Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 39  -  28 November 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Finesse Vroue van Hoop - Foto-album op die Web

Vir alle Eerstejaars van 2009: Oerkamp, Eersterivier (naby Kareedouw), 2009

VGK-Kerkorde versus Belhar-Belydenis?

NGK wil sake met VGK uitpraat

Geweld teen vroue en kinders: 16 dae van aktiewe optrede

Do men suffer spousal abuse?

n Besondere CD-Toer deur n Jerusalemse Kerk dien die evangelie

Robbeneiland

Wat n vreugde om Wendy Watson te ontmoet

Vakature Jeugwerker NG Gemeente Overkruin, Pretoria

Heartlines wil graag leraarskringe ontmoet

Opleiding van teologiese studente by Stellenbosch

Riglyne vir die viering van Wreld-Vigsdag - 1 Desember 2008

Vanaf die Christen Vigsburo - oor Wreld Vigsdag

Almal welkom by die afskeid van ds Wikus van der Walt (RCA): 30 November

Transkei Werkers-Aksie : 50-jaar renie!!

Freebies vir liturgiese gebruik

Aandag jongmense: MES se Josua Diensjaarprogram

Volgende Lausanne Sendingkonferensie

Nuusbrief: TeologieByKovsies

Ways to reduce stress

The one and only Gatiep

Pampoenkop met die genade van n aasvol

Hallo daar

 

 

Finesse Vroue van Hoop - Foto-album op die Web

Al die dames, wat die Veremarksaal volgepak het tydens die Finesse Vroue van Hoop-byeenkoms in Oktober, kan gerus gaan kyk na die foto-album op die internet. Christine Higgs was so gaaf om die fotos aan te stuur.

Klik gerus op hierdie skakel. Klik op die klein fototjie (thumbnail) en n groter weergawe word sigbaar. Die fotos is in n photo-stream geplaas - kyk regs bo, jy kan elke keer op die volgende fototjie klik om n groter weergawe te sien.

Julle kan ook die volgende webskakel as gunstelingblad merk - www.flickr.com/photos/ngkok - ons sal in die toekoms nog fotos hier plaas. Daar is trouens ook reeds fotos van ander ringsprojekte op di blad beskikbaar. Julle is welkom om van die fotos te gebruik in jul gemeentelike kommunikasie.

Inhoud

 

Vir alle Eerstejaars van 2009: Oerkamp, Eersterivier, Kareedouw, 2009

Die Klema Eerstejaarskamp van 22-25 Januarie is n omvattende studente ervaring waar studente-leiers, tans studente by die NMMU en ander tersire inrigtings, hulle wysheid deel en al die eerstejaars se vrae antwoord en hulle gemoed gerusstel. Dit is ook n geleentheid om nuwe vriende, wat moontlik dieselfde rigting studeer, te ontmoet in n pret, Christelike atmosfeer. Die kamp vind plaas by Eersterivier, n beeldskone kampterrein naby Kareedouw, reg by die see. Die kampterrein is van so aard dat ons baie pret aktiwiteite by die see en in die natuur kan h.

Die kamptema is Oerkamp waar ons saam met die eerstejaars graag al die fasette van kampuslewe en studentelewe wil ontdek en saam met hulle n pad wil loop deur hulle studie-jare om hulle by te staan en ondersteun asook motiveer en lekker ontspan. Vir meer besonderhede klik op hierdie skakel: http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/1stejaarkamp2009.pdf

Inhoud

 

VGK-Kerkorde versus Belhar-Belydenis?

In n uiters teleurstellende verwikkeling het die VGK-ring van Wynberg aangedui dat hulle nie te vinde is vir die pogings van die NG Kerk Wynberg en VGK-Wynberg om een gemeente te word nie. Die gemeentes wil n samewerkingsverband vestig, waarvan die Belydenis van Belhar n deel uitmaak.

In Kerkbode van 21 November verskyn n volledige berig oor die saak. Volgens die berig is die VGK-Ring se besware gebaseer op kerkordelike prosedures wat blykbaar nie gevolg word nie. Daarom is die eenheid onkerkregtelik.

Vir waarnemers lyk dit dus of die gesonde appl tot eenheid van die Belhar-Belydenis ondergeskik gemaak word aan kerkordelike prosedures. Spyt en beswaar hieroor word uit die geledere van die twee gemeentes en ook uit ander kringe van die VGK self uitgespreek.

