Skip to main content

Kontak Gemeentes

NG Kerk in Oos-Kaapland

2023

Aberdeen, 1855, D 66, B 269. Leraar: C James, 076 287 1664, clifford.aberdeen@gmail.com. Skr/Kas: Me Margie Du Plooy, Posbus 104, Aberdeen 6270, 049 846 0027, (Ma, Wo, Vr 08:00-12:00) (k), ngkerkaberdeen@jabama.co.za, 072 147 9993. Kerkgebou: Kerkplein, Aberdeen.

Adelaide, 1890, D 53, B 249. Leraar: PCPA Odendaal, Welshstraat 5, Posbus 132, Adelaide 5760, 046 684 0271, pcpaodendaal@gmail.com, 072 727 9581. Skr/Kas: Me Charmaine Britz, Posbus 132, Adelaide 5760, 046 684 0271 (Ma, Wo, Vr 08:00-16:00) (k), 072 047 1647, ngkerkadelaide@bosberg.co.za Kerkgebou: Welshstraat, Adelaide.

Albanie (waarby Grahamstad ingelyf is), 1831, D 113, B 459. Leraar: FS de Jager, Markstraat 56, Grahamstad 6139, 083 633 0881, strauss@imaginet.co.za Saak: Me Mariëtte Barnardt, 046 622 4539 (Ma, Wo, Vr 09:00-13:00) (k), 081 494 5500, skriba@ngkerkalbanie.co.za Kerkgebou: H/v Hill- en Markstraat, Grahamstad.

Alexandria, 1854, D 40, B 204. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me SJA Human, Posbus 42, Scheepersstraat 3, Alexandria 6185, 046 653 0147 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 527 6406, 060 828 1370, ngkalex@telkomsa.net Kerkgebou: Voortrekkerstraat (Hoofstraat), Alexandria.

Algoa Gemeenskapskerk (voorheen Algoapark-Noord), 1959, D 55, B 282. Leraar: Vakant – Pastorale Dienswerker: E Bester, Geishasingel 6, Kabegapark, Port Elizabeth 6001, 084 406 3253, eldrebester@gmail.com Geestelike leier: Vakant Gemeentebestuurder: Mnr A Louwrens, Tjaart van der Waltstraat 5, Algoapark, Port Elizabeth 6001, 041 452 2828, 083 231 8027, louwrens.andre@gmail.com Saak: Vakant (Gemeentebestuurder neem waar), Posbus 11031, Algoapark, Port Elizabeth 6005, 041 452 2828, faks 086 549 0297 (Di-Do 08:00-13:00) (k), admin@algoa.org.za Jeugwerker: Vakant Kerkgebou: Jakarandasingel, Algoapark, Port Elizabeth.

Algoapark, 1953, D 37, B 223. Leraar: J Marais, Ashfordstraat 1, Algoapark, Port Elizabeth 6001, 041 452 1210, 073 236 0971, annatjiemarais5@gmail.com Skr/Kas: Me Joanie Wright, Posadres: Ashfordstraat 1, Algoapark, Port Elizabeth 6001, 041 368 2318 (Ma, Do 08:30-11:00) (k), 082 472 9638, ngkalgoapark@gmail.com Kerkgebou: H/v St Leonardsweg en Deodarstraat, Algoapark, Port Elizabeth.

Aliwal-Noord, 1852, D 200, B 825. Leraar: D Vermaak, Levystraat 12, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, 051 634 1100, 083 309 4397, dewaldrika7@gmail.com – Goedemoed Gevangeniswyk (Alle korrespondensie NGK Aliwal-Noord, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750) Skr/Kas/Saak: Me Corrie Nel, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, 051 633 2632 (Ma-Vr 08:00-17:00) (k), faks 086 582 8299, ngkaliwal@lantic.net Kerkgebou:  Somersetstraat, Aliwal-Noord.

Anchor of Hope (voorheen PE-Sentraal), 1924, D 0, B 22. Leraar: GJ Noeth (jnr), Irvinestraat 86, Richmond Hill, Port Elizabeth 6001, 041 586 3626, 084 261 8501, gilliam@webafrica.org.za Skr/Kas: Me Adrienne Strydom, tel/faks 041 585 3700 (Ma-Vr 09:00-12:00) (k), anchorpe@gmail.com, 082 894 9400. Kerkgebou: Edwardstraat 1, Richmond Hill, Port Elizabeth.

Barkly-Oos, 1873, D 48, B 234. Leraar: R Nel, Grahamstraat 15, Barkly-Oos 9786, 083 501 7302, ngkerkbo@telkomsa.net Saak: Me Makkie Coetzer, Posbus 100, Barkly-Oos 9786, tel/faks 045 971 0027 (Wo, Do, Vr 09:00-12:00) (k),076 971 0399,ngkerkbo@telkomsa.net Kerkgebou:H/v Graham- en Moltenostraat, Barkly-Oos.

Blouwaterbaai Familiekerk (voorheen Swartkopsrivier), 1976, D 40, B 272. Leraar: M van Niekerk, Claudesingel 15, Blouwaterbaai 6210, rethievanniekerk@gmail.com Skr/Kas: Me Marlene van Niekerk, Posbus 61003, Bluewater Bay 6212, 041 466 4185 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), 078 708 2121, ngskr@absamail.co.za Kerkgebou: Etsebethstraat, Blouwaterbaai, Port Elizabeth.

Bothasrus, 1941, D 130, B 666. Leraar: Vakant. Voorsitter van Kerkraad: Oudl Bertus Griebenow, 082 676 4487, voorsitter@bothasrus.co.za Skr/Registerhouer: Me Marlene du Toit, Posbus 6, Despatch 6219, 041 933 3888 (Ma, Wo, Vr 08:30-12:00) (k), 076 792 3961, skriba@bothasrus.co.za  Kas: Me Nanet Bouwer, 083 235 0488, kassier@bothasrus.co.za Kerkgebou: H/v Kerk- en Kleinhansstraat, Despatch.

Buffelsrivier (waarby De Brug ingelyf is), 1962, D 30, B 224. Leraar: JH Kleynhans, Jan Smutslaan 74, Greenfields, Oos-Londen 5201, 083 539 6325, akleynhans@mweb.co.za Registerhouer: Me Pauline Olivier, 087 700 4275 (k), jploli345@gmail.com Boekhouer:Me Lynette Kleynhans, 083 700 1266, buffelskantoor@gmail.com Kerkgebou: Jan Smutslaan 80, Greenfields, Oos-Londen.

Burgersdorp, 1846, D 129, B 451. Leraar: Vakant. Skr/Kas/Saak: Me Ansa Brittz, Posbus 15, Burgersdorp 9744, 051 653 1743 (Ma-Vr 08:30-13:00) (k), admin@ngkburg.co.za  Kerkgebou: Coetzeestraat, Burgersdorp.

Cambridge, 1952, D 16, B 140. Leraar: Q le Roux-Weitsz, Burnettstraat 19, Baysville, Oos-Londen 5241, 082 517 3022, quinette.leroux@gmail.com  Skr/Kas: Me Annerie Human, Frenchstraat 15, Cambridge, Oos-Londen 5247, tel/faks 043 726 2305 (Di, Do, Vr 08:30-12:30) (k), ngcambridge@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Frenchstraat en Croydonweg, Cambridge, Oos-Londen.

Cathcart, 1907, D 5, B 30. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Vakant.Oudl Willie de Bruin, Posbus 92, Cathcart 5310, 082 785 5236, wrdebruin@gmail.com Boekhouer: Mnr Johan Rossouw, 083 500 7270 Kerkgebou: H/v Hemming- en Palmerstonstraat, Cathcart.

Clearview, 2015, D 10, B 35. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Mnr Nic Botha, Posbus 462, Maclear 5480, 072 096 8062, nic.botha2@gmail.com Kerkgebou: Proteastraat, Clearview, Maclear.

Colesberg, 1826, D 87, B 391. Leraar: Dr CF Herbst, Kerkstraat 1, Posbus 82, Colesberg 9795, 051 573 0034, 083 273 5067, christoherbst7@gmail.com  Skr/Kas: Me Irma Koorsen, Posbus 82, Colesberg 9795, tel/faks 051 753 0606, 082 950 2326 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-12:00; Wo 09:00-14:00) (k), ngkerkcolesberg@absamail.co.za Kerkgebou: Charl Cilliersstraat 6, Colesberg.

Cradock, 1818, D 95, B 287. Leraar: C Slabbert, Breëstraat 82, Posbus 14, Cradock 5880, 072 326 6414, chslabbert@telkomsa.net  Skr/Kas: Me Driekie van Eeden, Posbus 14, Cradock 5880, tel/faks 048 881 1197 (Ma-Vr 09:00-13:00) (k), 083 446 8663, ngcdk@telkomsa.net Kerkgebou: Kerkstraat 89, Cradock.

Cradock-Noord, 1966, D 224, B 622. Leraar: J-R Nieuwenhuizen, Spriggstraat 108, Cradock 5880, 082 562 6554, johanrigardt@gmail.com Skr: Me Carien Krüger, (Ma-Vr 09:00-12:00) (k), 087 655 6897, cdknoord@gmail.com Kerkgebou: Kollegeweg, Cradock.

Cradock-Oos, 1951, D 88, B 365. Leraar: J Grobbelaar, Jakarandastraat 21, Posbus 132, Cradock 5880, tel/faks 048 881 5177, jan.grob@telkomsa.net, 082 321 9080. Saak: Me Carien Nel, Posbus 132, Cradock 5880, 048 881 3457 (Ma, Di, Do 08:00-16:00; Wo 14:00-17:00; Vr 08:00-13:00) (k), 072 247 1181, cradockoos@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Jakaranda- en Queenstraat, Cradock.

De Brug, 1993 (2010 ingelyf by Buffelsrivier).

Despatch-Dagbreek, 1984, D 49, B 328. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Valerie Veldtman, Posbus 226, Despatch 6219, tel/faks (041) 933 1700 (Di, Do 15:30-17:30; Vr 09:00-11:00) (k), ngkdespatchdagbreek@telkomsa.net Kerkgebou: Stanbridgestraat, Despatch.

Despatch-Eendrag, 1965, D 214, B 1 032. Leraars: AHG Lötter, Van Niekerkstraat 4, Parsons Hill, Port Elizabeth 6001, dslotter1@gmail.com, 084 371 3882 – Vakant. Skr/Kas: Mnr Johan le Roux, Posadres: Bothastraat 61, Despatch 6220, 041 933 1415 (Ma-Vr 09:00-13:00) (k), admin@ngeendrag.co.za Finansiële Beampte: Me Annelie Kleinhans, finansies@ngeendrag.co.za Kerkgebou: Bothastraat 61, Despatch.

Despatch-Noord, 1976, D 51, B 366. Leraar: DW O’Kennedy, Jakarandastraat 13, Despatch 6220, Posbus 154, Despatch 6219, 082 332 6372, ngkdespn@telkomsa.net Gemeentebestuurder: Me Li-la O’Kennedy, Posbus 154, Despatch 6219, tel/faks 041 933 4045 (Ma 10:00-12:00; Wo, Vr 08:00-12:00; Di, Do 18:30-20:00) (k), 041 933 3436 (h), 082 710 5110, ngkdespn@telkomsa.net Kerkgebou: Jakarandastraat 13, Despatch.

Despatch-Suid, 1969, D 128, B 636. Leraar: AM Preller, Kromstraat 1, Despatch 6220, Posbus 103, Despatch 6219, 072 899 6524, arriepreller68@gmail.com Saak: Me CM Kloppers, Posbus 103, Despatch 6219, 082 702 8345 (Ma, Di, Do, Vr 09:00-12:00) (k), faks 086 640 9916, 041 933 3167 (h), ngkdsuid@gmail.com Kerkgebou: Kerkstraat 65, Despatch.

Dias, 1981, D 69, B 514. Leraars: W Venter, Posbus 120, Port Alfred 6170, wikus@ngkdias.co.za, 078 800 3353 – Vakant. Skr: Me Desmaré Williams, Posbus 120, Port Alfred 6170, 046 624 3534 (Ma, Wo, Vr 09:00-12:00) (k), ngkdias@telkomsa.net Saak: Me Debbie Luies, admin@ngkdias.co.za Kas: Me Marilette Steyn, kassier@ngkdias.co.za Kerkgebou: Broadwayweg 26, Port Alfred.

Dordrecht, 1857, D 57, B 177. Diensleraar: L Schmidt, Drupfontein, Dordrecht 5435, 079 242 7809, lisa904@gmail.com Voorsitter: Van Aardt Greyling, 082 782 7674. Skr: Me Anemè van Pletzen, Posbus 12, Dordrecht 5435, 087 1600 409 (Di, Do 08:30-12:30) (k), NgKerkdordrecht@lcom.co.za, 082 354 9599. Kerkgebou: Greystraat, Dordrecht.

Elliot, 1890, D 47, B 185. Leraar: DC Thomas, Kerkstraat 35, Posbus 64, Elliot 5460, 045 931 1009, 082 694 0645, ecthom@telkomsa.net Saak: Me Naomi Muller, Posbus 64, Elliot 5460, 073 724 3611 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), tehuis@breede.co.za Kerkgebou: Kerkstraat, Elliot.

Fort Beaufort, 1949, D 20, B 170. Leraars: H van Vliet, Charlottestraat 73, Posbus 52, Fort Beaufort 5720, 072 517 4851, hendrienvv@gmail.com – Prof Rudolph Oosthuizen, Posbus 412, Fort Beaufort 5720, roosthuizen@procomp.co.za, 071 330 7595 / 076 611 1606. Skr/Kas: Me Letsie van Eyk, 046 645 1317, ngkerk@procomp.co  Kerkgebou: Durbanstraat 46, Fort Beaufort.

Gamtoosvallei, 1944, D 76, B 207. Leraar: J van der Merwe (emeritus), Kwagga, Posbus 70, Patensie 6335, 042 283 0568, 082 923 3167, josvdm2@gmail.com Skr/Kas: Me L Potgieter, Posbus 183, Patensie 6335, 083 774 7014, ngkgamtoos@lantic.net Kerkgebou: Kwagga, Patensie.

Gamtoosvallei-Oos, 1958, D 110, B 350. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Ria de Beer, Posadres: Kerkstraat 1, Patensie 6335, 060 762 9916 (Ma-Vr 14:00-17:00) (k), ngkgamoos@gamtoos.co.za Kerkgeboue: Kerkstraat, Patensie.

