Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 35 - 30 Oktober 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

Dag van Gebed en Verootmoediging met die oog op die droogte: 9 November 2008

Wat moet die kerk ophou doen? Wat moet die kerk anders doen? Wat moet die kerk NOU doen?

Angus Buchan in Port Elizabeth

Vervolging van Christene in Indië duur voort

Alan Boesak en die demoon van rassisme

Biblia: Foto’s bewys hoe welkom die musse is

Sinode Hoëveld neem standpunt oor kerkhereniging

Kerkbode los voor met oplaag

PE-Sentraal hou basaar : Saterdag 1 November 2008

Van Stadensrivier hou kermis : Saterdag 1 November 2008

Werksgeleentheid met voorskoolse kinders

Petrus Meyer hou kerskonsert

Aandag Jeugwerkers: ConneXellence-toerusting - Operasie Mobilasie

Wegbreek vir Matrieks - Desember 2008

TeenStreet - 'n avontuurlike jeugkamp om nie te mis nie
Potchefstroom : PUK-Kandelaar se Eerstejaarskamp : 2009

Woordeliks

Dagboek

First Grade Proverbs

 

 

Dag van Gebed en Verootmoediging met die oog op die droogte: 9 November 2008

Die Oos-Kaap is droog. Verlede naweek, op pad na die oostelike dele van die provinsie, het dit my opgeval hoe droog dit ook daar is. Die weste van ons provinsie loop al lank onder ‘n knellende droogte deur.

    Christiaan Kotze deel gister ‘n soortgelyke ervaring in ‘n e-pos aan OosKaap eNuus: “Ek het die afgelope naweek van Ugie af deur Colesberg Hopetown toe gery en weer deur Bloemfontein teruggekom. Ek is diep getref deur die ernstige droogtetoestand waarmee die boere tans worstel”.

   By verlede week se SK-Dagbestuursvergadering het lede ook onder die indruk van die erns van die droogte gekom op grond van terugvoer uit verskillende dele van die provinsie..

   Derhalwe word gemeentes versoek om op Sondag 9 November 2008 ‘n dag van verootmoediging en gebed te hou met die oog op die droogte.

Inhoud

 

Wat moet die kerk ophou doen? Wat moet die kerk anders doen? Wat moet die kerk NOU doen?

Die ervare en gewaardeerde kerksake-verslaggewer van Beeld, Neels Jackson, gee in ‘n onlangse voordrag baie belangrike perspektiewe oor die kerk. Hy het meegaande voorlesing op 21 Oktober 2008 by ADGO (Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling) se jaarvergadering in Johannesburg gelewer.

    Dit getuig van die besondere insig waarvoor Neels bekend geword het.

Inhoud

 

Angus Buchan in Port Elizabeth

Nadat Angus Buchan enkele weke gelede in Oos-Londen opgetree het, het hy die afgelope naweek ‘n gehoor van meer as twintig duisend mense in Port Elizabeth op die plaaslike universiteit se sportveld toegespreek.

    Dit was ‘n goeie ervaring om Angus persoonlik in aksie te sien, na al die kritiek wat mens van hom gehoor het.

    Angus is ongetwyfeld ‘n goeie man van uitstaande integriteit. Die Here is vir hom ‘n lewende werklikheid en hy wil die goedheid van die Here met ander mense deel. Hy is nie teologies anti-intellektueel of kerklik anti-establishment nie (“ek is lief vir al julle dominees” en “gaan terug na jou plaaslike gemeente en dien die Here daar”). Hy wil mense help om die Here te ontdek en beklemtoon die belangrikheid daarvan dat elkeen ‘n getuienis van die Here se werk moet hê.

    Verder is hy innemend, sjarmant en witty. Sy bediening is om mense tot ‘n persoonlike geloofskeuse op te roep en mense te help om in die regte verhouding met die Here te leef. Jy kan nie maar doen wat jy wil nie, daar is norme waaraan jy jou moet hou. Jy kan keuses uitoefen wat jou in doodloopstrate laat beland.

    Die byeenkoms was in alle gevalle sober en eenvoudig. Dit geld ook die voorafsang. (Net die seremoniemeester, ‘n plaaslike pastor, het se refs het tot byna histeriese vlakke - minute lank - gestyg toe hy Jesus in die stadium welkom geheet het.)

    Dit is ‘n grootse ervaring om duisende Christene saam te hoor sing. Ek sal die woorde van Lied 334 - God is liefde, juig ons harte - soos Saterdag gesing, nie gou vergeet nie.

    Angus se boodskap gaan oor die basiese inhoud van die geloof. Hy spreek nie die komplekse dimensies van baie mense se geloofservaring aan nie, en sal ook nie iets te sê hê vir hulle nie. Maar hy het sy plek. En hy sal onthou word vir die belangrike rol wat hy in SA speel. Hy beklemtoon die rol van roeping en moedig mense aan om positief te wees oor die land, en die Here hier te dien.

    Hy weet ook dat gesinsverhoudinge belangrik is, en dat mans ‘n verantwoordelikheid het om toe te sien dat hulle in gesonde verhoudings met die res van die gesin moet leef. Sy klem op die “hoofskap” van die man wat die priester van die huis is - wel, ek wag nog altyd op iemand wat kan sê waar dit presies in die Bybel staan.

    Ons het Angus nodig. Maar ons het in ons boodskap en getuienis ook veel meer as Angus nodig.

   Lees gerus wat Neels Jackson oor Angus sê in sy voordrag wat in die vorige berig in hierdie eNuus aangekondig word.

Inhoud

 

Vervolging van Christene in Indië duur voort

Nun 'attacked and gang-raped by 40 men' during anti-Christian attacks in India slams police for shielding attackers

By Daily Mail Reporter - 26th October 2008
A nun who was allegedly raped by more than 40 men during an outbreak of anti-Christian violence in India has accused local police of shielding her attackers.
The nun said she was sexually assaulted by a rioting mob at the end of August, days after the murder of a Hindu priest sparked attacks by Hindu extremists on the Christian community in the East coast Orissa state.
    Nun Mina Barwa, aged 29, said she was dragged to a burned-out Christian home and was beaten with sticks and paraded semi-naked in the streets as mobs threatened to gang rape her.
    Breaking down repeatedly while speaking to reporters in New Dehli, she said: 'They pulled out my sari and one of them stepped on my right hand and another on my left hand and then a third person raped me.'
    'They had already torn away my blouse and undergarments and they went on beating me with their hands on my cheeks and head and with sticks on my back.'
More than half-a-dozen people have been arrested over the incident, but Barwa has called for a federal investigation as she 'had little faith in local Orissa police'.
    'State police failed to stop the crimes, failed to protect me from the attackers, they were friendly with the attackers, and they tried their best to make sure that I did not make complaints against police.
    'I was raped and now I don't want to be victimised by the Orissa police.'
    At least 35 people have died during weeks of anti-Christian attacks in Orissa and nearly 50,000 have fled their homes, remaining in state-run shelters.
    Human rights activist John Dayal said: 'The conditions in those relief shelters are terrible. There are no toilets and officials say tribal women don't need any toilets.
    'People have no faith in police.'
    Dozens of churches, prayer halls and Catholic-run schools have been attacked in the state, which is ruled by a political party allied to India's Hindu nationalist party.
    Hardline Hindu groups accuse missionaries of bribing poor tribes people and low-caste Hindus to convert to Christianity by offering free education and health care.
    Catholic groups say Christians in the state are being forced to reconvert to Hinduism.
    Pope Benedict XVI has strongly condemned the violence.
    India's Supreme Court this week rejected a plea by a Catholic bishop for a federal investigation into the alleged rape, saying the matter should be probed by the Orissa police.
Religious clashes erupt periodically in India where only 2.3 percent of the more than 1.1 billion population are practising Christians.
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1080745/Nun-attacked-gang-raped-40-men-anti-Christian-violence-India.html
Inhoud

 

Alan Boesak en die demoon van rassisme

Ds Willem Petzer van Oos-Londen-Wesheuwels vra vandeesweek waarom die kerkleiding ds Alan Boesak nêrens gerepudieer het oor sy stelling dat die “demoon van rassisme” die NG Kerk nog nie finaal verlaat het nie. Die NG Kerk is, soos die VGKSA, deel van die Liggaam van Christus. Dit tas die eer van Christus aan as so ‘n stelling gemaak word.

