NG Kerk in Oos-Kaapland

Grens.Pos

Kommunikasie wat grense oorsteek

 

Jaargang 15 - Nommer 24 – 27 Julie 2017

 

Teken in

Beëindig intekening

 

 

 

Wat maak Protestante "Protestants"?

Terwyl ons vanjaar 500 jaar van Protestantisme vier, is dit interessant om hierdie bydrae te lees wat vertel van 'n hoogs interessante geskiedenis van die Protestantse beweging:

So it's striking to read Alec Ryrie's dazzling, frustrating new history of Protestants and find that it's not really about "doctrines and churches and theological systems" but a people united — and torn apart — by a common passion:

    From the beginning, a love affair with God has been at the heart of [Protestants'] faith. Like all long love affairs, it has gone through many phases, from early passion through companionable marriage and sometimes strained coexistence, to rekindled ardor. Beneath all the arguments, the distinguishing mark of a Protestant is the feeling and memory of that love, one on which no church or human authority can intrude. It is because Protestants care so deeply about God that they have been willing both to fight one another and take on the world on his behalf. Read further.

 

Diakonaat verteenwoordig God in die węreld

"Wanneer diakonaat in die dampkring van God se missie verstaan word, skuif die fokus van die kerk se diakonaat na die herstel van God Drie-enig se heerskappy in die węreld. Missionale diakonaat behels dan dat die verskillende gestaltes van die kerk as verteenwoordigers van God betrokke raak by die voorkoming en bestryding van lyding." So skryf Willie van der Merwe oor die diakonaat van die kerk as deel van missionale kerkwees. Lees gerus hier verder. (Met dank aan VrydagNuus.)

 

Die groot brand van 1869

Met die onlangse verwoesting in Knysna en omgewing – waaronder Port Elizabeth se buitewyke ook deurgeloop het – het mense weer die groot brande van 1869 in die Humansdorp-omgewing in herinnering geroep. Hier is 'n uittreksel uit 'n boek wat hieroor handel.

 

Gebruik gerus "Work for a living" as gemeente

Werkloosheid, armoede en ongelykheid is die grootste struikelblok onderweg na 'n Suid-Afrika waarin almal 'n gelukkige en rustige lewe kan lei.

    Verskillende kerkgroepe en ekumeniese leierskap moedig gemeentes aan om by hierdie uitdaging betrokke te raak.

    Hoe doen mens dit? Die beste is om 'n vennoot uit die węreld van nie-regeringsorganisasies te vind wat gemeentes kan help om 'n verskil te maak.

    In Nelson Mandelabaai het kerke saam besluit om Siya Sebenza se "Work for a living"-program as vennoot te gebruik. Die groep het 'n besondere benadering, en wil ook graag na die res van die Oos-Kaap uitbrei. Klik hier vir meer inligting.

 

Oorsig oor brugbediening

Brugbediening (of Interim-bediening) is 'n redelik nuwe verskynsel in die NG Kerk, maar reeds baie goed gevestig in bv. die VSA. In hierdie kort artikel het die bekende Ed Stetzer 'n baie interessante oorsig oor verskillende soorte interimbediening. Dit is verhelderend.

 

Kommer oor die CRL-Kommissie se verslag

Die Kommissie vir Godsdiens en ander regte (CRL-Commission) word daarvan verdink dat dit staatsregulering en beheer oor alle godsdienste in SA voorstaan. Ten spyte van talle voorleggings deur kerke het die kommissie sy finale verslag oor die kommersialisering van godsdiens en die uitbuiting van mense se geloof op 27 Junie 2017 aan die Parlementęre portefeuljekomitee oorhandig.

    Aangesien elke "godsdienstige praktisyn" en "plek van aanbidding" hiervolgens by 'n nasionale struktuur moet registreer, word dit as staatsinmenging by godsdiens gesien. Hoewel verreweg die meeste godsdienstige groepe heftig gekant is teen uitwasse soos die drink van brandstof of Doom-terapie, het die CRL-kommissie kerke se voorleggings oor toepaslike beheer geďgnoreer.

    Klik hier om die volledige CRL-verslag te lees (27MB), asook 'n samevatting (1MB).

Verklaring deur NG Kerk

Die NG Kerk het ook 'n sterk bewoorde verklaring oor die CRL-kommissie uitgereik om die kerk daarvan te distansieer.

 

Nous: gratis pakket met preeksketse en materiaal vir groter en kleiner kinders

Volgens ds Faani Engelbrecht van FLAM bied die NOUS-span een week se pakket gratis aan vir alle predikante en gemeentes.  

    Die week fokus op Romeine 10:5-15 -  daar is eksegetiese opmerkings, preekvoorstelle en illiustrasies, Powerpoint-voorstelle, liedvoorstelle, 'n familie-moment en twee poppe-clips (een fokus op kleiner kinders en een op groter kinders). 

    Predikante en lidmate kan gerus daarna gaan kyk in Dropbox, by hierdie skakel.

    Indien 'n gemeente/predikant van die materiaal wil gebruik, kan hulle die leęrs kopieër (copy) en op hul rekenaar stoor,(save)  voordat hulle daaraan kan begin werk.

    Vir meer inligting oor die NOUS-pakket  kontak: navrae@kontak.org.za

 

Bronne vir Vrouedag

Met Vrouedag om die draai, is dit 'n goeie geleentheid om die Seisoen van Menswaardigheid se pamflet oor Geslagsgelykheid by CLF te bestel en uit te deel (dit is ook aanlyn beskikbaar).

    Gemeentes kan gerus ook die sogenaamde "Vouemaand" gebruik om meer te leer oor die menswaardigheid van vroue.  Daar is goeie bronne by Christians for Biblical Equality.  As gesamentlike projek kan gemeentes iets soos Thursdays in Black oorweeg, of uitreik na 'n bediening wat mishandelde vroue bemagtig, soos Bet Sheekoom in Port Elizabeth.

 

Christelike Lektuurfonds vier Vrouemaand

Reeds deur die eeue heen is daar baie vroue wat engelewerk agter die skerms doen en wat God se Hart uitleef na ander.

   Christelike Lektuurfonds het onlangs 'n pragboek oor die rol van vroue in sending, "Die Hart van God," uitgegee en wil graag drie vroue met hierdie boek seën.  Om in aanmerking te kom om 'n kopie van hierdie boek te wen, deel met ons die storie van 'n hedendaagse vrou wat onbaatsugtig en sonder om eer te ontvang, God se liefde aan ander uitleef. Lees verder.

   Lees ook oor die CLF se jongste Reformasiepamflet en ander nuus in hul jongste nuusbrief.

 

SA se jeug kan die land sosio-ekonomies transformeer

Sowat 60% van Suid-Afrikaners is onder 30 jaar oud. Die DG Murray Trust glo die jeug kan SA sosio-ekonomies transformeer. En hulle het 'n plan daarvoor. Lees meer.

 

Kusaidiana Trust help behoeftige studente

Ilse Terblanche en haar eggenoot, historikus Otto Terblanche, het so onder die indruk van studente se behoefte aan ondersteuning gekom, dat hulle die Kusaidiana Trust gestig het om te help. Kusaidiana is 'n Swahili-woord wat beteken "om mekaar te ondersteun".

    Die Trsut fokus spesifiek op Nelson Mandelabaai se studente. Dit samel fondse by individue en besighede in, en wend dit aan ten bate van finansieel-sukkelende studente uit Sa maar ook die res van Afrika. Dit help studente om opleiding en vaardighede te bekom.

    Hier is 'n pamflet wat die bediening van die trust toelig. Oorweeg gerus 'n bydrae as gemeente of as individuele lidmaat. Kontak Ilse by ilseterb@telkomsa.net.

 

Koffie!

Baie gemeentes is deesdae op die uitkyk vir koffieapparaat om mense na die erediens oor 'n lekker koppie koffie te laat saamkuier. Rindie Nel verteenwoordig The Coffee Company en skryf:

    Sedert 2001 het ons 'n wye reeks produkte ontwikkel wat hoofsaaklik fokus op koffie oplossings vir groot, medium en klein besighede.  Ons voorraad sluit koffie masjiene van vooraanstaande vervaardigers soos oa Schaerer, Jura, Phillips-Saeco, Coffee Queen ens in.  Verder verskaf ons vars geroosterde en gemaalde koffie bone asook verskeie "vending" produkte met die uitsluitlike doel om uitstaande kwaliteit te verseker.  