Glen Lynden, 1829, D 29, B 97. Leraar: Vakant.  Ouderling met spesiale opdrag Prediking en Gemeentebediening: Oudl Ignus Potgieter, 082 376 5493, ignuspotgieter3@gmail.com Skr: Me Charmaine Britz, Posbus 64, Bedford 5780, 072 047 1647, ngkerkglenlynden1@gmail.com Kerkgebou: Hartstraat, Bedford.

Gonubie, 1986, D 114, B 479. Leraar: JJ Pretorius, 11de Laan 84, Posbus 333, Gonubie 5256, 082 920 5001, jurie@vodamail.co.za Skr/Kas: Me Maria Sparg, Posbus 333, Gonubie 5256, 043 740 4009 (Ma-Vr 09:00-12:00) (k), ngkgonubie@gmail.com, faks 086 547 7853. Kerkgebou: Jabelaweg 23, Raven Heights, Gonubie.

Graaff-Reinet (waarby Nuwekerk ingelyf is), 1792, D 217, B 849. Leraars: HJ (Johann) Ekkerd, Somersetstraat 106, Posbus 157, Graaff-Reinet 6280, 083 525 7525, anjo@absamail.co.za – Vakant. Saak: Me Charmaine Mostert, Posbus 157, Graaff-Reinet 6280, tel/faks 049 892 2422, 064 788 1500 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), nederkerk@telkomsa.net Finansiële beampte: Me Bettie Borcherds, finnederkerk@telkomsa.net Kerkgebou: Kerkstraat, Graaff-Reinet.

Grahamstad, 1916 (ingelyf by Albanie).

Grasvoëlkop, 1978, D 24, B 147. Leraar: Dr HJ Prinsloo, Danie Theronstraat 3, Retief, Despatch 6220, 084 221 8959, hjprinsloo@live.com Skr/Kas: Me BM van der Merwe, Lewerkiestraat 16, Cotswold, Gqeberha 6045, 076 528 2567, ngk.gvk@gmail.com Registerhouer: Me Z Trytsman, 072 434 2032 Kerkgebou: Barbetstraat, Cotswold-uitbreiding, Gqeberha.

Hofmeyr, 1876, D 38, B 117. Leraar: MC Barnard, Voortrekkerstraat 4, Hofmeyr 5930, 082 828 0976, mcbar1964@gmail.com Skr/Kas: Me Erina Roux, Posbus 20, Hofmeyr 5930, tel/faks 048 885 0142 (Do 08:00-16:00) (k), hofmeyrngk@gmail.com, 082 652 8744. Kerkgebou: Voortrekkerstraat, Hofmeyr.

Humansdorp, 1849, D 106, B 664. Leraars: JPM Stapelberg, Posbus 264, Humansdorp 6300, 042 291 1355, 076 164 0548, jpmstapelberg@gmail.com – Dr J Bohnen, Lifestyle Estate 68, Wavecrest, Jeffreysbaai 6330, 082 440 3613, jbohnen@igen.co.za – Diensleraar Jeugbediening: T Muller, Olienhoutstraat 5, Humansdorp 6300, 078 532 1436, mullertiaanteacher@gmail.com Pastorale Terapeut: Me M Rossouw Strydom, Queenstraat 14, Humansdorp 6300, marquerite.ekwip@gmail.com, 082 323 7100. Skr/Kas: Me Lizelle Glynos, Posbus 264, Humansdorp 6300, 042 295 2006 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-14:00) (k), ngk.humansdorp@gmail.com Kerkgebou: H/v Hoof- en Kerkstraat, Humansdorp.

Humansdorp-Oos, 1976, D 61, B 481. Leraar: GJ de Leeuw, Geelhoutlaan 39, Posbus 335, Humansdorp 6300, 042 295 1242, deleeuwkobus@gmail.com, 082 574 2077. Saak: Me Erina de Jager, Posbus 335, Humansdorp 6300, tel/faks 042 295 2151, humansdorpoos@gmail.com (Ma, Di, Do,Vr 08:00-13:00) (k). Jeugwerker: Me Mariëtte Dreyer, Dahliastraat 7, Humansdorp 6300, 083 800 6653, mdreyer1968@gmail.com Kerkgebou: H/v Du Plessis- en Siebertstraat, Humansdorp.

Indwe, 1906, D 5, B 33. Leraar: Vakant. Word pastoraal bedien deur die leraar van Elliot, ds DC Thomas, Posbus 64, Elliot 5460, 045 931 1009, 082 694 0645, ecthom@telkomsa.net Saak: Me Marietha Swart, Posbus 25, Indwe 5445, 073 200 0404, mariethaswart@icloud.com Kerkgebou: Voortrekkerstraat, Indwe.

Jamestown, 1891, D 25, B 77. Leraar: Vakant. Voorsitter: Mnr HJ Wagenaar (Hennie), 082 412 5557, steynsnek1@gmail.com Skr/Kas: Vakant, Posbus 43, Jamestown 9742  Kerkgebou: Kerkstraat, Jamestown.

