Nuus
Waarom groei die “Nones” so sterk?

Waarom groei die “Nones” so sterk?

Byna 25% van alle Noord-Amerikaners is nou “Nones”, d.w.s persone wat geen godsdienstige affiliasie het nie.

Die “Nones” groei dramaties. In 1972 het slegs 5% van Amerikaners op sensusnavrae aangedui hulle behoort nie aan ‘n kerk nie. Teen 2018 het hierdie syfer tot 23,7% gegroei, wat beteken die Nones is nou net so groot soos die evangeliese Protestante en die Rooms Katolieke. Binne die volgende dekade sal die “geen godsdiens”-groep die grootste religieuse groepering in die VSA wees.

In sy boek The Nones, Where they came from, Who they are and Where they are going skryf Ryan Burge besonder insiggewend oor hierdie groep. Hy beklemtoon dat dit ‘n komplekse sosiale verskynsel is. Op die vraag waarom die groep so sterk groei kan daar volgens hom verskeie antwoorde gegee word.

Wat die verskynsel so kompleks maak, is die werklikheid van sosiaal aanvaarbare vooroordeel. Solank die meeste mense kerklike geaffilieer is, maak diegene wat die kerk verlaat nie ‘n ophef daarvan nie. Hulle hou dit stil, maar verdwyn nietemin in die stilte.

Van die prominente redes wat Burge beskryf:

Eerstens sekularisasie. Volgens hierdie aanname is meer welvarende en meer geleerde mense minder geneig om kerk toe te gaan. Die data in die VSA ondersteun egter nie hierdie verklaring nie. Dieselfde geld waarskynlik in Suid-Afrika. Maar dalk is die verskynsel nou besig om te versnel en verklaar dit daarom die toename in Nones.

Tweedens, die internet. As dit sosiaal aanvaarbaar is om ‘n Christelik en kerklik verbonde te wees, en mense daarom hul godsdienstige koudheid wil verberg, help die internet mense (wat andersyds sou sukkel om iewers in te pas) om allerlei sosiale tuistes vind. Die ongelowige en nie-kerklike vind meer ongelowiges en nie-kerklikes, wat dit makliker maak om ‘n None te wees.

Derdens, ‘n afname in sosiale konneksie. Die sosioloog Robert Putnam skryf in sy boek Bowling Alone dat mense oor die algemeen minder sosiaal konnekteer en oor minder sosiale kapitaal beskik. Die gebrek aan egter sosiale konneksie word deur die TV, die internet en sosiale media vervang. Burge is egter krities oor hierdie aanname en argumenteer dat die data dit nie sterk ondersteun nie.

Vierdens: verlies van vertroue in godsdienstige gesagstrukture. Skandes soos seksuele misbruik deur Katolieke priesters en die morele slaggate wat ander prominente godsdienstiges van tyd tot tyd tref, ondermyn die geloofwaardigheid van godsdienstige gesagstrukture. Burge sê dit word nie sterk deur data ondersteun nie, en “werk daarom as argument net tot by ‘n sekere punt”. Dit mag egter een stukkie van die legkaart wees. 

Vyfdens veroorsaak skuiwe in gesin- en familiestrukture besliste aanpassings in kerklike affiliasie. Persone wat nie getroud is, en nie kinders het nie, is twee keer so geneig om godsdienstig onverbonde te wees as iemand wat beide getroud en ‘n ouer is.

Sesdens is politieke verbondenheid moontlik ‘n faktor in die VSA. Van Amerikaanse evangeliese Christene is 80% lede van die Grand Old Party. Burge sê: “devout Protestant Christians are Republicans, with very few exceptions.” Kan dit wees dat Protestantse lidmate wat nie hierdie politieke patroon ondersteun nie, meer geneig sal wees om afstand van die kerk te neem? Volgens Burge word Protestante se kerklike affiliasie meer deur hulle politiek beïnvloed as deur hulle geloofsoortuigings. Dis ‘n skoot koue water op Protestantse identiteitvorming in die VSA.

Burge kom tot die volgende gevolgtrekking:

If I were to have to point to a few factors, I think that secularization, politics, and the internet are the major causal factors that have given rise to the nones. While secularization might have put the pieces in place for America’s disaffiliation, I think what accelerated the shift were changes in politics, fueled in no small part by the introduction of the internet. It doesn’t take a huge causal leap to believe that as the loudest and most numerous voices in Protestant Christianity became more theologically and politically conservative, that drove off a lot of moderates.

In Suid-Afrika sal die lyne tussen godsdiens en politiek straks anders lê. Nogtans is dit belangrik om van Burge se werk kennis te neem. Die aanname is immers: die verstaan waarom die Nones groei kerke kan help om sinvol en effektief daarop te reageer, en sodoende die uitvloei te beperk. 

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.