Nuus
Hoe dink NG-predikante oor die Bybel, belydenisskrifte en selfdegeslagbesluite?

Hoe dink NG-predikante oor die Bybel, belydenisskrifte en selfdegeslagbesluite?

Die Taakspan Navorsing van die Algemene Sinode doen gereeld steekproewe onder ewekansig geselekteerde groepe predikante om menings en oortuigings te toets. In ‘n onlangse paneel is navraag gedoen oor die Bybel, status en rol van belydenisskrifte en die leraars se houding oor die 2019–besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge. Die Taakspan het tydens die onlangse Algemene Sinodale Moderamen hieroor verslag gedoen. 

Hierdie vrae is belangrik in die lig van bedenkinge wat uitgespreek word oor hedendaagse predikante se oortuigings. Die volgende selfverduidelikende grafieke en skyfies gee ‘n aanduidings oor waar leraars staan:

Uit bogenoemde blyk dat verreweg die meeste predikante die klassieke Gereformeerde posisie inneem die Bybel die Woord van God is wat literêr-histories interpreteer moet word. 

Dan is ook oor die belydenisskrifte navraag gedoen: 

Wat leraars se ingesteldheid teenoor die 2019-besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge betref, verwelkom byna 75% van leraars die reg wat aan gemeentes gegee word om ‘n eie standpunt oor SGV te ontwikkel. 8% is neutraal of onseker en 19% teen hierdie reg van gemeentes gekant:

Is daar middelgrond tussen predikante?

Dit word dikwels gesê dat die middelgrond in samelewings verdwyn, aangesien persone geneig is om in terme van uiterste standpunte te polariseer. Dit is altyd ‘n slegte teken, omdat gemeenskaplike of middelgrond dan verdwyn. Dit blyk egter nie die geval te wees by predikante van die NG Kerk nie. Terwyl baie klein groepe uiterste standpunte inneem, bestaan die middelgrond t.o.v. ‘n verdelende kwessie soos selfdegeslagverhoudinge uit sowat 80% van predikante.

Klik hier om die volledige Powerpoint-aanbieding met ‘n aantal ander interessante perspektiewe af te laai.

Hoe dink NG-predikante oor die Bybel, belydenisskrifte en selfdegeslagbesluite?
Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.