• Geweef deur God vir ‘n tyd soos nou – belang van die Kolossensebrief vir die kerk vandag
  Prof Marius Nel het tydens die onlangse Oos-Kaaplandse Sinode die dagwydings uit die Kolossensebrief hanteer. Hy het sentrale temas uit Kolossense uitgelig en die tekste met mekaar vergelyk om aan te dui hoe belangrik die boodskap van hierdie brief vir die kerk vandag is. Afgevaardigdes is diep getref en geïnspireer deur sy insette. Ons het verskeie navrae vir die dagwydings […]
 • So glo, leer en getuig ons in die NG Kerk
  Die dagbestuur van die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) het ‘n reeks van sowat 13 video’s vervaardig waarin gesels word oor hoe ons glo, leer en getuig in die NG Kerk. Die dagbestuur het bewus geword van die onsekerheid  ten opsigte van die oortuigings, standpunte en werkswyse van die NG Kerk. Die dagbestuur het vervolgens besluit om ‘n reeks videos beskikbaar […]
 • Riglyne vir gesprek deur predikante op sosiale media
  Predikante se gesprekke op sosiale media behoort altyd kenmerkend te wees van ’n Christelike etos wat gedra word deur Bybelse waardes soos respek, liefde, waarheid, eenheid, luister en ’n besef van eie broosheid en feilbaarheid. As getuies van Jesus Christus behoort geen gesprek op sosiale media enige kommentaar te bevat wat hiermee bots nie. Lees hier watter riglyne die NG Kerk vir leraars en proponente kies.
 • Na die munisipale verkiesing: Wat kan jy van jou wyksraadslid verwag?
  Wat kan jy na die munisipale verkiesing van 1 november 2021 van jou wyksraadslid verwag? En hoe kan jy bydra om jou munisipale wyk beter te laat funksioneer? Ed Richardson verduidelik.
 • Hoe om in hierdie tyd gemeente te wees
  “Ons lewe is gekenmerk deur inperkings, regulasies en die ontneming van ons vryhede. Ook binne ons Ringsgebied het mense siek geraak en sommige het gesterf. Sommer baie naby aan ons het Ds. Strauss de Jager sy vrou Augusta aan die dood afgestaan. Daarom gedenk ons ook die lewens van lidmate in ons gemeentes wat gesterf het of wat familie en […]
 • How then should we vote in November?
  By Danie Mouton – this article was first published in The Herald on Monday, 11 October 2021 Casting a vote is one of the most important responsibilities of a South African citizen. By voting (or not voting) we shape the future of our society because we put people in extremely responsible positions. We have a responsibility to ensure that the […]
Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.