Skip to main content

Worcester-bomplanter keer sy lewe om, werk nou vir versoening en gemeenskapsopbou

Stefaans Coetzee was maar 19 jaar oud toe hy om 24 Desember 1996 ‘n bom in Worcester se Shoprite geplant het. Vier mense sterf en baie is beseer. Stefaans vertel dat hy destyds kort na die ontploffing teleurgesteld was toe hy hoor dat so min mense dood en beseer is. Hy was deel van ‘n verregse groep, Israelvisie, en het geglo swart mense is die vyand.

Oorspronklik gevonnis tot 40 jaar gevangenisstraf, is Stefaans na 18 jaar in interaksie met die geaffekteerde gemeenskap op parool vrygelaat. Sy vernuwing het in die tronk plaasgevind, hoofsaaklik vanweë kontak met swart mense wie hy die eerste keer as mense leer ken het.

Vandag plant Stefaans groente in gemeenskapsprojekte in townships eerder as bomme. Twee boeke het reeds uit sy pen verskyn, Wit Wolf (waarin hy die storie van sy bevryding vertel) en Onbeskryflike genade waarin hy oor sy lewe en sy nuwe selfdefinisie as volgeling van Jesus Christus praat.

‘n Gespreksgroep in Gqeberha wat streef na gemeenskapsimpak en versoening het vandeesweek met hom gesels. Coetzee glo ons tyd vra vir versoenende harte en dienende hande.

Die versoeningsproses met die Worcester-gemeenskap en Stefaans se lewensverhaal is in die dokumentêr Black Christmas vertel – kyk dit hier. Jaco Strydom van Kerkbode het ook ‘n onderhoud met Stefaans gevoer – klik hier om daarna te luister.

Die verlore seun vannie Gaatjie deel sy getuienis in die Baai

Ds Ivor Swartz, ‘n diensleraar van die NG Kerk Oosterlig, se paadjie loop vanaf die Gaatjie (‘n arm woonbuurt in Grabouw) verby sy moord op sy geweldadige ouer broer, tyd in die tronk, sy bekering, ‘n worstelstryd met depressie, ‘n geseënde huwelik met Nadine en ‘n pragtige kleinding, Luther. Hy het op 27 Augustus sy lewensverhaal en getuienis in die Baai kom deel. Kyk na sy getuienis as deel van die erediens van Kraggakamma-gemeente. Hy begin praat by minuut 18:45 op hierdie opname van die erediens.

Swartz is die skrywer van twee boeke, Die Verlore Seun vannie Gaatjie, en Kies die lewe – leer dans in depressie. Hy praat graag met kinders en jongmense en leer hulle om voluit te leer lewe as dissipels van Jesus Christus. 

Ivor tree van 8-10 September by Nahoon-gemeente op (sien bekendstelling hieronder in Grens.Pos). Almal in Oos-Londen en omstreke kan gerus die geleentheid benut. Bring ook die jeug.

Leer meer oor inter-generasionele bediening – by ‘n kenner

Hierdie aanbieding word deur die Ring van Albanie gereël.

Plek: NG Gemeente Alexandria

Datum: Saterdag 16 September 2023

Tyd: 09:00-14:00

RSVP: 8 September 2023 (Ruan: 082 562 6451)


Tema: Familie en Jeugbediening – skuif aan ons grense?


Aanbieder: Anriëtte de Ridder (PSD Weskaapland: Familie en Jeugbediening)


Agtergrond: Anriëtte is een van die voorste navorsers en fasiliteerders wanneer dit by familie en Jeugbediening kom. Nie net het sy ontsaglik baie bedieningservaring nie, maar is ook deel van ‘n netwerk wat op die voorpunt van navorsing, tendense en idees is. 


Hoe dink ons nuut oor familie en jeug bediening in kontekste wat aanhoudend aan die verander is. Anriëtte gaan ons in ‘n praktiese werkswinkel begelei en fasiliteer om juis hierdie vraag sinvol te antwoord. 
Vir meer inligting, kontak Ruan Nieuwenhuizen by 082 562 6451 of ds.ruan@outlook.com 

Gesprek oor Inter-generasionele bediening

Sondag 17 September 2023
Intergenerasionele bediening gesprek
Plek: TBC (Port Elizabeth) 
Tyd: 15:00-17:00


Gesprekleier: Anriëtte de Ridder (PSD Weskaapland: Familie en Jeugbediening)
‘n Oop gesprek oor Familie en Jeugbediening wat spasie skep om idees, uitdagings en tendense te deel. Hierdie spasie skenk ons die geleentheid na mekaar te luister en by mekaar te leer. 
Vir meer inligting, kontak Ruan Nieuwenhuizen by 082 562 6451 of ds.ruan@outlook.com 
RSVP: 14 September 2023 (Ruan: 082 562 6451)

Trauma as Verwoester – riglyne vir die pastoraat

In hierdie kursus deur prof Wentzel Coetzer van die Noordwes-Universiteit (aanlyn aangebied op 15 Augustus 2023) fokus hy op die pastorale begeleidingsproses tot heling en herstel na traumatiese ervarings soos plaasmoorde, motorkapings, aanranding, verkragting, bankrowe, geweldsmisdaad, ens. Talle praktiese voorbeelde is bespreek. Kyk gerus daarna – klik hier.

Die aanlyn byeenkoms is deur meer as 140 persone bygewoon.

Gemeentes fokus op beskerming van ons kinders

Liturgie vir Sondag van Barmhartigheid – 27 Augustus 2023

Die laaste Sondag van Augustus fokus NG gemeentes op barmhartigheid. Franciskus het onlangs opgemerk dat “Genade die naam van ons God is”. Dié God wat van ons vra om nie te oordeel en te veroordeel nie, maar om te vergewe en lief te hê, en om dit oor en oor te doen.


Dit is die uitdaging waartoe ons elke dag geroep word. In ons gedagtes, deur wat ons sê en deur ons
optrede. Ons is geroep om lief te hê en medelydend te wees. Ons word geroep om deernis te hê en
bedagsaam te wees. Ons is geroep om barmhartig te wees, net soos ons Vader barmhartig is.

Vanjaar is die fokus op kinderbeskerming, ‘n taak waarby ons kerk hier in die Oos-Kaap ten nouste deur die Christelike Maatskaplike Raad betrokke is. Gemeentes kan gerus ‘n maatskaplike werker van die CMR of ‘n ander maatskaplike organisasies nooi om in die erediens ‘n kort inset oor kinderbeskerming te doen.

Ds Nioma Venter en ds Sean Esterhuizen het ‘n liturgie saamgestel wat gemeentes tydens die erediens op 27 Augustus 2023 kan gebruik. Klik hier om dit te besigtig  – AfrikaansEngels.

Impak van die pandemie op gemeentes van die NG Kerk

Prof Kobus Schoeman het tydens die onlangse vergadering van die Algemene Sinodale Moderamen data van Kerkspieël gebruik om die impak van die pandemie op NG gemeentes toe te lig. Die jongste Kerkspieëlopname is in 2022 gemaak, wat ‘n eerste belangrike blik op die effek van Covid-19 maak..

Een van die gevolge is besliste finansiële druk op gemeentes. Schoeman het die tendens sedert 2010 uitgewys:

Dit is duidelik dat meer en meer gemeentes deur finansiële uitdagings in die gesig gestaar word.

Schoeman wys uit dat daar steeds gemeentes is wat groei, selfs dinamies groei, maar dat blote instandhouding steeds ‘n groot aantal se bestaan kenmerk. Hy toon ook dat bestendige gemeentes oorwegend ‘n missionale ingesteldheid in hul bediening handhaaf. 

Klik hier om Schoeman se volledige aanbieding af te laai.

Verootmoedigingsdiens en voorbidding – 13 Augustus 2023

Die NG Kerk het op 13 Augustus 2023 regdeur Suid-Afrika, Namibië en ook in ander buurlande verootmoedigings – en voorbiddingseredienste gehou. Daar is vir ons lande gebid. Die dagbestuur van die algemene Sinode het ook ‘n verootmoedigingsdiens landswyd op sosiale media gestroom. Kyk hieronder daarna:

Gemeentes se hulp aan Oekraïniese kerke raak lewens diep

Gemeentes uit Oos-Kaapland het ruim bygedra om hulp aan oorlogslaggoffers in die Oekraïne te verleen deur van plaaslike Oekraïniese gemeentelike leierskap gebruik te maak. Die inisiatief is deur die sinodale kantoor en Ring van Sondagsrivier koördineer.

 Ons het volledig verslag oor die aanwending van die jongste fondse ontvang (lees dit gerus), wat as volg begin:

Dear Ds Danie, Ds Arrie and your respective church leaderships and church members. On behalf of all the people you have helped we want to thank for standing with us in this difficult time. Thank you for prayer, encouragement, and financial help. If I can just add that, I want to thank you for entrusting me with your funds. These people and churches we helped, I have relationships with, and I trust them explicitly. Even if I gave them funds and specified for their personal needs I know they always put others needs before themselves. 

Keith, die projekkoördineerder in Oekraïne, skryf dikwels op Whatsapp hoe groot die worsteling is om mense geestelik in so ‘n situasie te bedien:

Yes we can say the best option is to evacuate. Well not so easy. Most of the folk are elderly, some are invalids,  some are bedridden. What waits ahead? Yes people help and are very kind but the trauma of the unknown and moving is too terrible for some of them to even consider. In these communities they really care for each other, and they know each others needs. It is again one of these situations when I feel my heart can “burst” from hearing and seeing such pain and suffering. Again it is not one or two people but literally a few hundred. Again to say I will pray seems so empty.

Geld is onder meer vir die volgende gebruik:

  • Voeding
  • Uitreike na jongmense en gemeentes
  • Pastorale besoeke aan geteisterde gemeenskappe
  • Verkondiging van die evangelie en getuienis oor Jesus Christus.

Die meegaande verslag rapporteer slegs oor die laaste van drie bedrae wat oorbetaal is, tw R24,770. Voorheen is reeds R165,200 oorbetaal, wat die totaal op R188,970.47 te staan bring. 

‘n Kerklike uitreikspan vervoer noodvoorrade in Oekraïne

VBO: Jaarlikse Lentekonferensie by Tukkies

Die Lentekonferensie word van 19-21 September in persoon by Universiteitsoord en die Universiteit van Pretoria aangebied.
 

Die brosjure en die program vir die konferensie is beskikbaar op Excelsus se webblad. Gebruik die brosjure om jou keuses op die aanlyn inskrywingsvorm te maak.

Om in te skryf, volg asseblief hierdie  skakel.

Vir enige navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

Werkswinkels by die Lenteskool

Hier is enkele van die werkswinkels wat ook by die Lenteskool aangebied word: