NG Kerk in Oos-Kaapland

Aansoeke vir Ringsprojekfondse : 2012-13

 

 

Tuisblad  -  Ringsprojekte 2009-10Ringsprojekte 2010-11 - Ringsprojekte 2011-12  -  Ringe  -  VBO

 

Beleid

Handleiding Ringsprojekte

 

Goedgekeurde Projekaansoeke vir 2011/2012

 

NG Kerk in Oos-Kaapland

Aansoeke vir Ringsprojekte 2012 tot 2013
 

(Goedgekeur deur die SK op 23 Februarie 2012)

Bedrag beskikbaar: R 764,787

Nota:
1.  Klik op die titel van elke projek om die volledige aansoek te besigtig.
2.  In die regterhandse kolom vind u die bedrag wat op 23 Feb 2012 as aanbeveling voor die die Sinodale Kommissie dien.
 

1. ALBANIE Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

1.1  Retraite vir predikante en predikantsvroue van die ring Strauss de Jager Versorging en geestelike opbou van predikante en hul gades 0 17,500 9,000
1.2  Transkei-uitreik Riaan Steyn Rus die leierskap van Zithulelle-gemeente in die Transkei toe en rond bouwerk af 0 35,000 7,500
1.3  Gestuurde Gemeentes Riaan Steyn Lidmaatskapfooi van die SAVGG 0 6,000 6,000
1.4  Christian Care Bedford Wendy de Klerk Bring verligting aan noodlydendes, ongeag kleur, ras, godsdiens of kultuur, in Bedford 28,600 24,100 10,000
1.5  Projek Amos Riaan Scheepers 'n Projek gerig op veral die jeug van agtergeblewe gemeenskappe in Alexandria, onder die vaandel van Projek Amos Agrimin 0 20,000 10,000
1.6  Ervaringsleer: kamp vir  skoolverlaters T Botha Hoofleiers van plattelandse skole groei deur bestaande ervaringsleerkampe saam met ander leiers - 11,000 per jaar oor die volgende 5 jaar. 0 11,000 5,500
1.7  Leierskapsontwikkeling Franz Burger Om gemeentelike leiers (kerkraadslede en bedieningsleiers) in hul leierskapsrolle te bemagtig 5,000 6,400 3,200
1.8  Plattelandse bediening Paul Odendaal Om plattelandse gemeentes te help om hul roeping en bestaansdoel te herontdek. 0 10,000 5,000
1.9  Gemeentehulp Paul Odendaal Help 2 ringsgemeentes om 4 afgevaardigdes na Sinode 2012 te stuur 0 10,400 10,400
SUBTOTAAL 1     33,600 140,400 66,600

 

 

2. ALGOA Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

2.1  Konferensie Kleingroep-bediening Armand Crous Leiding aan gemeente om kleingroepbediening uit te brei - dmv 'n konferensie 2,500 8,600 4,000
2.2  Vroue-bemagtiging PE-Noord Johan Marais Bemagtig vroue in die gemeenskap 1,500 11,800 10,000
2.3  Jeugbediening PE-Noord Johan Marais Reik uit na jongmense en skakel hulle by bediening in 3,800 13,700 11,000
2.4  Leraarspos Algoa Gemeenskapskerk Eldré Bester Ondersteun die leraarspos in die enigste multi-kulturele Afrikaanse gemeene in Algoapark 84,000 36,000 36,000
2.5  Gestuurde Gemeentes Christo van Heerden Help twee gemeentes om hul SAVGG-ledegeld te betaal 6,000 6,000 6,000
2.6  Gemeentehulp Christo van Heerden Help gemeentes met die koste van Sinode 2012 0 12,000 12,000
2.7  VBO-Hulp Veneto Keyter Help 3 + 2 gemeentes in die ring wat nie die fondse het om hul leraars na VBO-geleenthede te stuur 0 4,000 2,000
2.8  Avontuurweek Alta de Lange 'n Geestelike vakansieklub vir kinders in die Julie-skoolvakansie - subsidieer minderbevooregte kinders 0 5,000 2,500
SUBTOTAAL 2     97,800 97,100 83,500

 

 

3. BURGERSDORP Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

3.1  Gemeentejaar-student Dewald Davel Versag die finansiële impak van die huisvesting van 'n gemeentejaar-studente op die gemeentes Steynsburg, Burgersdorp en Venterstad 30,000 35,000 25,000
3.2  Leraars toegerus om predikingkursus aan te bied Dewald Davel Leraars van die Ringe van Burgersdorp, Dordrecht en Queenstown deurloop saam die predikingkursus sodat hul ouderlinge kan toerus 0 6,000 6,000
3.3  Theophostic Gebeds-bediening Frikkie Greeff Verdere toerusting vir die fasiliteringsgroep wat reeds Theophostic deurloop het 8,850 4,450 4,450
SUBTOTAAL 3     38,850 45,450 35,450

