Skip to main content

Agtergrond oor VBO

Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) is die verantwoordelikheid van elke leraar, diensleraar en bedienaar van die NG Kerk

VBO word ontwerp en beplan deur die VBO-Forum van die Algemene Sinode. Die Kerk beskik oor twee sentra, Communitas en Excelsus, asook oor tien sinodes wat as VBO-diensverskaffers optree.

Leraars moet jaarliks VBO-punte verwerf ten einde registrasie as gelegitimeerde van die NG Kerk in stand te hou.