    Ek is sedert Maart 'n franchisee in Port Elizabeth en wil graag my dienste beskikbaar stel aan die hele Oos-Kaap. Ek is bereid om saam met die kliënt te soek na 'n koffie-oplossing vir enige besigheid/kerk of instansie.  Koffie bring mense saam en oorbrug enige grens.

    Ek het tans 2 Rooma A8 "bean-to-cup" masjiene beskikbaar teen 'n baie goeie prys - dit is geprogrammeer om slegs swart koffie te maak en sal uitstekend werk in 'n klein kantoor.

    Kontak my gerus vir enige verdere navrae by rindie@thecoffeeco.co.za.

 

VBO: Seksuele diversiteit in 'n missionale kerk (24-25, ook 26 Augustus)

Die NG Kerk PE-Hoogland bied saam met IAM (Inclusive and Affirming Ministries) 'n werkswinkel oor seksuele diversiteit in 'n missionale kerk aan.

    Die aanbieders is Pieter Oberholzer en Michelle Boonzaaier.

Datum: 24 – 25 Augustus 2017

Tyd: Don 24/8: 10h00 – 16h00; Vry 25/8:  9h00 – 16h00

Plek: NG Kerk PE-Hoogland, Isobellaan 1, Charlo, Port Elizabeth

RSVP: Saretta by info@pehoogland.co.za (teen 18 Augustus)

Koste:  R350.00 p.p. (Inbetalings geskied in PE-Hoogland se bankrekening):

Absa: 1400149980. Jy kan ook met Snapscan betaal – klik hier vir die Snapscan-blokkiekode.

Predikante sal 15 VBO punte vir die werkswinkel ontvang.

Werkswinkel vir lidmate

Addisioneel:  Saterdagoggend 9h00 – 12h00 is daar 'n werkswinkel vir lidmate oor dieselfde onderwerp. Dit is ook by PE-Hoogland, en lidmate moet hiervoor inskryf. Stuur 'n epos aan Saretta by info@pehoogland.co.za - (teen 18 Augustus).

 

VBO: Werkswinkel in Lewens- en Trauma-begeleiding – 26 September

Antionette Struwig bied op Dinsdag, 26 September 2017, 'n eendagkursus in Lewens- en trauma-begeleiding aan. Dit geskied by die NG Kerk Gonubie, in Gonubie, Oos-Londen.

Antionette skryf:

Sommige mense praat van Sterwens-begeleiding, maar ek verkies 'n meer positiewe benadering. 'n Mens hoef nie iemand te begelei om te sterf nie, maar ons kan hom begelei om voluit te kan lewe totdat hy sterf, sodat hy met waardigheid kan sterf.

Daar word aandag gegee aan die volgende aspekte

- Persepsies

- Die Berader as persoon

- Die berader se eie ervaring van verlies

- Effektiewe hulpmiddels vir die berader

- Kommunikasie met die sterwende 

- Die behoeftes van die sterwende

- Die Rouproses

- Trauma-begeleiding en die proses van ontlonting

Addisionele Leesstof word ook verskaf. Klik hier vir meer besonderhede asook die inskrywingsvorm.

 

Hugenote Kollege: Kursus oor die vestig van nuwe geloofsgemeenskappe

Hugenote Kollege het aan die begin van 2017 'n nuwe fase betree met 'n kursus vir die leiers (pioniers) betrokke by die ontwikkeling en die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe.

    Die kursus, gemik op gewone lidmate wat voltyds werk, maar by die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe betrokke wil wees, bied die basiese kennis en vaardighede om binne spanverband uit te reik na nie-Christene en buitekerklikes, hulle op 'n kultuursensitiewe wyse aan die evangelie bloot te stel en deel te maak van 'n dissipelmakende geloofsgemeenskap.

    Goeie agtergrond vir die opleiding is te vind in 'n video waarin Ryk van Velden met drie studente gesels. Doen nou reeds aansoek - skakel 021 873 1181. Lees die mediaverklaring.

 

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie