• Home
  • Kontak Gemeentes

Kontak Gemeentes

NG KERK IN OOS-KAAPLAND

KONTAKBESONDERHEDE GEMEENTES – 2019

Aberdeen, 1855, D 89, B 302.  Leraar: AJ Beyers, Cathcartstraat 21, Posbus 104, Aberdeen 6270, tel 049 846 0001, sel 082 924 9551, e-pos abebeyers@gmail.com  Skr/Kas: Margie du Plooy, Posbus 104, Aberdeen 6270, tel 049 846 0027, faks 0864776702 (Ma, Wo, Vr  08:00-12:00) (k), sel 072147 9993, e-pos ngkerkaberdeen@jabama.co.za  Kerkgebou: Kerkplein, Aberdeen.

Adelaide, 1890, D 70, B 280.  Leraar: PCPA Odendaal, Welshstraat 5, Posbus 132, Adelaide 5760, tel 046 684 0271, faks 086 547 2760, sel 072 727 9581, e-pos pcpaodendaal@gmail.com  Skr/Kas: Mev Ester van Heerden, Posbus 132, Adelaide 5760, tel 046 684 0271 (Ma-Vr 08:30-13:00) (k), 046 684 0227 (h), sel 079 163 0810, e-pos ngkerkadelaide@bosberg.co.za  Kerkgebou: Welshstraat, Adelaide.

Albanie (waarby Grahamstad ingelyf is), 1831, D 125, B 523.  Leraar: FS de Jager, Markstraat 56, Grahamstad 6139, Posbus 79, Grahamstad 6140, tel 046 622 4598, sel 083 633 0881, e-pos strauss@imaginet.co.za  Saak: Mev Mariëtte Barnardt, Posbus 79, Grahamstad 6140, tel/faks 046 622 4539 (Ma, Wo, Vr 09:00-12:00; Do 09:00-11:00) (k), tel 046 622 5939 (h), sel 081 494 5500, e-pos skriba@ngkerkalbanie.co.za  Kerkgebou: H/v Hill- en Markstraat, Grahamstad.

Alexandria, 1854, D 53, B 235.  Leraar: WD Schoeman, Sentstraat 13, Alexandria 6185, tel 046 653 0010, faks 086 527 6406, sel 083 607 8790, e-pos wdschoeman@yahoo.com  Skr/Kas: Mev SJA Human, Posbus 42, Scheepersstraat 3, Alexandria 6185, tel 046 653 0147 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-13:00), faks 086 527 6406, sel 072 757 2799, e-pos ngkalex@telkomsa.net       Kerkgebou: Voortrekkerstraat (Hoofstraat), Alexandria.

Algoapark, 1953, D 53, B 363.  Leraar:  Ds J Marais, Ashfordstraat 1, Algoapark, Port Elizabeth 6001, Posbus 11032, Algoapark 6005, tel 041 452 1210, sel 073 236 0971, e-pos annatjie@mail.com  Skr/Kas: Mev Joanie Wright, Posbus 11032, Algoapark, Port Elizabeth 6005, tel 041 452 3035 (Ma, Do 08:30-11:00) (k), 041 368 2318 (h), sel 082 472 9638, e-pos ngkalgoapark@telkomsa.net  Kerkgebou: H/v St. Leonardsweg en Deodarstraat, Algoapark, Port Elizabeth.

Algoa Gemeenskapskerk (voorheen Algoapark-Noord), 1959, D 246, B 750.  Leraar: E Bester, Geishasingel 6, Kabegapark, Port Elizabeth 6001, tel 041 452 2828 (k), tel 041 360 4196 (h), sel 084 406 3253, e-pos eldrebester@gmail.com  Geestelike leier: Mnr L Stander, Jakarandasingel 74, Algoapark, Port Elizabeth 6001, tel 041 456 1104, sel 083 295 1621, e-pos les@algoa.org.za  Gemeentebestuurder: Mnr A Louwrens, Tjaart van der Waltstraat 5, Algoapark, Port Elizabeth 6001, tel 041 452 2828, sel 083 231 8027, e-pos andre@algoa.org.za  Saak: Mev Natasja du Plessis, Posbus 11031, Algoapark, Port Elizabeth 6005, tel 041 452 2828, faks 086 549 0297 (Ma-Do 08:00-14:00) (k), e-pos admin@algoa.org.za, sel 072 341 3352  Jeugwerker: Mev J Steyn, Posbus 11031, Algoapark, Port Elizabeth 6005, tel 041 452 2828 (Ma-Do 08:00-14:00) (k), sel 076 234 6342, e-pos jeug@algoa.org.za  Kerkgebou: Jakarandasingel, Algoapark, Port Elizabeth.

Aliwal-Noord, 1852, D 233, B 1 569.  Leraars: JWE Esterhuysen, Smithstraat 53a, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, tel 051633 2777,  sel 083419 3233, e-pos jwe@isat.co.za – AJJ van Tonder, Levystraat 12, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, tel 051634 1100, sel 083565 3641, e-pos adriaanvt40@gmail.comMissie Japan (Christian Reformed Church of Japan):  Dr JS van der Watt, e-pos Stephan@missiejapan.co.za  Goedemoed Gevangeniswyk (Alle korrespondensie NGK Aliwal-Noord, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750). Skr/Kas/Saak: Mev Corrie Nel, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, tel 051633 2632, faks 086582 8299 (Ma-Vr 08:00-13:00), e-pos ngkaliwal@lantic.net  Kerkgebou:  Somersetstraat, Aliwal-Noord 9750.

Anchor of Hope (voorheen PE-Sentraal), 1924, D 4, B 38.  Leraar: GJ Noeth (jnr), Irvinestraat 86, Richmond Hill, Port Elizabeth 6001, tel 041 586 3626, sel 084 261 8501, e-pos gilliam@webafrica.org.za  Skr/Kas: Mev Adrienne Strydom, tel/faks 041 585 3700 (Ma-Vr 09:00-12:00) (k), sel 082 894 9400, e-pos anchorpe@gmail.com  Kerkgebou: Edwardstraat 1, Richmond Hill, Port Elizabeth.

Barkly-Oos, 1873, D 70, B 214.  Leraar: R Nel, Grahamstraat 15, Barkly-Oos 9786, tel 045 971 0040, sel 083 501 7302, e-pos ngkerkbo@telkomsa.net  Saak: Me Makkie Coetzer, Posbus 100, Barkly-Oos 9786, tel/faks 045 971 0027 (Ma, Wo & Vr 09:00-12:00) (k), sel 076 971 0399, e-pos ngkerkbo@telkomsa.net  Kerkgebou: H/v Graham- en Moltenostraat.

Blouwaterbaai Familiekerk (voorheen Swartkopsrivier), 1976, D 150, B 400.  Leraar: Dr W de Koker (brugpredikant), Claudesingel 15, Blouwaterbaai 6212, sel 083 446 4809, e-pos sjef07@gmail.com  Skr/Kas: Mev Marlene van Niekerk, Posbus 61003, Bluewater Bay 6212, tel/faks 041 466 4185 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), 041 466 1027 (h), sel 078 708 2121, e-pos ngskr@absamail.co.za  Kerkgebou: Etsebethstraat, Blouwaterbaai, Port Elizabeth.

Bothasrus, 1941, D 152, B 794.  Leraar: PP Kuhn, Hunterstraat 9, Despatch 6220, Posbus 6, Despatch 6219, tel 041 933 2995, e-pos kuhn@webmail.co.za, sel 082 774 5404. Skr: Mnr GP du Toit (Riël), Posbus 6, Despatch 6219, tel/faks 041 933 3888 (Ma, Wo, Vr 08:00-12:00) (k), e-pos bothasrus@telkomsa.net, sel 082 561 7908. Kas: Mev N Bouwer, tel 041 9331538 (h), e-pos nanetbouwer500@gmail.com, sel 083 2350 488. Kerkgebou: H/v Kerk- en Kleinhansstraat, Despatch.

Buffelsrivier (waarby De Brug ingelyf is), 1962, D 22, B 310.  Leraar: JH Kleynhans, Jan Smutslaan 80, Greenfields, Oos-Londen 5201, tel 043 736 3195, sel 083 539 6325, e-pos akleynhans@mweb.co.za  Skr/Kas: Mev Malitza Cloete, Posbus 5089, Greenfields 5208, tel/faks 043 736 1497 (Ma, Vry 09:00-12:00) (k), tel 043 736 1815 (h).  Registerhouer: Mev Pauline Olivier, e-pos jploli345@gmail.com  Boekhouer: Lynette Kleynhans, sel 083 700 1266, e-pos lyn.kleyn25@gmail.com  Kerkgebou: Jan Smutslaan 80, Greenfields, Oos-Londen.

Burgersdorp, 1846, D 130, B 462.  Leraar: JS Kloppers, Coetzeestraat, Posbus 15, Burgersdorp, 9744, tel 051 6530108, sel 082 073 1695, e-pos kokkewiet101@gmail.com  Skr/Kas/Saak: Vakant, Posbus 15, Burgersdorp 9744, tel/faks 051 653 1743 (Ma 14:00-16:00; Di-Vr 08:30-13:00) (k), e-pos ngkburgersdorp@vodamail.co.za  Kerkgebou: Coetzeestraat.

Cambridge, 1952, D 37, B 216.  Leraar: Vakant. Skr/Kas: Mev EM Bothma (Elmarie), Frenchstraat 15, Cambridge, Oos-Londen 5247, tel/faks 043 726 2305 (Di, Do, Vr 08:30-12:30) (k), 043 726 8205 (h), e-pos ngcambridge@telkomsa.net  Kerkgebou: H/v Frenchstraat en Croydonweg.

Cathcart, 1907, D 3, B 36.  Leraar: Vakant.  Skr/Kas: Vakant. Oudl Johan du Plessis Kruger, sel 083 601 1776, Posbus 92, Cathcart 5310, e-pos dupkruger@gmail.com. Boekhouer: Mnr Johan Rossouw, sel 083 500 7270. Kerkgebou: H/v Hemming- en Palmerstonstraat.

Clearview, 2015, D 17, B 30.  Leraar: Vakant.  Skri/Kas: Mnr Nic Botha, Posbus 462, Maclear 5480, tel 045 932 1397 (h), sel 072 096 8062, e-pos nic.botha2@gmail.comKerkgebou: Proteastraat, Clearview, Maclear.

Colesberg, 1826, D 110, B 453.  Leraar: JN Taljaard, Kerkstraat 1, Posbus 82, Colesberg 9795, tel 051 7530034, sel 081 045 8465, e-pos japietaljaard@badisacolesberg.co.za  Skr/Kas: Mev Irma Koorsen, Posbus 82, Colesberg 9795, tel/faks 051 753 0606, sel 082 950 2326 (Ma-Vr 08:00-12:00; Wo 16:30-17.30) (k), e-pos ngkerkcolesberg@absamail.co.za  Kerkgebou: Charl Cilliersstraat 6, Colesberg.

Cradock, 1818, D 130, B 381.  Leraar: C Slabbert, Breëstraat 82, Posbus 14, Cradock 5880, tel 048 881 4690, sel 072 326 6414, e-pos chslabbert@telkomsa.net  Skr/Kas: Me Betsie Ferreira, Posbus 14, Cradock 5880, tel/faks 048 881 1197 (Ma 09:00 – 14:00: Di – Do 09:00-13:00; Vr 09:00-12:00) (k), e-pos ngcdk@telkomsa.net  Kerkgebou: Kerkstraat 89, Cradock.

Cradock-Noord, 1966, D 185, B 582.  Leraar: A Nel, Spriggstraat 108, Cradock 5880, Posbus 425, Cradock 5880, tel 048 881 2962, sel 082 872 7087, e-pos annathanel@gmail.com  Skr: Mev Carien Krüger, Posbus 425, Cradock 5880, tel/faks 048 881 1350, e-pos ngcdkn@telkomsa.net (Ma-Vr 09:00-12:00) (k).  Kerkgebou: Kollegeweg, Cradock.

Cradock-Oos, 1951, D 102, B 420.  Leraar: J Grobbelaar, Jakarandastraat 21, Posbus 132, Cradock 5880, tel/faks 048 881 5177, sel 082 321 9080, e-pos jan.grob@telkomsa.netSaak: Mev Carien Nel, Posbus 132, Cradock 5880, tel 048 881 3457 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-13:00) (k), tel 048 881 2959 (h), sel 072 247 1181, e-pos cradockoos@telkomsa.net  Kerkgebou: H/v Jakaranda- en Queenstraat.

Despatch-Dagbreek, 1984, D 92, B 423.  Leraar: Vakant. Skr/Kas: Mev Valerie Veldtman, Posbus 226, Despatch 6219, tel/faks (041) 933 1700 (Di, Do 15:30-17:30; Vr 09:00-11:00) (k), e-pos ngkdespatchdagbreek@telkomsa.net  Kerkgebou:  Stanbridgestraat, Despatch.

Despatch-Eendrag, 1965, D 237, B 1 111.  Leraar: AHG Lötter, Posbus 53, Despatch 6219, tel 041 933 2643, sel 084 371 3882, e-pos dslotter1@gmail.com  Skr/Kas: Mev Marda Williams, Posbus 53, Despatch 6219, tel 041 933 1415, faks 086 210 4805, e-pos eendrag@telkomsa.net (Ma-Vr 09:00-13:00) (k).  Kerkgebou: Bothastraat 61, Despatch.

Despatch-Noord, 1976, D 117, B 505. Leraar: DW O’Kennedy, Jakarandastraat 13, Despatch 6220, Posbus 154, Despatch 6219, tel 041 933 3436, sel 082 332 6372, e-pos ngkdespn@telkomsa.net. Gemeentebestuurder: Mev Li-la O’Kennedy, Posbus 154, Despatch 6219, tel/faks 041 933 4045 (Ma 10:00-12:00; Wo, Vr 08:00-12:00; Di, Do 18:30-20:00) (k), 041 933 3436 (h), sel 082 710 5110, e-pos ngkdespn@telkomsa.net. Kerkgebou: Jakarandastraat 13, Despatch.

Despatch-Suid, 1969, D 137, B 745.  Leraar: Vakant.  Saak: Me CM Kloppers, Posbus 103, Despatch 6219, tel 041 933 3432, faks 086 640 9916 (Ma, Di, Do, Vr 09:00-12:00) (k), tel 041 933 3167 (h), e-pos ngkdsuid@mweb.co.za  Kerkgebou: Kerkstraat 65, Despatch, 6220.

Dias, 1981, D 82, B 708. Leraars: Wikus Venter, Posbus 120, Port Alfred 6170, tel 046 624 1070, sel 078 800 3353, e-pos wikus@ngkdias.co.za – Tentmaker: Nico Weeber, Henrystraat 13, Port Alfred 6170, sel 082 922 4650, e-pos coachingfortytwo@gmail.com. Skr/Kas: Vakant, Posbus 120, Port Alfred 6170, tel 046 624 3534 (Ma, Wo, Vr 09:00-12:00) (k), e-pos ngkdias@telkomsa.net  Saakgelastigde: Vakant, e-pos admin@ngkdias.co.za. Kassier: Vakant, e-pos kassier@ngkdias.co.za. Kerkgebou: Broadwayweg 26, Port Alfred 6170.

Dordrecht, 1857, D 59, B 182.  Leraar: Vakant – Oudl Lisa Schmidt, Drupfontein, Posbus 287, Dordrecht 5435, sel 079242 7809, e-pos lisa904@gmail.com  Voorsitter: Casper Labuscahgne, sel 084 5166 722. Skr: Anemé van Pletzen, Posbus 12, Dordrecht 5435, tel 087 1600 409 (Di, Do 08:30-12:30) (k), sel 082 354 9599, e-pos NgKerkdordrecht@lcom.co.za  Kerkgebou: Greystraat, Dordrecht.

Elliot, 1890, D 32, B 206.  Leraar: DC Thomas, Kerkstraat 35, Posbus 64, Elliot 5460, tel 045 931 1009, sel 082 694 0645, e-pos ecthom@telkomsa.net  Saak: Mev Emelia Thomas, Posbus 64, Elliot 5460, tel / faks 045 9311009 (Don. 14:00-16:00) (k), sel 081 029 4467, e-pos ecthom@telkomsa.net  Kerkgebou: Kerkstraat, Elliot.

Fort Beaufort, 1949, D 24, B 206.  Leraar: H van Vliet (Hendrien), Charlottestraat 73, Posbus 52, Fort Beaufort 5720, sel 072 517 4851, e-pos hendrienvv@gmail.com – Dr Rudolph Oosthuizen, Posbus 412, Fort Beaufort 5720, sel 071 330 7595 / 076 611 1606, e-pos roosthuizen@procomp.co.za.  Skr: Letsie van Eyk, tel 046 645 1317, e-pos ngkerk@procomp.co.za  Kas: Susan Herman, sel 082 404 2472, e-pos susan@procomp.co.za Kerkgebou: Durbanstraat 46, Fort Beaufort 5720.

Gamtoosvallei, 1944, D 64, B 201.  Leraar: J van der Merwe, Kwagga, Posbus 70, Patensie 6335, tel 042 2830568, sel 082 923 3167, e-pos josvdm@lantic.net  Skr/Kas: Me L Potgieter, Posbus 183, Patensie 6335, tel 042 2830228, sel 083 774 7014, faks 086 633 7524, e-pos ngkgamtoos@lantic.net  Kerkgebou: Kwagga.

Gamtoosvallei-Oos, 1958, D 152, B 488.  Leraar: Barry Lordan, Kerkstraat 1, Patensie 6335, Posbus 4, Patensie 6335, tel 042 283 0408, sel 082 3766 054, e-pos barrylordan@gamtoos.co.za  Skr/Kas: Mev Karen Lordan, tel 042 283 0283 (Ma 12:00-17:00; Vr 08:00-13:00) (k), sel 076752 8916, e-pos ngkgamoos@gamtoos.co.za  Kerkgeboue: Patensie: Kerkstraat.

Glen Lynden, 1829, D 21, B 101.  Leraar: Vakant. Skr: Mev Alma Peck, Posbus 64, Bedford 5780, sel 072 482 2370, e-pos ngkglenlynden@gmail.com  Kerkgebou: Hartstraat, Bedford.

Gonubie, 1986, D 131, B 482.  Leraars: JJ Pretorius, 11de Laan 84, Posbus 333, Gonubie 5256, sel 082 920 5001, e-pos jurie@vodamail.co.zaQ le Roux-Weitsz, Posbus 333, Gonubie 5256, sel 082 517 3022, faks 086 547 7853, e-pos quinette.leroux@gmail.com Kantoorpersoneel: Mev Maria Sparg, Posbus 333, Gonubie 5256, tel 043 740 4009 (Ma-Vr 09:00-12:00) (k), faks 086 547 7853, e-pos ngkgonubie@gmail.com  Kerkgebou: Jabelaweg 23, Raven Heights, Gonubie.

Graaff-Reinet, 1792, D 213, B 836.  Leraar: Dr BJ (Ben) van Tonder, Somersetstraat 106, Posbus 157, Graaff-Reinet 6280, sel 082 378 0613, e-pos grootkerkleraar@telkomsa.net  Saak: Mev Marietjie Thompson, Posbus 157, Graaff-Reinet 6280, tel/faks 049 892 2422, e-pos nederkerk@telkomsa.net (Ma-Do 08:00-16:00, Vr 08:00-13:00) (k). Kerkgebou: Kerkstraat.

Grasvoëlkop, 1978, D 37, B 142.  Leraar: Dr GW Olivier, Burtrylaan 67, Cotswold, Port Elizabeth 6045, tel 041365 5258, sel 082963 5412, e-pos gwolivier@gmail.com Skr/Kas: Mev BM van der Merwe, Posbus 7144, Newtonpark 6055, tel 041 364 3269 (Ma, Vr 09:00-12:00) (k), 041 364 2651 (h), e-pos ngk.gvk@gmail.com  Kerkgebou: Barbetstraat, Cotswold-uitbreiding, Port-Elizabeth.

Hofmeyr, 1876, D 32, B 121.  Leraar: MC Barnard, 4 Voortrekkerstraat, Hofmeyr 5930, sel 082 828 0976, e-pos mcbar1964@gmail.com  Skr/Kas: Mev Erina Roux, Posbus 20, Hofmeyr 5930, tel/faks 048 885 0142 (Ma-Do 14:30-16:30) (k), sel 082 652 8744, e-pos hofmeyrngk@gmail.com  Kerkgebou: Voortrekkerstraat.

Humansdorp, 1849, D 115, B 562.  Leraars: JPM Stapelberg, Posbus 264, Humansdorp 6300, tel 042 291 1355, sel 076 164 0548, e-pos jpmstapelberg@gmail.com  Pastorale Terapeut: Me M Rossouw Strydom, Queenstraat 14, Humansdorp 6300, sel 082 323 7100, e-pos marquerite.ekwip@gmail.com  Bediening VSA: (Termynkontrakleraars) RP Visser, 200 Windridge Lane #12, Florence, KY, 41042, tel 001859 283 2737 (na 23:00 SA tyd), e-pos dsrudolph@humansdorp.ng.org.za – JL Dippenaar, Sequia Hospitaal, Redwood City, CA, e-pos dswikus@humansdorp.ng.org.za  Skr/Kas: Mev Lizelle Glynos, Posbus 264, Humansdorp 6300, tel 042 295 2006 (Ma, Di, Do, Vr 08:00 – 14:00) (k), e-pos ngk.humansdorp@gmail.com  Kerkgebou: H/v Hoof- en Kerkstraat.  Webblad: www.humansdorp.ng.org.za

Humansdorp-Oos, 1976, D 92, B 580.  Leraar: Vakant. Saak: Mev Erina de Jager, Posbus 335, Humansdorp 6300, tel/faks 042 295 2151, e-pos human-oos@telkomsa.net (Ma-Vr 08:00-13:00) (k)  Jeugwerkerk: Mariëtte Dreyer, Dahliastraat 7, Humansdorp 6300, tel 042 2910347, sel 083 800 6653, e-pos mdreyer1968@gmail.com  Kerkgebou: H/v Du Plessis- en Siebertstraat, Humansdorp.

Indwe, 1906, D 0, B 40.  Leraar: Vakant.  Hulpleraar: DC Thomas, Posbus 64, Elliot 5460, tel 045 931 1009, sel 082 694 0645, e-pos ecthom@telkomsa.net  Saak: Merietha Swart, Posbus 258, Indwe 5445, sel 073 200 0404, faks 086 729 5626, e-pos SwartP@saps.gov.za   Kerkgebou: Voortrekkerstraat.

Jamestown, 1891, D 27, B 70. Leraar: Vakant. Hulpleraar: L Schmidt, Ayliffstraat 37, Dordrecht 5435, sel 078 024 2079, e-pos lisa904@gmail.com  Skr/Kas: Mnr CJ Bekker, Posbus 43, Jamestown 9742, sel 082 926 5788, e-pos bekkercorneel@gmail.com Kerkgebou: Kerkstraat, Jamestown.

Jansenville, 1855, D 43, B 306.  Past hulp: WB Smith (emeritus), tel 049 836 0004, sel 072506 0506, e-pos blombokkie@gmail.com  Skr/Kas: Mev Suzette Kleinhans, Posbus 21, Jansenville 6265, tel/faks 049 836 0011 (Ma-Vr 09:00-11:00) (k), sel 084 421 8101, e-pos ngkerkjv@gmail.com  Kerkgebou: Hoofstraat.

