Nuus
Wat is Diensleraars?

Wat is Diensleraars?

Op 29 Maart 2021 is ‘n tweede groep diensleraars vir toegespitse bediening in die NG Kerk deur die kuratorium te Stellenbosch gelegitimeer. Drie van hierdie groep is Oos-Kapenaars wat nou proponente en dus as diensleraars beroepbaar is. Hulle is Hessie van der Walt van Jeffreybaai, Lisa Schmidt van Dordrecht en Rion van Niekerk van Port Elizabeth.

Maar wat is diensleraars?

In 2019 het die Algemene Sinode besluite geneem wat ampte in die kerk verbreed het. In die toekoms sal daar naas leraars, nou ook diensleraars gelegitimeer en georden word. Hierdie leraars se opleiding het almal ’n spesifiek fokus en daarom word hulle toegelaat tot die bediening met ’n toegespitse bedieningsfokus. Diens­­leraars sal in gemeentes en gemeenskappe diens lewer wat ooreenstem met die fokusareas van hulle opleiding. Die areas van bedieningsfokus is byvoorbeeld Jeug en familiebediening; Geloofs­begeleiding; Berading; Gemeenskapsbediening. Dié proponente is nou beroepbaar na gemeentes om in dié bedienings­areas as diensleraars georden en bevestig te word.

Opvallend in die groep van diensleraars is dat die meeste van hierdie proponente reeds vir ’n aantal jare in gemeentes van die kerk betrokke is, maar sonder ampsbevoegdheid. Vir baie van hulle was dit ’n lang pad tot legitimasie omdat die kerk nie vroeër ruimte gebied het vir hierdie bedieninge binne die ampstruktuur van die kerk nie.

Verskeie familielede en vriende wat oor jare die proponente ondersteun het, het die legitimeringsdiens op 29 Maart onderhewig aan Covid-beperkings bygewoon. “Dit is alleen omdat ek ’n baie sterk roeping van God ontvang het, dat ek hierdie lang pad kon stap,” het baie van die proponente in gesprekke aan die kuratorium verduidelik. Almal wat die diens bygewoon het, was diep geraak deur die besonderse mylpaal wat dit vir hierdie proponente en ook vir die kerk is. Hierdie proponente verkry nou die bevoegdheid om te preek en die sakramente te bedien en sal as dominees deel wees van die kerkrade van die gemeente, en deel van die gemeente se afvaardiging na die ring en sinode.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.