Skip to main content

VBO-Register


VBO Puntetoekenning

Klik hier vir die lys van VBO-aktiwiteite waarvoor punte verdien kan word. Indien jy ‘n kursus bygewoon het en meen jy verdien VBO daarvoor, stuur asb. ‘n e-pos aan die sinodale kantoor en versoek dat punte op die register vir jou gelaai word.

VBO-register vanaf 2020: NG Kerk Data

Vanaf 2020 skakel die NG Kerk in Oos-Kaapland in by die kerkwye databasis van die NG Kerk, waarop VBO-punte en besonderhede van leraars gereflekteer word. Elke leraar het ‘n profiel op die databasis en kan tot hierdie persoonlike profiel toegang kry. Hierdie databasis staan as “NG Kerk Data” bekend en kan bereik word by https://ngkerkdata.co.za/profiel of https://ngkerkdata.co.za/punte.

VBO-kursusse wat deur die NG Kerk in Oos-Kaapland aangebied word, maar ook VBO-kursusse deur ander diensverskaffers, word op hierdie gesentraliseerde databasis gereflekteer.

Handleiding: Hier is die handleiding met instruksies hoe om toegang tot jou leraarsprofiel te kry.

Navrae: Enige vrae oor jou puntetoekenning deur die Sinode van Oos-Kaapland moet gerig word aan me Chantall Vermaak by sinode@ngkok.co.za. Navrae oor kursusse deur ander diensverskaffers (bv Excelsus of Communitas) moet aan daardie diensverskaffer gerig word.

VBO-register tot 2019: NG Kerk in Oos-Kaapland

Vir toegang tot VBO-punte sedert 2019 (2020 en verder) moet die paragraaf hierbo geraadpleeg word.

VBO-punte van Oos-Kaaplandse leraars tot en met 2019 kan hieronder besigtig word.

Print Friendly, PDF & Email