Nuus
Uiteindelik sonder togas, waardering, en “aan die uitsterf” op die platteland

Uiteindelik sonder togas, waardering, en “aan die uitsterf” op die platteland

Wanneer mens die berigte lees wat in 1975 in die destydse Oosterlig, destydse Afrikaanse koerant in die Oos-Kaap, oor die sinodesitting geplaas is, besef jy hoeveel ons kerk in 46 jaar verander het.

Die Ring van Uitenhage vra die sinode of Chinese lid van die NG Kerk mag word, vroue mag vir die eerste keer in kommissies van die sinode dien, en die geldende ouderdomsperk op diakens (18) en ouderlinge (35) word na lang bespreking afgeskaf.

Die burgemeester dra groete aan die sinode oor en hou ‘n onthaal vir die sinodegangers in die stadsaal.
oosterlig5‘n Groepie jong predikante wat hul studie in 1974 voltooi het, woon in 1975 hul eerste sinode in Port Elizabeth by. Hulle is van agter JD Loubser (Uitenhage-Noord), CR Mostert (Cedarville), CW Burger (Nuwekerk, Graaff-Reinet), JJ Schabort (King William’s Town) en IMS Joubert (Greykerk, Balfour). Voor staan DJ Malan (Uitenhage), AJJ Kotzé (Rietbron), GS Kritzinger (Algoapark) en heel regs CF le R Stoddart (Queenstown).
oosterlig1
Daar word ook besluit predikante kan die sitting sonder togas bywoon. Swart pakke en wit dasse was egter steeds die amptelike drag.
oosterlig2
Reeds in 1975 is daar kommer uitgespreek oor die verlies aan lidmate op die platteland.
oosterlig3
Baadjies was toe al kontroversieel. Die legendariese ds MC Steyn het sy swart pak se baadjie op Humansdorp vergeet en moes huiswaarts keer om dit te gaan kry. Sy vrou het hom halfpad ontmoet, sodat hy darem vinniger terug kon wees en in die vergadering kon verskyn.


In die sinodetyd neem die Oosterlig kennis dat die Wes-Kaapse kerk nadink oor “meng-huwelike” (proff JJ Muller en PA Verhoef beskou dit as uiters ongewens). By die Oos-Kaapse Sinode pleit ds Dawie Conradie (Despatch-Eendrag) en ds FS Marincowitz (King William’s Town) dat “blanke en nie-blanke” hulle eenheid in Christus daadwerklik moet bevorder – dit moenie net bely word nie. Gesindheid en onderlinge bystand is belangrik.


Drie predikante het tussen Port Elizabeth en Despatch aan ‘n geborgde draf deelgeneem om geld in te samel vir die oprigting van die Reformed Church in Africa se kerkgebou in Malabar, Port Elizabeth.
Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.