Skip to main content

Geakkrediteerde mentors

Die volgende persone is deur die Sinode van die NG Kerk in Oos-Kaapland as mentors opgelei en geakkrediteer en word by predikante en lidmate in die sinodale gebied as mentors aanbeveel:

 • Bezuidenhout, ds Nico, Oos-Londen. Tel 043 721 0002, sel 082 490 8047, nico@sainet.co.za. Leraar, NG Moedergemeente, Oos-Londen
 • Bezuidenhout, me Tania, Oos-Londen. Tel 043 721 0002, sel 083 316 2337, ffa@sainet.co.za. Onderwyseres, Oos-Londen.
 • De Koker, dr Willie, Jeffreysbaai. Tel 042 292 0333, sel 083 446 4809, sjef07@gmail.com. Emiritus leraar.
 • Du Plessis, ds Christo, Aliwal-Noord. Sel 083 288 7008, smit72cs@gmail.com. Bestuurder, Aliwal-Noord aftreeoord
 • Jacobs (néé Els), ds Marike, Klerksdorp. Sel 072 379 6069, miexels@gmail.com. Leraar NG Klerksdorp-Doringkruin
 • Sieberhagen, me Marguerite, Oos-Londen. Sel 083 500 2472, margueritesieb@gmail.com. Jeugwerker, NG Moedergemeente Oos-Londen.
 • Steyl, me Candy, Stutterheim. Tel 043 683 3052, sel 082 896 4267, candysteyl@telkomsa.net. Onderwyseres Stutterheim
 • Steyn, ds Egbert, Durbanville. Sel 082 820 0929, steyn.2011@gmail.com. Leraar NG Paterson.
 • Strydom, ds Deon, Stutterheim. Sel 082 923 9567, deonstr@gmail.com. Leraar NG Stutterheim
 • Van Schoor, ds Tobie, Uitenhage. Sel 079 877 8852, 2bvanschoor@gmail.com. Leraar NG Uitenhage-Noord
 • Van Tonder, ds Rudi, Mooirivier. 083 255 2535, dsrudivt@gmail.com. Leraar Sherwood PE
 • Viviers, ds Lizette. Johannesburg. Sel 082 451 4049, lizetviviers@mweb.co.za. Beroepafwagtende leraar

Share?