Sinode 2021 NG Kerk in Oos-Kaapland

Die dertiende vergadering van die Sinode van Oos-Kaapland het op 12 Oktober 2021 van 09:00 tot 13:00 van 19-21 Oktober 2021 om 09:00 tot 13:00 aanlyn op die Zoom-platform plaasgevind.

Sakelys vir die Sinode

KLIK HIER om die Sakelys van Sinode 2021 af te laai.

Afgevaardigdes wat ‘n gedrukte kopie benodig, moet asb. hul kerkkantore nader om dit vir hulle uit te druk.

Handelinge (Notule en ander dokumente) van die Sinode

KLIK HIER om die Handelinge af te laai.

Dagwydings deur prof Marius Nel

Prof Marius Nel van die Universiteit Stellenbosch se Dept Nuwe Testament het die vier dagwydings tydens die sinode hanteer aan die hand van die Kolossensebrief. Hy het teksgedeeltes wat die sentrale temas uit die brief dra met mekaar verbind. Hier is sy Powerpoint-aanbiedings met klank – wanneer die Powerpoint ve//rtoon word, speel die klank waarmee hy dit toelig. Laai dit gerus af:

Dokumente wat toeligting verskaf

Missionale bedieningskapasiteite vir teologiese opleiding

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.