Skip to main content

Kontak Gemeentes

NG Kerk in Oos-Kaapland

2024

Aberdeen, 1855, D 64, B 264. Leraar: C James, 076 287 1664, clifford.aberdeen@gmail.com Skr/Kas: Me Margie Du Plooy, Posbus 104, Aberdeen 6270, 049 846 0027 (Ma, Wo, Vr 08:00-12:00) (k), 072 147 9993, ngkerkaberdeen@jabama.co.za Kerkgebou: Kerkplein, Aberdeen. Facebook: www.facebook.com/NGKerkAberdeen/

Adelaide, 1890, D 51, B 248. Leraar: PCPA Odendaal, Welshstraat 5, Posbus 132, Adelaide 5760, 046 684 0271, pcpaodendaal@gmail.com, 072 727 9581. Skr/Kas: Me Charmaine Britz, Posbus 132, Adelaide 5760, 046 684 0271 (Ma, Wo, Vr 08:00-16:00) (k), 072 047 1647, ngkerkadelaide@bosberg.co.za Kerkgebou: Welshstraat, Adelaide. Facebook: https://www.facebook.com/groups/ ngkerkadelaide/ Webtuiste: www.ngkerkadelaide.com

Albanie (waarby Grahamstad ingelyf is), 1831, D 106, B 444. Leraar: FS de Jager, Markstraat 56, Grahamstad 6139, 083 633 0881, strauss@imaginet.co.za Saak: Me Mariëtte Barnardt, 046 622 4539 (Ma, Wo, Vr 09:00-13:00) (k), 081 494 5500, skriba@ngkerkalbanie.co.za Kerkgebou: H/v Hill- en Markstraat, Grahamstad. Facebook: https://www.facebook.com/NGKerkAlbanieGht Webtuiste: www.ngkerkalbanie.co.za

Alexandria, 1854, D 37, B 206. Leraar: DJ de Kock, Sentstraat 13, Alexandria 6185, 083 688 8843, daniel@danieldekock.co.za Skr/Kas: Me SJA Human, Scheepersstraat 3, Alexandria 6185, 046 653 0147 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 527 6406, 060 828 1370, ngkalex@telkomsa.net Kerkgebou: Voortrekkerstraat (Hoofstraat), Alexandria. Facebook: https://www.facebook.com/NG-Kerk-Alexandria-198816236911395/

Algoa Gemeenskapskerk (voorheen Algoapark-Noord), 1959, D 54, B 285. Leraar: Vakant. Pastorale Dienswerker: E Bester, Geishasingel 6, Kabegapark, Port Elizabeth 6001, 084 406 3253, eldrebester@gmail.com Gemeentebestuurder: Mnr A Louwrens, Jakarandasingel 74, Algoapark, Port Elizabeth 6001, 041 452 2828, 083 231 8027, louwrens.andre@gmail.com Saak: Vakant (Gemeentebestuurder neem waar), Posbus 11031, Algoapark, Port Elizabeth 6005, 041 452 2828, (Di-Do 08:00-13:00) (k), admin@algoa.org.za Jeugwerker: Vakant. Kerkgebou: Chestnutstraat, Algoapark, Port Elizabeth. Webtuiste: https://algoagemeenskapskerk.com/

Algoapark, 1953, D 33, B 187. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Joanie Wright. Posadres: Ashfordstraat 1, Algoapark, Port Elizabeth 6001, 068 029 9540 (kantoorure ten alle tye gedurende die week), 082 472 9638, ngkalgoapark@gmail.com Kerkgebou: H/v St Leonardsweg en Deodarstraat, Algoapark, Port Elizabeth. Facebook: https://www.facebook.com/NG-Kerk-Algoapark-2319504334801508/

Aliwal-Noord, 1852, D 188, B 742. Leraars: D Vermaak, Levystraat 12, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, 051 634 1100, 083 309 4397, dewaldrika7@gmail.com – N Muller, Smithstraat 53A, Aliwal-Noord 9750, 082 522 6076, nielmullern@gmail.com Goedemoed Gevangeniswyk (Alle korrespondensie NGK Aliwal-Noord, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750) Skr/Kas/Saak: Me Corrie Nel, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, 051 633 2632 (Ma-Vr 08:00-17:00) (k), faks 086 582 8299, ngkaliwal@lantic.net Kerkgebou: Somersetstraat, Aliwal-Noord. Facebook: www.facebook.com/NGKerkAliwal/

Anchor of Hope (voorheen PE-Sentraal), 1924, D 0, B 25. Leraar: GJ Noeth (jnr), Irvinestraat 86, Richmond Hill, Port Elizabeth 6001, 041 586 3626, 084 261 8501, gilliam@webafrica.org.za Skr/Kas: Mnr Dian Roux, tel/faks 041 585 3700 (Ma-Vr 09:00-12:00) (k), anchorpe@gmail.com, 081 370 6275. Kerkgebou: Edwardstraat 1, Richmond Hill, Port Elizabeth. Facebook: https://www.facebook.com/AnchorOfHopePE/

Barkly-Oos, 1873, D 34, B 277. Leraar: R Nel, Grahamstraat 15, Barkly-Oos 9786, 083 501 7302, ngkerkbo@telkomsa.net Saak: Me Makkie Coetzer, Posbus 100, Barkly-Oos 9786, tel/faks 045 971 0027 (Wo, Do, Vr 09:00-12:00) (k), 076 971 0399, ngkerkbo@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Graham- en Moltenostraat, Barkly-Oos.

Blouwaterbaai Familiekerk (voorheen Swartkopsrivier), 1976, D 40, B 272. Leraar: B Marais, 071 002 7853, marais.bianca95@gmail.com Skr/Kas: Me Marlene van Niekerk, Posbus 61003, Bluewater Bay 6212, 041 466 4185 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), 078 708 2121, ngskr@absamail.co.za Kerkgebou: Etsebethstraat, Blouwaterbaai, Port Elizabeth. Facebook: https://www.facebook.com/bwbfamiliekerk

Bothasrus, 1941, D 103, B 635. Leraar: Vakant. Voorsitter van Kerkraad: Oudl Bertus Griebenow, 082 676 4487, bertus@lvraccount.co.za Skr/Registerhouer: Me Marlene du Toit, Posbus 6, Despatch 6219, 041 933 3888 (Ma, Wo, Vr 08:30-12:00) (k), 076 792 3961, skriba@bothasrus.co.za Kas: Me Nanet Bouwer, 083 235 0488, nanetbouwer500@gmail.com Kerkgebou: H/v Kerk- en Kleinhansstraat, Despatch. Facebook: https://www.facebook.com/NGKerk-Bothasrus-Despatch-Ligdraers-vir-Jesus-1407694846162531/

Buffelsrivier (waarby De Brug ingelyf is), 1962, D 30, B 213. Leraar: JH Kleynhans, Jan Smutslaan 74, Greenfields, Oos-Londen 5201, 083 539 6325, akleynhans@mweb.co.za Registerhouer: Me Pauline Olivier, 087 700 4275 (k), jploli345@gmail.com Boekhouer: Me Lynette Kleynhans, 083 700 1266, buffelskantoor@gmail.com Kerkgebou: Jan Smutslaan 74, Greenfields, Oos-Londen.

