• Home
  • Geakkrediteerde.mentors

Geakkrediteerde.mentors

Geakkrediteerde Mentors

Die volgende persone is deur die Sinode van die NG Kerk in Oos-Kaapland as mentors opgelei en geakkrediteer en word by predikante en lidmate in die sinodale gebied as mentors aanbeveel:

  • Bezuidenhout, ds Nico, Oos-Londen. Tel 043 721 0002, sel 082 490 8047, nico@sainet.co.za
  • Bezuidenhout, me Tania, Oos-Londen. Tel 043 721 0002, sel 083 316 2337, ffa@sainet.co.za
  • De Koker, dr Willie, Jeffreysbaai. Tel 042 292 0333, sel 083 446 4809, sjef07@gmail.com
  • Els, ds Marike, Queenstown. Sel 072 379 6069, miexels@gmail.com
  • Steyn, ds Egbert, Paterson. Sel 082 820 0929, egbert.steyn.2011@gmail.com
  • Strydom, ds Deon, Stutterheim. Sel 082 923 9567, deonstr@gmail.com
  • Van Schoor, ds Tobie, Uitenhage. Sel 079 877 8852, 2bvanschoor@gmail.com
  • Viviers, ds Lizette, Tarkastad. Sel 082 451 4049, lizetviviers@mweb.co.za
Print Friendly, PDF & Email