Nuus
Hoe om in hierdie tyd gemeente te wees

Hoe om in hierdie tyd gemeente te wees

“Ons lewe is gekenmerk deur inperkings, regulasies en die ontneming van ons vryhede. Ook binne ons Ringsgebied het mense siek geraak en sommige het gesterf. Sommer baie naby aan ons het Ds. Strauss de Jager sy vrou Augusta aan die dood afgestaan. Daarom gedenk ons ook die lewens van lidmate in ons gemeentes wat gesterf het of wat familie en vriende aan die dood afgestaan het vanweë Covid-19. Die ekonomiese impak wêreldwyd en ook binne ons ringsgebied is enorm. Armoede het drasties toegeneem en werkloosheid is buite verhouding hoog.

“Die kerk se taak is nie om in die eerste plek na binne te fokus nie, maar om op die wêreld te fokus. Die Here gebruik die kerk as sy instrument om die wêreld met liefde aan te raak. Die Here is besig met die wêreld. Ons moet net aansluit by God se MISSIO DEI in die wêreld. Die wêreld het die kerk broodnodig.

So begin die 134ste vergadering van die Ring van Albanie haar herderlike brief aan ringsgemeentes. Lees gerus hoe mooi hoopvol dog realisties die ring leiding gee aan gemeentes.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.