Nuus
Hoe Afrikaners as groep geneties saamgestel is

Hoe Afrikaners as groep geneties saamgestel is

Die moderne mens se geskiedenis vertel van groot migrasies van bevolkings regoor die wêreld en hoe genetiese materiaal tussen hierdie bevolkings uitgeruil is. Dit staan as genetiese menging (“admixture”) bekend.

Twee van die mees dramatiese migrasies is deur slawerny en Europese kolonisasie veroorsaak. Die genetiese vermenging tussen slawe, Europeërs en inheemse bevolkings het gelei tot nuwe bevolkingsgroepe. Een so ‘n groep is die Afrikaners wat aan die suidpunt van Afrika ontstaan het.

Afrikaners het ontstaan uit Nederlandse, Franse en Duitse migrante na Afrika, gekombineer met genetiese materiaal uit die slawe en inheemse Khoisan-groepe. Interessant dat hierdie groep in die 20ste eeu skerp sou diskrimineer teen almal wat nie van Europese afkoms is nie. Die nagevolg hiervan is dat enige gesprek oor die genetiese samestelling van Afrikaners ‘n polities-gelade onderwerp is.

Proff Jaco Greeff (Pretoria) en Carina Schlebusch (Uppsala) het interessante navorsing oor die genetiese bevind van Afrikaners gedoen. ‘n opsomming hiervan is in Mei 2021 gepubliseer. Die navorsers het die genetiese vermenging in die vorming van Afrikaners as groep bekyk deur die genetiese variasie in die Afrikanergenoom te dokumenteer. Hulle maak ses primêre bevindings:

  • Die tydperk waarin genetiese vermenging hoofsaaklik plaasgevind het (aan die Kaap, 17de eeu)
  • Daar is ‘n beperkte genetiese bydrae uit wat hulle die Bantoe-sprekende bevolking noem
  • Onder die vroeë koloniste was Indiese vroue baie gewild
  • Daar is ‘n onverwagte, gereelde genetiese bydrae uit die Khoi en San bevolkings te bespeur
  • Genetiese materiaal uit Wes-Afrika is groter dan uit Oos-Afrika
  • Daar is verrassend min inteling in die Afrikanerbevolking te bespeur (vooroordeel wat dikwels oor Afrikaners bestaan).

Hulle slotsom: Ten spyte van wetgewing wat gemengde huwelike (selfs vanaf 1658) verbied het, en ‘n geskiedenis van diskriminasie wat sy hoogbloei in die apartheidsisteem gehad het, bevestig die genetiese navorsing dat Afrikaners ‘n mengsel van verskillende groepe is. Genealogiese navorsing het dit reeds aangedui, maar genetiese navorsing kan glad nie bestry word nie.

Greeff en Schlebusch se navorsing is oorspronklik op The Conversation bekendgestel. Dit maak heerlike, bevatlike leesstof oor Afrikaners se genetiese geskiedenis.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.