Skip to main content

Agendas en Handelinge : Sinodale vergaderings van die NG Kerk in Oos-Kaapland

Hierdie blad verskaf toegang tot die Agenda’s (sakelyste) en Handelinge (notules en bylae) van die Sinode NG Kerk in Oos-Kaapland sedert die sinode in 1973 gestig is.

Ander digitale dokumente van historiese belang is by die sinodale argiefblad beskikbaar.

Sinode 2021

Sinode 2016

Sinode 2014 (Buitengewoon)

Sinode 2012

Sinode 2007

Sinode 2005 (Buitengewoon)

Sinode 2003

Sinode 2002 (Buitengewoon)

Sinode 1999

  • Agenda
  • Handelinge

Sinode 1995

Sinode 1991

Sinode 1989 (geestelike konferensie)

  • Agenda
  • Handelinge

Sinode 1987

Sinode 1983

Sinode 1979

  • Agenda
  • Handelinge

Sinode 1975

Sinode 1973