Jeffreysbaai, 1969, D 492, B 3 887. Leraars: GJA van Niekerk, Tuliplaan 26, Posbus 45, Jeffreysbaai 6330, tel 042 007 0380, sel 082 455 0359, e-pos komatievn@gmail.com – EP de Kock, Platkroonlaan 6, Posbus 45, Jeffreysbaai 6330, tel 042 296 1751, sel 082 490 7192, e-pos evertdkg@gmail.com – D Higgs, Anaboomsingel 24, Posbus 45 Jeffreysbaai 6330, tel 042 296 0531, sel 082 492 9032 e-pos higgsdavid@telkomsa.net – JA van der Westhuizen, Petunialaan 66, Posbus 45 Jeffreysbaai 6330 tel 042 293 2844, sel 083 703 2018, e-pos janida@lantic.net – N Greyling,Flamboyantsingel 41, Posbus 45, Jeffreysbaai 6330, tel 042 296 1311, sel 084 240 4111, e-pos nardusgreyling@gmail.com –– Geestelike werkers met pastorale opdrag: JA Kampman, Sandpiperrylaan 91, Astonbaai, Jeffreysbaai 6332, sel 082 657 2375, e-pos jankmp@gmail.com – BJ Janse van Rensburg, Franscinalaan 205, Jeffreysbaai 6330, tel 042 296 1007, 083 564 0398, e-pos benrikajbay@gmail.com – JSJ Swart, Tunny Place 12, Jeffreysbaai 6330, tel 042 940 0196, sel 082 552 3175, e-pos Sas.swart1948@gmail.com. Hospitale Port Elizabeth: WCJ Fourie, sel 084 990 2270, e-pos wcjfourie@gmail.com Maatskaplike werker: E van der Walt, sel 082 474 6923, e-pos eldawillie@gmail.com. Orrelis: AMM Smit, sel 082 657 2324, e- pos anjan@truewan.co.za. Jeugwerker: HM van der Watt, sel 081 271 3404, e-pos jbaykids@gmail.com. Lof- en aanbiddingsleier: J Venter, sel 084 808 3054, e-pos jannieventerkla4@gmail.com.  Kantoorure Kompleks: Ma 10:00-13:00; Di-Vr 09:00-13:00, Posbus 45, Jeffreysbaai 6330, tel 042 296 2451, faks 042 296 0088, e-pos ngkjbaai@gmail.com. Skriba en IT: Kassie de Jongh, e-pos ngkjbaai@gmail.com. Finansbeampte: Lydia Agenbach, e-pos finansng2@gmail.com Registerhouer: Attelie Stander, e-pos registerhouer@gmail.com. Kerkgeboue: Kompleks: H/V Olienhoutstraat en Torchwoodlaan, Wavecrest, Jeffreysbaai. Kerkgebou: Uysstraat 4, Jeffreysbaai. Paradysstrandsaal: Johan Muller Boulevard, Paradysstrand, Jeffreysbaai.

Joubertina, 1907, D 123, B 571.  Leraar: HJ Roberts, PJ Retiefstraat 40, Joubertina 6410, tel 042 273 1016, sel 083 5831 989, e-pos dshejrob@gmail.com  Kantoorbestuurder: Me Maryna Olivier, PJ Retiefstraat 38, Posbus 64, Joubertina 6410, tel 042 273 1628 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 230 3105, e-pos ngkjbt@net4all.co.za  Kerkgebou: PJ Retiefstraat 38, Joubertina, 6410.

Kareedouw, 1906, D 48, B 385.  Leraar: Dr J Bohnen, Keetstraat, Posbus 14, Kareedouw 6400, tel/faks 042 288 0398, faks 042 288 0351, sel 082 440 3613, e-pos jbohnen@telkomsa.net  Kerkkantoorbestuurder: Mnr TC Scholtz, Posbus 14, Kareedouw 6400, tel/faks 042 288 0351 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), e-pos kdouwngk@telkomsa.net, sel 082 652 8491.  Evangelisasie Koördineerder: Vakant.  Kerkgebou: Keetstraat, Kareedouw.

King William’s Town, 1912, D 35, B 130.  Leraar: J-R Nieuwenhuizen, Lonsdaleweg 27, King William’s Town 5601, tel 043 642 6316, sel 082562 6554, e-pos johanrigardt@gmail.com  Skr/Kas/Saak: Mev V de Wet, Posbus 103, King William’s Town 5600, tel 043 642 1350 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), faks 043 642 5630, e-pos ngk.kwt@gmail.com Vrywillige Jeugwerker: Mev L Nieuwenhuizen, sel 081 405 4391  Koster: FA Els, sel 082506 9734.  Kerkgebou: H/v Alexandraweg en Maitlandstraat.

Klipplaat, 1944, D 7, B 24.  Leraar: Vakant.  Skr/Kas: Mev Estelle Gouws, Posbus 6, Klipplaat 6255, tel 049 834 9001 (werk tuis – alle ure), sel 082 513 0054, e-pos estelle.gouws@vodamail.co.za  Kerkgebou: Hoofstraat 19.

Kraggakamma, 1973, D 253, B 1 057. Leraars: MG van Rooyen, Asterlaan 16, Sunridgepark, Port Elizabeth, 6045, tel 041 360 0665, sel 083 413 7100, e-pos mgvanrooyen@telkomsa.net – Dr DA Els, Gazanialaan 15, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, sel 072 276 7555, e-pos els_deon@yahoo.com Gemeentebestuurder: Mev Niekie Oosthuizen, Gazanialaan 2, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, tel 041 360 1484 (Di-Vr 09:00-12:00) (k), faks 086 510 6982, sel 082 561 8747, e-pos  kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za, Hulpskriba: Mev Anita Esterhuizen, tel 041 360 5414 (h), vir lidmaat aangeleenthede en afkondigings stuur asb e-pos aan (Anita) admin@ngkraggakamma.co.za  Kerkgebou: Gazanialaan 2, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045.

Lady Grey, 1862, D 32, B 155.  Leraar: CS du Plessis, Stapelbergstraat 18, Posbus 92, Lady Grey 9755, sel 083 288 7008, e-pos smit72cs@gmail.com  Skr: Mev Annetta Wheeler, Posbus 92, Lady Grey 9755, tel/faks 051 603 0150 (Vr 09:00-12:00) (k), e-pos ngkerk.ladygrey@gmail.com. Kas: Mev Beverly Hendy, sel 072 702 8039, e-pos bevhendy73@gmail.com  Kerkgebou: Joubertstraat, Lady Grey.

Loerie, 1938, D 20, B 134.  Leraar: JJ Louw, Kerkstraat 1, Posbus 25, Loerie 6370, tel/faks 042 287 0633, sel 082 490 6340, e-pos jjasper@lantic.net  Skr/Kas: Amanda Gerber, Posbus 25, Loerie 6370, tel 042 287 0634, faks 086 589 4824 (k), sel 082 318 6827, e-pos ngkerkloerie@lantic.net  Kerkgebou: Kerkstraat.

Maclear, 1916, D 31, B 139.  Leraar: W Lamprecht (Wesley), Thompsonstraat 1, Maclear 5480, tel 045 932 1018 (h), sel 083 461 2272, e-pos weslamp1@gmail.com  Saakgelastigde: Mnr Nic Botha, tel 045 932 1397 (h), sel 072 096 8062, e-pos nic.botha2@gmail.com  Kas: Mev R Wentzel, Posbus 71, Maclear 5480, tel 045 932 1822.  Kerkgebou: H/v Van Riebeeck- en Thompsonstraat.

Middelburg-Karoo (Middelburg KP en Middelburg-Uitsig het saamgesmelt), 2010, D 84, B 455.  Leraar: Vakant.  Saak: Mev Rochelle Claassen, Posbus 224, Middelburg, Oos-Kaap, 5900, tel/faks 049 842 2357 (Ma-Vr 07:30-12:00) (k), sel 083 4111 310, e-pos ngkerkkaroo@gmail.com  Kerkgeboue: H/v Enslin- en Van Niekerkstraat en Van Reenenstraat.

Misgund, 1950, D 21, B 144.  Leraar: DJ Botha, Kerkstraat 6, Posbus 6, Misgund 6440, tel 042275 1501, sel 072 805 8863, e-pos  jacobotha736@gmail.com  Skr/Kas: Mev Theresa Deist, Posbus 42, Misgund 6440, tel 042 275 1422 (Dins, Do 14:00-17:00), faks 086 683 2151 (k), sel 082 742 9468, e-pos ngkmisgund@langkloof.net  Kerkgebou: Kerkstraat.