Inhoud

 

NGK wil sake met VGK uitpraat

Berig uit Kerkbode van 21 November 2008:

Die NG Kerk se leiers wil vrede maak met die Verenigende Geref Kerk (VGK) voordat hulle enigiets anders doen. Die NG Kerk se Algemene Sinodale Moderamen s hulle wil die onenigheid tussen die twee kerke in die lig van Matt 5:23-24 persoonlik met die VGK se moderamen gaan uitpraat.

In die betrokke teks staan geskryf: As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.

Die moderamen het besluit om die VGK persoonlik om verskoning te gaan vra vir die wyse waarop die NG Kerk se groeteboodskap vroer vanjaar tydens die VGK se Algemene Sinode by Hammanskraal oorgedra is. Die besluit is tydens die afgelope vergadering van die moderamen op Kempton Park geneem.

Tydens die vergadering het prof Piet Strauss, moderator van die NG Kerk se Algemene Sinode, die moderamen opnuut verseker dat hy jammer is vir die wyse waarop hy sy boodskap oorgedra het. Die moderamen het sy verskoning aanvaar.

Die moderamen het die gesprek oor die omstrede groeteboodskap in camera gevoer, maar daar is na afloop van die gesprek aan Kerkbode ges dit was n reguit en oop gesprek wat in n goeie gees plaasgevind het.

Die moderamen het die gebeure by Hammanskraal en die groeteboodskap van prof Piet Strauss in behandeling geneem waarna moderatuurslede geleentheid gehad het om reguit en eerlik daaroor gesprek te voer.

In n verklaring wat n die tyd uitgereik is, s die moderamen hulle wil prof Strauss se verskoning asook die moderamen se verskoning aan die VGK se moderamen en aan prof Thias Kgatla, moderator van die Algemene Sinode van die VGK, persoonlik gaan oordra.

Die NG Kerk wil ook van aangesig tot aangesig met die VGK in gesprek tree oor die VGK se besluit om nie die NG Kerk se aansoek te steun om lid te word van die All Africa Conference of Churches (AACC) nie. Die VGK wil nie h die NG Kerk moet lid van di ekumeniese organisasie word voordat daar volgens hulle nie vordering gemaak word met die wegdoen van apartheid in die NG Kerk nie. Die NG Kerk se moderamen s die beoogde fasiliteringsproses van die Wreldbond van Gereformeerde Kerke (WGK) kan dalk een van die geleenthede wees om so n gesprek te voer. Die NG Kerk se algemene sekretaris, dr Kobus Gerber, is gevra om n dokument op te stel wat as basis vir die gesprek gebruik kan word.

- jean@tydskrifte.co.za

Inhoud

 

Geweld teen vroue en kinders: 16 dae van aktiewe optrede

Jaarliks, reg om die wreld, word hierdie aksie teen geweld teenoor vroue en kinders van stapel gestuur. Vanjaar begin dit op 25 November, en duur tot 10 Desember.

Hierdie is nie net n probleem in ander gemeenskappe nie, maar ook binne die NG Kerk. Gemeentes word derhalwe versoek om binne die volgende weke ook aan hierdie tema aandag te gee. n Erediens kan selfs hieraan afgestaan word.

Daar is ook n webwerf beskikbaar waar meer inligting verkry kan word: http://www.womensnet.org.za/campaign/16-days-activism-against-gender-violence

Inhoud

 

Do men suffer spousal abuse?

By Zama Mvulane

"I was getting struck by this woman while I was holding my daughter. The funny thing is that I could not even call the police.

I could not even speak to any of my friends about it," writes a domestic violence victim on one of the growing numbers of websites that seem to be the only effective support for men suffering abuse at the hands of their partners.

The day marks the start of the 16 Days of Activism against gender violence.

Since the launch of this campaign, there is no doubt that great strides have been made in highlighting the plight of women and children who fall victim to gender based violence.

However, there is a lack of acceptance that men, too, are increasingly becoming silent victims of domestic abuse and violence at the hands of their partners, and that there is a growing number of same-sex couples experiencing domestic violence from their partners.

In fact, there seem to be similarities between men and same-sex couples when it comes to dealing with domestic violence.

Both groups have more difficulty finding appropriate support and victims seeking support have to con-front a number of negative perceptions and stereotypes before accessing assistance.

Although figures on the extent of male victims vary considerably, there is growing agreement among researchers that men also suffer domestic physical and emotional abuse at the hands of their partners or spouses.

In a recent study on emerging attitudes and patterns of domestic violence, Glasgow University found that of the 200 women surveyed, 60 percent said "it was acceptable for women to hit their husbands" while 35 percent admitted assaulting their partners and a total of 8 percent admitted to physically injuring them.

Although physical abuse is considered the most obvious form of domestic abuse, emotional abuse by way of insults, intimidation, and other methods can be more devastating than physical abuse, because it is difficult to prove and therefore hard to stop.

Owing to societal pressures and socialisation, men are less likely to talk about the abuse they suffer behind closed doors.

And not much is done to encourage men to report cases of domestic abuse, although many civil society organisations fighting domestic abuse and violence claim to represent men as well.

Although there are a handful of organisations that directly engage men on issues of domestic violence in South Africa, the most commonly known ones - Agisanang Domestic Abuse Prevention and Training (Adapt) men's programme, One Man Can and South African Men as Partners Network - seem to have chosen to ignore the abuse of men.

Many of these organisations use outdated approaches that assume men are the main perpetrators and thus miss out on the growing number of male victims.

For example, on its website, One Man Can boldly proclaims "undeniably, it is men who commit the majority of all acts of domestic and sexual violence".

Recently the new minister of safety and security, Nkosinathi Mthethwa, highlighted the need to deal with attitudes in the police service as a key priority in dealing with domestic violence.

Central to this is the need to educate the police to take cases of abuse against men just as seriously.

The dynamic of domestic abuse and violence is different between men and women. The reasons, purposes and motivations are often very different.

There are many reasons why people assume men are not victims and why women often ignore the possibility.

In most cases, the actual physical damage inflicted by men is much greater than the actual physical harm inflected by women, so the impact of domestic violence is less apparent and the violence less likely to come to the attention of others when men are abused.

Even when men do report domestic abuse and violence, people may be so astonished that the men end up feeling as though nobody believes them.

What hurts a man mentally and emotionally can be very different from what hurts a woman. For some men, being called a coward, impotent or a failure can have a very different psychological impact from the one it would have on a woman.

Cruel words hurt, but they hurt in different ways and linger in different ways. In most cases, men are more deeply affected by emotional abuse than physical abuse.

(Independent Online Newspaper)

Inhoud

 

n Besondere CD-Toer deur n Jerusalemse Kerk dien die evangelie

n Oos-Kapenaar wat baie naby aan Kopties-Ortodokse Christene in Jerusalem leef, het op n blink idee gekom om n kerkgebou, wat baie belangrike vir Koptiese Christene is (en boonop n prima toeriste-aantreklikheid in Jerusalem), te gebruik om die evangelie te kommunikeer. Hier is die verhaal (uiteraard anoniem):

Die visie vir die projek: Tour of the Holy Sepulchre (die kerk waar Jesus volgens oorlewering gekruisig is en opgestaan het.) het in 2000 ontstaan, nadat ek tot die besef gekom het, dat daar by hierdie historiese plek, waar tog die kern van ons Christelike geloof afgespeel het, geen duidelike verkondiging van die Blye Evangelie is nie. Stadig maar seker het die projek die vorm van n CD aangeneem.

Tans bestaan die CD uit 2 dele. Die eerste deel is n Video-toer wat die 15 plekke van belang binne die Holy Sepulchre kortliks beskryf. Daar word ook n Bybelse teks gelees by die plekke van die kruisiging en opstanding. Die toer eindig in St. Helena se grot, waar die kruis volgens oorlewering gevind is. Na afloop van die toer, is daar n kort meditasie oor die betekenis van die Kruisiging en Opstanding vir gelowiges. Die toer is oorspronklik geskryf deur Vader Afraym van die Koptiese kerk en ek het dit hier en daar aangepas met sy goedkeuring.

Die tweede deel van die CD is huidiglik nog net n klankopname wat die vraag: Why did Jesus die? bespreek. Die CD is tot op hede in 6 tale nl. Arabies, Duits, Engels, Frans, Hebreeus en Russies, beskikbaar. Daar is ook die moontlikheid (dit was die oorspronklike idee) om die hele toer as n oudio-deurstap-toer te gebruik, maar ek kon nog nie die praktiese logistiek daaraan verbonde uitsorteer nie.

Die teiken gehoor vir die CD is Tradisionele Christene (maw Katolieke en Ortodokse Christene) en persone van ander gelowe wat die Kerk besoek.

Die Here het my ongelooflik baie bemoedig met die produksie van die CD. Baie mense het gehelp om dit n werklikheid te maak. Ek vertrou dat die Here hierdie CD in Sy koninkryk sal gebruik soos Hyself dit beoog.

Dink asseblief in julle gebede aan die mense wat hierdie CD koop en benut.