  

 

4. CRADOCK Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

4.1  Mosambiek-uitreik 2012 Hansie Schutte Uitreik om die evangelie te verkondig, lidmate blootstelling aan die sending-situasie te gee. 80,000 10,000 8,000
4.2  Predikante-retraite Ruaan du Plooy Versterk predikante in die ring geestelik 3,000 6,300 6,000
4.3  Vergadering met VGK Riaan Terblanche Bou verhoudinge met VGK en vat hande met VGK 3,000 2,000 2,000
4.4  Skoolverlaterskamp Attie van Wyk Subsidieer leerders met inskrywingsgeld en reiskoste vir sinodale skoolverlaters-kamp 0 5,000 0
4.5  Vukasebenze-skuiling Lena Bosch Ondersteun die sentrum wat armoedeverligting in Cradock aanspreek 120,000 10,000 8,000
4.6  Veritas Kollege 2012 Riaan Terblanche Leierskapopleiding aan meer as 50 kerkleiers in Mosambiek 14,500 10,000 8,000
4.7  Sentrum vir leerders met spesiale behoeftes Corné Slabbert Ondersteun die LSB-sentrum wat lokale by die Dept Onderwys ontvang, maar vir salarisse van steun uit die gemeenskap afhanklik is 108,000 10,000 8,000
4.8  Vernuwende eredienste Riana Erasmus Ringsleraars woon eredienste in Bloemfontein en voer gesprek met gemeentes wat dit regkry om eredienste plekke van gesinsontmoetings met God te maak 0 10,000 5,000
SUBTOTAAL 4     328,500 63,300 45,000

 

 

5. DORDRECHT Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

5.1  Gemeentehulp Jannie Richter Help gemeentes om 13 afgevaardigdes na Sinode 2012 te befonds 14,200 19,600 11,600
5.2  Toekoms van klein plattelandse gemeentes Jannie Richter Om die klein gemeentes van Indwe Ugie, Maclear en Mthatha te ondersteunend om die toekoms bemagtigd tegemoet te gaan 7,800 2,000 2,000
5.3  Canzibe-uitreik Willem Schoeman Om Canzibe-sendingstasie te besoek en hul visie te bevorder. 0 11,100 5,600
5.4  LP 3 Piet Retief Implementeer LP# deur 'n VBO-werkswinkel te organiseer om gemeentes toe te rus vir die benutting van LP 3 in kategese en CSV 1,600 11,300 5,600
5.5  VBO Conrad Thomas Ondersteun leraars om VBO by te woon, veral Dordrecht, Maclear en Ugie, maar ook Elliot en Barkly-Oos-gemeentes 13,300 21,500 15,000
5.6  Retraite vir leraars Willem Botes Leraars woon 'n ringsretraite by 0 14,200 9,000
5.7  Hadassa-uitreik CE Schutte 'n Hadassa-uitreik om vroue op die platteland te bedien en huwelike en gesinne te verryk 10,000 16,000 5,000
SUBTOTAAL 5     46,900 95,700 53,800

 

 

6. GRAAFF-REINET Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

6.1  Gemeentehulp Abe Beyers Help ringsgemeentes om afgevaardigdes na Sinode 2012 te stuur 15,000 15,000 15,000
6.2  Retraite vir leraars van die ring Meld van der Spuy Ondersteun wyd-verspreide ringsleraars deur 'n gesamentlike retraite 0 5,000 5,000
6.3  SANCA-projek Meld van der Spuy Om dwelm- en alkoholverslaafdes deur samewerking met SANCA van hulp te wees op die pad van genesing van verslawing 2,000 13,000 8,000
6.4  VBO-ondersteuning Abe Beyers Staan leraars by met hul voortgesette bedieningsontwikkeling 0 12,000 12,000
SUBTOTAAL 6     17,000 45,000 40,000

  

 

7. HUMANSDORP Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

7.1  Huweliksgroei in ring David Higgs Werk pro-aktief met egpare aan hul verhouding en help hulle saam met God groei 7,500 5,600 3,800
7.2  Koukamma Evangelisasie-aksie Ilanie Rademeyer Bedien die gemeenskap met die evangelie en ondersteun sosio-maatskaplike uitdagings 145,000 30,000 12,000
7.3  Gamtoosvallei Plaas-bediening Jos van der Merwe Bereik plaaswerkers in die Gamtoosvallei met die evangelie 33,700 40,000 25,000
7.4  Retraite vir predikante Jos van der Merwe `Versterking van ringsleraars 0 6,000 6,000
7.5  Mans en dames retraite Jos van der Merwe Lidmate van die ring kry 'n geleentheid om stil te word en 'n intiemer verhouding met die lewende God te bou 0 6,000 3,000
7.6  Valk-projek Barnard Steyn Diens aan gemeenskappe in die Langkloof rondom die voorkoming van alkohol en dwelmmisbruik 15,000 20,000 10,000
SUBTOTAAL 7     201,200 107,600 59,800

 

 

8. OOS-LONDEN Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

8.1  Opleiding ouderlinge vir prediking André Kleynhans Rus ouderlinge toe vir prediking aan die hand van die sinodale opleidingsprogram 0 10,000 2,000
8.2  Gestuurde Gemeentes André Kleynhans Rus Buffelsrivier-gemeente toe om 'n gestuurde gemeente te wees - SAVGG 0 6,000 6,000
8.3  Gemeente-hulp André Kleynhans Ondersteun gemeentes om Sinode 2012 by te woon - 4 afgevaardigdes 0 11,000 11,000
8.4  Predikante-Versorging Sas Swart Ringspredikante woon 'n retraite by 0 12,000 7,000
8.5  Versorg kinders Sas Swart Help minderbevoorregte kinders om tuiswerk by kerksaal te doen en verskaf etes 24,240 32,000 24,000
8.6  Bybelprojek Fanie Bezuidenhout Bybelverspreiding met hospitaalbesoeke 14,000 14,000 6,000
8.7  Hulpverlening aan plakkers en skool Johnny en Charné Owen Ondersteun Laerskool AW Barnes en 2nd Creek Plakkerskamp met voeding 12,000 11,000 4,000
8.8  Vroue verrykingsnaweek Erika Labuschagne Verryk en bemagtig vroue in die ring geestelik. 34,000 15,000 7,000
8.9  "Die Spens"-projek Riaan van der Mescht Nooi o.a. stukkende en gebroke mense uit die gemeenskap om in 'n ontspanne Christelike atmosfeer koffie te geniet en Bybels en geestelike insette te ontvang 8,000 10,000 2,000
8.10  Kers- en Paasfees-projek Willie Zeeman Verskaf penne met 'n Kers- en Paasfeesboodskap om mense van hierdie Christelike feesdae bewus te maak 14,500 10,000 3,000
8.11  Vrouedag KWT Carine Malan Ekumeniese Vrouedag King William's Town 3,000 9,000 7,500
SUBTOTAAL 8     106,740 131,000 79,500

  

 

9. PORT ELIZABETH Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

9.1  Gemeenskapskool en opleiding Liesel du Plessis Om die minderbevooregtes in PE-Sentraal, Richmond Hill en omgewing te help om vaardighede te bekom, en NG Gemeentes om multi-kulturele blootstelling te verky, asook om vreemdeling die kerk binne te nooi 3,950 111,850 24,000
9.2  Jeugforum vir NG Kerk in NMB-Metro Heinrich Alberts Bemagtig jeugwerkers, en skep 'n sentrum van ekspertise wat spesifieke geleenthede aanbied vir jongmense en jeugwerkers 1,000 17,000 3,000
9.3  Multikulturele bediening - Anchor of Hope Gillie Noeth Om Anchor of Hope te bemagtig tot multi-kulturele uitreik en bediening 0 94,750 24,000
9.4  SAKOV Streeks-byeenkoms Sulani Heunis Ondersteun die SA Kerkorreliste-vereniging se jaarlikse streeksbyeenkoms 900 2,900 500
9.5  Gemeentehulp Wicus Wait Ondersteun PE-Oos, Anchor of Hope en Kensington om afgevaardigdes na Sinode 2012 te stuur 0 15,600 15,600
SUBTOTAAL 9     5,850 242,100 67,100

  

 

10. PORT ELIZABETH-WES Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

10.1  Makhua Xirima Bybelvertaling Gerard Olivier Vertaal die Ou Testament in Makhua Xirima, 'n taal van Noord-Mosambiek 0 12,000 6,000
10.2  Ligsakkies Joan Schoultz Voorsien 'n sakkie met toiletware aan pasiënte in verskeie PE-hospitale 2,200 2,800 1,000
10.3  Bybels vir Indië Johan van der Westhuizen Verspreiding van Hindi-Bybels aan minderbevoorregte Christene 6,000 6,500 1,000
10.4  Gaan dan Heen-Jeugkamp Deon van Staden Kamp word gebruik on jongmense te mobiliseer om gemeenskapsdiens te lewer 0 8,000 4,000
10.5  Ondersteun minder-bevoorregte skole St Albans omgewing Liefie Erasmus Voorsien in die mees basiese behoeftes (voedsel, truie, Bybels) van verskeie skole met minderbevoorregte leerders in die St albans omgewing 12,000 12,000 3,000
10.6  EE III Opvolgkliniek Jan Coetzee Bemagtig predikante en lidmate om die evangelie te deel 0 7,000 5,000
10.7  Thuthuzela-sentrum Ria Terblanche Hierdie sentrum is by Dora Nginza-hospitaal geleë en ondersteun die slagoffers van verkragting 2,500 10,450 4,000
10.8  Palmpoppies Rina van Rooyen Gebruik die "Waardevol vir Jesus"-palmpoppies om die verwoesting van seksuele misbruik, prostitusie en pornografie teen te werk 1,200 2,500 1,000
10.9  His Place Christo Campher Voorsien skoling aan behoeftige kinders uit die Groenbossies-ongewing, en rus die kinders geestelik toe 0 8,000 1,000
10.10  Kuyga Creche Dudley Ferreira Staan die Noxolo Pre-school creche by om meer as 30 voorskoolse kinders te onderrig en voor te berei wat skoolgereedheid betref 2,500 2,500 1,000
10.11  Skoolverwisselings-kamp Anton van Jaarsveld Berei Graad 7 leerders voor vir die hoërskool en tienerjare 6,000 5,000 3,000
10.12  Subsidie skool-verlaterskamp Anton van Jaarsveld Borg skoolverlaters om die sinodale skoolverlaterskamp by te woon 5,000 6,000 0
10.13  Kragnetwerk vir rehabilitasie-sentrum Carl Lottering Opgradering van die elektrisiteitsnetwerk by die Shepherd's Field Rehabilitasie-sentrum.  Fondse kom uit verskeie bronne. 118,000 7,000 0
10.14  Sinodale skool-verlaterskamp Anton van Jaarsveld Organisasie van die sinodale skoolverlaterskamp Zuurberg 2012 0 67,000 57,000
SUBTOTAAL 10     155,400 156,750 87,000

 

 

11. QUEENSTOWN Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

11.1  Bedieningshulp aan NGK Cathcart Francois Bakkes Finansiële ondersteuning van die NGK Cathcart om sinvolle, gestuurde bediening voort te sit 0 30,000 22,000
11.2  Studietoer vir ringsgemeentes Riaan Vlok Ringsgemeentes gaan op 'n geloofsonderskeidende studietoer om nuwe ontwikkelinge in die kerklandskap te ontdek. 7,000 11,500 4,000
11.3  Retraite vir leraars Lizette Viviers 'n Retraite vir ringsleraars 0 8,300 6,000
11.4  Gemeentehulp Deon Strydom Subsidie aan gemeentes om 12 afgevaardigdes na Sinode 2012 te stuur 12,000 36,000 16,500
SUBTOTAAL 11     19,000 85,800 48,500

 

 

12. SONDAGSRIVIER Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

12.1  Ring-Gemeentekamp Gawie Gouws Fokus gesinne op Christelike waardes en help hulle om dit in hul lewenspraktyk te integreer 13,000 8,350 4,000
12.2  Ring-Mannekamp André Lötter Mans word geestelik toegerus vir hul rol binne gesins- en gemeenteverband 7,000 8,950 4,000
12.3  Ring-Staptog Johan Enslin 'n Staptog om persone tussen 25 en 40 geestelik te bemagtig 6,000 13,850 8,000
12.4  Leraarsretraite Frikkie Marais Geestelike versterking van leraars 0 10,850 7,000
12.5  Uitreik met Jesusfilm Danie van Rensburg Uitdra van die evangelie aan persone in die Oos-Kaap wat in afgeleë gebiede woon 16,000 14,075 7,000
12.6  EE III André Lötter uitdra van die evangelie deur EE III 0 8,000 6,000
12.7  Ring-Belydeniskamp André Lötter Gesamentlike kamp van ringsgemeentes se belydenisklasse 14,000 13,450 8,000
SUBTOTAAL 12     56,000 77,525 44,000

  

 

13. UITENHAGE Projekleier Doel van Projek

Ring se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

13.1  Matriekwegbreek Danie Nel Help skoolverlaters na hul eindeksamen deur middel van ervaringsleer om hulself aan die Here te wy, getrou te bly, en hul potensiaal te verwesenlik 12,000 22,650 11,000
13.2  Leierskapsontwikkeling Danie Nel Identifiseer, ontwikkel en rus jong leiers toe om 'n bydrae in die genesing van mense te lewer 0 14,880 7,000

13.3  Retraite vir rings-predikante

Tobie van Schoor

Bied aan die leraars van die ring geleetnheid tot verhoudingsbou, toewyding, fokus op roeping, groei en geestelike gemeenskap

0

11,920

6,000
13.4  Gemeentehulp Wiekus van Straaten Help 6 ringsgemeentes om 14 afgevaardigdes na Sinode 2012 te stuur 0 36,400 19,250
SUBTOTAAL 13     12,000 85,850 43,250

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ringe se Begroting

Fondse aangevra

Fondse Goedgekeur

GROOTTOTAAL     1,118,840 1,373,575 753,500