    Hierdie opmerking is deel van ‘n skrywe van dié kerkraad oor onlangse verwikkelinge in die kerkherenigingsproses. Die NG Kerk se moderamen moes dadelik verskoning aanteken vir prof Piet Strauss se uitlatings te Hammanskraal, lui die skrywe, maar dr Boesak kan so ‘n skreiende opmerking maak en geen haan kraai daarna nie.

    Die kerkraad se skrywe sal deur die Sinodale Kommissie bespreek word.

Inhoud

 

Biblia: Foto’s bewys hoe welkom die musse is

Martin Britz van Biblia Hawebediening in PE wys vir ons met ‘n paar foto’s hoe winter op die see regtig lyk. Klik hier.

    Nou sal almal wat so gaaf is om vir seevaarders musse te brei, verstaan hoe welkom die musse is!”, sê Martin.

    As jy wil saam kyk na die foto’s, besoek www.ngkok.co.za/biblia.

Inhoud

 

Sinode Hoëveld neem standpunt oor kerkhereniging

Die Sinodale Dienskommissie (SDK) van Sinode hoëveld het op 2008-10-20 vergader en die volgende beginselbesluite geneem rakende die kwessie van kerkhereniging:

1.  Die SDK herbevestig Sinode Hoëveld se verbintenis tot kerkhereniging; en

2.  Die SDK besluit om in die lig van die spanning met die VGKSA vir die huidige nie te fokus op gesprekke oor strukturele kerkeenheid nie, maar op gesprekke en aksies van Bybelse versoening.

3.  Die SDK bevestig dat die basis vir die gesprekke en aksies Sinode Hoëveld se verstaan van ons missionêre aard van kerkwees is;  (Ons streef versoening na omdat ons glo dat ons nie sonder ander in die gemeenskap ’n verskil kan maak nie.)

4.  Die SDK bevestig dat ons die gesprek eerstens met die lede van ons eie kerklike familie wil voer, maar so ook met almal met wie ons saam en in gehoorsaamheid aan die Here in die wêreld hoop kan bring en ʼn verskil kan maak;

5.  Die SDK bevestig dat die waardes van die versoeningsgesprek gerig word deur ons eie Belydenisskrifte ÉN deur sieninge en belydenisse van ons gespreksgenote (bv. die VGKSA wie se Belydenis van Belhar ʼn besondere fokus op eenheid, geregtigheid en versoening in die gesprek kan indra).

6.  Die SDK besluit om die Diensgroep Genesing van die Land te versoek om ondersoek in te stel na hoe die Belhar Belydenis ons kan help om die genesing van die land beter te kan verstaan.

7.  Die SDK versoek die ASM om die saak van eenwording op hul Agenda te behou; om die saak meer prakties te benader in hul besinning daaroor, met ander woorde om ook die praktiese aspekte en konsekwensies van eenwording in die praktyk tot op grondvlak deeglik te verdiskonteer en om nie net op die teoretiese beginsels daarvan te bly fokus nie.

(Uit: Kruis en Dwars, amptelike nuusblad van Sinode Hoëveld)

Inhoud

 

Kerkbode los voor met oplaag

In die geledere van kerklike koerante spog Kerkbode loshande met die grootste oplaag. Selfs die grote Rooms Katolieke Kerk se oplaag van 11,000 vir sy koerant Southern Cross vergelyk maar power met Kerkbode se 25,559. Kerkblad (van die Geref Kerke) se oplaag beloop 4,800 terwyl Hervormer (van die Ned Herv Kerk) 10,000 kopieë op ’n slag druk.

   Die NG Kerk se gesinstydskrif Lig doen glad nie sleg met rakverkope in boekwinkels nie. Die aantal wat dáár verkoop word, het in 2008 gespring na 11,416 (teenoor die 6,997 van 2007). Ongelukkig is versprei­ding deur gemeentes nie naastenby die hoofverspreidingskanaal vir Lig nie. Dit is jammer!

   Hierdie gegewens het aan die lig gekom toe (dr) Pieter Fourie, Direkteur: Media van Bybel-Media, onlangs ’n oorsig van die werk van Bybel-Media aan die Algemene Diensgroep vir Gemeenteontwikkeling in Kemptonpark gegee het.  (Met dank aan Clem Marais van Feldnuus, Namibië)

Inhoud

 

PE-Sentraal hou basaar : Saterdag 1 November 2008

“Weet jul lesers hoe lekker ons op Saterdag, 1 November, 2008 gaan basaar hou!”, vra PE-Sentraal-gemeente? “Nee, vertel ons.”

    Almal is natuurlik meer as welkom want daar gaan oorgenoeg wees om aan te smul...braai hoender, koeke en pannekoek, lekkers, worsrolle, en moenie die heerlikste "basaar-poeding" vergeet nie! Daarsonder sal geen kerk-basaar wat sy naam werd is gevang wil word nie!!!

Kom geniet die heerlike pret met lekker musiek en samesyn.

   Ons begin om 10uur en belowe om nie op te hou totdat die laaste een flou neerval nie!!!

Inhoud

 

Van Stadensrivier hou kermis : Saterdag 1 November 2008

Charl Meyer skryf:

NGK Vanstadensrivier hou Saterdag 1 November 2008 kermis.  So vanaf 09:00.  Ou Kaapweg, St Albans. Heerlike vars produkte - groente, vleis, melk, pannekoek, kerrie en rys, sosaties, hamburgers, boereworsrolle, jaffels, kerrievetkoeke, slap chips, spitbraai, poedings, terte, groot koeke, klein koekies, brood, beskuit, lekkergoed, ingemaakte vrugte en konfyt, teetuin, koeldrank en nog baie meer...

Mooi plante, struike en bome....net reg om te plant!

Speletjies, springkasteel en baie verrassings vir die jongklomp!

Oorgenoeg parkering!!

Inhoud

 

Werksgeleentheid met voorskoolse kinders

Ron Reynolds van PE-Sentraal laat weet:

'n Pos is beskikbaar vir 'n jonge dame, vanaf skoolverlaat ouderdom tot so om en by 25 jaar, by die STIMULANTIA PRIVAAT SKOOL, Newton Park as onderwyser vir

kinders in die klas 1 tot 5 jaar.   Vorige ondervinding 'n

plus maar volledige indiens-opleiding word gratis verskaf.

Liefde vir kinders 'n moet.  Salaris onderhandelbaar.  Vir verdere inligting of om aansoek te doen kontak Hilda van Zyl, Kantoor 041-3650886 Selfoon 0829300044  epos hildavz@telkomsa.net of faks 041-3657186.

Inhoud

 

Petrus Meyer hou kerskonsert

Musiekonderwyser van formaat, Petrus Meyer, skryf:

Hi almal! Hierdie is 'n spesiale uitnodiging na Petrus se eie Kerskonsert met Klaviermusiek by NG Kerk PE Hoogland in Charlo op Vrydagaand 14 November. As jy wil ontspan na die jaar se harde werk en stres, kom luister dan na die klawerklanke van kersliedere soos Herders Op Die Ope Velde, What Child Is This?, en nog vele meer om jou te laat ontspan! Kaartjies kos R20 per persoon en Petrus se CD, Christmas Classics, sal ook daardie aand te koop wees teen R60. Die konsert begin 19:00 en kaartjies kan bespreek word by 072 833 6226 en bring jou familie en vriende saam na hierdie feestelike geleentheid. Moet dit nie misloop nie!

Inhoud

 

Aandag Jeugwerkers: ConneXellence-toerusting - Operasie Mobilasie

Operasie mobilasie beskryf hierdie jeugwerker-toerusting as van die beste wat ter wêreld beskikbaar is.
Uit die brosjure die volgende:
    ‘ConneXellence’ is ‘the art of creating unforgettable moments’. ‘ConneXellence’ is making excellent connections. Today we are surrounded by the next generation who lives for the moment. If we, as followers of Jesus, are going to connect with these young people, we must learn the art of creating moments . . . unforgettable moments.