Molteno, 1881, D 30, B 149.  Leraar: Dr DH Davel, Hallstraat 47, Posbus 34, Molteno 5500, tel 045 967 0051, sel 084 440 4001, faks 086 638 6949, e-pos dipha@nokwi.co.za  Skr/Kas: Mev Maggie Geyer, Posbus 34, Molteno 5500, tel 045 967 0316 (Di, Do, Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 575 0156, e-pos ngmolteno@nokwi.co.za  Kerkgebou: Steuartstraat.

Mthatha (Voorheen Umtata), 1890, D 14, B 83.  Leraar: BSK (Ben) Kok, 11 KD Matanzimastraat Myezopark, Mthatha 5099, tel 047 5375062, sel 074 385 4831, e-pos benzen@hotmail.co.uk  Skr: Me Sunette Lipke, Posbus 190, Mthatha 5099, sel 081 055 3527, faks 086 572 0390, e-pos ngkmthatha@gmail.com  Kerkgebou: Durhamstraat 23, Mthatha.

Murraysburg, 1855, D 41, B 185.  Leraar: N Jacobs, Voortrekkerstraat 11, Murraysburg 6995, tel 049 844 0002, sel 073 996 7480, e-pos dinetjiesj@gmail.com  Skr/Kas: Mev Renée Swanepoel, Posbus 328, Murraysburg 6995, sel 082 784 4487, e-pos ngkmurraysburg@gmail.com  Kerkgebou: Kerkstraat.

Nahoon, 1960, D 67, B 421.  Leraar: R van der Mescht, Elfweg 12, Beaconbaai 5241, tel 043 748 2136, sel 082 577 5232, e-pos riaan@ngnahoon.co.za  Skr: Mev Elmarié Nel, Posbus 2551, Beaconbaai 5205, tel 043 748 3111, faks 086 547 2753, sel 076813 0157 (Ma 10:00-13:00; Di-Vr 08:00-13:00) (k), e-pos kantoor@ngnahoon.co.za  Kerkgebou: Bonzabaaiweg 101, Beaconbaai.

Newtonpark, 1953, D 69, B 419. Leraar: SJ (Stephan) Naudé, Alanrylaan 20, Mangoldpark 6070, tel 041 365 2169 (k), e-pos stnaude@gmail.com  Saak: Mev Heleen Schutte, Posbus 7248, Newtonpark 6055, tel/faks 041 365 2169 (Ma – Vr 09:00-11:00) (k),  e-pos newtonpark.ngk@absamail.co.za Kerkgebou: Mowbraystraat 74, Newtonpark, Port Elizabeth.

Nieu-Bethesda (word pastoraal deur Graaff-Reinet bedien), 1878, D 13, B 34.  Leraar: Vakant.  Skr/Kas: Mev Nelda Pienaar, Poste Restante, Nieu-Bethesda 6286, tel/faks 049 8411 301 (werk tuis – alle ure), e-pos ngknieubethesda@gmail.com   Kerkgebou: Auretstraat, Nieu-Bethesda.

Noupoort, 1944, D 8, B 90.  Leraar: JJ van Wyk, Van der Waltstraat 13, Noupoort 5950, sel 082 536 2068, e-pos johmalie@gmail.com  Skr/Kas: Mnr André Els, Posbus 66, Noupoort 5950, tel/faks 049 843 1018 (Ma, Wo, Do, Vr 09:00-12:00) (k), tel 049 843 1002 (h), sel 062 176 4147, e-pos noupoort13@gmail.com  Kerkgebou: Van der Waltstraat 13, Noupoort.

Oos-Londen, 1905, D 182, B 664.  Leraars: J Labuschagne, Rabiestraat 8, Baysville, Oos-Londen 5241, tel 043 721 0310, sel 079 700 2227, e-pos johanlb@telkomsa.net – NW Bezuidenhout, Tiddysingel 21, Baysville, Oos-Londen 5241, tel 043 721 0002, sel 082 490 8047, e-pos nico@sainet.co.za  Skr: Mev P Olivier, Lambertweg 3, Arcadia, Oos-Londen 5201, tel 043 722 7711, faks 086 6920 159, e-pos ngkol@telkomsa.net  Kerkgebou: H/v Patersonstraat en Lambertweg, Arcadia, Oos-Londen.

Oos-Londen-Noord, 1946, D 26, B 217.  Leraar: PL Moolman, Buchholtzstraat 10, Vincent, 5247, tel 043 721 3045 (h), sel 083 780 4727, e-pos plmoolman60@gmail.com  Skr/Kas: Mev E Ehrke, Posbus 19113, Tecoma 5214, tel 043 726 2356 (Ma-Vr 08:00 – 13:00) (k), faks 043 726 6861, 0865275640, e-pos ngknoord@net4u.co.za  Kerkgebou: H/v Devereux- en Chamberlainweg, Vincent, Oos-Londen.

Oos-Londen-Wesheuwels, 1971, D 61, B 313.  Leraar: WP Petzer, Rosedaleweg 83, Amalinda, Oos-Londen 5247, Posbus 12039, Amalinda 5252, tel 043 741 2515, sel 083 236 2826, e-pos wilpet99@mweb.co.za  Skr: Mev Irene Ferreira, Posbus 12039, Amalinda 5252, tel/faks 043 741 2815 (Wo, Vr 09:00-12:00) (k), sel 082 926 5381, e-pos ng.wesheuwels@gmail.com  Kerkgebou: Rosedaleweg 83, Amalinda, Oos-Londen.

Parkheuwel (Kensington hierby ingelyf), 1955, D 26, B 313.  Leraar: Dr WJ Wiid, Donnabel Villas 94, Burtrylaan 43, Newtonpark, Port Elizabeth 6045, sel 071 866 0771, e-pos wiidwillem@gmail.comSkr: Ds HW Crouse, Posbus 19552, Linton Grange 6015, sel 082 990 0352, e-pos herman.crouse@vodamail.co.za.  Kas: Mev Elmarie Botha, sel 083 785 2257.  Kerkgebou: Poplarlaan, Steytlerwoonbuurt, Port Elizabeth.

Paterson, 1906, D 24, B 161. Leraar: EH Steyn, Griffithstraat 3, Posbus 3, Paterson 6130, tel 042 235 1030, sel 082 820 0929, e-pos egbert.steyn.2011@gmail.com  Skr: Mev Elza Lemmer, Posbus 3, Paterson 6130, sel 082 664 1189, e-pos gemeentepaterson@gmail.com  Kas: Mev. Suzanne van Rensburg, sel 082 297 7201 Kerkgebou: H/v Griffith- en Büchnerstraat, Paterson.

Patmos, 1962, D 124, B 575.  Leraar: AJ Crous, Van Niekerkstraat 27, Parsonsheuwel, Port Elizabeth 6001, tel 041 373 4160, sel 082 659 2616, e-pos ajcrous@telkomsa.net  Skr/Kas: Mev E Milne (Elizna), Posbus 27098, Greenacres 6057, tel/faks 041 373 4419 (Ma-Vr 09:00-13:00) (k), sel 083 2589 860, e-pos patmos@intekom.co.za Webtuiste: http://www.patmos.ng.org.za Kerkgebou: Kaapweg 79, Port Elizabeth.

Pearston, 1859, D 11, B 97.  Leraar: Pieter van Zyl, Hudsonstraat 20, Posbus 26, Pearston, 5860, tel 042 246 1302, sel 073 225 8466, e-pos vanpzyl@gmail.com  Skr: Mev Judette van Zyl, Posbus 26, Pearston, 5860 (k), tel 042 246 1302, sel 071 126 3523, e-pos ngkpearston@gmail.com  Kas: Mev Tersia Marsh, sel 084 0530 493 (Ma-Vr 17:00 na ure), e-pos tersia@gbggroup.co.za  Kerkgebou: Hudsonstraat 45, Pearston.

Port Elizabeth, 1907, D 39, B 260.  Leraar: Vakant.  Skr/Kas: Me C Le Roux, Posbus 27141, Greenacres 6057, tel/faks 041 487 1835 (Ma-Vr 09:00-13:00) (k), sel 078624 1258, e-pos ngkpemoeder@axxess.co.za  Kerkgebou: H/v Kirkwood- en Geardstraat, Noordeinde.

Port Elizabeth-De Duin,1963,D 35, B 231. Leraar:Dr CL van der Merwe, La Provence 10, Carstensweg, Kamma Ridge,Port Elizabeth 6025, sel 082 821 7600, e-pos clvdm1@gmail.com Saak:Rina Bosch, Postnet Suite 51, Privaatsak X13130, Humewood 6013,tel 041 585 4730(Ma-Do 08:00-12:00,Vr 08:00-10:00), e-posngdeduin@iafrica.com  Kerkgebou:H/v La Rocherylaan en Schaeferplein, Humewood, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Heideveld, 1982, D 155, B 913. Leraar: D van Rooyen, Heidelof 7, Dundeeweg, Rowallanpark, Port Elizabeth 6025, tel 041 371 1250, sel 083 301 9185, e-pos donvnrooy@gmail.com  Skr/Kas: Mev Brenda van Rooyen, Posbus 10396, Linton Grange, Port Elizabeth 6015, tel 041 371 2435 (Wo, Do 09:00-12:00) (k), e-pos heideveld@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Stirlingstraat en Dundeeweg, Rowallanpark, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Hoogland, 1972, D 377, B 1 579.  Leraars: PCJ Nel, Isobellaan 1, Charlo, Port Elizabeth 6070, sel 082 879 1466, e-pos pcjnel@gmail.com – CC Botha, Malherbesingel 19A, Pinelands, Port Elizabeth 6070, sel 081 062 3438, e-pos thania@pehoogland.co.za  Gemeentebestuurder: Mev Saretta Dawson, Posbus 15111, Emerald Hill 6011, tel 041 367 1485 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), faks 041 368 7340 of 086 613 4096, sel 083 415 2753, e-pos saretta@pehoogland.co.za  Registerhoudster: Mev Annalize Dunn, e-posannalize@pehoogland.co.za; Erediens- jeug en bedieningskoördineerder: Mev Leandra Bonthuys, e-pos leandra@pehoogland.co.za  Kerkgebou: Isobellaan 1, Charlo, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Lorraine, 1976, D 701, B 2 067. Leraars: PG Loubser, Eddie Mullerstraat 23, Kammapark, Port Elizabeth 6070, tel/faks 041 379 5034, sel 083 656 3377, e-pos ghl@vox.co.za – MP van Zyl, Twin Oaks 14, Montmedyweg, Lorraine 6070, sel 076 403 1971, e-pos mynhardtvz@gmail.com – Barbara-Mari Jacobs, Orchard Row 302, Thionvilleweg, Kammapark, Port Elizabeth, 6070, sel 084 900 6816, e-pos bmswarts@ymail.com Skr: Mev Hannalize Loubser, Posbus 28113, Sunridgepark 6008, tel/faks 041 367 2284 (Ma, Di, Do, Vr 09:00-13:00; Wo 16:00-18:00) (k), e-pos ngklorraine@isat.co.za of ngkerk.lorraine@gmail.com  Admin Beampte: Me Coreli van Heerden, e-pos kiclorraine@gmail.com  Kas: Erna Swanepoel, e-pos erns13@yahoo.co.uk  Kerkgebou: Marnelaan 7, Lorraine, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Nooitgedacht, 1959, D 87, B 690.  Leraar: R-J de Kock, Van der Stelstraat 95, Van der Stel, Port Elizabeth 6025, Posbus 19040, Linton Grange, Port Elizabeth 6015, tel 041 3601450, sel 082 297 8102, e-pos robertjohndekock@gmail.com  Skr/Kas: Mev Adri van der Merwe, Posbus 19040, Linton Grange, Port Elizabeth 6015, tel/faks 041 360 5533 (Di, Wo, Vr 08:00-12:00; Do 16:00-18:00) (k), e-pos penooitgedacht@igen.co.za  Kerkgebou: H/v Brabant- en Van der Stelstraat, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Noord, 1933, D 26, B 279.  Leraar: R Botha, Malherbesingel 19A, Pinelands, Port Elizabeth 6070, sel 073 106 9776, e-pos rikuscb@gmail.com  Skr/Kas: Vakant, Posbus 14026, Sidwell, Port Elizabeth 6061, tel/faks 041 453 4939 (Do 08:30-11:30) (k), e-pos penoord@telkomsa.net  Kerkgebou: Daltonweg 87, Sidwell, Port-Elizabeth.

Port Elizabeth-Oos (2018 Ingelyf by Walmer)

Port Elizabeth-Sentraal, 1924 (sien Anchor of Hope)

Port Elizabeth-Sherwood, 1987, D 373, B 1 634.  Leraars: RM (Rudi) van Tonder, Amosstraat 1, Sherwood, Port Elizabeth 6025, tel 041 371 3111, sel 083 255 2535, e-pos dsrudivt@gmail.com – A (Anton) van Jaarsveld, Errolrylaan 28, Framesby, Port Elizabeth 6045, sel 083 299 0208, e-pos avanjaarsveld@absamail.co.za – DW (Danie) Mouton (Met opdrag: Direkteur Sinode), Posbus 24126, Bay West 6034, tel 041 365 3159 (k), sel 082 923 4178, e-pos danie@ngkok.co.za  Skr/Kas: Mev Charmaine Joubert, Posbus 24031, Bay West, Port Elizabeth 6034, tel 041 371 4329 (Ma, Wo, Vr 09:00-13:00) (k), e-pos charmjoubert68@gmail.com; Admin Beampte: Me Marlene van Onselen, tel 041 371 4329 (k), e-pos sherwoodngk@gmail.com  Kerkgebou: H/v Walkerrylaan en Devonstraat, Sherwood, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Sionsrand (voorheen PE-Westering), 1970, D 106, B 690.  Leraar: PH (Philip) Voigt, Linkweg 2, Linton Grange, Posbus 10159, Linton Grange 6015, tel 041 3606573, sel 082 562 6943, e-pos boknes@telkomsa.net; philip@sionsrand.co.za Skr/Kas: Mev Marthie Gerber; Posbus 10159, Linton Grange 6015, tel/faks 041 360 4374, faks 086 480 3017 (Di, Wo & Vr 10:00-12:00) (k), e-pos sionsrand@absamail.co.za; marthie@sionsrand.co.za  Kerkgebou: Bramhopeweg 16, Bramhope, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Sonheuwels, 1964, D 100, B 630. Leraar: D van Staden, Unitedweg 18, Western Heuwels, Posbus 10089, Linton Grange 6015, tel 041 360 1496, sel 082 345 8401, e-pos states@telkomsa.net Skr/Kas: Mev E Muller, Posbus 10089, Linton Grange 6015, tel/faks 041 360 3345, (Ma, Wo, Vr 09:00-16:00) (k), sel 083 577 9604, e-pos ngksonheuwels@gmail.com  Kerkgebou: Bougainvillearylaan 54, Westering, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Wes, 1940, D 11, B 182.  Leraars: WCJ Fourie (Cobus), Pickeringstraat 52, Newtonpark, Port Elizabeth 6045, tel (na ure) 041365 2122, sel 084 990 2270, e-pos wcjfourie@gmail.com – M  Fourie (Madri), Pickeringstraat 52, Newtonpark, Port Elizabeth 6045, tel (na ure) 041365 2122, sel 081 287 4632, e-pos skapie@webafrica.org.za  – M Wolmarans (Hoof: Welbedacht Terapeutiese Sentrum), Kaapweg 421, Cotswold 6045, tel 041 367 2259.  Skr/Kas: Mev Anne-Marie van Zyl,  Posbus 7224, Newtonpark, Port Elizabeth 6055, tel 041 365 2122, faks 086 228 0725, e-pos pewes@newtonpark.org.za (Ma – Vr 09:30-13:00) (k). Kerkgebou: H/v 5de Laan en Pickeringstraat, Newtonpark, Port Elizabeth.

Queenstown, 1853, D 159, B 560.  Leraar: AC Vlok, Madeirastraat 4, Queenstown 5319, tel 045 838 5274, sel 082 877 7212, e-pos riaan@qtnkerk.net – D Viljoen, Van Riebeekstraat 2, Queenstown, 5319, sel 082 646 6891, e-pos delmariealexander@gmail.com  Sekr: Mev Martie Hand, Robinsonweg 38, Queenstown 5319, tel 045 838 1891 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), e-pos martie@qtnkerk.net  Skr/Kas: Mev Joey Bester, tel 045 838 1891 (Ma, Wo, Vry 08:00-13:00; Di, Do 08:00-13:00, 14:00-17:00) (k), sel 083 940 2182, e-pos kantoorngk@gmail.com  Kerkgebou: Robinsonweg 38.

Retief (Despatch), 1958, D 144, B 814. Leraar: JM Janse van Rensburg, Van der Spuystraat 4, Despatch, 6220, tel 041 933 1390, sel 083 412 4530, e-pos mjohannesjvr@gmail.com Skr/Kas: Mev Alma Oelsen, Posbus 18, Despatch, 6219, tel/faks 041 933 1565 (Di, Do 09:00 – 13:00; So na die erediens) (k), tel 041 933 2990 (h), e-pos ngkret@absamail.co.za  Kerkgebou: H/v Van der Spuy- en Noordparkstraat, Despatch.

Rietbron, 1913, D 36, B 118.  Leraar: JJ Eksteen (Kobus), Pastoriestraat 238, Rietbron 6450, tel 044 004 0246, sel 084 244 4051, e-pos kobus.nana@gmail.com  Skr/Kas: Me Emmery Zietsman, Posbus 39, Rietbron 6450, tel/faks 044 934 1014 (Ma 09:00-13:00) (k), 044 004 0244 (h) sel 079 383 4944, e-pos ngrietbron@gmail.com  Kerkgebou: Piet Retiefstraat.

Somerset-Oos, 1825, D 265, B 1 185.  Leraars: CJ du Raan, Kollegeweg 18, Posbus 381, Somerset-Oos 5850, tel 042 243 2663, sel 084 585 1235, e-pos cduraan@lantic.net –  J Orsmond, Fortstraat 2, Somerset-Oos 5850, Posbus 381, Somerset-Oos 5850, tel 042 243 2080, sel 082 264 5253, e-pos johanorsmond@gmail.com  Jeugwerker: Suzette Luwes, Posbus 381, Somerset-Oos 5850, sel 082961 2004, e-pos suzetteluwes@gmail.com  Saak: Mev Jolene du Plessis, Posbus 381, Somerset-Oos 5850, tel 042 243 2080 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), faks 042 243 2118, sel 083381 4544, e-pos ngkso@telkomsa.net  Koster: Dougie Argyle, sel 072697 3547.  Kerkgebou: Kerklaan, Somerset-Oos.

Somerstrand, 1983, D 148 B 792.  Leraars: Dr ACV van Wyk, Brewerweg 39, Summerstrand, Port Elizabeth 6001, tel 041 583 3320, sel 082 574 9191, e-pos acv.vanwyk@gmail.comBejaarde bediening: Dr JD Prinsloo, sel 078 803 2877, e-pos kobusprinsloo@aerosat.co.za  Kantoor Administrateur/Skr: Mev LA Knipe, Posbus 32050, Summerstrand 6019, tel 041 583 5115, e-pos info@somerstrandgemeente.co.za (Ma-Vr 08:30-16:00) (k). Kassier/Koster: Mev M van Deemter, tel 041 583 5115, sel 083 270 4853, e-pos marlein.ngksomerstrand@gmail.com  Kerkgebou: Louis Bothasingel 77.

Sondagsrivier (Kirkwood), 1918, D 155, B 557.  Leraars: PB Swanevelder, Dirkie Uysstraat 1, Posbus 17, Kirkwood 6120, tel 042 230 0714, sel 082 428 4943, e-pos swaherbs@telkomsa.net –  J Grobler, Mimosastraat 6, Posbus 17, Kirkwood 6120, tel 042 230 0055, sel 082 812 6785, e-pos jaques@groblers.co.za  Skr/Kas/Registerhouer: Me Magda Tibshraeny, Posbus 17, Kirkwood 6120, tel 042 230 0487 (Ma-Vr 08:00 12:00), faks 042 230 1632, sel 082 320 2435, e-pos ngkerk@kirkwood.co.za  Kerkgebou: Dirkie Uysstraat, Kirkwood.

Sondagsriviermond, 2008, D 16, B 146. Leraar: V (Veneto) Keyter, Caledonweg 8, Framesby Uitbreiding, Port Elizabeth 6045, sel 083 457 6778, e-pos vkeyter@gmail.com Skr/Kas: Me Estelle Pentz, Posbus 128, Colchester 6175, tel 041 468 0896 (Ma 09:00-13:00; Do 13:00-17:00) (k), sel 082 566 2086, e-pos skriba@igen.co.za Koster: Me Sussie Mynhardt, sel 082 816 7186, e-pos madremuller@gmail.com Kerkgebou: H/v Pontweg en Opalstraat, Colchester.

Sondagsrivier-Suid, 1938, D 43, B 198.  Leraar: JH Enslin, Pastoriestraat 1, Posbus 13, Sunland 6115, tel 042 234 0308, faks 086 620 5683, sel 082 776 7817, e-pos jenslin@xsinet.co.za  Skr/Kas/Registerhouer: Mev Klana Coetzee, Posbus 13, Sunland 6115, sel 083 5409 234, tel 087353 1731 (Do 09:00-12:00) (k), faks 086 765 2254, e-pos klana@live.co.za  Kerkgebou: Pastoriestraat 1, Sunland, 6115.

Sterkstroom, 1891, D 7, B 98.  Leraar: Dr DH Davel, Hallstraat, Posbus 34, Molteno 5500, tel/faks 045 967 0051, sel 084 440 4001, e-pos dipha@nokwi.co.za  Skr/Kas: Mev MA Jordaan (Margaret), Posbus 10, Sterkstroom 5425, tel/faks 045 966 0415 (Di-Vr 09:00-11:00) (k), sel 074 475 1510, e-pos ngsterkstroom@nokwi.co.za  Kerkgebou: John Vorsterrylaan.

Steynsburg, 1875, D 26, B 143.  Leraar: EGJdeG Schutte (emeritus), Elfde Laan 7, Buitendag, Burgersdorp 9744, tel 051 653 0125, sel 082 6592 480, e-pos schutte@ngkok.co.za  Skr/Kas: Mev Petro van Rooyen, Posbus 47, Steynsburg 5920, tel 087 551 2783, e-pos admin.sdh@nokwi.co.za (Wo 14:0015:00) (k), sel 082 577 9118.  Kerkgebou: Kerkstraat.

Steytlerville, 1876, D 34, B 181.  Leraar: Vakant. Skr: Me Helen Nieuwenhuys, Posbus 76, Steytlerville 6250, tel/faks 049 835 0070 (Ma, Wo & Vr 08:00-12:00) (k), e-pos ngsteytlerville@gmail.com  Kerkgebou: Sarel Cilliersstraat.

Stutterheim, 1948, D 21, B 147.  Leraar: DO Strydom, Posbus 255, Stutterheim 4930, tel 043 683 1735, sel 082 923 9567, e-pos deonstr@gmail.com  Skr: Ds DO Strydom, Posbus 255, Stutterheim 4930, e-pos ngkstutt@gmail.com  Kas: Mev Hanneli Fourie, sel 082 875 9325, e-pos hfourie@gmail.com Kerkgebou: Kerkstraat.

Sydenham (Port Elizabeth), 1946, D 29, B 210.  Geestelike werker: Wimke Jurgens, sel 083 452 8574, e-pos wimkej@gmail.com  Skr/Kas: Me C Le Roux, Posbus 24031, Baywest 6034, sel 078624 1258 (Ma 12:30-15:00), e-pos sydenham@ngkok.co.za  Kerkgebou: Uitenhageweg 15, Sydenham, Port Elizabeth.

Tarkastad, 1863, D 33, B 109.  Leraar: Vakant.  Skr: Vakant, Posbus 34, Tarkastad 5370.  Kas: Mev Lallie Kilian, tel 045 846 0035 (w), sel 083 994 6796, e-pos lalliekilian7@gmail.com  Kerkgebou: Murraystraat 14.

Tsitsikamma, 1944, D 57, B 205.  Leraar: WD Sauer, Posbus 50, Witelsbos 6304, tel 042 280 3746 (h), sel 071 674 1675, e-pos willem.sauer@gmail.com  Skr/Kas: Mnr Niekie Smith, Posbus 50, Witelsbos 6304, tel 042 280 3814, faks 086 225 0207 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), sel 084 506 6395, e-pos ngktsitsikamma@aerosat.co.za  Koster: Vakant. Kerkgebou: N2 Verbypad, Sanddriftweg, Blouleliesbos 6307.

Ugie, 1903, D 27, B 134.  Leraar: W Lamprecht (Wesley), Thompsonstraat 1, Maclear 5480, tel 045 932 1018 (h), sel 083 461 2272, e-pos weslamp1@gmail.com  Skr/Kas: Christiaan Kotzé, Posbus 86, Ugie 5470, tel 045 933 1086 (h), tel 045 932 1032 (skoolkantoor by Hoërskool Maclear), sel 084 512 1808, faks 045 932 1933, e-pos chrisjankotze1@gmail.com  Kerkgebou: H/v Kerk- en Smitstraat.

Uitenhage, 1817, D 21, B 234.  Leraar: A Gouws, Kanonstraat 71, Uitenhage 6229, Posbus 34, Uitenhage 6230, tel 041 992 2473, sel 071 470 6849, e-pos boldprint160@gmail.com  Skr: Vakant, Posbus 34, Uitenhage 6230, tel 041 992 1244 / 041 992 4509, faks 041 922 4200 (Wo 09:00-11:00) (k), e-pos ngkuitenhage@gmail.com  Koster en Klankman: A Kruger, sel 081 376 1207.  Huis Senburg – Woonstelle vir Senior Burgers ouer as 50 jaar – Kanonstraat 105, Uitenhage, sel 081 742 0216.  Kerkgebou: Kerklaan.

Uitenhage-De Mist, 1950, D 218, B 1 018.  Leraar: CJ Stümke, Uysstraat 19, Uitenhage 6229, tel 041 992 4565, sel 073 462 1660.  Skr/Kas: Mev CM Stümke, Uysstraat 19, Uitenhage 6229, tel 041 992 4565, faks 086 618 8183 (k), sel 083 276 3001, e-pos demist@telkomsa.net  Kerkgebou: Uysstraat 17, Uitenhage.

Uitenhage-Noord, 1950, D 400, B 1 184.  Leraars: CJ Weyers, Sonneblomlaan 5, Uitenhage 6229, tel 041 966 1111, sel -, e-pos cjweyers@telkomsa.net – TJ van Schoor, Harperstraat 3, Uitenhage 6229, tel 041 992 1702, sel -, e-pos 2bvanschoor@gmail.com  Saak: Mej CH Wait, Posbus 1140, Uitenhage 6230, tel 041 992 2956 (Ma-Vr 08:30-12:30) (k), faks 086 771 3116, e-pos ngkuitnoord@telkomsa.net  Kerkgebou: H/v Mosel- en Harperstraat, Uitenhage.

Uitenhage-Oos, 1950, D 297, B 1 397. Leraars: JJD Nel, Gillespiestraat 37, Van Riebeekhoogte, Uitenhage 6229, tel 041 992 5645, sel 074 603 5571, e-pos jjdnel@uitenhageoos.co.za of  jjdnel@gmail.com  Skr: Mev C De Beer, Posbus 3002, Van Riebeekhoogte, Uitenhage 6231, tel 041 922 7179, faks 086 569 8320 (Ma-Vr 09:00-13:00),  e-pos skriba@uitenhageoos.co.za Finansiële Beampte: Mev J Boshoff, (Ma, Di, Do 09:00-13:00; Wo 09:00-17:00),  e-pos jhaninen@uitenhageoos.co.za Koster: Mev FM De Villiers, tel 041 9227179, sel 083 546 6529.  Kerkgebou: Freresingel 40, Van Riebeekhoogte, Uitenhage.  Webblad: www.uitenhageoos.co.za

Uitenhage-Winterhoek, 1971, D 79, B 551.  Leraar: HJ Meyer, Malansingel 2, Uitenhage 6229, tel 041 966 1797, sel 083 442 9494, e-pos henmeyer@telkomsa.net  Skr/Kas: Mev D Meyer, Posbus 15, Uitenhage 6230, tel 041 966 1878 (k), sel 083 609 9256, faks 041 966 1878 (Di, Wo & Do 09:00-13:00), e-pos ngkwinterhoek@telkomsa.net  Kerkgebou: H/v Malansingel en Langenhovenstraat, Uitenhage.

Vanstadensrivier, 1966, D 102, B 630.  Leraar: M Lourens, Ou Kaapweg, St Albans, Posbus 10718, Linton Grange 6015, tel 041 775 1459, sel 072 202 7652, e-pos mlourens@igen.co.za  Skr/Kas: Mev Nicolet Gates, Posbus 10718, Linton Grange 6015, tel 041 775 5008, sel 079 315 2362, faks 086 720 1971 (Ma, Vr 08:30-16:00) (k), e-pos ngkvanstadensrivier@vodamail.co.za Kerkgebou: Ou Kaapweg, St Albans.

Venterstad, 1882, D 5, B 31.  Leraar: Vakant. Skr/Kas: Vakant – Oudl PA Marais (Pieter), Posbus 12, Venterstad 9798, sel 083 660 8124, tel 048 884 0715, e-pos pieter.marais57@gmail.com Kerkgebou: Louis Trichardtstraat.

Walmer (2018 PE-Oos hierby ingelyf), 1929, D 55, B 396.  Leraar: C Coetzee, Vierde Laan 34, Walmer, Port Elizabeth 6070, tel 041 581 2544, sel 082 851 2217.  Saak: Mev Adri de Lange, Vierde Laan 17, Walmer, Port Elizabeth 6070, tel/faks 041 581 3421 (Ma-Vr 08:30-13:00) (k), e-pos ngkwalmer@telkomsa.net  Kerkgebou: H/v Villiersweg en Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth. Webtuiste: http://www.walmer.ng.org.za

Waterford, 1919, D 6, B 48.  Leraar: Vakant.  Skr/Kas: Vakant, e-pos ngkwaterford@gmail.com  Kerkgebou: Waterford.

Waypoint Community Church,2015, D35, B90.Gemeenteleier: Jacques Whittle, Kraggakammaweg 41, Framesby, Port Elizabeth 6070, sel 083 647 8585, e-pos jwhittle@waypoint.org.za – Kampusleier: Dirk van der Mescht, Kraggakammaweg 41, Framesby, Port Elizabeth 6045, sel 082 569 8447, e-posdirk@waypoint.org.zaSkr:Mej Teneille Minnie, sel 083 460 1668, e-pos teneille@waypoint.org.za  Webtuiste:www.waypoint.org.zaKerkgebou: tydelik Londt Park Sports Kompleks, Ralstonweg, Fernglen, Port Elizabeth.

Willowmore, 1864, D 41, B 187.  Leraar: Vakant.  Skr: Mev Rita Vorster, Posbus 12, Willowmore 6445, tel/faks 044 923 1023 (Di-Do 08:30-13:00, 14:00-16:00; Vr 09:00-12:00) (k), 044 923 1467 (h), sel 082 262 9496, e-pos ngkerkwillowmore@gmail.com  Kerkgebou: Markstraat, Willowmore.

Print Friendly, PDF & Email