NG Kerk in Oos-Kaapland

Vorm A - Vorm vir Kerklike Verslag

 

 

Tuisblad 

Vorm A - 2008-9

Die Vorm A vir die verslagjaar 2008-9 is in die tweede kwartaal van 2009 voltooi.  Ringe het reeds in 2009 by hul ringsittings oor die inhoud van die verslag, waaronder die geloofsonderskeidende vrae, gesprek gevoer.  Die gegewens is ook deur 'n sinodale leesspan, saamgestel deur B-Net (Begeleidingsnetwerk), geďnterpreteer en aan die begin van 2010 aan die Sinodale Kommissie en aan ringe voorgelę.

   Vorm A vir 2008-9

   Rou data: Gemeentes se antwoorde op geloofsonderskeidende vrae

   Oorsigtelike kommentaar en groeipunte

   Indiwiduele kommentaar aan al 13 ringe

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton