Nuus
“Ons is ‘n belydeniskerk en ons lei predikante op om ons belydenis uit te leef”

“Ons is ‘n belydeniskerk en ons lei predikante op om ons belydenis uit te leef”

In hierdie openhartige gesprek bespreek dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium, teologiese opleiding met ds Dubois du Toit. Die Algemene Kuratorium is oorhoofs verantwoordelik vir teologiese opleiding van leraars van die NG Kerk.

Teologiese opleiding is tans in die branding met bewerings uit verskeie oorde oor liberale teologie en die afwyking van die kerk se belydenisgrondslag. Du Toit het ‘n aantal video’s oor die tema Dink Bybels – gesprekke oor geloof en kultuur gemaak waarin hy opmerkings oor teologiese opleiding maak.

Marais reageer in hierdie gesprek daarop en verduidelik die raamwerk waarbinne teologiese opleiding en kerklike vorming plaasvind. Hy verduidelik ook die trajek van teologiese opleiding sedert 1994 aan openbare universiteite waar verskeie kerke betrokke is, en hoe dit verskil van die pre-1994 era toe die NG Kerk volledig in beheer van drie teologiese fakulteite aan drie universiteite was. Hoe word leraars binne hierdie konteks gevorm? Hy gee ook erkenning aan ervarings wat Du Toit tydens sy eie teologiese opleiding gehad het.

Dit is ‘n leersame, konstruktiewe gesprek en die moeite werd om te kyk.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.