    This intensive course is created and taught by Dan & Suzie Potter, also known as DUZIE. Dan & Suzie are international creative youth consultants with Operation Mobilisation training youth workers all over the globe and authors of the book by the same title ‘ConneXellence . . . the art of creating unforgettable moments’. They have trained and spoken in several churches in South Africa over the last ten years. They take youth workers into a new understanding of the next generation.

    Klik hier vir meer besonderhede.

Inhoud

 

Wegbreek vir Matrieks - Desember 2008

Ds Danie Nel laat weet van ‘n lekkerrr inisiatief vir matrieks. Julle breek bietjie met ‘n toer deur van die mooiste dele in ons land…

Hier is die besonderhede:

Datum: 7-14 Desember 2008

Vertrek 7 Des van Uitenhage en is 14 Des DV weer terug op Uitenhage.

Toer deur Patensie, Baviaanskloof, Oudtshoorn, Calitzdorp, George, Hartenbos, Tuinroete terug.

Koste: R1600 (Reis, verblyf, kos, alles ingesluit)

Absail, snorkel, kayakke, rafting, paintball, kloofing, hiking, boogskiet, bergfiets ry, veld-oorlewing, wyntoer ens, ens.  Dis ‘n week vol pret. 

Sluitingsdatum: Ons het dit verleng tot einde Oktober (Op die inskrywingsvorm is dit 12 Oktober)

Klik hier vir die brosjure en inskrywingsvorm.

Inhoud

 

TeenStreet - 'n avontuurlike jeugkamp om nie te mis nie
 Fred van der Westhuizen van Operasie Mobilisasie in Port Elizabeth, beveel hierdie OM-jeugkamp baie sterk aan. Dis in Pretoria, maar dalk is daar Oos-Kapenaars wat daar kan of wil uitkom. Lyk 'n heerlike manier om vakansietyd te bestee...

Inhoud

 

Potchefstroom : PUK-Kandelaar se Eerstejaarskamp : 2009

Die NG Studentekerk te Potchefstroom, Kandelaar, het pas die besonderhede van hulle eerstejaarskamp in 2009 bekendgemaak. Vir die Oos-Kapenaars wat in Potchefstroom gaan studeer, is dit goeie nuus. Klik hier vir die volle besonderhede.

Inhoud

 

Woordeliks

Vir die pret daarvan - Bantu Holomisa vandeesweek oor die politiek en die wederkoms:

"In hindsight we can safely say that after Polokwane, the politics in this country will never be the same. Indeed who would have thought that today we would be witnessing the split in the ruling party, even though their leadership was still recently fond of saying the ANC would rule this country until Jesus returns? If that is the case, then we are not far from that prophetic date.

Inhoud

 

Dagboek

1 November - Van Standersrivier-gemeente, PE, hou kermis.

1 November - PE-Sentraal hou kermis.

1 November: PE-Heideveld se vrouediens hou ontbyt en feminaar - skakel Annette by 041 3711042 of 084 549 2525

6 November - Manne-lofprysingsaand om 19:00 te NGK PE-Hoogland, Port Elizabeth - skakel die kerkkantoor by 041 367-1485

14 November - Petrus Meyer hou ‘n kerskonsert by PE-Hoogland

Inhoud

 

First Grade Proverbs

A first grade teacher collected well known proverbs. She gave each child in her class the first half of a proverb and asked them to come up with the remainder of the proverb. This is what they came up with.

 

Better to be safe than.............to punch a 5th grader.

Never underestimate the power of............termites.

You can lead a horse to water but...............how?

Don't bite the hand that..................looks dirty.

A miss is as good as a..........................Mr.

You can't teach an old dog new..............math.

If you lie down with dogs, you'll......stink in the morning.

Love all, trust........................................me.

The pen is mightier than the...................pigs.

An idle mind is...............................the best way to relax.

Where there's smoke there's..................pollution.

Happy the bride who.........................gets all the gifts.

A penny saved is...................................not much.

Two's company, three's...................the Musketeers.

Don't put off till tomorrow what...you put on to go to bed.

None are so blind as.............................Stevie Wonder.

Children should be seen and not.....spanked or grounded.

If at first you don't succeed...............get new batteries.

When the blind leadeth the blind.......get out of the way.

Better late than............................pregnant.

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud