Skip to main content

Kontak Sinodale Kantoor

Direkteur Sinode

Ds Danie Mouton
Tel: 041 365 3159

Persoonlike Assistent Direkteur Sinode

Me Chantall Vermaak
Tel: 041 365 3159

Kantoor

Kantoorure:
Maandag tot Vrydag, 08:00 – 16:00

Straatadres:
Bybelhuis
Cotswoldlaan 31
COTSWOLD
Port Elizabeth

Posadres:
Direkteur Sinode
Posbus 34842
Newton Park
6055

Kontakbesonderhede van gemeentes

Klik hier vir die kontakbesonderhede van Oos-Kaaplandse gemeentes.

Kontakbesonderhede van ringe

Klik hier vir die kontakbesonderhede van Oos-Kaaplandse ringe