Jansenville, 1855, D 40, B 249. Leraar: WB Smith (emeritus), 049 836 0004, blombokkie@gmail.com, 072 506 0506. Skr/Kas: Me Charmaine Fourie, Posbus 21, Jansenville 6265, tel/faks 049 836 0004 (Winter: Ma-Vr 09:00-11:00; Somer: 08:00-10:00) (k), ngkerkjv@gmail.com, 083 228 2719. Kerkgebou: Hoofstraat, Jansenville.

Jeffreysbaai, 1969, D 510, B 3 649. Leraars: PJ Janse van Rensburg (Gemeenteleier), joejvr@gmail.com, 072 735 8811 – D Higgs (Groepe), higgsdavid@telkomsa.net, 082 492 9032 – JA van der Westhuizen (Hulp en Hoop), janida@lantic.net, 083 703 2018 – N Greyling (Jonk), nardusgreyling@gmail.com, 084 240 4111 –– Jeugwerker:PropHessie van der Watt, jbaykids@gmail.com, 081 271 3404. Skr: CJ de Jongh, Posbus 45, Jeffreysbaai 6330, 042 007 0375 (Ma 10:00-13:00; Di-Vr 09:00-13:00) (k),ngkjbaai@gmail.com  Finansbeampte: Me L Agenbach, finansng2@gmail.com  Registerhouer: Me A Stander, registerhouer@gmail.com Steundienste: Me L Coetzee, ontvngjbaai@gmail.com Kommunikasie en Bemarking: Me N Maritz, nadiawaitmaritz@gmail.com  Kampusse: Kompleks: H/v Olienhoutstraat en Torchwoodlaan, Wavecrest, Jeffreysbaai. Da Gama-: Uysstraat 4, Jeffreysbaai; Paradysstrand-:Johan Muller Boulevard, Paradysstrand, Jeffreysbaai.

Joubertina, 1907, D 97, B 499. Leraar: HJ Roberts, PJ Retiefstraat 40, Joubertina 6410, 042 273 1016, 083 583 1989, dshejrob@gmail.com Kantoorbestuurder: Me Maryna Olivier, PJ Retiefstraat 38, Posbus 64, Joubertina 6410, 042 273 1628 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 230 3105, ngkjbt@net4all.co.za Kerkgebou: PJ Retiefstraat 38, Joubertina.

Kareedouw, 1906, D 51, B 332. Leraar: JH Vermaak, Skuitbaai 191, Kareedouw 6400, 082 556 0429, jvermaak@igen.co.za Skr/Kas:Me Estelle Malan, Posbus 14, Kareedouw 6400, 042 288 0351 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), kdouwngk@telkomsa.net Kantoor/Terrein-bestuurder: Mnr Neels Scholtz, 082 652 8491.Evangelisasie Koördineerder: Vakant.  Kerkgebou: Keetstraat, Kareedouw.

Kensington (Port Elizabeth), 1946 (2017 ingelyf by Parkheuwel).

King William’s Town, 1912, D 21, B 131. Leraar: B Esterhuyzen, Lonsdalestraat 27, King William’s Town 5601,072 794 5928, berenice920224@gmail.com  Skr/Kas/Saak: Me Carol-Ann Bartlett, Posbus 103, King William’s Town 5600, 043 642 1350 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 545 6697 (k), ngk.kwt@gmail.com  Kerkgebou: H/v Alexandraweg en Maitlandstraat, King William’s Town.

Klipplaat, 1944, D 6, B 24. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Mnr Johannes Gouws, Posbus 6, Klipplaat 6255, 082 687 2494, boets@vodamail.co.za Kerkgebou: Hoofstraat 19, Klipplaat.

Kraggakamma, 1973, D 258, B 1 036. Leraars: MG van Rooyen, Asterlaan 16, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, mg@ngkraggakamma.co.za, 083 413 7100 – DT Wessels, Gazanialaan 15, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, 084 240 2916, toit@ngkraggakamma.co.za Gemeentebestuurder: Me Niekie Oosthuizen, Gazanialaan 2, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, 041 360 1484 (Ma, Wo 08:00-12:00) (k), kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za, 082 561 8747, faks 086 510 6982. Kerkgebou: Gazanialaan 2, Sunridgepark, Port Elizabeth.

Lady Grey, 1862, D 5, B 150. Leraar: Vakant. Skr: Me Annetta Wheeler,Posbus 92, Lady Grey 9755,ngkerk.ladygrey@gmail.com, 068 289 5114 (Vr 09:00-12:00) (k). Kas: Me Beverly Hendy, 072 702 8039, bevhendy73@gmail.com Kerkgebou: Joubertstraat, Lady Grey.

Loerie, 1938, D 20, B 128. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Annelize Marx, Posbus 25, Loerie 6370, 083 329 0911 (Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 589 4824 (k), annelizemarx12@gmail.com  Kerkgebou: Kerkstraat, Loerie.

Maclear, 1916, D 35, B 151. Leraar: W Lamprecht (Wesley), Thompsonstraat 1, Maclear 5480, 045 932 1018 (h), 083 461 2272, weslamp1@gmail.com Saak/Kas: Mnr Nic Botha, Posbus 462, Maclear 5480, 072 096 8062, nic.botha2@gmail.com Finansiële Beampte: Me Caren Aucamp, 045 932 1232 (w), ngkerkmaclear@gmail.com Kerkgebou: H/v Van Riebeeck- en Thompsonstraat, Maclear.

Middelburg-Karoo (Middelburg KP en Middelburg-Uitsig het saamgesmelt), 2010, D 61, B 446. Leraar: ACF Welman, Pastoriesingel 1, Posbus 224, Middelburg-Karoo 5900, 049 842 2192, 082 819 8392, anthonie@ngkaroo.co.za Saak: Me Lize Benecke, Posbus 224, Middelburg, Oos-Kaap, 5900, 076 434 5780 (Ma-Vr 07:30-12:00) (k), admin@ngkaroo.co.za Kerkgeboue: H/v Van Reenen- en Kerkstraat, Middelburg-Karoo.

Misgund, 1950, D 22, B 128. Leraar: DJ Botha, Kerkstraat 6, Posbus 6, Misgund 6440, 042 275 1501, 072 805 8863, jacobotha736@gmail.comSkr/Kas: Me Theresa Deist, Posbus 42, Misgund 6440, 042 275 1422 (Di, Do 14:00-17:00), faks 086 683 2151 (k), 082 742 9468, ngkmisgund@langkloof.net Kerkgebou: Kerkstraat, Misgund.

Molteno, 1881, D 38, B 140. Leraar: Dr DH Davel, Hallstraat 47, Posbus 34, Molteno 5500, 045 967 0051, 084 440 4001, dipha@nokwi.co.za, faks 086 638 6949. Skr/Kas: Me Maggie Geyer, Posbus 34, Molteno 5500, 045 967 0316 (Di, Do, Vr 08:00-13:00) (k),faks 086 575 0156, ngmolteno@nokwi.co.za Kerkgebou: Steuartstraat, Molteno.

Mthatha (Voorheen Umtata), 1890, D 1, B 27. Leraar: BSK (Ben) Kock (emeritus), 11 KD Matanzimastraat Myezo Park, Mthatha 5099, 074 385 4831, benzen@hotmail.co.uk Skr: Mev Sunette Lipke, Posbus 190, Mthatha 5099, 081 055 3527, ngkmthatha@gmail.com Kerkgebou: Durhamstraat 23, Mthatha.

Murraysburg, 1855, D 40, B 121. Leraar: L McLachlan, Voortrekkerstraat 11, Murraysburg 6995, 049 844 0002, 081 591 7982, luane.mclachlan@gmail.com Skr/Kas: Me Renée Swanepoel, Posbus 427, Murraysburg 6995, 082 784 4487, ngkmurraysburg@gmail.com Kerkgebou: Kerkstraat, Murraysburg.

Nahoon, 1960, D 73, B 321. Leraar: R van der Mescht, Elfweg 12, Beaconbaai 5241, riaan@ngnahoon.co.za, 082 577 5232. Skr: Me Elmariè Nel, Posbus 2551, Beaconbaai 5205, 043 748 3111 (Ma 10:00-13:00; Di-Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 547 2753, 076 813 0157, kantoor@ngnahoon.co.za Kerkgebou: Bonzabaaiweg 101, Beaconbaai.

Newtonpark, 1953, D 31, B 308. Leraar: SJ (Stephan) Naudé, Alanrylaan 20, Mangoldpark 6070, 041 365 2169 (k), stnaude@gmail.com Skr/Kas: Me Heleen Schutte, Posbus 7248, Newtonpark 6055, tel/faks 041 365 2169 (Ma-Vr 09:00-11:00) (k), newtonpark.ngk@absamail.co.za Kerkgebou: Mowbraystraat 74, Newtonpark, Port Elizabeth.

Nieu-Bethesda (word pastoraal deur Graaff-Reinet bedien), 1878, D 10, B 40. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Nelda Pienaar, Poste Restante, Nieu-Bethesda 6286, ngknieubethesda@gmail.com, 049 8411 301 (werk tuis – alle ure). Kerkgebou: Auretstraat, Nieu-Bethesda.

Noupoort, 1944, D 5, B 59. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Mnr André Els, Posbus 66, Noupoort 5950, tel/faks 049 843 1018 (Ma, Wo, Do, Vr 09:00-12:00) (k), 049 843 1002 (h), 065 507 8611, noupoort13@gmail.com  Hoofdiaken: Ettiene Theron, ettheron23@gmail.com  Kerkgebou: Van der Waltstraat 13, Noupoort.

Nuwekerk, 1927 (2018 ingelyf by Graaff-Reinet).

Oos-Londen (waarby Oos-Londen-Noord ingelyf is), 1905, D 181, B 765. Leraar: NW Bezuidenhout, Tiddysingel 21, Baysville, Oos-Londen 5241, 082 490 8047, nico@sainet.co.za Skr: Me P Olivier, H/v Devereux- en Chamberlainweg 52, Vincent, Oos-Londen 5241, 079 847 9391, ngkol202@gmail.com Kerkgebou: H/v Devereux- en Chamberlainweg 52, Vincent, Oos-Londen.

Oos-Londen-Noord, 1946 (2022 ingelyf by Oos-Londen).

Oos-Londen-Wesheuwels, 1971, D 47, B 243. Leraar: WP Petzer, Rosedaleweg 83, Amalinda, Oos-Londen 5247, 083 236 2826, wilpet99@mweb.co.za Skr: Me Irene Ferreira, tel/faks 043 741 2815 (Wo, Vr 09:00-12:00) (k), 082 926 5381, ng.wesheuwels@gmail.com Kerkgebou: Rosedaleweg 83, Amalinda, Oos-Londen.

Parkheuwel (waarby Kensington ingelyf is), 1955, D 11, B 151. Leraar: C du Pisanie, Fairwest 59, Mimosaweg, Fairview, Gqeberha 6070, 067 409 5590, caroliendupisanie@gmail.com Skr: Me S Engelbrecht, Posbus 34757, Newtonpark 6045, 083 384 9664, parkheuwel@gmail.com Kas: Me Elmarie Botha, 083 785 2257. Kerkgebou: Poplarlaan, Steytlerwoonbuurt, Port Elizabeth.

Paterson, 1906, D 26, B 163. Leraar: M Wessels, 082 376 1591, marnicow@gmail.com Skr: Me Elza Lemmer, Posbus 3, Paterson 6130, 082 664 1189, gemeentepaterson@gmail.com Kas: Me Elizté Greyvenstein, 082 770 5165 Kerkgebou: H/v Griffith- en Büchnerstraat, Paterson.

Patmos, 1962, D 118, B 602. Leraar: AJ Crous, Van Niekerkstraat 27, Parsonsheuwel, Port Elizabeth 6001, 041 373 4160, 082 659 2616, ajcrous@telkomsa.net Skr/Kas: Me E Milne (Elizna), Posbus 27098, Greenacres 6057, 041 373 4419 (Ma-Vr 09:00-13:00) (k), 083 258 9860, kerkkantoor@patmosng.org Kerkgebou: Kaapweg 79, Port Elizabeth.

Pearston, 1859, D 4, B 78. Leraar: Vakant. Skr: Gerhard Goosen, 078 376 5465, ngkpearston@gmail.com Kas: Callie du Preez, 042 243 2322, 072 022 7227, callie@r63.co.za Kerkgebou: Hudsonstraat 45, Pearston.

Port Elizabeth, 1907, D 14, B 149. Leraar: TL Wait, Dyasonstraat 13, Mount Croix, Port Elizabeth 6001, Posbus 27141, Greenacres 6057, 083 645 1840, wicwait@axxess.co.za Skr/Kas: Me Cynthia le Roux, Posbus 27141, Greenacres 6057, 078 624 1258 (Di, Do, Vr 09:00-13:00) (k), ngkpemoeder@axxess.co.za Kerkgebou: H/v Kirkwood- en Geardstraat, Noordeinde, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-De Duin, 1963, D 16, B 296. Leraars:Dr CL van der Merwe, La Provence 10, Carstensweg, Kamma Ridge, Port Elizabeth 6025, 082 821 7600, clvdm1@gmail.comDJF de Jongh, Tacomastraat 16, Forest Hill, Port Elizabeth 6001, 076 102 0662, djf.dejongh@gmail.com Saak: Me Rina Bosch, 041 585 4730, ngdeduinpe@gmail.com (Ma-Vr 08:00-12:00) (k).Kerkgebou: H/v La Rocherylaan en Schaeferplein, Humewood, Port Elizabeth.

 Facebook: www.facebook.com/ngkdeduinpe/

Port Elizabeth-Heideveld, 1982, D 188, B 943. Leraar: Dr G Cordier, Heidelof 7, Dundeeweg, Rowallanpark, Port Elizabeth 6025, 083 555 6426, drgertcordier@gmail.com  Admin beampte: Me Liésl Knipe, 041 371 2435 (Wo, Do 09:00-12:00) (k), heideveld@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Stirlingstraat en Dundeeweg, Rowallanpark, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Hoogland, 1972, D 360, B 1 308. Leraar: PCJ Nel, Isobellaan 1, Charlo, Port Elizabeth 6070, 082 879 1466, pcjnel@gmail.com Gemeentebestuurder: Me Saretta Dawson, 041 367 1485 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), 083 415 2753, info@pehoogland.co.za Registerhoudster: Me Annalize Dunn,  annalize@pehoogland.co.za Erediens- jeug en bedieningskoördineerder: Me Leandra Bonthuys, leandra@pehoogland.co.za Kerkgebou: Isobellaan 1, Charlo, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Lorraine, 1976, D 629, B 1 867. Leraars: PG Loubser, Eddie Mullerstraat 23, Kammapark, Port Elizabeth 6070, tel/faks 041 379 5034, 083 656 3377, ghl@vox.co.za – H Carstens, Greenways 48A, Lovemore Heights, Port Elizabeth 6070, heinrich.carstens@icloud.com, 083 566 1490. Skr: Me Hannalize Loubser, Posbus 28113, Sunridgepark 6008, 041 367 2284 (Ma, Di 08:00-15:00; Wo 08:00-12:00, 16:00-18:00; Do, Vr 08:00-13:00) (k), ngkerk.lorraine@gmail.com Admin Beampte: Me Coreli van Heerden, kiclorraine@gmail.com Kas: Erna Swanepoel, erns13@yahoo.co.uk Kerkgebou: Marnelaan 7, Lorraine, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Nooitgedacht, 1959, D 64, B 539. Leraar: R-J de Kock, Van der Stelstraat 95, Van der Stel, Port Elizabeth 6025, robertjohndekock@gmail.com, 041 360 1450, 082 297 8102. Skr/Kas: Me Adri van der Merwe, Posbus 19040, Linton Grange, Port Elizabeth 6015, tel/faks 041 360 5533 (Di, Wo, Vr 08:00-12:00; Do 16:00-18:00) (k), penooitgedacht@igen.co.za Kerkgebou: H/v Brabant- en Van der Stelstraat, Port Elizabeth.