Inhoud

 

Robbeneiland

Dit was werklik n ervaring om verlede week vir 5 nagte op Robbeneiland te kon oorbly vir die Robben Island Diversity Experience. Ek kon die atmosfeer en geladenheid van die eiland indrink deur vroeg-oggend staptogte, en ook deur verkenningstoggies deur die dag. Ons besoek aan die ho-sekuriteit gevangenis was ook n besondere ervaring.

Sedert die dae van Jan van Riebeeck was Robbeneiland gebruik om mense eenkant toe te skuif, veral diegene wat die samelewing wou straf, of met wie die heersende owerhede en magte dit nie kon uithou nie. Eva Krotoa was in Van Riebeeck se ty hierheen verban.

Makana Nxele, n Xhosa leier, is in 1819 na Robben Eiland verban nadat hy n opstand teen die Britse koloniale owerheid by Grahamstad gelei het. n Moderne skets in een van die voormalige tronkgeboue herdenk sy lewenslange vonnis. Hy het verdrink in n mislukte poging om van die eiland te ontsnap.

Vanaf 1836 tot 1931 is die eiland as kolonie vir die isolering van melaatses gebruik. Mens kan vandag nog die Good Shepherd Church besoek wat verantwoordelik was vir die bediening aan die melaatses. Die melaatse begraafplaas is ook nog sigbaar. Dit raak mens om bv een van die grafskrifte wat dui op die destydse opvatting dat melaatses onrein was - vandaar die isolasie.

Robert Sobukwe, bekend as stigter van die Pan African Congress is in die sestigerjare in volkome isolasie op die eiland aangehou - in sy eie, private sel. Die bekendste gevangene - een van sowat drieduisend - was natuurlik Nelson Mandela. Robbeneiland was sedert die 1960s totdat n museum in 1996 geword het, n ho sekuriteit gevangenis.

In 1986 het die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies n beeldhouwerk, Captive, onthul as n simbool van die stryd teen apartheid. Di beeldhouwerk word vandag op Robbeneiland uitgestal.

Ek het my Robbeneiland fotos op my persoonlike Flickr-webruimte geplaas - jy kan die volledige twee stelle fotos - sets - hier (1) en hier (2) besoek.

Inhoud

 

Wat n vreugde om Wendy Watson te ontmoet

Een van die kursusgangers op Robbeneiland, Wendy Watson, het n besondere persoonlike geskiedenis. Sy was vir 18 jaar met n Anglikaanse priester getroud, en het n aktiewe rol in die bou van n menseregtekultuur gespeel. Na die verbrokkeling van hul huwelik, het sy haar toegel op ondersoeke na staatsgeweld. Sy het aan die hoof van n organisasie gestaan wat die slagoffers van staatsgeweld - deur besering of die dood - medies laat assesseer het, met die oog op toepaslike kompensasie. Vanuit di rol is sy genader om deel van die Waarheids- en Versoeningskommissie se personeel te word.

Hierdie ervaring het haar aangemoedig om n boekie te publiseer, Brick by Brick, met die subtitel: An informal guide to the history of South Africa (verkrygbaar by Exclusive Books, in 2007 gepubliseer). Sy het die skryfwerk begin tydens haar herstel van kanker in 2002.

Hoewel sy vir jare kerklik uiters betrokke was, beskryf sy haarself vandag as n evangeliese ates. Sy identifiseer haarself met die strekking van die evangelie, maar weet nie of daar regtig n God is nie. Intussen is sy regtig iemand deur wie die koninkryk van God kom, hoe vreemd dit ook al mag klink om so te s. Ons het lang gesprekke op die eilandtjie gehad. Ek het haar vertel hoe n ervaring die lees van The shack vir my was. Sy gaan dit ook nou lees, en s daarop ewe droog: God may be calling me back. Ek hoop dit is so.

Waarom n voorreg om haar te ontmoet? Sy is n besondere vrou, ferm is haar oortuigings, maar gemaklik en akkommoderend, ook teenoor Afrikaanssprekendes. Sy is besonder wys, en - hoewel reeds in haar sestigerjare - steeds verbind aan die heil van haar medemens. Sy kan die verhaal van die Suid-Afrikaanse wonderwerk rondom 1994 op n besondere manier - vanuit n perspektief so anders as ons eie - vertel, en dit met deernis en begrip doen. Dit is lekker om na jouself en na jou mense deur die bril van n intelligente, ingeligte waarnemer te kyk. Hier is n foto van Wendy.