Burgersdorp, 1846, D 129, B 451. Leraar: Q Nel, Hendrik Potgieterstraat 38, Burgersdorp 9744, 081 599 2349, quintin1nel@gmail.com Skr/Kas/Saak: Me Suné van der Mescht, 079 974 6950, Posbus 15, Burgersdorp 9744, tel/faks 051 653 1743 (Ma-Vr 08:30-13:00) (k), admin@ngkburg.co.za Kerkgebou: Coetzeestraat, Burgersdorp. Facebook: https://www.facebook.com/NG-Kerk-Burgersdorp-566390003389809/

Cambridge, 1952, D 21, B 120. Leraar: Q le Roux-Weitsz, Burnettstraat 19, Baysville, Oos-Londen 5241, 082 517 3022, quinette.leroux@gmail.com Skr/Kas: Me Annerie Human, Frenchstraat 15, Cambridge, Oos-Londen 5247, tel/faks 043 726 2305 (Di, Do, Vr 08:30-12:30) (k), ngcambridge@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Frenchstraat en Croydonweg, Cambridge, Oos-Londen. Facebook: https://www.facebook.com/NGCAMBRIDGE

Cathcart, 1907, D 5, B 28. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Vakant. Oudl Willie de Bruin, Posbus 92, Cathcart 5310, 082 785 5236, wrdebruin@gmail.com Boekhouer: Mnr Johan Rossouw, 083 500 7270 Kerkgebou: H/v Hemming- en Palmerstonstraat, Cathcart.

Clearview, 2015, D 10, B 35. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Mnr Nic Botha, Posbus 462, Maclear 5480, 072 096 8062, nic.botha1959@gmail.com Kerkgebou: Proteastraat, Clearview, Maclear.

Colesberg, 1826, D 75, B 343 Leraar: Dr CF Herbst, Kerkstraat 1, Posbus 82, Colesberg 9795, 083 273 5067, christoherbst7@gmail.com Skr: Me Riana Venter, Posbus 82, Colesberg 9795, 066 375 2561 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), ngkerkcolesberg@absamail.co.za Kerkgebou: Charl Cilliersstraat 8, Colesberg. Facebook: https://www.facebook.com/NG-Kerk-Colesberg-157997230908897/

Cradock, 1818, D 84, B 278. Leraar: C Slabbert, Breëstraat 82, Cradock 5880, 072 326 6414, chslabbert@telkomsa.net Skr/Kas: Me Driekie van Eeden, 048 881 1197 (Ma-Vr 09:00-13:00) (k), 083 446 8663, ngcdk@telkomsa.net Kerkgebou: Kerkstraat 89, Cradock. Facebook: www.facebook.com/ngmoedergemeente.cradock

Cradock-Noord, 1966, D 236, B 648. Leraar: J-R Nieuwenhuizen Spriggstraat 108, Cradock 5880, 082 562 6554, johanrigardt@gmail.com Skr: Me Carien Krüger, 087 655 6897 (Ma-Vr 09:00-12:00) (k), cdknoord@gmail.com Kerkgebou: Kollegeweg, Cradock.

Cradock-Oos, 1951, D 94, B 325. Leraar: Vakant. Saak: Me Carien Nel, Posbus 132, Cradock 5880, 048 881 3457 (Ma, Di, Do 08:00-16:00; Wo 14:00-17:00; Vr 08:00-13:00) (k), 072 247 1181, cdkoos@gmail.com Kerkgebou: H/v Jakaranda- en Queenstraat, Cradock. Facebook: www.facebook.com/NG-KerkCradock- Oos-1524860277810525/Webtuiste: www.cradockoos.com

Despatch-Dagbreek, 1984, D 45, B 324. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Valerie Veldtman, Posbus 226, Despatch 6219, tel/faks (041) 933 1700 (Di, Do 15:30-17:30; Vr 09:00-11:00) (k), ngkdespatchdagbreek@gmail.com Kerkgebou: Stanbridgestraat, Despatch.

Despatch-Eendrag, 1965, D 212, B 997. Leraar: Dr J Barnard, Geelhoutstraat 3, Despatch 6220, 082 302 9807, jaco@ngeendrag.co.za Skr/Kas: Mnr Johan le Roux. Posadres: Geelhoutstraat 3, Despatch 6220, 041 933 1415 (Ma-Vr 08:00-12:00) (k), admin@ngeendrag.co.za Finansiële Beampte: Me Annelie Kleinhans, finansies@ngeendrag.co.za Kerkgebou: Bothastraat 61, Despatch. Facebook: www.facebook.com/DespatchEendrag/

Despatch-Noord, 1976, D 58, B 362. Hulpleraar: DW O’Kennedy (emeritus), Jakarandastraat 13, Despatch 6220, 082 332 6372, ngkdespatchnoord@gmail.com Skr/Kas: Me SE Talbot, 071 994 3053 / 081 023 9887 (Ma 10:00-12:00; Wo, Vr 08:00-12:00; Di, Do 18:30-20:00) (k), 082 332 6372, ngkdespatchnoord@gmail.com Kerkgebou: Jakarandastraat 13, Despatch.

Despatch-Suid, 1969, D 110, B 758. Leraar: AM Preller, Kromstraat 1, Despatch 6220, Posbus 103, Despatch 6219, 072 899 6524, arriepreller68@gmail.com Saak:Me CM Kloppers, Posbus 103, Despatch 6219, 082 702 8345 (Ma, Di, Do, Vr 09:00-12:00) (k), faks 0866 409 916, 041 933 3167 (h), ngkdsuid@gmail.com Kerkgebou: Kerkstraat 65, Despatch.

Dias, 1981, D 76, B 548. Leraars: W Venter, 078 800 3353, wikus@ngkdias.co.za  – Vakant. Skr: Me Desmaré Williams. Posadres: Broadwayweg 26, Port Alfred 6170, 046 624 3534 (Ma, Wo, Vr 09:00-12:00) (k), skriba@ngkdias.co.za Saak: Me Debbie Luies, admin@ngkdias.co.za Kas: Me Marilette Steyn, kassier@ngkdias.co.za Kerkgebou: Broadwayweg 26, Port Alfred.

Dordrecht, 1857, D 54, B 170. Leraar: Vakant. Voorsitter: Van Aardt Greyling, 082 782 7674 Skr/Kas: Me Anemè van Pletzen, Posbus 12, Dordrecht 5435, 087 1600 409 (Di, Do 08:30-12:30) (k), NgKerkdordrecht@lcom.co.za, 082 354 9599. Kerkgebou: Greystraat, Dordrecht.

Elliot, 1890, D 45, B 183. Leraar: DC Thomas, Kerkstraat 35, Posbus 64, Elliot 5460, 045 931 1009, 082 694 0645, emeliathomas157@gmail.com Saak:Me Naomi Muller, Posbus 64, Elliot 5460, 073 724 3611 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), tehuis@breede.co.za Kerkgebou: Kerkstraat, Elliot.

Fort Beaufort, 1949, D 15, B 136. Leraar: PCPA Odendaal, Welshstraat 5, Posbus 132, Adelaide 5760, 046 684 0271, pcpaodendaal@gmail.com, 072 727 9581. Skr: Me Letsie van Eyk, 046 645 1317, ngkerk@procomp.co.za Kerkgebou: Durbanstraat 46, Fort Beaufort.

Gamtoosvallei, 1944, D 80, B 194. Leraar: L McLachlan, 081 591 7982, dominee.lu@gmail.com Skr/Kas: Me L Potgieter, Posbus 183, Patensie 6335, 083 774 7014, ngkgamtoos@lantic.net Kerkgebou: Kwagga, Patensie. Facebook: https://www.facebook.com/ngkerk.gamtoosvalleikwagga

Gamtoosvallei-Oos, 1958, D 110, B 350. Leraar: MA Ferreira, 082 495 5968, antoncalender1@gmail.com Skr/Kas: Me Ria de Beer. Posadres: Kerkstraat 1, Patensie 6335, 060 762 9916 (Ma- Vr 14:00-17:00) (k), ngkgamoos@gamtoos.co.za Kerkgeboue: Kerkstraat, Patensie.

Glen Lynden, 1829, D 29, B 100. Leraar: Vakant – Ouderling met spesiale opdrag Prediking en Gemeentebediening: Oudl Ignus Potgieter, 082 376 5493, ignuspotgieter3@gmail.com Skr: Me Charmaine Britz, Posbus 64, Bedford 5780, 072 047 1647, ngkerkglenlynden1@gmail.com Kerkgebou: Hartstraat, Bedford.

Gonubie, 1986, D 188, B 506. Leraar: JJ Pretorius, 11de Laan 84, Gonubie 5256, 082 920 5001, jurie@vodamail.co.za Skr/Kas: Me Maria Sparg, 043 740 4009, 082 466 0670 (Ma-Vr 09:00-12:00) (k), faks 086 547 7853, ngkgonubie@gmail.com Koster: Riaan Rose. Kerkgebou: Jabelaweg 23, Raven Heights, Gonubie. Facebook.com/ngkgonubie

Graaff-Reinet (waarby Nuwekerk ingelyf is), 1792, D 221, B 824. Leraars: HJ (Johann) Ekkerd, Somersetstraat 106, Posbus 157, Graaff-Reinet 6280, 083 525 7525, anjo@absamail.co.za – Vakant. Saak: Me Charmaine Mostert, Posbus 157, Graaff-Reinet 6280, tel/faks 049 892 2422, 064 788 1500(Ma-Vr 08:00-13:00) (k), nederkerk@telkomsa.net Finansiële beampte: Me Bettie Borcherds, finnederkerk@telkomsa.net Kerkgebou: Kerkstraat, Graaff-Reinet. Webtuiste: www.grootkerk.co.za

Grasvoëlkop, 1978, D 21, B 119. Leraar: Vakant. Skr/Kas/Registerhouer: Me Zelda Trytsman, 072 434 2032, ngk.gvk@gmail.com Kas: Me Marlene Erasmus, 084 657 4446, eras.marlene@gmail.com Kerkgebou: Barbetstraat, Cotswold-uitbreiding, Gqeberha. Webtuiste: https://www.grasvoelkop.org/

Hofmeyr, 1876, D 32, B 119. Leraar: AF Gouws, Voortrekkerstraat 4, Hofmeyr 5930, 082 657 0518 Skr/Kas: Me Erina Roux, Posbus 20, Hofmeyr 5930, tel/faks 048 885 0142 (Do 08:00-16:00) (k), hofmeyrngk@gmail.com, 082 652 8744. Kerkgebou: Voortrekkerstraat, Hofmeyr.

Humansdorp, 1849, D 115, B 694. Leraars: JPM Stapelberg, Posbus 264, Humansdorp 6300, 042 291 1355, 076 164 0548, jpmstapelberg@gmail.com – Dr J Bohnen, Lifestyle Estate 68, Wavecrest, Jeffreysbaai 6330, 082 440 3613, jbohnen@igen.co.za – Diensleraar Jeugbediening: T Muller, Olienhoutstraat 5, Humansdorp 6300, 078 532 1436, mullertiaanteacher@gmail.com Pastorale Terapeut: Me M Rossouw Strydom, Queenstraat 14, Humansdorp 6300, marquerite.ekwip@gmail.com, 082 323 7100. Skr/Kas: Me Lizelle Glynos, Posbus 264, Humansdorp 6300, 042 295 2006 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-14:00) (k), ngk.humansdorp@gmail.com Kerkgebou: H/v Hoof- en Kerkstraat, Humansdorp. Facebook.com/ng.humansdorp Webtuiste: www.ngkerkhumansdorp.co.za

Humansdorp-Oos, 1976, D 44, B 432. Leraar: JV Roux (Janus), Port au Prince Singel 1035, Marina Martinique, Jeffreysbaai 6300, 082 820 5041, janusroux@globex.co.za Saak: Me Erina de Jager, 042 295 2151 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-13:00) (k), humansdorpoos@gmail.com Kerkgebou: H/v Du Plessis- en Siebertstraat, Humansdorp.

Indwe, 1906, D 0, B 33. Leraar: Vakant. Word pastoraal bedien deur die leraar van Elliot, DC Thomas, Kerkstraat 35, Posbus 64, Elliot 5460, 045 931 1009, 082 694 0645, emeliathomas157@gmail.com Saak: Me Marietha Swart, Posbus 25, Indwe 5445, 073 200 0404, mariethaswart@icloud.com Kerkgebou: Voortrekkerstraat, Indwe.

Jamestown, 1891, D 25, B 72. Leraar: Vakant. Voorsitter: Mnr Christiaan Wagenaar, 083 234 5310, pronksberg@gmail.com Skr: Vakant. Kas: Mnr Diederik van Pletzen, Posbus 43, Jamestown 9742, 084 800 8122, kranskop@nokwi.co.za Kerkgebou: Kerkstraat, Jamestown.

Jansenville, 1855, D 41, B 217. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Charmaine Fourie, Posbus 21, Jansenville 6265, tel/faks 049 836 0004 (Winter: Ma-Vr 09:00-11:00; Somer: 08:00-10:00) (k), ngkerkjv@gmail.com, 083 228 2719. Kerkgebou: Hoofstraat, Jansenville.

Jeffreysbaai, 1969, D 613, B 4 188. Leraars: PJ Janse van Rensburg (Gemeenteleier), joe@ngkjeffreys.co.za, 072 735 8811 – D Higgs (Groepe), david@ngkjeffreys.co.za, 082 492 9032 – JA van der Westhuizen (Hulp en Hoop), janida@ngkjeffreys.co.za, 083 703 2018N Greyling (Jonk), nardus@ngkjeffreys.co.za, 084 240 4111 – Jeugwerker: Prop Hessie van der Watt, hessievdw@ngkjeffreys.co.za, 081 271 3404. Skr: Vakant, Posbus 45, Jeffreysbaai 6330, 042 007 0375 (Ma 10:00-13:00; Di-Vr 09:00-13:00) (k), kantoor@ngkjeffreys.co.za; Bedryfsbestuurder: Mnr B Nel, kantoor@ngkjeffreys.co.za; Finansiële Beampte: Me L Coetzee, admin@ngkjeffreys.co.za; Registerhouer: Me A Stander, bediening@ngkjeffreys.co.za; Kommunikasie en Bemarking: Me N Maritz, kommunikasie@ngkjeffreys.co.za Kampusse: Kompleks: H/v Olienhoutstraat en Torchwoodlaan, Wavecrest, Jeffreysbaai. Da Gama-: Uysstraat 4, Jeffreysbaai; Paradysstrand-:Johan Muller Boulevard, Paradysstrand, Jeffreysbaai. Webtuiste: www.ngkjeffreys.co.za

Joubertina, 1907, D 90, B 502. Leraar: HJ Roberts, Kerkstraat 5, Joubertina 6410, 083 583 1989, dshejrob@gmail.com Kantoorbestuurder: Me Maryna Olivier, PJ Retiefstraat 38, Posbus 64, Joubertina 6410, 042 880 5023 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 230 3105, ngkjbt@net4all.co.za Kerkgebou: PJ Retiefstraat 38, Joubertina.

Kareedouw, 1906, D 53, B 307. Leraar: JH Vermaak, Skuitbaai 191, Kareedouw 6400, 082 556 0429, jvermaak@igen.co.za Skr/Kas: Me Natasha Michau, Posbus 14, Kareedouw 6400, 042 288 0351 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), kdouwngk@telkomsa.net Kantoor-/Terreinbestuurder: Mnr Neels Scholtz, 082 652 8491. Evangelisasie Koördineerder: Vakant. Kerkgebou:Keetstraat, Kareedouw.

King William’s Town, 1912, D 19, B 93. Leraar: B Esterhuyzen, Lonsdalestraat 27, King William’s Town 5601, 072 794 5928, berenice920224@gmail.com Skr/Kas/Saak: Me Carol Ann Bartlett, Posbus 103, King William’s Town 5600, 043 642 1350 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), ngk.kwt@gmail.com Kerkgebou: H/v Alexandraweg en Maitlandstraat, King William’s Town.

Klipplaat, 1944, D 6, B 24. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Mnr Johannes Gouws, Posbus 6, Klipplaat 6255, 082 687 2494, boets@vodamail.co.za Kerkgebou: Hoofstraat 19, Klipplaat.

Kraggakamma, 1973, D 293, B 1 080. Leraars: MG van Rooyen, Asterlaan 16, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, 083 413 7100, mg@ngkraggakamma.co.za – DT Wessels, Gazanialaan 15, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, 084 240 2916, toit@ngkraggakamma.co.za Gemeentebestuurder: Me Niekie Oosthuizen, Gazanialaan 2, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, 041 360 1484 (kerkkantoor ure: Ma, Wo 08:00-12:00, kerkkantoor telefonies beskikbaar: Ma-Vr 08:00 -13:00) (k), kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za Kerkgebou: Gazanialaan 2, Sunridgepark, Port Elizabeth. Facebook.com/ngkraggakamma Webtuiste: www.ngkraggakamma.co.za

Lady Grey, 1862, D 5, B 140. Leraar: Vakant. Skr: Me Annetta Wheeler, 064 748 9373 (Vr 09:00-12:00) (k), ngkerk.ladygrey@gmail.com Kas: Me Beverly Hendy, 072 702 8039, bevhendy73@gmail.com Kerkgebou: Joubertstraat, Lady Grey.

Loerie, 1938, D 20, B 128. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Annelize Ferreira, Posbus 25, Loerie 6370, 083 383 4932, faks 0865 894 824 (k), ngkerkloerie@lantic.net Kerkgebou: Kerkstraat, Loerie.

Maclear, 1916, D 35, B 140. Leraar: Vakant Saak: Mnr Nic Botha, Posbus 462, Maclear 5480, 072 096 8062, nic.botha1959@gmail.com Kas: Me Caren Aucamp, 045 932 1232 (w), ngkerkmaclear@gmail.com Kerkgebou: H/v Van Riebeeck- en Thompsonstraat, Maclear. Facebook: www.facebook.com/ngeeufeesmaclear/

Middelburg-Karoo (Middelburg KP en Middelburg- Uitsig het saamgesmelt), 2010, D 57 B 399. Leraar: ACF Welman, Pastoriesingel 1, Posbus 224, Middelburg-Karoo 5900, 082 819 8392, anthonie@ngkaroo.co.za Saak: Me Lize Benecke, Posbus 224, Middelburg, Oos-Kaap 5900, 071 214 9086 (Ma-Vr 07:30-12:00) (k), admin@ngkaroo.co.za Kerkgebou: H/v Van Reenen- en Kerkstraat, Middelburg-Karoo.

Misgund, 1950, D 24, B 129. Leraar: DJ Botha, Kerkstraat 6, Posbus 6, Misgund 6440, 042 275 1501, 072 805 8863, jacobotha736@gmail.com Skr/Kas: Me Theresa Deist, Posbus 42, Misgund 6440, 042 275 1422 (Di, Do 14:00-17:00), faks 086 683 2151 (k), 082 742 9468, ngkmisgund@langkloof.net Kerkgebou: Kerkstraat, Misgund.

Molteno, 1881, D 23, B 130. Leraar: Dr DH Davel, Hallstraat 47, Posbus 34, Molteno 5500, 084 440 4001, dipha@nokwi.co.za Skr/Kas: Me Maggie Geyer, Posbus 34, Molteno 5500, 045 967 0316 (Di, Do, Vr 08:00-13:00) (k), ngmolteno@nokwi.co.za Kerkgebou: Steuartstraat, Molteno.

Mthatha (voorheen Umtata), 1890, D 1, B 19. Leraar: BSK (Ben) Kock (emeritus), 11 KD Matanzimastraat Myezo Park, Mthatha 5099, 074 385 4831, benzen@hotmail.co.uk Skr: Mev Sunette Lipke, Posbus 190, Mthatha 5099, 081 055 3527, ngkmthatha@gmail.com Kerkgebou: Durhamstraat 23, Mthatha.

Murraysburg, 1855, D 34, B 117. Leraar: Vakant. Skr/ Kas: Me Renée Swanepoel, 082 784 4487, ngkmurraysburg@gmail.com Kerkgebou: Voortrekkerstraat, Murraysburg.

Nahoon, 1960, D 72, B 290. Leraar: Vakant. Skr: Me Elmariè Nel. Posadres: Bonzabaaiweg 101, Beaconbaai, Oos-Londen 5241, 043 748 3111, (Ma 10:00-16:00; Wo, Do 07:30-16:00; Vr 07:30-14:00) (k), faks 086 547 2753, 076 813 0157, kantoor@ngnahoon.co.za Kerkgebou: Bonzabaaiweg 101, Beaconbaai.

Newtonpark, 1953, D 35, B 305. Leraar: SJ (Stephan) Naudé, Alanrylaan 20, Mangoldpark 6070, 041 365 2169 (k), stnaude@gmail.com Skr/Kas: Me Heleen Schutte, Posbus 7248, Newtonpark 6055, tel/faks 041 365 2169 (Ma-Vr 09:00-11:00) (k), newtonpark.ngk@absamail.co.za Kerkgebou: Mowbraystraat 74, Newtonpark, Port Elizabeth. Facebook.com/NG Kerk Newtonpark Webtuiste: www.ngknp.co.za YouTube: NG Kerk Newton Park

Nieu-Bethesda (word pastoraal deur Graaff-Reinet bedien), 1878, D 10, B 36. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Nelda Pienaar, Poste Restante, Nieu-Bethesda 6286, ngknieubethesda@gmail.com, 049 8411 301 (werk tuis alle ure). Kerkgebou: Auretstraat, Nieu-Bethesda.

Noupoort, 1944, D 9, B 59. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Karin Marais, Posbus 66, Noupoort 5950, tel/faks 049 843 1018 (Ma, Wo, Vr 09:00-12:00) (k), magdalenamaraismc@gmail.com Kerkgebou: Van der Waltstraat 13, Noupoort.

Oos-Londen (waarby Oos-Londen-Noord ingelyf is), 1905, D 180, B 683. Leraars: NW Bezuidenhout, Tiddysingel 21, Baysville, Oos-Londen 5241, 082 490 8047, nico@sainet.co.za  –  JH Coetzer, 071 107 4234, jancoetzer@live.com. Skr: Me P Olivier, H/v Devereux- en Chamberlainweg 52, Vincent, Oos- Londen 5241, 043 726 2356, 079 847 9391, ngkol202@gmail.com Kerkgebou: H/v Devereux- en Chamberlainweg 52, Vincent, Oos-Londen.

Oos-Londen-Wesheuwels, 1971, D 48, B 224. Leraar: WP Petzer, Rosedaleweg 83, Amalinda, Oos-Londen 5247, 083 236 2826, wilpet99@mweb.co.za Skr: Me Irene Ferreira, tel/faks 043 741 2815 (Wo, Vr 09:00-12:00) (k), 082 926 5381, ng.wesheuwels@gmail.com Kerkgebou: Rosedaleweg 83, Amalinda, Oos-Londen.

Parkheuwel (waarby Kensington ingelyf is), 1955, D 8, B 138. Leraar: C du Pisanie, Fairwest 59, Mimosaweg, Fairview, Gqeberha 6070, 067 409 5590, caroliendupisanie@gmail.com Skr: Me Sharlene Engelbrecht, 083 384 9664, parkheuwel@gmail.com Kas: Me Elmarie Botha, 083 785 2257. Kerkgebou: Poplarlaan, Steytlerwoonbuurt, Port Elizabeth.

Paterson, 1906, D 28, B 167. Leraar: M Wessels, 082 376 1591, marnicow@gmail.com Skr: Me Elza Lemmer, Posbus 3, Paterson 6130, 082 664 1189, gemeentepaterson@gmail.com Kas: Me Elizté Greyvenstein, 082 770 5165. Kerkgebou: H/v Griffith- en Büchnerstraat, Paterson.

Patmos, 1962, D 102, B 567. Leraar: J Grobbelaar, Caledonstraat 89, Sherwood, Port Elizabeth  6001, 082 321 9080, jangrob@gmail.com Skr/Kas: Me E Milne (Elizna), 041 373 4419 (Ma-Vr 09:00-13:00)(k), 083 258 9860, kerkkantoor@patmosng.org Kerkgebou: Kaapweg 79, Port Elizabeth. Webtuiste: www.patmos.ng.org.za

Pearston, 1859, D 2, B 73. Leraar: Vakant. Skr: Me Amanda Chowles, 083 650 7072, ngkpearston@gmail.com; Kas: Callie du Preez, 042 243 2322, 072 022 7227, callie@r63.co.za Kerkgebou: Hudsonstraat 45, Pearston.

Port Elizabeth, 1907, D 13, B 121. Leraar: TL Wait, Dyasonstraat 13, Mount Croix, Port Elizabeth 6001, 083 645 1840, wicwait@axxess.co.za Skr/Kas: Me Cynthia Le Roux, 078 624 1258 (Ma, Wo, Vr 09:00-13:00) (k), ngkpemoeder@axxess.co.za Kerkgebou: H/v Kirkwood- en Geardstraat, Noordeinde, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-De Duin, 1963, D 23, B 356. Leraars: Dr CL van der Merwe, La Provence 10, Carstensweg, Kamma Ridge, Port Elizabeth 6025, 082 821 7600, clvdm1@gmail.com – DJF de Jongh, Uysstraat 19, Kariega 6229, 076 102 0662, djf.dejongh@gmail.com Saak: Me Marlene Stopforth, 041 585 4730 (Ma-Vr 08:00-12:00) (k), ngdeduinpe@gmail.com Fasiliteitsbestuur: Me Rina Bosch. Kerkgebou: H/v La Rocherylaan en Schaeferplein, Humewood, Port Elizabeth. Facebook: www.facebook.com/ngkdeduinpe/

Port Elizabeth-Heideveld, 1982, D 139, B 960. Leraar: R Vosloo, 072 115 5607, rone.vosloo@gmail.com Admin beampte: Me Liésl Knipe, 041 371 2435 (Wo, Do 09:00-12:00) (k), ngheideveld@gmail.com Kerkgebou: H/v Stirlingstraat en Dundeeweg, Rowallanpark, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Hoogland, 1972, D 353, B 1 331. Leraar: PCJ Nel, Isobellaan 1, Charlo, Port Elizabeth 6070, 082 879 1466, pcjnel@gmail.com  – S Ribbens, Sibeliusstraat 10, Walmer Heights, Port Elizabeth 6070, 083 257 4589, sunell@pehoogland.co.za Gemeentebestuurder: Me Saretta Dawson, 041 367 1485 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), 083 415 2753, info@pehoogland.co.za Registerhoudster: Me Annalize Dunn, annalize@pehoogland.co.za Erediens­ jeug en bedieningskoördineerder: Me Leandra Bonthuys, leandra@pehoogland.co.za Kerkgebou: Isobellaan 1, Charlo, Port Elizabeth. Facebook.com/pehoogland Webtuiste: www.pehoogland.co.za

Port Elizabeth-Lorraine, 1976, D 593, B 1 848. Leraars: PG Loubser, Eddie Mullerstraat 23, Kammapark, Port Elizabeth 6070, tel/faks 041 3795034, 083 656 3377, ghl@vox.co.za – T Pieterse, 083 287 0954, tijanepieterse@gmail.com Skr: Me Hannalize Loubser. Posadres: Marnelaan 7, Lorraine, Port Elizabeth 6070, 041 367 2284 (Ma, Di 08:00-15:00; Wo 08:00-12:00; 16:00-18:00; Do, Vr 08:00-13:00) (k), ngkerk.lorraine@gmail.com Admin Beampte: Me Danike Wasserman, kiclorraine@gmail.com Kas: Me Erna Swanepoel, erns13@yahoo.co.uk Kerkgebou: Marnelaan 7, Lorraine, Port Elizabeth. Facebook.com/Lorraine Webtuiste: www.ngklorraine.co.za

Port Elizabeth-Nooitgedacht, 1959, D 64, B 531. Leraar: R-J de Kock, Van der Stelstraat 95, Van der Stel, Port Elizabeth 6025, 041 360 1450, 082 297 8102, robertjohndekock@gmail.com Skr/Kas: Me Adri van der Merwe, 041 360 5533 (Di, Wo, Vr 08:00-12:00; Do 16:00-18:00) (k), penooitgedacht@igen.co.za Kerkgebou: H/v Brabant- en Van der Stelstraat, Port Elizabeth. Webtuiste: www.penooitgedacht.co.za

Port Elizabeth-Noord, 1933, D 50, B 243. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Susan Nel en Mnr Rockey Lamastra, Posbus 14026, Sidwell, Port Elizabeth 6061, tel/faks 041 451 8221 (Do 09:00-14:00) (k), ngkpenoord@gmail.com Kerkgebou: Daltonweg 87, Sidwell, Port Elizabeth. Webtuiste: https://ngkpenoord.wixsite.com/mysite

Port Elizabeth-Sherwood, 1987, D 219, B 1 257. Leraars: B-M (Barbara-Mari) Jacobs, Amosstraat 1, Sherwood, Port Elizabeth 6025, 084 900 6816, hallobarbaramari@gmail.com – DW (Danie) Mouton (Met opdrag: Direkteur Sinode), Westmorlandsirkel 31, Sherwood, Port Elizabeth 6025, 041 365 3159 (k), danie@ngkok.co.za, 082 923 4178. Skr/Kas: Me Hannelie Joubert. Posadres: Devonweg 156, Kunene Park, Port Elizabeth 6025, 041 371 1133 (Ma, Di, Do, Vr  08:00-13:00; Wo 15:00 – 18:00) (k), skriba@sherwoodgemeente.co.za Admin Beampte: Me Marlene van Onselen, 041 371 4329 (Ma, Wo, Vr 09:00 – 13:00), sherwoodngk@gmail.com Kerkgebou: Devonweg 156, Kunene Park, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Sonheuwels, 1964, D 57, B 451. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Erina Muller. Posadres: Bougainvillearylaan 54, Westering, Port Elizabeth 6025, 087 092 0065 (Ma, Di, Wo 09:00-13:00, Vr 09:00-16:00) (k), 083 577 9604, ngksonheuwels@gmail.com Kerkgebou: Bougainvillearylaan 54, Westering, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Wes, 1940, D 11, B 79. Leraars: WCJ (Cobus) Fourie, Pickeringstraat 52, Newtonpark, Port Elizabeth 6045, 041 365 2122, 084 990 2270, wcjfourie@gmail.com – M (Madri) Fourie, Pickeringstraat 52, Newtonpark, Port Elizabeth 6045,041 365 2122, 079 611 0963, skapiefourie@gmail.com – M Wolmarans (Hoof: Welbedacht Terapeutiese Sentrum), Kaapweg 421, Cotswold 6045, 041 367 2259. Skr/Kas: Me Anne-Marie van Zyl, 061 460 2137 of 041 365 2122 (Ma, Wo 08:30- 13:00) (k), kerkoppad@gmail.com Kerkgebou: H/v 5de Laan en Pickeringstraat, Newtonpark, Port Elizabeth.

Queenstown, 1853, D 148, B 471. Leraar: D Viljoen, Van Riebeekstraat 8, Queenstown 5319, 082 646 6891, delmariealexander@gmail.com Skr: Me Martie Hand, Robinsonweg 38, Queenstown 5319, 045 838 1891 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), kantoorngk@gmail.com Kerkgebou: Robinsonweg 38, Queenstown. Facebook: NG Kerk Queenstown

Retief (Despatch), 1958, D 138, B 790. Leraar: JM Janse van Rensburg, Van der Spuystraat 4, Despatch, 6220, 041 933 1390, 083 412 4530, mjohannesjvr@gmail.com Skr/Kas: Me Alma Oelsen, Posbus 18, Despatch 6219, tel/faks 041 933 1565 (Di, Do 09:00-13:00; So na die erediens) (k), 041 933 2990 (h), ngkret@absamail.co.za Koster: Steven van Tonder, 082 950 7784. Kerkgebou: H/v Van der Spuy- en Noordparkstraat, Despatch.

Rietbron, 1913, D 40, B 120. Leraar: JJ Eksteen (Kobus), Pastoriestraat 238, Rietbron 6450, 044 004 0246, 084 244 4051, kobus.nana@gmail.com Skr/Kas: Me Emmery Zietsman, 044 004 0244, 079 383 4944, ngrietbron@gmail.com Koster: Me Gerda Faber, 062 463 6325 Kerkgebou: Piet Retiefstraat, Rietbron.

Somerset-Oos (waarby Visriviervallei ingelyf is), 1825, D 232, B 653. Leraars: N Stoffels, Pastoriestraat 12, Somerset-Oos 5850, 082 928 9977, mal777fs@hotmail.com – R Nieuwenhuizen, Fortstraat 2, Somerset-Oos 5850, 082 562 6451, ds.Ruan@outlook.com Gemeentebestuurder: Me Jolene du Plessis, Posbus 381, Somerset-Oos 5850, 042 243 2080 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), 083 381 4544, ngkso@telkomsa.net Koster: Mnr Dougie Argyle, 072 697 3547. Kerkgebou: Kerklaan, Somerset-Oos. Webtuiste: www.ngkerkso.co.za

Somerstrand, 1983, D 96, B 664. Leraars: V du Plessis, 061 589 1562, viandup@gmail.com – Bejaarde bediening: Dr JD Prinsloo, 078 803 2877, kobusprinsloo@aerosat.co.za Skr/Kas/Koster: Me M van Deemter, 041 583 5115 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), 083 270 4853, info@somerstrandgemeente.co.za Kerkgebou: Louis Bothasingel 77, Summerstrand, Port Elizabeth. Webtuiste: www.ngkerksomerstrand.co.za

Sondagsrivier (Kirkwood), 1918, D 216, B 778. Leraars: J Grobler, Dirkie Uysstraat 1, Posbus 17, Kirkwood 6120, 082 812 6785, jaques@groblers.co.za Rekeninge en Admin Bestuur: Me Antoinette Barnard,Posbus 17, Kirkwood 6120, 072 107 4558, ngkerk@kirkwood.co.za Kerkgebou: Dirkie Uysstraat, Kirkwood.

Sondagsriviermond, 2008, D 4, B 140. Leraar: V (Veneto) Keyter, Caledonweg 8, Framesby Uitbreiding 1, Port Elizabeth 6045, 083 457 6778, vkeyter@gmail.com Skr/Kas: Me Estelle Pentz, 041 468 0896 (Ma, Do 08:00-13:00) (k), 082 566 2086, skriba@igen.co.za Kosteres: Me Marietjie van Staden, 084 620 2796. Kerkgebou: H/v Pontweg en Opalstraat, Colchester.

Sondagsrivier-Suid, 1938, D 12, B 99. Leraar: L Van Zyl, 084 392 1985, lelanivz5@gmail.com Skr/Kas/Registerhouer: MeElzaan Gouws, Posbus 45, Sunland 6115, 071 407 0233 (So 10:00-12:00) (k), ngsunland@gmail.com Kerkgebou: Pastoriestraat 1, Sunland.

Sterkstroom, 1891, D 2, B 72. Leraar: Dr DH Davel, Hallstraat, Posbus 34, Molteno 5500, 084 440 4001, dipha@nokwi.co.za Skr/Kas: Me MA Jordaan (Margaret), Posbus 10, Sterkstroom 5425, tel/faks 045 966 0415 (Di-Vr 09:00-11:00) (k), 074 475 1510, ngsterkstroom@nokwi.co.za Kerkgebou: John Vorsterrylaan, Sterkstroom.

Steynsburg, 1875, D 20, B 97. Leraar: JG van Tonder (Gerhard), 082 414 8944, jgvt@vodamail.co.za. Skr/Kas: Me Petro van Rooyen. Posadres: Venterstraat 17, Steynsburg 5920, 082 577 9118, admin.sdh@nokwi.co.za Kerkgebou: Kerkstraat, Steynsburg.

Steytlerville, 1876, D 29, B 143. Leraar: Dr NJG (Nico) van der Westhuizen (emeritus), Sarel Cilliersstraat 50, Steytlerville 6250, 083 294 5374, nicovdw95@gmail.com Skr: Me Zandra Hampson, Posbus 76, Steytlerville 6250, 076 608 6319 (Ma, Wo, Vr 08:00-12:00) (k), ngsteytlerville@gmail.com Kerkgebou: Sarel Cilliersstraat, Steytlerville.

Stutterheim, 1948, D 25, B 142 (vanaf 10 Augustus 2023 – Stutterheim Verenigde Gemeente saam met Stutterheim en distrik Presbiteriaanse kerk). Leraar: DO Strydom, Posbus 255, Stutterheim 4930, 082 923 9567, deonstr@gmail.com Skr: Ds DO Strydom, Posbus 255, Stutterheim 4930, ngkstutt@gmail.com Kas: Mnr Andre van Deventer, 072 529 0496, vandeventer803@gmail.com Kerkgebou: Kerkstraat, Stutterheim. Facebook:www.facebook.com/groups/ 170275429665151/

Sydenham (Port Elizabeth), 1946, D 30, B 163. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Cynthia Le Roux, 078 624 1258 (Di, Do 09:00-12:00) (k), sydenham@ngkok.co.za Kerkgebou: Uitenhageweg 15, Sydenham, Port Elizabeth.

Tarkastad, 1863, D 26, B 130. Leraar: AC (Riaan) Vlok, 082 877 7212, acvlok@global.co.za Bedieningskoördineerder: Me Thea Wait, 082 705 6657, geen posadres, slegs e-pos: ngktarkastad@gmail.com Finansiële Beampte: Me Nellmare Rossouw, 079 710 4457, nellmareh@yahoo.com Kerkgebou: Murraystraat 14, Tarkastad. Facebook: Tarkastad NG Kerk

Tsitsikamma, 1944, D 49, B 160. Leraar: WD Sauer, Sanddriftweg, Tsitsikamma 6309, Posbus 50, Witelsbos 6304, 082 635 6078 (h), willem.sauer@gmail.com, 071 674 1675. Skr/Kas: Mnr Niekie Smith, Posbus 50, Witelsbos 6304, 082 546 5074 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 225 0207, 065 374 3011, ngktsitsikamma@aerosat.co.za Kerkgebou: N2 Verbypad, Sanddriftweg, Blouleliesbos 6307.

Ugie, 1903, D 20, B 117. Leraar: W Lamprecht (emeritus), Thompsonstraat 1, Maclear 5480, 045 932 1018 (h), 083 461 2272, weslamp1@gmail.com Skr/Kas: Me Marli van Straten, 083 453 0409, geen posadres, slegs e­pos: nngkerkugie@gmail.com Kerkgebou: H/v Kerk- en Smitstraat, Ugie.

Uitenhage, 1817, D 10, B 170. Leraar: L (Llewellyn) Oliver, 083 411 0634, oliver@ymk.co.za. Skr/Kas: Mev Rita Theron, 041 992 1244 (Mo-Vr 09:00-12:00 en 14:00-17:00) (k), 082 879 6986, ngkuitenhage@gmail.com Koster en Klankman: Mnr AJS (Andries) Kruger, 067 774 8463. Huis Senburg – Woonstelle vir Senior Burgers ouer as 50 jaar – Kanonstraat 105, Uitenhage; Toesighouer: Mev Rita Theron, 081 525 1335/ 073 404 0890 Kerkgebou: Kerklaan, Uitenhage.

Uitenhage-De Mist, 1950, D 74, B 783. Leraar: T de Jongh, Uysstraat 19, Kariega 6229, 078 538 2531, strunette@gmail.com Skr/Kas: Me Danita Faasen, Uysstraat 17, Uitenhage 6229, 041 992 4565, faks 086 618 8183 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), 082 575 3778, demist@telkomsa.net Kerkgebou: Uysstraat 17, Uitenhage.

Uitenhage-Noord, 1950, D 385, B 1 391. Leraars: TJ van Schoor, Sonneblomlaan 5, Uitenhage 6229, 079 877 8852, 2bvanschoor@gmail.com Saak: Mej CH Wait, Posbus 1140, Uitenhage 6230, 041 992 2956, faks 086 771 3116 (Ma-Vr 08:30-12:30) (k), ngkuitnoord@gmail.com Kerkgebou: H/v Mosel- en Harperstraat, Uitenhage.

Uitenhage-Oos, 1950, D 233, B 1 268. Leraar: HN Lochner, Gillespiestraat 37, Van Riebeeckhoogte, Uitenhage 6229, 072 460 0552, hnlochner@uitenhageoos.co.za Saakgelastigde: Me JA Stroebel, 041 922 7179, 074 716 5133 (Ma, Wo 08:00-16:00; Di, Do 08:00-16:00; Vr 09:00-14:00) (k), skriba@uitenhageoos.co.za; finansielebeampte@uitenhageoos.co.za Koster:JF van Ewyk, 082 890 9670, koster@uitenhageoos.co.za Kerkgebou: Freresingel 40, Van Riebeeckhoogte, Uitenhage. Webtuiste: www.uitenhageoos.co.za

Uitenhage-Winterhoek, 1971, D 49, B 428. Leraar: HJ Meyer, Malansingel 2, Uitenhage 6229, 041 966 1797, 083 442 9494, henmeyer@telkomsa.net Skr/Kas: Me Deardré Meyer, Posbus 15, Uitenhage 6230, 083 609 9256, online2129472@telkomsa.net Kosteres: Me Wanda Bezuidenhout, 081 384 8371. Kerkgebou: H/v Malansingel en Langenhovenstraat, Uitenhage.

Vanstadensrivier, 1966, D 34, B 789. Leraar: A (Anton) van Jaarsveld, Errolrylaan 28, Framesby, Port Elizabeth 6045, 083 299 0208, vanjaarsvelda@gmail.com Skr/Kas: Me Nicolet Gates, Posbus 10718, Linton Grange 6015, 041 775 5008, faks 086 720 1971 (Ma, Vr 08:30-14:00) (k), 073 108 7105, ngkvanstadens@outlook.com Kerkgebou: Ou Kaapweg, St Albans, Port Elizabeth.

Venterstad, 1882, D 0, B 26. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Annalise de Bruyn, n.g.k.vstad@gmail.com, 073 129 0770. Oudl PA (Pieter) Marais, Posbus 12, Venterstad 9798, 083 660 8124, 048 884 0715, pieter.marais57@gmail.com Kerkgebou: Louis Trichardtstraat, Venterstad.

Walmer (waarby PE-Oos ingelyf is), 1929, D 17, B 104. Leraar: C Coetzee, Vierde Laan 34, Walmer, Port Elizabeth 6070, 082 851 2217. Skr: Me Annerie Maass, Vierde Laan 17, Walmer, Port Elizabeth 6070, 041 581 3421 (Di, Do 09:00-12:00) (k), ngkwalmer@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Villiersweg en Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth. Webtuiste: http://www.walmer.ng.org.za

Waterford, 1919, D 2, B 50. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Vanessa Strydom, Posbus 152, Jansenville 6265, 066 207 4416, strydom703@gmail.com Kerkgebou: Waterford.

Waypoint Community Church, 2015, D 55, B 171. Gemeenteleier: CG Spies, H/v Kaapweg 677 en Burchellweg, Parsonsvlei, Port Elizabeth 6025, 083 228 5536, tiaan@waypoint.org.za Skr: Mnr Bennie Stadler, Posbus 33, Hunters Retreat 6017, 041 360 9742, 076 256 8262, bennie@waypoint.org.za Saak: Me Alta de Lange, alta@waypoint.org.za Kerkgebou: H/v Kaapweg 677 en Burchellweg, Parsonsvlei, Port Elizabeth 6025. Webtuiste: www.waypoint.org.za

Willowmore, 1864, D 41, B 179. Hulpleraar: DC de Wet (emeritus), Markstraat 38, Willowmore 6445, 073 130 0558, dcdw72@gmail.com Skr: Me Rita Vorster. Posadres: Markstraat 38, Willowmore 6445, tel/faks 044 923 1023 (Ma, Di 09:00-13:00, 14:00-16:00) (k), 082 262 9496, ngkerkwillowmore@gmail.com Kerkgebou: Markstraat 38, Willowmore.