Skip to main content

Kerk vier Vrouemaand in Augustus

Baie Suid-Afrikaners is maar net te dankbaar vir ‘n vakansiedag op 9 Augustus, sonder om stil te staan by wat ons op daardie dag vier.


Hierdie vakansiedag word sedert 1994 gevier en herdenk die optog van 1956 waar ongeveer 20 000 vroue na die Uniegebou in Pretoria gestap het en betoog het, met ‘n petisies van meer as 100 000 handtekeninge, en aangedring het op regte vir vroue.


Die vreeslose vroue het buite die gebou in stilte gestaan om hul stil stemme dik te maak, en so die toekoms verander.


Jaarliks dra ons Augustus op aan die vroue in ons land. Hierdie jaar fokus die Taakspan Gendergeregtigheid op die tema: Take up space. Terwyl ons hierdie maand die braafheid en prestasies van vroue in ons land vier, besef ons dat in die verlede en steeds nou, hulle braafheid en prestasies deur skeefgetrekte persepsies en gendervooroordeel oorskadu, onderdruk en afgemaak word as minderwaardig.
Ons dink hierdie maand aan vroue wat opstaan vir menswaardigheid, geregtigheid en billikheid vir almal en so hulle plek inneem, hulle self laat geld en hulle roeping uitleef.


Reis saam in Augustus met ‘n weeklikse Bybelstudie wat handel oor ‘n vrou in die Bybel wat haar stem laat geld het en haar spasie opgeneem het. Ons gaan kyk na die waardes wat ons by hulle leer, en inoefen hoe ons hierdie waardes kan uit oefen sodat ons getrou kan bly aan die visie van die vroue reg oor die jare: to “Take up space!”


Weekliks sal daar op Maandae ‘n Liturgiese wenk/gebed gestuur geplaas word op Facebook wat Sondae tydens die erediens gebruik kan word. Hierdie teks en tema sluit aan by die leesrooster. 


Daar sal ook deur die week paar gedagtes oor ons karakter van die week geplaas word, sowel as praktiese idees hoe daar in Vrouemaand ‘n verskil gemaak kan word.


Al die materiaal, ‘n 5 weke Bybelstudie Handleiding, sowel as die sosiale media stukke is aflaaibaar by hierdie skakel.