Nuus
Nuwe moderatuur verkies

Nuwe moderatuur verkies

Die Sinode van Oos-Kaapland het op die eerste dag van sy aanlyn-vergadering ‘n nuwe moderatuur aangewys. Dr Chris van Wyk van Somerstrand-gemeente is as moderator verkies. Van Wyk het voorheen reeds vir twee termyne as moderator gedien.

Die verkiesing was die uitkoms van die werp van die lot na die aanroep van die Naam van die Here, soos die kerkorde bepaal indien daar ‘n staking van stemme is (twee kandidate wat presies dieselfde aantal stemme kry).

Dr Dewald Davel (Sterkstroom-gemeente) en dr Van Wyk het  aanvanklik presies dieselfde aantal stemme gekry. Na Van Wyk as moderator aangewys is, is dr Davel met ‘n groot meerderheid van stemme as assessor (onder-voorsitter) aangewys. 

In verdere stemminge is ds Jan Grobbelaar (Cradock-Oos) as aktuarius (kerkregadviseur) en ds Eldré Bester (Algoa Gemeenskapskerk) as addisionele lid aangewys. Ds Danie Mouton dien as skriba op die moderatuur.

Die sinode hervat sy sitting op van Dinsdag 19 Oktober tot Donderdag 21 Oktober, elke dag vanaf 09:00 tot 13:00. Die aanlyn-vergadering word lewend op die NG Kerk in Oos-Kaapland se Facebookblad gestroom by www.facebook.com/ooskaap. 

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.