Nuus
Riglyne vir gesprek deur predikante op sosiale media

Riglyne vir gesprek deur predikante op sosiale media

Die Algemene Sinodale Moderamen het die volgende riglyne vir die gebruik van sosiale media deur predikant en gelegitimeerdes op sosiale media goedgekeur:

RIGLYNE

Gelegitimeerdes se gesprekke op sosiale media behoort altyd kenmerkend te wees van ’n Christelike etos wat gedra word deur Bybelse waardes soos respek, liefde, waarheid, eenheid, luister en ’n besef van eie broosheid en feilbaarheid. As getuies van Jesus Christus behoort geen gesprek op sosiale media enige kommentaar te bevat wat:

1. ander se geloof of Christenskap bevraagteken op grond van verskillende interpretasies van sekere aspekte van die Christelike tradisie;

2. lasterlike opmerkings bevat waar dit ’n individu of geloofsgemeenskappe skade kan berokken nie;

3. van enige vorm van haatspraak – ingesluit seksisme, rassisme en homofobie – bevat nie;

4. enige vorm van beledigende taalgebruik besig, wat ander mense se waardigheid of geloofwaardigheid as predikant in gedrang bring nie;

5. in ’n godsdienstig vermanende trant geskryf word, maar kwetsend, beledigend en vernederend is;

6. op valse getuienis berus, kwaadwillig en verdagmakend van aard is, skeurmakery bevorder of kru taal bevat nie

7. indruis teen die legitimasieverklaring ten opsigte van hantering van kerklike sake.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.