NG Kerk in Oos-Kaapland

Aansoeke vir Ringsprojekfondse : 2010-11

 

 

Tuisblad  -  Ringsprojekte 2009-10Ringsprojekte 2010-11 - Ringe  -  VBO

 

Beleid : Ringsprojekte

Riglyne: Begrotingstoekenning vir Ringsprojekte

Hantering van Projekaansoeke deur die SK en Administratiewe Handleiding

 

Goedgekeurde Projekaansoeke vir 2010/2011

 

NG Kerk in Oos-Kaapland

Aansoeke vir Ringsprojekte 2010 tot 2011
(Goedgekeur op 26 November 2009)

Bedrag beskikbaar: R960,660

Nota:
1.  Klik op die titel van elke projek om die volledige aansoek te besigtig.
2.  In die regterhandse kolom vind u die bedrag wat die Sinodale Kommissie op 26 November 2009 vir elke projek goedgekeur het.
 

1. ALBANIE Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

1.1  Transkei-Uitreik Mnr Izak Kleyn Om ‘n Bybelverspreidingsuitreik na Lusikisiki/Bambisana aan te bied en om die gemeente te ondersteun

R0

R37,150

30,200

1.2  Gestuurde Gemeentes Ds Riaan Steyn Om gemeentes by die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes in te skakel

R0

R6,000

6,000 

1.3  Jeugprojek Ds Riaan Steyn Om die ring se jeug geestelik te bedien

R0

R5,000

5,000 

1.4  Prediking-Kursus Di Paul Odendaal en Danie Mouton (DB) Om ‘n kursus vir predikante in die Oos-Kaap oor prediking aan te bied

R0

R7,000

7,000 

1.5  Plattelandse  Gemeentes Di Paul Odendaal en Danie Mouton (DB) Om plattelandse gemeentes in kerkwees te begelei

R0

R7,000

7,000 

1.6  Predikante Retraite Ds Gerhard Olivier Om ‘n retraite met die oog op die A-Z Beleid aan te bied

R0

R12,000

 10,000

1.7  Amos-Projek Mnr Riaan Scheepers Om ‘n Amos-projek van die NG Gemeente Alexandria te befonds

R0

R22,000

 12,000

SUBTOTAAL 1    

R0

R96,150

 77,200

 

 

2. ALGOA Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

2.1  Makhua Bybelvertaling Dr Gerard Olivier Om die Bybel in Makhua Xirima (Noord Mosambiek) te vertaal (Sien pt 10.1)

R81,000

R15,000

 0

2.2  Gestuurde Gemeentes Ds Jan Kampman Om gemeentes in die Ring te help om hulle roeping uit te voer

R0

R18,000

 18,000

2.3  VBO Finansiële Hulp Ds Jan Kampman Om gemeentes te help om hulle leraars na VBO te kan stuur

R0

R5,000

 5,000

2.4  Egipte-Uitreik Ds Carl Crouse Om leraars in die Ring op ‘n 2010-uitreik na Egipte te neem

R0

R30,000

 15,000

2.5  Finansiële Hulp-Sinodale Dankoffers Ds Carl Crouse Om PE-Noord, Grasvoëlkop en Algoa Gemeenskapskerk met hulle sinodale dankoffers te help

R0

R9,000

 9,000

2.6  Kinder & Jeugbedien-ing PE-Noord Me Belinda & Ilze Nel Om evangelisasie onder die jeug van Sidwell te doen

R0

R25,000

 20,000

2.7  Vrouebemagtiging-PE-Noord Me Amanda van Zyl Om vroue in Sidwell geestelik en andersins te bemagtig

R0

R15,000

 15,000

2.8  Finansiële Hulp: Algoa  Gemeenskapskerk Ds Eldré Bester Om ‘n voltydse leraar vir Algoa Gemeenskapskerk te befonds

R0

R60,000

 60,000

SUBTOTAAL 2    

R81,000

R177,000

 142,000

 

 

3. BURGERSDORP Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

3.1  Theophostic Gebedsbediening Ds Frikkie Greeff Om lidmate deur middel van Theophostic Gebedsbediening emosioneel te begelei

R0

R20,680

 12,000

3.2  Geloofsonderskeiding Toerusting Ds Christo du Plessis Om gemeente-leiers in geloofsonderskeiding toe te rus

R0

R20,000

 12,000

3.3  Kingfisher Mobilisering Ds Frikkie Greeff Om leraars en lidmate op te lei om as dissipelmakers op te tree

R0

R24,560

 16,000

3.4  VBO Finansiële Hulp Ds John Holtzhausen Om leraars in die ring se VBO te subsidieer

R16,336

R10,936

 11,000

SUBTOTAAL 3    

R16,336

R76,176

 51,000

  

 

4. CRADOCK Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

4.1  Mosambiek-Luia Ds Hansie Schutte Om ‘n sending-uitreik na Luia, Mosambiek te onderneem

R80,000

R10,000

 10,000

4.2  Ringsverg saam met VGK Ds Riaan Terblanche Om ‘n gesamentlike ringsvergadeirng met sewe VGK gemeentes te hou

R0

R5,000

 5,000

4.3  Jeugwerkswinkel Prop Riana Erasmus Om ‘n werkswinkel te hou met die oog op jongmense se geloofsrealisering en -volwassenheid

R0

R10,000

 10,000

4.4  Vukasebenze-Skuiling Mev Lena Bosch Om deur middle van die Vukasebenze-Skuiling die armoede in Cradock aan te spreek

R60,000

R10,000

 10,000

4.5  Veritasopleiding-Mosambiek Ds Johan v Rooyen Om die Veritas-werk van ds Riaan Terblanche in Mosambiek te ondersteun

R0

R10,000

 10,000

4.6  LSB-Sentrum Oudl Hendrik van Zyl Om Engels- en Xhosa-talige persone wat leergestremd is, te ondersteun

R0

R6,000

 6,000

4.7  Ringsretraite Ds Ruan du Plooy Om ‘n retriate vir leraars van die ring aan te bied

R0

R10,000

 10,000

4.8  Skoolverlaterskamp Subsidie Ds Attie van Wyk Om ‘n skoolverlaterskamp aan te bied

R20,650

R10,000

 10,000

SUBTOTAAL 4    

R160,650

R71,000

 71,000

 

 

5. DORDRECHT Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

5.1  Prediking-Opvolgkursus Dr Jannie Richter Om lidmate wat in prediking opgelei is, verder te bemagtig

R0

R12,300

 12,300

5.2  Retraite Ringsleraars Ds Willem Botes Om ‘n retraite vir die leraars van die ring aan te bied

R0

R17,300

 15,000

5.3  VBO-Kursusse Ds Willem Schoeman Om leraars se VBO te subsidieer

R0

R2,000

 2,000

5.4  SAVGG Dr Jannie Richter Om Barkley-Oos se SAVGG-projek te subsidieer

R0

R6,000

 6,000

5.5  Rhodes Retraite Dr Jannie Richter Om ‘n retraite vir die lidmate van Rhodes aan te bied

R97,500

R45,000

 32,000

5.6  Canzibe Sokker-Evangelisasie Ds Willem Schoeman Om deel te neem aan die 2010 sokker evangelisasie uitreik – opleiding van afrigters

R0

R18,000

 18,000

5.7  Reiskoste - Kobus Smith-VGK Ds Conrad Thomas Om Prof Kobus Smith se bediening onder anderskleuriges te befonds

R0

R10,000

 8,000

SUBTOTAAL 5    

R97,500

R110,600

 93,300

 

 

6. GRAAFF-REINET Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

6.1  Retraite vir Leraars Ds Johan Esterhuysen Om ‘n retraite vir die leraars van die ring aan te bied

R0

R6,000

 6,500

6.2  Ringsitting-Saam met VGK Ds Andre Louwrens Om ‘n gesamentlike sitting tussen die NGK en VGK ringe aan te bied

R0

R6,500

 6,500

6.3  VBO-Programme Ds Abé Beyers Om die leraars se VBO te subsidieer

R0

R14,000

 14,000

6.4  Konferensie Klein Plattelandse Gemeentes Ds Johan Esterhuysen Om ‘n konferensie oor die rol en roeping van klein plattelandse gemeentes aan te bied 

R0

R5,000

 5,000

6.5  Aalwynhof Ouetehuis Ds Abé Beyers Om Aalwynhof Ouetehuis te befonds

R0

R100,000

 24,000

SUBTOTAAL 6    

R0

R131,500

 56,000

  

 

7. HUMANSDORP Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

7.1  Gamtoos-Plaasbediening Mnr DvdM du Preez Om evangelisasie onder plaaswerkers in die Gamtoos-Vallei te doen

R115,104

R40,000

30,000 

7.2  CMR-Armoede-projek Ds Deon Oelofse Om die CMR van Humansdorp te ondersteun

R100,000

R7,000

7.3  CMR-Vrouebediening Ds D Oelofse & me C Higgs Om navorsing oor die maatskaplike nood in die Ring te doen

R0

R4,000

4,000 

7.4  Valkprojek-Joubertina Ds Barnard Steyn Om alkohol- en dwelmverslawing in die Langkloof te voorkom

R0

R20,000

10,000 

7.5  Huweliksgroei Ds David Higgs Om huweliksgroei-geleenthede in die Ring aan te bied

R0

R13,000

13,000 

7.6  Interkerklike Evangelisasie Me Ilanie Rademeyer Om ‘n interkerlike evangelisasie-veldtog in Kareedouw en Tsitsikamma te loods

R0

R30,000

24,000 

7.7  Vrouebediening-Lig Me Christiné Higgs Om vroue in die Oos-Kaap te bemagtig

R0

R20,200

12,000 

SUBTOTAAL 7    

R215,104

R134,200

 93,000

 

 

8. OOS-LONDEN Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeurl

8.1  Rekenaars en Voedingskema Ds Sas Swart Om onderwys van behoeftige jeug in Cambridge gemeente met rekenaar-programmatuur te help

R34,460

R20,000

 20,000

8.2  Bybelverspreiding Mnr DJS van Zyl Om Bybels te versprei

R0

R20,050

 16,000

8.3  Christen-Vrouedag Me Marieta Olivier Om Christenvroue in King William’s Town te bemagtig

R0

R7,500

 7,500

8.4  Lektuur-Frere Hospitaal Riaan vd Mescht Om Christelike lektuur by Frere hospitaal te versprei

R0

R10,000

 8,000

8.5  Voedingskema Nxamawetu NGK Gonubie Om ‘n voedingskema by die laerskool van Nxamawetu te loods

R0

R12,000

 9,500

8.6  Voedsel-Landbouskool AV Barnes Johnny & Charné Owen Om ‘n voedingskema by die laerskool AV Barnes te loods

R0

R10,000

 8,000

SUBTOTAAL 8    

R34,460

R79,550

 69,000

  

 

9. PORT ELIZABETH Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

9.1  Diversiteit Ds Rethie v Niekerk Om leiers van die rol van diversiteit bewus te maak

R0

R10,730

 6,000

9.2  Jeugprojek Dr Willem Fourie Om die Ring se jeug by ‘n gesprek oor die kerk se toekoms te betrek

R0

R2,000

 2,000

9.3  The Ultimate Goal Ds Heinrich Alberts Om die Ring se gemeentes by TUG se 2010 sokker-evangelisasie in te skakel 

R0

R44,000

 35,000

9.4  PE-Sentraal Middestad Ds Gillie Noeth Middestadsbediening, evangelisasie en dissipelskap gerig op multikulturele groepe.

22,400

61,250

13,860

SUBTOTAAL 9    

R0

R56,730

56,860

  

 

10. PORT ELIZABETH-WES Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

10.1  Xirima-Bybelvertaling Dr Gerard Olivier Om die Bybel in Makhua Xirima (Mosambiek) te vertaal

R0

R10,000

 10,000

10.2  Jeugprojek-Evangelisasie Ds Deon van Staden Om evangelisasie onder jongmense te doen

R0

R12,000

 12,000

10.3  Voeding-Klere-Kleuterskole Ds Marius Lourens Om hulpbehoewende kinders by skole te ondersteun

R20,000

R10,000

 10,000

10.4  SAKOV-Elbé Coetzee Mev Elbé Coetzee Om ‘n SAKOV (Orreliste-vereniging) konferensie aan te bied

R0

R3,000

 3,000

10.5  Bybels-Indië Johan vd Westhuizen Om Bybels in Noord-Indië te versprei

R0

R5,000

 5,000

10.6  His Place Ministries Christo & Estelle Campher Om die His Place Ministry-skool te ondersteun

R0

R5,000

 5,000

10.7  Daniël-Mannekonferensie Annette vd Merwe Om ‘n “Hadassa” evangelisasie-geleentheid vir mans aan te bied

R65,000

R4,000

 4,000

10.8  Kuyga-Créche-Kleuters Renier Scholtz Om hulp aan ‘n kleuterskool in Rowallanpark te verleen

R0

R2,000

 2,000

10.9  Ligsakkie-Bediening Joan Schoultz Om hulp aan pasiënte en veral babas in die Provinsiale Hospitaal te verleen

R0

R2,000

 2,000

10.10  Retraite Ring-Spanbou Ds Manie Crouse Om die Ringsitting en leraars-retriate van 2010 te help finansier 

R7,500

R5,000

 5,000

10.11  VBO-Finansiële Hulp Ds Manie Crouse Om leraars se bywoning van VBO te subsidieer

R0

R1,000

 1,000

SUBTOTAAL 10    

R92,500

R59,000

 59,000

 

 

11. QUEENSTOWN Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

11.1  VBO Finansiële Hulp Ds Wiekus v Straaten Om leraars se VBO te subsidieer

R0

R10,000

 10,000

11.2  Cathcart Kontrakpos Ds Kobus Kloppers Om ‘n termyn-pos vir Cathcart-gemeente te finansier

R0

R20,000

 20,000

11.3  Gestuurde gemeentes Ds Kobus Kloppers Om gemeentes by Gestuurde Gemeentes in te skakel

R0

R6,000

 6,000

SUBTOTAAL 11    

R0

R36,000

 36,000

 

 

12. SONDAGSRIVIER Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

12.1  Jeug-Jubeljaar Conrad Human Om die jeug geestelik te bedien

R96,200

R10,000

10,000 

12.2  Jesusfilm Ds André Lötter Om die Jesus-film bediening te finansier

R10,000

R10,000

10,000 

12.3  Armoedeverligting DJJ van Rensburg Om hulpbehoewendes van voedsel te voorsien

R13,200

R10,000

10,000 

12.4  Skoolverwisselings-kamp Ds A van Jaarsveld Om ‘n Graad 7 skoolverlaterskamp aan te bied

R14,100

R14,100

14,100 

12.5  EE III Hannes Prinsloo Om ‘n EEIII-kursus aan te bied

R6,000

R6,000

6,000 

12.6  Brandskade-Zuurberg Ds Johan Enslin Om brandskade te Zuurberg te herstel

R8,000

R0

12.7  Bybels-Thembalethu Ds Johan Enslin Om Bybels te Thembalethu te versprei

R2,500

R2,500

2,500 

12.8  AZMR-Kampsubsidie-Jeug Ds Johan Enslin Om ‘n kamp vir agtergeblewe jeug van Addo aan te bied

R6,700

R6,700

6,700 

SUBTOTAAL 12    

R156,700

R59,300

59,300 

  

 

13. UITENHAGE Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeurl

13.1  XtremeActVentures-Jeugleiers Ds JJD Nel Om jeugleiers deur middel van XtremeActVentures toe te rus

R0

R17,060

12,000 

13.2  Skoolverlaterskampe Ds JJD Nel Om ‘n skoolverlaterskamp aan te bied

R0

R71,700

65,000 

13.3  Matriek-Wegbreek Ds JJD Nel Om ‘n matriek-wegbreek aan te bied

R0

R18,950

10,000 

13.4  Retraite-Ringsleraars Ds JJD Nel Om ‘n retraite vir ringsleraars aan te bied

R15,000

R13,000

10,000 

SUBTOTAAL 13    

R15,000

R120,710

97,000 

 

 

 

 

 

     

Ringe se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

GROOTTOTAAL    

R869,250

R1,207,916

960,660