Nuus
Op hierdie dag: Murraysburg gemeente gestig

Op hierdie dag: Murraysburg gemeente gestig

Die dorp en gemeente Murraysburg het hul ontstaan te danke aan die behoefte van die NG lidmate in die veldkornetskap Uitvlucht (deel van die uitgestrekte distrik Graaff-Reinet) aan ‘n plek van aanbidding. Die geskiedkundige vergadering van die Ringskommissie op die plaas Eenzaamheid op 19 April 1855 kan beskou word as die stigtingsvergadering van die gemeente. Die vergadering het onder voorsitterskap van ds Andrew Murray sr. plaasgevind. Dit was destyds die 66ste gemeente van die NG Kerk en is vandag die 14de oudste NG gemeente in die Oos-Kaaplandse Sinode.

Die ou kerkgebou op Murraysburg

Indien die eerste onderhandelinge geslaag het sou Murraysburg op die plaas Toorfontein, sowat 16km ten weste van die huidige dorp, gebou word. Die Ringskommisie het egter reeds onderhandel om die plaas Eenzaamheid as kerkplaas aan te koop. Die koopkontrak is nog op dieselfde dag onderteken. Die nuwe dorp en gemeente se naam verskyn op 5 September 1855 vir die eerste keer in die notule van die plaaslike kerkraadsvergadering. Die dorp is waarskynlik na ds. Andrew Murray sr vernoem.

Die eerste paar jaar neem die bou van die kerk en pastorie ‘n groot deel van die gemeente se aandag in beslag. Op 23 Mei 1859 aanvaar ds. J.H Hofmeyr die beroep en word Murraysburg se eerste predikant.

Lees hier meer oor die geskiedenis van die gemeente en die kerkgebou.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.