Nuus
Padberade vanjaar aanlyn gehou

Padberade vanjaar aanlyn gehou

Lede van die sinodale kommissie besoek ringe jaarliks by wyse van verskeie streeksbyeenkomste. Weens Covid en die risiko dat sulke byeenkomste, waar leiers oor groot afstande bymekaar kom, in super-verspreiders kan ontaard, word die padberade vanjaar aanlyn gehou.

Die geleenthede word ontwerp vir leraars, kerkraadslede en gemeenteleiers. Meer inligting oor die inhoud word later bekendgemaak.

Teken solank die datum waarop jou ring aan die beurt kom aan, en kommunikeer die datum met die kerkraad en bedieningsleiers in jul gemeente:

Maandag, 19 April 2021 (09:00 – 12:00)

Ringe van Algoa, Uitenhage en Cradock

Dinsdag, 20 April 2021 (09:00 – 12:00)

Ringe van Burgersdorp, Port Elizabeth en Sondagsrivier

Woensdag, 21 April 2021 (09:00 – 12:00)

Ringe van Humansdorp, Graaff-Reinet en Oos-Londen

Vrydag, 23 April 2021 (09:00 – 12:00)

Ringe van Albanie, Port Elizabeth-Wes en Dordrecht

Meer besonderhede volg.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.