Inhoud

 

Vakature Jeugwerker NG Gemeente Overkruin, Pretoria

NG Gemeente Overkruin in die noorde van Pretoria is op soek na n voltydse Jeugwerker (verkieslik met n B.Diac-graad of soortgelyke kwalifikasies) vanaf 1 Maart 2009. Vir navrae kontak ds Heinrich Carstens by 083 566 1490 of heinrich.carstens@telkomsa.net. Skriftelike aansoeke vergesel van n volledige CV (maksimum twee bladsye) asook die name van drie onlangse referente met hulle volledige kontakbesonderhede, kan voor of op 30 Januarie 2009 gerig word aan: Verkieslik per e-pos aan jcvzyl@mweb.co.za of aan heinrich.carstens@telkomsa.net of alternatief aan: Die DVK-voorsitter, NG Gemeente Overkruin, Posbus 13956, Sinoville, 0129 of per faks aan 012 567 2177.

Inhoud

 

Heartlines wil graag leraarskringe ontmoet

Alan Keeling, Port Elizabethse verteenwoordiger van Heartlines, wil graag verskillende predikantekringe ontmoet om meer inligting oor die Heartlines-projek te gee. Heartlines het nuwe inisiatiewe om waardes in die samelewing te bevorder. n Nuwe TV-reeks Hopeville begin op 24 Februarie 2009 en die werkboeke is eersdaags beskikbaar. Daar is ook promosie-DVDs vire leraars beskikbaar.

Alan gee elke Sondagoggend om ongeveer 08:10 n 3-4 minute Heartlines-update op Radio Kingfisher, Port Elizabeth.

Leraars wat Alan Keeling wil ontmoet, is welkom om hom te skakel by 041 365-6747

Inhoud

 

Opleiding van teologiese studente by Stellenbosch

Stphan van der Watt het ons sinode pas by die Kuratorium van die Fakulteit Teologie, Stellenbosch, verteenwoordig. Hy gee hierdie verslag deur wat deur Heinrich Theunissen van KwaZulu-Natal opgestel is - oorspronklik vir ePosduif, nuusbrief van daardie sinode. Heinrich skryf:

Dit was weereens n voorreg om die NG Kerk in KZN by die Kuratorium en Eksamenkommissie in Stellenbosch te verteenwoordig. n Mens bly bewus van die moeite wat gedoen word om teologiese studente op te lei sodat hulle akademies bekwaam en bedieningsgereed is.

Ek noem die volgende sake ter verslaggewing:

1. Vanjaar is twaalf studente en vier colloquiumss gelegitimeer. Sewe van die sestien kandidate is vroulik en verteenwoordig n positiewe toename van dames in die predikantekorps. Dit is ook betekenisvol dat die eerste Xhosa dame aan VGK kant gelegitimeer is!

2. Die legitimasie het saam met die VGK plaasgevind te Sarepta (anderkant Kuilsrivier) en was n wonderlike erediens wat byna 3 ure geduur het. NG Kerk studente word nie verplig of versoek om Belhar te onderteken nie. Hulle doen dit op eie inisiatief. Dit was interessant dat twee van die studente nie Belhar onderteken het nie.

3. In 2008 was daar 373 studente aan die Fakulteit. n Goeie 80% van die voorgraadse komponent is studente van die kerklike vennote (NGK 58%, VGK 14.5%,  Presbiteriane). Ons moet egter besef dat 67% van die groot totaal uit nagraadse studente bestaan.   

4. Indringende gesprekke rondom herkurrikulering is steeds aan die gang (in oorleg met ander Kuratoria en AKTO). Sake wat onder andere ter sprake is, is:

a. Die regering se nuwe kwalifikasieraamwerk (Higher Education Qualifications Framework 5 Oktober 2007). Vanaf 1 Januarie 2009 moet kwalifikasies hiervolgens ontwerp word. Daar is tans nog n oponthoud vanaf regeringskant.

b. Herbesinning oor die amp van predikant. Is groter differensiasie en dus verskeidenheid van teologies kwalifikasies dalk nodig? Die moontlikheid bestaan om vanaf n teologiese kernkurrikulum wat almal deurloop, in verskeie kwalifikasies verder te studeer.

c. Hantering van tweedeloopbaan studente. Akademies en telematies gesproke.

d. Legitimasie met beperkte bevoegdheid (dowes, arm gemeentes, klein gemeentes, ens)

e. Die geweldige tekort van predikante wat binne die afsienbare toekoms verwag word.

In die verband is aan myself, Hannes Windell en Braam Hanekom opdrag gegee om na iets prinsipieel (NT en Kerkreg) en prakties te kyk om voor te l aan AKTO.

Bogenoemde raak regtig dringend en n tweede vergadering vir die volle Kuratoria van die NGK en VGK word gerel vir 19-20 Maart 2009. Onthou dat die VGK se Algemene Sinode n 5 jaar opleiding goedgekeur het  wat onmiddellik implementeer word! Die vergadering handel net oor herkurrikulering.

5. Die Eksamenkommissie se werkswyse is intussen meer sinvol verander. n Kleiner kommissie het deurlopend kontak met studente. Die volle kommissie word in vier groepe verdeel en elke groep het ruim tyd (5 ure) om met vier studente rondom bedieningsgereedheid te gesels.

6. Opleiding het voortaan drie komponente wat gentegreer word, naamlik n formele akademiese baan (Fakulteit se verantwoordelikheid), n kerklike baan (NG Kerk se verantwoordelikheid) en n diensleerbaan (voorskrif van US). Laasgenoemde beteken dat leerinhoude in die praktyk diensbaar moet wees.

7. Die Jeugwerk dosente en studente van Hugenote Kollege is in die loop van 2008 verskuif na die Fakulteit met die nodige akkreditasies van dosente en modules. Die vroere leemtes rondom jeugopleiding word hiermee ondervang.

8. Die beweging na groter samewerking tussen die NG Kerk en VGK Kuratoria is steeds op dreef. Die Kuratoria het saam vergader om die Dekaansverslag en ander gemeenskaplike sake te bespreek.

9. Dit dien vermeld te word dat die akademiese uitset van die Fakulteit die afgelope jaar weereens van die hoogste van alle Fakulteite te Stellenbosch was. Onder die leiding van Prof Elna Mouton as dekaan, lewer die fakulteit n uitnemende diens as n ekumeniese Fakulteit.

Inhoud

 

Riglyne vir die viering van Wreld-Vigsdag - 1 Desember 2008

Klik gerus op hierdie skakel om die volledige riglyne vir die liturgiese viering van Wreld-Vigsdag op 1 Desember 2008 te lees. Dit is die produk van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis se betekenisvolle werk.

Inhoud

 

Vanaf die Christen Vigsburo - oor Wreld Vigsdag

Die Christian AIDS Bureau for Southern Africa (CABSA) begelei reeds sedert 2001 kerke wreldwyd om Kanale van Hoop te word. Ons droom van Christen gemeenskappe wat omgee, versoening en hoop bring in n wreld met MIV. Ons dra by tot MIV bevoegde Christen gemeenskappe deur:

-  voorspraak (advocacy)

-  verskaf van inligting

-  mobilisering (deur die oplei van fasiliteerders) en

-  netwerk skepping.

Ons wil u graag aanmoedig om op Sondag 30 November of op Sondag 7 Desember in n erediens ruimte te maak om op hierdie onderwerp te fokus. Preekmateriaal is beskikbaar op die webblad vir Wreld Vigsdag en die 16 Dae Veldtog teen Geweld.

Besoek gerus www.cabsa.co.za of kontak ons vir meer inligting

In Wellington 021 873 0028

In Randburg   011 796 6830

Inhoud

 

Almal welkom by die afskeid van ds Wikus van der Walt (RCA): 30 November

Ds Wikus van der Walt van die Reformed Church in Africa Calvary, Malabar, Port Elizabeth, ontvang op Sondag 30 November 2009 om 10:00 demissie. Hy verskuif na n nuwe Oos-Kaaplandse werkkring, die VGK Canzibe in die voormalige Transkei.

Die kerkgebou waar afskeid geneem word, is in Oceanviewrylaan 2, Malabar gele.

Tee word na die erediens bedien.

Inhoud

 

Transkei Werkers-Aksie : 50-jaar renie!!

Transkei Werkersaksie vier hierdie jaar hul 50ste bestaansjaar en beplan om groot fees te vier die naweek van die sesde en sewende Desember 2008. Was jy al ooit deel van die studente-aksie wat die oudste in die land is, en het jy nog kontak met di wat saam met jou op die werkerskamp was? Ons wil graag van jou hoor en nooi jou hartlik uit om saam te kom kuier en na stories van die halwe eeu te luister.

Ons beplan die volgende:

Saterdag, 6 Desember 2008: n Dag van stories vertel en lekker saam kuier.

Sondag, 7 Desember 2008: n Gesamentlike oggend-kerkdiens met n afsluitingstee.

