NG Kerk in Oos-Kaapland
Aansoeke vir Ringsprojekte 2020 tot 2021
Goedgekeur deur die Sinodale Kommissie op 21 November 2019
Beskikbaar:  720,000
Goedgekeur: 720,000
Balans: 0
1. ALBANIE Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
1.1 Amos-Evangelisasie Nico Koortzen Interkulturele naweekkamp vir jongmense uit die gemeenskap 31,000 12,000 8,000
 1.2 Predikante-retraite Paul Odendaal 'n Retraite vir predikante en emeriti in die ring 12,000 12,000 8,000
1.3 Subsidie VBO-verpligtinge Paul Odendaal Subsidie vir VBO vir leraars Pearston en Fort Beaufort 4,000 4,000 3,000
1.4 Bedford Christian Care Wendy de Klerk Ondersteuning aan mense in nood in die hele gemeenskap 92,700 10,300 5,000
1.5 Compass GF4GF Sentrum Kirma Hellmuth Multifunksionele opleiding vir jong leiers in plattelandse landbou 240,000 777,790 10,000
1.6 Getuienis Islam Willem Schoeman Gemeentes word bewus van ons Islambure en veilige ruimtes 0 27,000 18,000
1.7 SDO Fort Beaufort Paul Odendaal Ondersteun Fort Beaufort met sinodale dankoffer 0 7,000 6,000
1.8 Koste van Sinode 2020 Paul Odendaal Dra die koste van afgevaardigdes na Sinode 2020 - Fort Beaufort 0 19,200 8,000
1.9 Transkei-uitreik na Nyathi Ben Jordaan Reik uit na Nyathi om die kerk in die Lusikisiki-distrik te versterk 16,600 16,000 2,000
SUBTOTAAL 1 9   396,300 885,290 68,000
2. ALGOA Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
2.1 Transnet Arbeidsbediening Marius de Lange Bediening aan personeel van Transnet 45,600 61,200 0
2.2 EE Hoop vir kinders J Coetzee / C Fourie Rus werkers toe om skole met die evangelie te bedien 96,000 108,000 20,000
2.3 Evangeliese aan besighede Cobus Fourie Bedien die evangelie aan besighede rondom PE-Wes 377,800 320,100 15,000
2.4 Koste van Sinode 2020 Gerhard Loubser Finansiële hulp aan ringsgemeentes vir koste Sinode 2020 0 19,200 12,000
2.5 #Imagine 2020 B-M Swarts / S Naudé Help koste van #Imagine 2020 finansier 425,000 85,000 70,000
2.6 Makhua Shirima Vertaling Gerard Olivier Bybelvertaling in Makhua Shirima 0 70,000 6,000
2.7 Jeugbediening PE-Noord Rikus Botha Reik uit na die jongmense van die PE-Noord-omgewing 320 10,000 4,000
2.8 SDO PE-Noord Rikus Botha Ondersteun PE-Noord met sinodale dankoffers 0 7,000 6,000
2.9 Vrouebemagtiging PE-Noord Amanda van Zyl Bemagtig vroue van die omgewing van PE-Noord 1,000 10,000 4,000
2.10 VBO-subsidie Gerhard Loubser Koste van VBO van leraars in die Ring van Algoa 0 3,000 1,500
SUBTOTAAL 2 10   945,720 693,500 138,500
3. BURGERSDORP Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
3.1 Koste Sinode 2020 Adriaan van Tonder Subsidie vir Jamestown-gemeente vir Sinode 2020 0 9,600 3,000
3.2 VBO-subsidie Adriaan van Tonder Finansiële bystand vir ringsleraars om VBO by te woon 0 14,000 8,000
3.3 Koste Sinode 2020 Adriaan van Tonder Subsidie vir Sterkstroom-gemeente vir Sinode 2020 0 9,600 3,000
3.4 Koste Sinode 2020 Adriaan van Tonder Subsidie vir Molteno-gemeente vir Sinode 2020 0 9,600 3,000
3.5 Koste Sinode 2020 Adriaan van Tonder Subsidie vir Steynsburg-gemeente vir Sinode 2020 0 9,600 3,000
3.6 Koste Sinode 2020 Adriaan van Tonder Subsidie vir Venterstad-gemeente vir Sinode 2020 0 9,600 3,000
3.7 Kerkraadtoerusting Georg Putter Toerusting vir kerkraadslede, uitdagings en geleenthede 0 25,000 10,000
SUBTOTAAL 3 7   0 87,000 33,000
4. CRADOCK Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
4.1 Vukasebenze Jan Grobbelaar Gemeenskapsfokus op armoede 93,800 15,000 8,000
4.2 Koste Sinode 2020 Japie Taljaard Ondersteun 1 afgevaardigde elk v 2 gemeentes vir Sinode 2020 0 9,600 6,000
4.3 Hugs of Hope Teresa Opperman Werkskeppingsprojek op Hofmeyr 6,000 20,000 14,000
4.4 Predikante-retraite Corné Slabbert Retraite vir die ringsleraars 7,000 12,200 5,000
SUBTOTAAL 4 4   106,800 56,800 33,000
5. DORDRECHT Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
5.1 VBO 2020 Conrad Thomas Gee leraars geleentheid om VBO by te woon 10,000 25,000 15,000
           
SUBTOTAAL 5 1   10,000 25,000 15,000
6. GRAAFF-REINET Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
6.1 Preekbevoegdheid Ben van Tonder Toerusting vir ouderlinge om eredienste te lei 20,000 10,000 5,000
6.2 Belydenisklaskamp Ben van Tonder Berei die belydenisgroep van die ring voor vir belydenisaflegging 5,000 4,050 4,000
6.3 Pastor pastorum Abé Beyers 'n Predikant besoek die ringspredikante mdo pastorale sorg 0 2,500 2,000
