Lidmate opgeroep om hoop te bring tydens die munisipale verkiesing

ngknet-gebedc2

Die 2016-munisipale verkiesing op 3 Augustus word wyd beskou as een van die moeilikste en belangrikste verkiesings tot op datum. Dit feit dat tweehonderd meer partye vanjaar deelneem as tydens die vorige verkiesing in 2011 is waarskynlik tekenend hiervan.

Die verkiesing vind plaas teen die agtergrond van die ekonomiese gaping tussen ryk en arm wat in die huidige ekonomiese bedeling nog verder vergroot. ‘n Onvergenoegdheid met onder andere die huidige politieke leierskap op alle vlakke van regering, swak dienslewering, werkloosheid en armoede het ongekende frustrasie, aggressie en woede by veral diegene  wat grootliks afhanklik is van die staat, tot gevolg.  Tekenend hiervan is die toename in stakings en protesaksies gedurende die afgelope jare.

Die mededinging om kiesers dryf tans die politieke spanning in die land op die spits. Dit het ‘n uiters ongesonde verkiesingsklimaat tot gevolg.  Onverdraagsaamheid, intimidasie en betogings ruk op plekke hande uit, soveel so dat daar selfs faksiegevegte en politieke moorde voorkom. Volgens die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) moet die gewelddadige betogings in aanloop tot die munisipale verkiesing nie net die kommissie bekommer nie, maar alle Suid-Afrikaners.

Hierdie omstandighede bied egter aan die lidmate van die NG Kerk ‘n besondere geleentheid om getuienis te lewer van ons geloofsoortuigings. Die kerk is gebore uit die gebeure van Christus se lyding en opstanding te midde van geweldige politieke frustrasie. Die kruis en opstanding van Jesus het egter nuwe perspektiewe geopen en buitengewone hoop gebring.  In die koninkryk van Christus kon  ons sengknet-gebedcdertdien met ander verwagtings en waardes leef. Ons fokus is nie meer op eie belang en magsvertoon nie, maar op Christus se  geregtigheid en vrede vir almal. Ons het ‘n hoopgewende alternatief vir magspolitiek en selfsug. Die bydrae van Christene tot ons land en wêreld is dus in hierdie dae van geweld en stryd om Christus se liefde, geregtigheid en vrede, sy diensbaarheid en selfloosheid te verkondig en te beliggaam.  Verder is ons sekerheid van God se teenwoordigheid ‘n blywende inspirasie om Hom na te volg. Galasiërs 5: 21 sê teenoor die praktyke wat deur die sondige natuur van  mense geïnspireer word, is die vrug van die Gees liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.  Só bring Hy deur ons hoop.

Ons is as kerk  besorg oor ons talle mede-landsburgers wat nie toegang tot skoon water, ordentlike opvoeding, goeie mediese sorg, behuising, werksgeleenthede ens het nie. Ons glo dat goeie administrasie en bestuurspraktyke, goeie dienslewering, en morele leierskap in elke dorp en stad grootliks sal bydra tot geregtigheid en die menswaardigheid van ons land se mense. Ons bid daarom dat die nuutverkose leiers van plaaslike regerings hulle volle aandag hieraan sal wy en in die styl van Christus hulle naaste met ‘n gees van toewyding en selfloosheid sal dien.

Ons versoek nou alle lidmate om saam met ons te bid vir die verkiesing en die uitkoms daarvan. Gebed is immers ‘n geloofsbelydenis dat bo alles, God in beheer is. Met die oog op die munisipale verkiesing op 3 Augustus, vra ons dat onder meer vir die volgende sake voorbidding gedoen word:

  • Vir ‘n vrye en regverdige verkiesingsproses sonder omkopery, manipulasie, intimidasie.
  • Vir die regte gesindheid van kandidate van die verskillende partye en die politieke leiers.
  • Vir vrede tydens en na die verkiesing, ongeag die uitslag daarvan.
  • Vir verkose leiers wat hulle sal beywer vir geregtigheid en vrede, versoening en positiewe nasiebou, en die verligting van armoede en werkloosheid.
Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.

Leave a Reply