Plek: Hofmeyersaal, Kerkstraat, Stellenbosch

Kostes: R120-00 p.p. (Ingesluit is middag- en aandete vir Saterdag, asook verversings)

RSVP: 1 Desember 2008 (Inskrywingsvorms beskikbaar by nicoladomburg@gmail.com - faks of e-pos dit terug)

Akkommodasie kan self gerel word by:

Bonne Esperance (B&B) 021 887 0225

Fynbos Villa (B&B) 021 883 8479

Malans Gastehuis (B&B) 021 887 8859

Universiteit koshuise 021 808 2895

Betalings kan gedoen word by:

NG Kerk Stellenbosch

Nedbank Business Winelands

Takkode: 149 821

Tjekrekening: 149 804 3232

Verwysing: TWA renie en u naam.

Ons sien baie daarna uit om van u te hoor. Nooi asseblief al u mede-spanlede om die geleentheid saam met ons te kom vier. Kontak my gerus met enige navrae.

Vriendelike groete

Nicola Domburg

Sel: 082 724 1053

Faks: 021 883 2513

nicoladomburg@gmail.com

Inhoud

 

Freebies vir liturgiese gebruik

Rethie van Niekerk laat weet dat Worshiphousemedia.com vanjaar weer van 1 Desember af elke dag n freebie beskikbaar het. Gaan loer gerus.

Inhoud

 

Aandag jongmense: MES se Josua Diensjaarprogram

Paul Chris de Vos, Joshua Diensjaar Programkordineerder van Port Elizabeth (verbonde aan die Maranatha Sentrum) laat weet:

MES (Metro Evangeliese Sorg) in Hillbrow is besig om uit te brei en saam te smelt met ons nie-winsgewende, Christen organisasie in Port Elizabeth. Hulle het die afgelope paar jaar matrikulante met sukses gewerf om n paar jaar lank betrokke te raak by hul Josua Jeug Ontwikkeling en Diensjaar Programme. Die Joshua student lewer nie net n diens nie, maar ontvang self opleiding in kindersorg; rekenaarvaardighede; hulp met n bestuurslisensie en ander rigtings. Daar word beplan om ten minste 10 studente te werf vir Port Elizabeth. Beide meisies en seuns kan aansoek doen.

Die volledige afkondiging tesame met die pamflet is net n klik ver.

Inhoud

 

Volgende Lausanne Sendingkonferensie

Ons is besonder bevoorreg dat die volgende groot internasionale Lausanne konferensie oor Wreldevangelisasie in Suid-Afrika plaasvind, in Kaapstad van 16-25 Oktober 2010.  Vir meer inligting besoek gerus www.lausanne.org/cape-town-2010/cape-town-2010.html.

(Met dank aan BM Monitor.)

Inhoud

 

Nuusbrief: TeologieByKovsies

Lyzette Hoffman skryf oor die jongste nuus van die Fakulteit Teologie by Kovsies en gee die webskakel na hul jongste nuusbrief:

Dit is die einde van nog n besige jaar vol allerhande gebeurlikhede op kerklike, politieke en ekonomiese terrein wreldwyd. Dit dien ook as teken vir verandering in baie akademici se lewens aan die Fakulteit Teologie. Prof Hermie van Zyl, voormalige dekaan van die Fakulteit, tree einde van die jaar af, maar gaan op kontrakbasis klas gee in 2009. Prof Johan van Rensburg en Dr David Keta van die Departement Praktiese Teologie, asook Prof Fanie Riekert, Departement Bybel en Godsdienskunde, tree ook af. Mag dit n mooi nuwe era in hul lewe wees. Mag hul ervaar wat Pred 4:23 s: Harde werk bring beloning. Die fondament wat hulle deur God se genade in talle teologiese studente se lewens gel het, sal vrug dra in God se Koninkryk.

Lees volledig hieroor by:

http://www.ufs.ac.za/newsletter/newsletter.php?sid=88

Inhoud

 

Ways to reduce stress

Wat van die volgende sal werk vir jou? Wat nie?

1. Pray

2. Go to bed on time.

3. Get up on time so you can start the day unrushed.

4. Say No to projects that won't fit into your time schedule, or that will compromise your mental health.

5. Delegate tasks to capable others.

6. Simplify and unclutter your life.

7. Less is more. (Although one is often not enough, two are often too many)

8. Allow extra time to do things and to get to places.

9. Pace yourself. Spread out big changes and difficult projects over time; don't lump the hard things all together.  

10. Take one day at a time.

11. Separate worries from concerns . If a situation is a concern, find out what God would have you do and let go of the anxiety . If you can't do anything about a situation, forget it.

12. Live within your budget; don't use credit cards for ordinary purchases. 

13. Have backups; an extra car key in your wallet, an extra house key buried in the garden, extra stamps, etc.

14. K.M.S. (Keep Mouth Shut). This single piece of advice can prevent an enormous amount of trouble.

15. Do something for the Kid in You everyday.

16. Carry a Bible with you to read while waiting in line.

17. Get enough rest.

18. Eat right.

19. Get organized so everything has its place.

20. Listen to a tape while driving that can help improve your quality of life.

21. Write down thoughts and inspirations.

22. Every day, find time to be alone.

23. Having problems? Talk to God on the spot. Try to nip small problems in the bud. Don't wait until it's time to go to bed to try and pray.

24. Make friends with Godly people.

25. Keep a folder of favourite scriptures on hand.

26. Remember that the shortest bridge between despair and hope is often a good 'Thank you Jesus.'

27. Laugh.

28. Laugh some more!

29. Take your work seriously, but not yourself at all.

30. Develop a forgiving attitude (most people are doing the best they can).

31. Be kind to unkind people (they probably need it the most).

32. Sit on your ego.

33. Talk less; listen more.

34. Slow down.

35. Remind yourself that you are not the general manager of the universe.

36. Every night before bed, think of one thing you're grateful for that you've never been grateful for before.

Inhoud

 

The one and only Gatiep

Gatiep Innie Court

Regter: "Hoe kan jy onskuldig pleit as 5 mense jou sien steel het?"

Gatiep: "Djou Honour, ek kan thousands bring wat my nie gesien steel het nie!"

Gatiep se Voicemail

My bra, Gatiep is nie available nie.

Los djou naam en nomma en ek stuur vir djou a "please call me".

Gatiep innie skool

Juffrou vra vir Gatiep: "Jou ma het 4 aartappels, julle is 9 kinders, hoeveel aartappels gaan elkeen kry?"

Gatiep: "My ma's nie stupid nie, sy maak mash!"

Die tou

Gatiep sleep 'n tou die straat af en loop verby Maraai.

Maraai s vir Gatiep: "Hoekom sleep jy die tou?"

Gatiep: "Het djy al 'n tou try stoot?"

The one and only

Gatiep word aangekla dat hy vir Meraai 'n BIETS genoem het.

Tydens kruisverhoor s Gatiep: "Djy't da' boe oppie balcony gastaan, en ek da' onner innie straat."

"Ja," s Meraai.

"Daar was mos baie mense by djou oppie balcony," s Gatiep.

"Ja," s Meraai.

"Nou hoe wiet djy dan ek het met djou gapraat?"

"Omlat ek die enigste BIETS daar was," s Meraai.

Selle ou storie

Die Regter kyk vir Gatiep in die oog en s:

'Dis nou die 6de jaar na mekaar dat jy in my hof in die beskuldigdebank staan.

''Djou honour,' s Gatiep, 'moenie vir my blame omlat jy nie promotion kan kry nie.'

(Ingestuur deur Isa Goosen)

Inhoud

 

Pampoenkop met die genade van n aasvol

Ek gaan toe mos die ander dag inkopies doen in Pretoria .

Toe ek uit die winkels kom is die spietkop besig om 'n kaartjie te skryf.

Ek stap toe maar na hom en s, "Ag kom nou meneer.... kan jy nie 'n man 'n kans gee nie? Ek kom nie veel stad toe nie en nou wraggies dit..."

Maar hy is 'n steengesig en bly net skryf.

Toe noem ek hom 'n pampoenkop met die genade van 'n aasvol.

Hy ignoreer my soos ek 'n stopstraat ignoreer en begin 'n tweede kaartjie skryf vir die bande waarvan die ryvlak nie meer so lekker is nie.

Toe noem ek hom 'n idioot wat op die strate rondl met niks beter om te doen nie - en boonop daarvoor betaal word.

Hy staar koud na my en begin 'n derde kaartjie skryf. Vir die krakie in die voorruit..

Dit het vir minstens twintig minute aangegaan.

Hoe meer ek skel, hoe meer kaartjies skryf hy.

"Vetsak! Boepens!" en vele meer het sy nek en gesig na 'n diep skakering van pers laat verander terwyl sy bloeddruk die hoogte ingeskiet het en hy net meer kaartjies geskryf het.

Eindelik het my bus opgedaag en toe klim ek op.

Ek probeer om elke dag 'n bietjie pret te h. Dit is belangrik!

(Ingestuur deur Ron Reynolds)

Inhoud

 

Hallo daar

Die juffrou s vir Jannie om 'n sin te maak met 'oomblik'

Jannie haak af: Die klein blik s vir die groot blik: 'Hallo Oomblik'.

(Ingestuur deur Catrien Kloppers)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud