NG Kerk weer lid van die Wêreldraad van Kerke

wcc3

Die NG Kerk het, na bykans 55 jaar, weer lid geword van die Wêreldraad van Kerke (WRK). Ds Nelis van Rensburg, moderator van die jongste Algemene Sinode (op die foto agter die kateder) en dr Gustav Claassen (links op die foto), algemene sekretaris, het die terugkeer namens die NG Kerk se leierskap gevier.

Na die tragiese gebeure by Sharpville in Mrt 1960 is die Cottesloe beraad in Desember 1960 deur die (WRK) belê. Besluite van die beraad is deur die regering veroordeel en politieke druk het veroorsaak dat die NG Kerke alle bande met die WRK verbreek.

Vir ‘n baie lang tyd het die NG Kerk haarself in isolasie bevind. ‘n Gebrek aan gesprekke, saamdink en saamwerk met ander kerke het die NG Kerk oor tyd verarm.

Op die Algemene Sinode van 2007 is die besluit geneem om weer vir toelating tot die WRK aansoek te doen. Die aansoek is baie simpatiek aanvaar en mee gehandel. Getuienisse van die ander Suid Afrikaanse kerke het die saak van die NG Kerk begunstig.

Die laaste stappie sou die goedkeuring van die SENTRALE Komitee van die WRK in Trondheim wees. Die uitslag was in die guns van die NG Kerk en die sirkel is dus voltooi op 27 Julie 2016 te Trondheim Noorweë.

Vir die NG Kerk is dit ‘n wonderlike tuiskoms. Die kerk se Missionale teologie resoneer goed met die van die WRK. Die feit dat in die NG Kerk n vereniging van die missiologie en ekklesiologie plaasgevind het resoneer sterk met die WRK se dokument wat in 2013 aanvaar is: “Together towards life, mission and evangelism in changing landscapes”.

Die NG Kerk gaan grootliks verryk word deur sy lidmaatskap vd WRK. So ook gaan die WRK baat by die NG Kerk se sterk teologiese tradisie.
Dit is goed om terug te wees in hierdie familie, mag die reis saam vorentoe een wees waarin die eenheid vd kerk voortdurend gevier word, as getuienis van Hom wat ons Here en Hoof is.

Lees ook hoe Kerkbode oor die hertoelating berig.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.

Leave a Reply