as die gesamentlike vervulling van die wet beskou.  En ons almal weet, dit is wanneer die vertikale versoening met God sonder die horisontale kant daarvan verkondig word, wat groot onreg op menslike vlak gebeur, soos ons in ons eie geskiedenis met die sisteem van apartheid gesien het.

Die versoening van Christus het n kruis gekos en nie n paal nie.

Inhoud

 

Konferensie oor noue Samewerking en Eenheidsmodelle

Soos bekendgemaak in Vrydagnuus:

Goeie nuus: dit is steeds moontlik om met kerkvereniging te vorder! n Konferensie oor noue samewerking en eenheidsmodelle tussen gemeentes van die NG Kerk en die VG Kerk, word op Woensdag 5 November 2008 by die NG Kerk Wynberg aangebied. 

Prof Leo Koffeman, dosent in kerkreg aan die Protestantse Teologiese Universiteit in Utrecht, gaan twee beproefde modelle bespreek wat in die Protestantse Kerk in Nederland gebruik word. Hy was nou betrokke by die verenigingsproses tussen die Hervormde Kerk, die Gereformeerde Kerk en die Lutherse Kerk in Nederland en het dikwels leiding geneem oor hoe die proses plaaslike gemeentes geraak het. Wynberg se model om n gesamentlike gemeente te vorm, gaan ook bespreek word.

Die konferensie word deur die gemeente van Wynberg in samewerking met Communitas aangebied. Dit begin om 11:00 en duur tot 16:00. Registrasie geskied vanaf 10:30.

Belangstellendes kan voor 3 November  by die Kerkkantoor van Wynberg 021 797 8340 ngkwyn@iafrica.com ) of by Divine Robertson van Communitas 021 808 3265 dr@sun.ac.za ) inskryf. Lidmate, kerkraadslede, predikante en kerkleiers is welkom om dit by te woon.

Belangstellendes kan dr. Danie Nel by 021 797 7115 of dr. Frederick Marais by 021 808 3265 skakel vir meer besonderhede.

Inhoud

 

Belhar gn Marxisties

Leopold Scholtz skryf in By van 18 Oktober 2008:

Die Belydenis van Belhar is n Marxistiese dokument. Dit is deel van die teologie van die revolusie wat n kommunistiese staat in Suid-Afrika wou voorberei.

Di siening is die een pool wat n mens tans op internet-kletsruimtes kan lees. Sommige van diegene wat di standpunt aanhang, s hulle is teen een nierassige Calvinistiese kerk in Suid-Afrika gekant; ander s hulle het in beginsel niks teen so n kerkvereniging nie, solank die nuwe kerk hom nie met die bevrydingsteologie wat in Belhar verkondig word, vereenselwig nie.

Aan die ander kant reken sommige die Belydenis verkondig n stuk ortodokse Gereformeerde teologie waarteen geen beswaar ingebring kan word nie.

Dit blyk ook uit peilings dat die wit lidmate van die NG Kerk (NGK) en selfs die predikante steeds minder ooghare vir Belhar het.

Dus is die vraag: Wat s Belhar dan wat so omstrede is, en wat is die rede vir die gebrek aan geesdrif by die NGK-lidmate en -dominees?

Die Belydenis van Belhar is oorspronklik in 1982 opgestel, hoofsaaklik deur prof. Dirkie Smit (destyds van die fakulteit teologie aan die Universiteit van Wes-Kaapland), met hulp van prof. Jaap Durand (van dieselfde fakulteit), ds. Gustav Bam van die NG Sendingkerk (NGSK) en dr. Allan Boesak, wat indertyd president van die Wreldbond van Gereformeerde Kerke was.

Op die NGSK-sinode van daardie jaar het di Kerk n status confessionis oor die teologiese regverdiging van apartheid afgekondig, wat beteken dat die Kerk s sterk daaroor gevoel het dat hy dit tot n afwyking van die ware Bybelse leer uitgeroep het.

In effek is die NGK daardeur tot n ketterse kerk verklaar.

In 1986 is die Belydenis in marginaal aangepaste vorm deur die NGSK as vierde belydenisskrif aanvaar naas die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerrels, oftewel die Drie Formuliere van Enigheid. Toe die NGSK en die grootste deel van die NG Kerk in Afrika saamgesmelt het, het di nuwe Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) dit eweneens so aanvaar.

Met die samesprekings tussen die NGK en die VGK oor eenwording het Belhar n ernstige struikelblok geblyk.

Waarom was Belhar nodig? Die opstellers van die dokument het sedertdien in verskeie artikels en onderhoude verduidelik dat die Drie Formuliere uit die 16de en 17de eeu dateer en dat dit aan n bepaalde behoefte voldoen het, naamlik om die reformatoriese verskille met veral die Rooms-Katolieke Kerk en in n mindere mate ook die Lutherane duidelik te artikuleer.

Die drie het bitter min, indien enigiets, te s gehad oor sake soos maatskaplike onreg en rassediskriminasie sake wat destyds glad nie aktueel was nie, maar wat teen die 1980s in Suid-Afrika juis erg brandende kwessies was.

En dus, is gevoel, is dit belangrik om duidelik te maak wat die Bybel te s het vir die oorwegend bruin NGSK-lidmate in hul aktuele situasie van onreg en diskriminasie.

Wat s die Bybel vir hulle as mense wie se menswaardigheid so intens deur apartheid beledig word?

Daar moes ook standpunt ingeneem word oor die NGK se jare lange onbybelse teologiese regverdiging van apartheid.

Is Belhar inderdaad n Marxistiese dokument? Is dit deurdrenk van die teologie van die revolusie?

Die dokument verwerp die NGK se beleid om aparte kerkgenootskappe vir wit, bruin, swart en Indir te skep, saam met die destydse regering se apartheidsbeleid, as onbybels. Selfs die NGK stem deesdae hiermee saam.

Diegene wat Belhar as n voorbeeld van die bevrydings- teologie beskou, baseer hulle egter veral op paragraaf 4, wat s begin:

Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in n wreld vol onreg en vyandskap op n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee.

Ek is geen teoloog nie. Maar as ek my Bybel lees, sien ek in veral die Ou Testament n voortdurende bevel om vir die weduwees en die wese as die swakkes in die samelewing te sorg, n voortdurende aanklag teen die regeerders dat hulle hul mag misbruik, hulself verryk en die armes laat krepeer.

Ek lees in die brief van Jakobus n vlammende oproep dat jy nie vir die armes kan s gaan heen en word versadig, en hulle dan nie met kos versorg nie.

Die twee Gereformeerde teologiese reuse in die laat 20ste eeu in die NGK was proff. Johan Heyns en Willie Jonker. Albei het vierkant agter Belhar gestaan. Soos trouens die res van die Gereformeerde wreld buite Suid-Afrika.

In my nawiteit meen ek dit s nogal iets.

Daar is natuurlik n goeie rede waarom Belhar by baie mense so n slegte naam het.

Die 1980s was moeilike jare in Suid-Afrika. Die land het gebrand. Mense het betoog en klippe gegooi en bomme geplant; die staat het met brute geweld teruggeslaan.

In di omstandighede het wit teolo soos Smit, Bam en Durand effens op die agtergrond geraak. Die Belhar-man wat op die voorgrond getree en in sekere sin die openbare gesig van die Belydenis geword het, was Boesak.

Nou ja, Boesak was destyds nie die man wat hy vandag is nie. Sy vlammende toesprake het dikwels (dalk teen sy sin, maar tog) meegewerk tot geweldsituasies by optogte en betogings.

Bowendien het hy n hele paar keer in sy toga onder die rooi banier met die hamer en sekel van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party verskyn. Wat nie gehelp het om sy geloofwaardigheid by NGK-lidmate te vestig nie.

En s het Belhar n politieke en Marxistiese openbare gesig gekry wat beslis nie aan die inhoud te wyte is nie. Die dokument het n politieke bagasie gekry wat die gereformeerde inhoud in die persepsie van baie NGK-lidmate verdring het.

Die vraag is net: Die bloedige 1980s l nou agter ons. Kan ons nie die politieke bagasie nou agter ons laat en die dokument beoordeel vir wat hy werklik is nie, naamlik n intens reformatoriese belydenis oor n teologiese dwaling?

Ja, Belhar het m by implikasie ook tot ketter verklaar, iets waaroor ek destyds kwaai beledig gevoel het. Maar dit was toe en ons is nou veel verder.

Kom ons aanvaar Belhar. Bowenal: Gaan lees die dokument met n onbevange gemoed en sien self dat dit nie deel van Josef Stalin se erfenis is nie.

Inhoud

 

Nuutste teologie by Kovsies nou beskikbaar

Die laaste paar take vir hierdie jaar wag vir afhandeling. Dit is die ideale tyd om na te dink oor mikpunte, bronne en uitdagings. Spiritualiteit speel hier 'n belangrike rol. In verskillende kontekste word spiritualiteit gedebatteer, nagevors en beleef. In hierdie uitgawe word die spiritualiteit van die pastor, so wel as die spiritualiteit van die "markplein" en die spiritualiteit van grootheid ondersoek. Kan 'n persoon gereformeerd en charismaties wees? Verskeie belangwekkende konferensies is by die Fakulteit Teologie aangebied. Elk hiervan kan verrykend inwerk op die bediening in elke gemeente. Hierby die skakel vir die nuutste Teologie@Kovsies, http://www.uovs.ac.za/newsletter/newsletter.php?sid=87

Inhoud

 

Bybel-Media Nuus

Puik nuwe publikasies noodsaaklik vir elke gemeenteleier!

Die relevansie van die kerk deur prof WD Jonker (R139.95)

Hierdie opwindende publikasie van een van Suid-Afrika se bekende teolo verskyn nou vir die eerste keer postuum in Afrikaans.

Die aanslag op die kerk se relevansie het diep historiese wortels. Volgens Jonker is die kritieke situasie waarin die kerk in ons tyd beland het die rype vrug van prosesse wat reeds met die Verligting begin het. Dit is die uiteinde van die ontwikkelings van moderne werklikheidsopvattings, die resultaat van die emansipasie van die menslike gees en n toenemende versekularisering. Onder die invloed van hierdie Westerse gees het al groter groepe van die kerk en sy boodskap afvallig geword. Die stroom het aangegroei tot n afkeer van die kerk en enige Christelike invloed. In baie samelewings het die openlike teenstand teen die kerk verminder en plek gemaak vir n verstikkende ongenteresseerd-heid in sommige kringe, n intutiewe oortuiging en vanselfsprekende aanname dat die kerk wesenlik niks meer vir die moderne mens kan beteken nie.

Die relevansie van die kerk is omvattende en indringende navorsing oor die invloed van die Verligting op die kerk. Die kerk moet op s n manier relevant wees dat die evangelie self, die boodskap, die inhoud, nie op enige wyse in die gedrang sal kom of opgeoffer sal word nie.

Die voorwoord tot hierdie uiters tydige publikasie is geskryf deur Dirkie Smit.

Om Christus beter te ken deur dr Annes Nel (R99.95)

Hierdie publikasie is spesifiek gemik op gemeenteleiers wat eredienste moet lei. Di preekbundel bestaan uit 13 volledige eredienste, onder andere vir Kersfees, Goeie Vrydag, Paassondag en Pinkstersondag. n Volledige erediens vir n begrafnisdiens is ook ingesluit.

Pluspunte:

* Goeie teologiese inhoud

* Verskeidenheid van temas

* Eredienste vir spesiale feesdae in die kerkjaar

* Voorgestelde liedere kom uit Die Liedboek

* Hulpmiddel vir elke ouderling

Preekstudies 2009: Prys: R150.00

Advent 2008 tot Koninkrykstyd 2009 Revised Common Lectionary: Jaar B

Bevat 56 volledige preekvoorstelle, responsoriese liturgie vir doop, nagmaal, begrafnis en vir dankoffertyd.

Die preekstudies het ook n CD in WORD-formaat as hulpmiddel teen R30.00 ekstra.

Leesrooster 2009: Advent 2008 tot Koninkrykstyd 2009 Prys: R50.00

Die Leesrooster bring deur middel van n fokusteks eenheid tussen die erediens, huisgodsdiens en groepsgesprekke. Dit moedig lidmate aan om al die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te ervaar.

Bybel-Media en Jeugfokus-katalogusse:

Elke kerkkantoor/skriba het reeds die Jeugfokus-katalogus 2009 (al die jongste kategese produkte) en die Bybel-Media-katalogus 2008/2009 ontvang. Sou jy meer katalogusse benodig, kan jy die gemeente se adres per e-pos stuur na bestel@bmedia.co.za en ons sal dit dadelik vir jou stuur.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

* Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

* Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za
Groete uit n pragtige Boland.

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

Inhoud

 

Ducking Johnny

A little boy was visiting his grandparents on their farm.

He was given a slingshot to play with out in the woods.

He practiced in the woods; but he could never hit the target

Getting a little discouraged, he headed back home for dinner.

As he was walking back when he saw Grandma's pet duck.

Just out of impulse, he let the slingshot fly, hit the duck square in the head and killed it.

He was shocked and grieved!