6.4 Koste Sinode 2020 Abé Beyers Subsidieer ringsgemeentes se afgevaardigdes na Sinode 2020 0 72,000 33,000
6.5 Gemeente-ontwikkeling Abë Beyers Opbou van die Steytlerville-gemeente 0 60,000 0
SUBTOTAAL 6 5   25,000 148,550 44,000
7. HUMANSDORP Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
7.1 Predikante-retraite Willem Sauer Retraite vir die ring se leraars 0 21,200 12,000
7.3 Gamtoos-plaasbediening Jos van der Merwe Bereik plaaswerkers in die Gamtoos-omgewing met die evangelie 192,200 186,000 25,000
7.4 Koukamma-evangelisasie N Scholtz / E Kritzinger Evangelie: armoede, middel-afhanklikheid, verlorenheid 65,000 43,000 25,000
SUBTOTAAL 7 3   257,200 250,200 62,000
8. OOS-LONDEN Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
8.1 Vrouetoerusting Erika Labuschagne Geestelike bediening aan vroue van Oos-Kaapland 50,000 25,800 15,000
8.2 Koste Sinode 2020 Willem Petzer Ondersteun gemeentes finansieel om Sinode 2020 by te woon 2,000 34,200 24,000
8.3 Predikante-retraite André Kleynhans Geestelike versorging van die ringsleraars 2,000 12,000 10,000
8.4 Mentorskap toerusting Deon Strydom Opleiding van twee groepe (deel 1 en 2) as mentors 15,700 25,600 20,000
8.5 Laerskool Voedingsprojek Jurie Pretorius Etes vir hulpbehoewende kinders by Voorbereidingskool 55,000 40,100 5,000
SUBTOTAAL 8 5   124,700 137,700 74,000
9. PORT ELIZABETH Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
9.1 Retraite vir ringsleraars Thania Botha Retraite vir leraars van die ring 0 7,500 7,000
9.2 Koste van Sinode 2020 Pieter Nel Gemeentes (PE en De Duin) se koste na Sinode 2020 0 19,200 6,000
9.3 SAKOV Streeksbyeenkoms Benji de Lange Gee aandag aan die ontwikkeling en toerusting van kerkorreliste 1,000 10,000 4,000
9.4 AoH Gemeenskapskool Liesel du Plessis Evangelisasie en ontwikkel vaardighede in sentrale stadsgebied 231,880 88,620 60,000
SUBTOTAAL 9 4   232,880 125,320 77,000
10. PORT ELIZABETH-WES Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
10.1 Skole toebroodjieprojek Anita Vermeulen Toebroodjies vir leerders by Kabega en Rowallanark-skole 10,000 8,000 5,000
10.2 Re-imagine R-J de Kock / D v Staden Jeugkamp wat jongmense geestelik help groei 3,000 12,000 8,000
10.3 Gaan multikulturele uitreik Deon van Staden Jongmense reik met die evangelie uit na ander jongmense 0 5,000 5,000
10.4 Sonja Herholdt en Tjokker Deon van Staden Bring gesinne van PE bymekaar 0 8,000 0
10.5 Palmpoppies Rina van Rooyen Help kinders om seksuele misbruik te herken en te vermy 5,120 5,280 3,500
10.6 Ontwikkelingspos Sydenham Anton van Jaarsveld Herontwikkeling van Sydenham-gemeente (jaar 2 van 3 jaar) 0 72,000 72,000
10.7 Minderbevooregte leerders Liefie Erasmus Ondersteun minderbevooregte leerders St Albans-omgewing 0 14,000 4,000
SUBTOTAAL 10 6   18,120 124,280 97,500
11. SONDAGSRIVIER  Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
11.1 Avontuurweek 2020 Annelize Mostert Vakansieprogram vir kinders 50,000 46,300 16,000
11.2 Bejaardebediening André Lötter Fokus op bejaardes en minderbevoorregtes in tuishuise 0 12,000 4,000
11.3 Huwelikseminaar Arrie Preller Huweliksverryking in die ringsgebied 24,000 9,000 4,000
11.4 Jeuguitreik André Lötter Tieners reik met die Jesusfilm uit, persoonlike evangelisasie 11,000 24,500 3,000
11.5 Jeugweek 2020 Jaques Grobler Jeugwerk gerig op hoërskool leerders 8,000 10,700 6,000
11.6 Leraarsretraite André Lötter Geestelike en emosionele versorging van ringsleraars 4,000 6,000 4,000
11.7 Opleiding vir kinderbediening Jaques Grobler Opleiding vir kinderwerkers met Paidion-kinderbediening 13,000 11,800 2,000
SUBTOTAAL 11 7   110,000 120,300 39,000
12. UITENHAGE  Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
12.1 Koste Sinode 2020 Chris Weyers Koste van die afgevaardigdes van 6 gemeentes na Sinode 2020 0 57,600 18,000
12.2 Geloofsonderskeiding Tobie van Schoor Koste van eksterne fasilitering vir die proses van die ring 0 8,000 4,000
12.3 Spanbou met Fresh Africa Tobie van Schoor Retraite rondom die materiaal van Fresh Africa  0 13,900 7,000
SUBTOTAAL 13 3   0 79,500 29,000
           
13. SINODALE KOMMISSIE Projekleier Doel van Projek SK se begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
Gemeentebystand SK Ondersteuning NGK De Mist 12,000 12,000 10,000
SUBTOTAAL 13 1   12,000 12,000 10,000
      Ringe se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
GROOTTOTAAL 65   2,238,720 2,745,440 720,000