NG Kerk in Oos-Kaapland
Aansoeke vir Ringsprojekte 2018 tot 2019
Goedgekeur deur die Sinodale Kommissie op 30 November 2017
Beskikbaar:  748,000
Aanbeveel: 748,000
Balans: 0
1. ALBANIE Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
1.1 Amosprojek R Scheepers Hou 'n interkulturele naweekkamp vir die jeug van die omgewing 27,000 15,000 10,000
1.2 Netwerk vir Getuienis: Islam W Schoeman Sinodale Netwerk vir getuienis teenoor Islam 1,600 17,250 8,000
1.3 Predikante-Retraite P Odendaal / S de Jager Predikante en emeriti van die ring hou 'n retraite 17,000 22,500 8,500
1.4 Subsidie VBO P Odendaal Ondersteun predikante finansieel om VBO te kan bywoon 10,000 12,000 6,000
1.5 Bedford Christian Care W de Klerk Holistiese versorging van persone in die gemeenskap 40,500 40,000 9,000
1.6 Getuienis van vergifnis W Schoeman Coenie Pieterse se getuienis van vergifnis 2,000 3,000 2,000
1.7 Fort Beaufort Ontwikkelingspos PCPA Odendaal Leraar in ontwikkelingspos vir Fort Beaufort 0 60,000 60,000
SUBTOTAAL 1 7   98,100 169,750 103,500
2. ALGOA Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
2.1 #Imagine 2018 BM Swart / D Els Bied #imagine 2018 aan 340,000 244,500 30,000
2.2 Predikante-versorging A Crous Ringsleraars word bemoedig en kuier saam 0 8,550 5,000
2.3 Sin Dankoffer PE-Noord J Marais Ondersteun PE-Noord met hul sinodale dankoffers 0 6,000 6,000
2.4 Vrouebemagting PE-Noord A van Zyl Help vroue in die PE-Noord gemeenskap vaardighede bekom 0 12,000 10,000
2.5 Algoa ringsitting 2018 G Loubser Koste van 'n spreker vir die 2018 Ringsitting van Algoa 0 12,000 0
2.6 Arbeidsbediening C Fourie Bedien die evangelie aan besighede 235,000 155,975 55,000
2.7 VBO PG Loubser Leraars word finansieel bygestaan om VBO-kursuss by te woon 0 7,000 5,000
2.8 EE Hoop vir Kinders J Coetzee en C Fourie Rus fasiliteerders toe om by skole te bedien 40,000 26,000 20,000
SUBTOTAAL 2 8   615,000 472,025 131,000
3. BURGERSDORP Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
           
SUBTOTAAL 3 0   0 0 0
4. CRADOCK Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
4.1 Hofmeyr Hugs of Hope T Opperman Werkskepping en opheffing in die gemeenskap 2,230 10,000 9,000
4.2 Leerders spesiale behoeftes A van Wyk Ondersteun onderrig aan leerders met gestremdheid 11,000 10,000 9,500
4.3 Vukasebenze-skuiling J Grobbelaar Verskeie dienste aan die armes in die gemeenskap 131,000 10,000 9,500
4.4 Predikante-retraite C Slabbert n Retraite vir die ring se leraars 0 10,000 9,500
4.5 Hoofwegprojek J Taljaard Uitreik na groot hoeveelheid swaar voertuie in ringsgebied 0 5,000 4,500
SUBTOTAAL 4 5   144,230 45,000 42,000
5. DORDRECHT Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
5.1 VBO C Thomas Ondersteun leraars om VBO-geleenthede by te woon 10,000 10,000 8,500
5.2 Gemeentebestuur Clearview C Thomas Ondersteun behoeftige bruin ringsgemeente met bestuurder 0 12,000 12,000
5.3 Fiks vir die lewe R Nel Help lidmate om fiks vir die lewe met Gustav Gous te wees 10,000 14,500 9,500
5.4 Leraarsretraite J van Rensburg 'n Leraarsretraite vir die ring 7,000 12,000 8,500
SUBTOTAAL 5 3   27,000 48,500 38,500
6. GRAAFF-REINET Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
6.1 VBO: Ouerlike verwonding B van Tonder Help hulpgewers en lidmate met onverwerkte trauma uit ouerhuis 17,000 2,800 2,800
6.2 Belydeniskamp I Boshoff Voorbereiding vir belydenisaflegging van ringsjeug 4,500 3,300 3,300
6.3 Hantering van boelie-verskynsel B van Tonder Staan skole by om boelie-probleem te hanteer 5,000 4,500 4,500
6.4 Bybels op CD C Schoeman Koop vir Tehuise vir Bejaardes die Bybel op CD-klanksnitte 0 5,700 5,700
6.5 VBO Missionale Kerkwees K Eksteen 'n VBO wat missionale kerkwees begrond en prakties beliggaam 0 10,000 9,000
SUBTOTAAL 6 5   26,500 26,300 25,300
7. HUMANSDORP Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
7.1 Koukamma Evangelisasie N Scholtz / E Kritzinger 'n Gesamentlike evangelisasieaksie in die Koukamma 65,000 45,000 22,000
7.2 Seekamp 2018 K Stapelberg Seekamp vir die jongmense van Oos-Kaapland 0 20,000 20,000
7.3 Gamtoos Plaasbediening J van der Merwe Bereik die plaaswerkers van die Gamtoosvallei met die evangelie 310,000 50,000 15,000
7.4 Predikanteretraite J van der Merwe Ringsleraar word stil en sonder af voor die Here 0 10,000 8,000
SUBTOTAAL 7 4   375,000 125,000 65,000
8. OOS-LONDEN Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
8.1 VBO J Labuschagne VBO met prof Stephan Joubert 0 3,300 3,300
8.2 Voedingsprojek Q Weitsz Voedingsprojek gerig op Laerskool Grens 50,000 24,500 18,000
SUBTOTAAL 8 2   50,000 27,800 21,300
9. PORT ELIZABETH Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
9.1 Studentekamp R van Niekerk Verwelkom eerstejaars by NMU en maak deel van gemeente 17,000 7,000 2,000
9.2 Gemeenskapskool P Stoltz Bring die evangelie en vaardighede in PE Sentrale stadsgebied 405,500 66,500 55,000
9.3 SAKOV Streeksbyeenkoms B de Lange Hou 'n streeksbyeenkoms in belang van orreliste en kerkmusiek 1,000 9,800 3,000
9.4 Forever Family Homes C Coetzee Babas in krisisse word in gesinsverband versorg 0 19,200 10,000
9.5 PE-Oos Ontwikkelingspos P Juta Skep 'n leraarspos as ontwikkelingspos vir PE-Oos 0 60,000 60,000
SUBTOTAAL 9 5   423,500 162,500 130,000
10. PORT ELIZABETH-WES Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
10.1 Dissipelskapkonferensie A van Jaarsveld Hou 'n dissipelskapvormingsgeleentheid met spreker 10,000 20,500 8,000
10.2 Palmpoppies R van Rooyen Gebruik palmpoppies ter voorkoming van seksuele uitbuiting 6,000 1,500 1,500
10.3 Thuthuzela-Sentrum R Terblanche Ondersteun die sentrum vir verkragtingslagoffers Dora Nginza 12,600 7,500 7,500
10.4 Sweetpak en truie H Roberts Skenk warm sweetpakke en truie in wintermaande 2,500 4,000 3,000
10.6 St Albans Ondersteuning L Erasmus Ondersteun minderbevoorregte leerders  in St Alban's omgewing 0 14,000 8,000
10.7 Hungry minds K Mali Uitreik na behoeftige skoolkinders rondom Blouwaterbaai 0 34,000 10,000
10.8 Makhua Shirima Bybelvertaling G Olivier Voortgesette vertaling van die Bybel in Makhua Shirima 0 12,000 7,000
10.9 Gaan Multikultureel D van Staden Gebruik sport en sosiale uitreik om oor grense te gaan 0 6,000 5,000
10.10 Kinders wat verliese ervaar D van Staden Ondersteuning aan kinders wat ernstige verliese ervaar 0 6,000 5,000
SUBTOTAAL 10 7   31,100 105,500 55,000
11. QUEENSTOWN Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
11.1 Leraarsretraite R Vlok Leraars hou 'n retraite in 'n eilandsituasie 3,500 8,100 8,000
11.2 Uitreik in gemeenskap L Viviers Gemeenteleiers bou brûe in die gemeenskap 2,000 11,600 5,000
11.3 Tuiste vir bejaardes K Fourie Rig 'n afdak by 'n tuiste vir bejaardes op en installeer bankies 0 30,000 0
11.4 VBO-subsidie L Viviers Stel ringsleraars in staat om VBO by te woon 0 18,000 6,000
11.5 Mentorskap D Strydom Opleiding en afronding van twee groepe as mentors 15,700 25,600 11,000
11.6 Vrouebediening R Strydom n Bemagtigingsbyeenkoms vir die vroue van Stutterheim 3,000 15,500 6,000
SUBTOTAAL 11 6   24,200 108,800 36,000
12. SONDAGSRIVIER  Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
12.1 Avontuurweek 2018 A Mostert Bied Avontuurweek in 2018 aan 56,600 28,000 12,500
12.2 Jeuguitreik A Lötter Finalejaarkatkisante doen evangelisasiewerk in township 8,000 15,600 7,000
12.3 Leraarsretraite A Lötter Die leraars woon 'n retraite by mdo koinonia en beplanning 5,000 9,200 8,000
12.4 Tuishuise vir bejaardes M van Rooyen Liefdesdiens aan bejaardes in tuishuise 0 10,000 9,000
12.5 Sopkombuis JN Coetzee Evangelisaise en voedsel by kliniek op Despatch 4,700 2,900 2,900
SUBTOTAAL 12 5   74,300 65,700 39,400
13. UITENHAGE  Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
13.1 Ervaringsleer D Nel Ervaringsleer vir Graad 11 en 12 leerders 61,500 48,500 18,000
13.2 Leiersontwikkeling in skole D Nel Identifiseer en ontwikkel leiers in laer- en hoërskole 0 17,300 16,000
13.3 Studietoer vir leraars T van Schoor 'n Geloofsonderskeidende studietoer vir ringsleraars 0 24,500 17,000
SUBTOTAAL 13 3   61,500 90,300 51,000
           
14. SINODALE KOMMISSIE Projekleier Doel van Projek SK se begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
Gemeentebystand SK Ondersteuning NGK De Mist 12,000 12,000 10,000
SUBTOTAAL 14 1   12,000 12,000 10,000
      Ringe se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
GROOTTOTAAL 61   1,962,430 1,459,175 748,000