In a panic, he hid the dead duck in the wood pile, only to see his sister watching!

Sally had seen it all, but she said nothing.

After lunch the next day Grandma said, "Sally, let's wash the dishes."

But Sally said, "Grandma, Johnny told me he wanted to help in the kitchen."

Then she whispered to him, "Remember the duck?"

So Johnny did the dishes.

Later that day, Grandpa asked if the children wanted to go fishing, and Grandma said, "I'm sorry but I need Sally to help make supper."

Sally just smiled and said, "Well that's all right because Johnny told me he wanted to help."

She whispered again, "Remember the duck?"

So Sally went fishing and Johnny stayed to help.

After several days of Johnny doing both his chores and Sally's, he finally couldn't stand it any longer

He came to Grandma and confessed that he had killed the duck.

Grandma knelt down, gave him a hug and said, "Sweetheart, I know.

You see, I was standing at the window and I saw the whole thing, but because I love you, I forgave you.

I was just wondering how long you would let Sally make a slave of you."

Thought for the day and every day hereafter . . .

Whatever is in your past, whatever you have done and the devil keeps throwing it up in your face . . . (lying, cheating, debt, fear, bad habits, hatred, anger, bitterness, etc.) . .

Whatever it is, you need to know that God was standing at the window and He saw the whole thing

He has seen your whole life.

He wants you to know that He loves you and that you are forgiven.

He's just wondering how long you will let sin make a slave of you.

The great thing about God is that when you ask for forgiveness, He not only forgives you, but He forgets.

It is by God's grace and mercy that we are saved.

(Dankie Ron Reynolds)

Inhoud

 

Dagboek

30 Oktober 2008 - Prof Pieter Coertzen praat om 10:00 by PE-Hoogland oor die Grondwet en n Handves vir Godsdiensregte - skakel Danie Mouton by 082 9234 178

1 November 2008 - Van Standersrivier-gemeente, PE, hou kermis.

1 November 2008: PE-Heideveld se vrouediens hou ontbyt en feminaar - skakel Annette by 041 3711042 of 084 549 2525

6 November 2008 - Manne-lofprysingsaand om 19:00 te NGK PE-Hoogland, Port Elizabeth - skakel die kerkkantoor by 041 367-1485

Inhoud

 

Wegbreek vir Matrieks - Desember 2008

Ds Danie Nel laat weet van n lekkerrr inisiatief vir matrieks. Julle breek bietjie met n toer deur van die mooiste dele in ons land

Hier is die besonderhede:

Datum: 7-14 Desember 2008

Vertrek 7 Des van Uitenhage en is 14 Des DV weer terug op Uitenhage.

Toer deur Patensie, Baviaanskloof, Oudtshoorn, Calitzdorp, George, Hartenbos, Tuinroete terug.

Koste: R1600 (Reis, verblyf, kos, alles ingesluit)

Absail, snorkel, kayakke, rafting, paintball, kloofing, hiking, boogskiet, bergfiets ry, veld-oorlewing, wyntoer ens, ens.  Dis n week vol pret. 

Sluitingsdatum: Ons het dit verleng tot einde Oktober (Op die inskrywingsvorm is dit 12 Oktober)

Klik hier vir die brosjure en inskrywingsvorm.

Inhoud

 

PE-Heideveld se vrouediens hou ontbyt en feminaar: 1 November

Annette van der Merwe, voorsitter van PE-Heideveld gemeente se vrouediens, laat weet dat hulle n baie besondere afsluitingsfunksie vir vanjaar beplan. Dis n ontbyt en feminaar op Saterdag, 1 November. Maritte Rossouw, bekende Baaienaar, tree as speker op. Klik hier vir die kennisgewing. Navrae: Kontak Annette by 041 3711042 of 084 549 2525

Inhoud

 

Young Love...

A six-year-old boy told his father he wanted to marry the little girl across the street. The father, being modern and well-schooled in handling children, hid his smile behind his hand.
"That's a serious step," he said. "Have you thought it out completely?"

"Yes," his young son answered. "We can spend one week in my room and the next in hers. It's right across the street, so I can run home if I get scared of the dark."

"How about transportation?" the father asked.

"I have my wagon, and we both have our tricycles," the little boy answered.

The boy had an answer to every question the father raised.

Finally, in exasperation, his dad asked, "What about babies? When you're married, you're liable to have babies, you know."

"We've thought about that, too," the little boy replied.

"We're not going to have babies. Every time she lays an egg, I'm going to step on it!"

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud