Nuus
Pastorale brief aan leraars oor “mobilisering” in Oos-Kaapland

Pastorale brief aan leraars oor “mobilisering” in Oos-Kaapland

18 Augustus 2021

Liewe kollegas in Oos-Kaapland,

PASTORALE SKRYWE OOR “MOBILISERING” IN OOS-KAAPLAND

Ek rig hierdie skrywe aan predikante in die Sinode Oos-Kaapland met goedkeuring van die Sinodale Kommissie (Dagbestuur).

Dit het onder my aandag gekom dat van ons predikante telefonies gekontak word deur verteenwoordigers van die sogenaamde “Kairos Netwerk”. Ek het ook op Woensdag, 17 Augustus, so ‘n oproep ontvang!

Volgens die persoon wat my geskakel het, is hulle tans besig om op die Sinode van Oos-Kaapland te fokus. Die doel is om predikante en gemeentes wat wil doleer, by te staan en met raad te bedien. Prominente persone uit die vorige kerkleiding word op naam genoem ten einde “gesag” aan hulle aksies te verleen. Hulle gebruik veralgemenings soos dat “baie” predikante in die Oos-Kaap glo die Algemene Sinode is besig met dwaalleer. Hierdie veralgemening is beslis nie waar nie!

Ek is ook nie gemaklik met die modus operandi nie, om – sonder die medewete van die betrokke sinodale leierskap – leraars te kontak om hulle teen sinodale strukture te “mobiliseer”.

Hierdie soort aksie bevorder skeurmakery en oortree die ooreenkoms tussen leraars om nie buite die grense van hulle eie gemeentes op te tree nie, in elk geval nie sonder die toestemming van die betrokke kerkrade, en per implikasie, in hierdie geval, die Sinodale Kommissie nie.

Ons is wel bewus van enkele gemeentes wat ongelukkig is oor sekere besluite van die Algemene Sinode, en ons was al persoonlik in gesprek met enkele van hulle. Van ‘n grootskaalse dolering is daar geen sprake nie.

My oproep aan u is om uself net eers baie deeglik te vergewis van die Algemene Sinode-besluite rakende Belydenis en Skrifgesag voordat u ook op die wa spring om die Algemene Sinode van allerlei valshede te beskuldig.

In die Oos-Kaap het ons dit nog altyd reggekry om mekaar in tye van nood en stryd bo alles vas te hou. Dit is ons identiteit. Ons moenie dat persone van buite ons verbintenis aan mekaar bedreig nie.

Ek wil u vriendelik uitnooi om – indien u probleme het met sekere besluite van die Algemene Sinode of vermoedens het van “leerdwaling” – asseblief met die sinodale kantoor te skakel, sodat ons ‘n gespreksgeleentheid kan reël.

Ons leef in geweldige uitdagende tye waarin die rol van die Kerk as Liggaam van Christus onontbeerlik is. Kom ons fokus ons aandag steeds op die suiwere bediening van God se Woord as ‘n Lig op ons pad en ‘n Lamp vir ons voet.

Groete in Christus,

Ds Jasper Louw

Voorsitter: Sinodale Kommissie

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.