  Webtuiste: www.penooitgedacht.co.za

Port Elizabeth-Noord, 1933, D 45, B 223. Leraar: M Wahl, Dr Mike Heroldstraat 20, Jeffreysbaai, 6330, micaela.wahl@gmail.com, 060 975 5105. Skr/Kas: Me Susan Nel en Mnr Rockey Lamastra, Posbus 14026, Sidwell, Port Elizabeth 6061, tel/faks 041 451 8221 (Do 09:00-14:00) (k), ngkpenoord@gmail.com Kerkgebou: Daltonweg 87, Sidwell, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Oos, 1952 (2018 ingelyf by Walmer).

Port Elizabeth-Sentraal, 1924 (sien Anchor of Hope).

Port Elizabeth-Sherwood, 1987, D 192, B 1 246. Leraars: BM (Barbara-Mari) Jacobs, Amosstraat 1, Sherwood, Port Elizabeth 6025, 084 900 6816, hallobarbaramari@gmail.com – DW (Danie) Mouton (Met opdrag: Direkteur Sinode), Posbus 24126, Bay West 6034, 041 365 3159 (k), danie@ngkok.co.za, 082 923 4178. Skr/Kas: Vakant, Posadres: Amosstraat 1, Sherwood, Port Elizabeth 6025, 041 371 4329 (Ma,Wo, Vr 09:00-13:00) (k), skriba@sherwoodgemeente.co.za Admin Beampte: Me Marlene van Onselen, sherwoodngk@gmail.com Kerkgebou: H/v Walkerrylaan en Devonstraat, Sherwood, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Sionsrand (voorheen PE-Westering), 1970, D 107, B 517. Leraar:PH Voigt, Linkweg 2, Linton Grange 6025, 041 360 6573,philip@sionsrand.co.za, 082 562 6943. Skr/Kas: Me Marthie Gerber, Posadres: Bramhopeweg 16, Bramhope, Port Elizabeth 6025, tel/faks 041 360 4374, faks 086 480 3017 (Di, Wo, Vr 10:00-12:00) (k), marthie@sionsrand.co.za Kerkgebou: Bramhopeweg 16, Bramhope, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Sonheuwels, 1964, D 60, B 439. Leraar: D (Deon) van Staden, Unitedweg 18, Western Heuwels, 082 345 8401, dvanstaden64@gmail.com Skr/Kas: Me Erina Muller, Posadres: Bougainvillearylaan 54, Westering, Port Elizabeth 6025, 087 092 0065 (Ma 11:00-13:00; Di, Wo 09:00-13:00; Vr 09:00-16:00) (k), ngksonheuwels@gmail.com, 083 577 9604. Kerkgebou: Bougainvillearylaan 54, Westering, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Wes, 1940, D 17, B 166. Leraars: WCJ (Cobus) Fourie, Pickeringstraat 52, Newtonpark, Port Elizabeth 6045, 041 365 2122 (na ure), 084 990 2270, wcjfourie@gmail.com – M (Madri) Fourie, Pickeringstraat 52, Newtonpark, Port Elizabeth 6045, 041 365 2122 (na ure), 081 287 4631 of 079 611 0963, skapiefourie@gmail.com – M Wolmarans (Hoof: Welbedacht Terapeutiese Sentrum), Kaapweg 421, Cotswold 6045, 041 367 2259. Skr/Kas: Me Anne-Marie van Zyl, 061 460 2137 (Ma, Wo 08:30-13:00) (k), kerkoppad@gmail.com Kerkgebou: H/v 5de Laan en Pickeringstraat, Newtonpark, Port Elizabeth.

Port Elizabeth-Westering, 1970 (sien Port Elizabeth-Sionsrand).

Queenstown, 1853, D 162, B 515. Leraars: AC Vlok, Madeirastraat 4, Queenstown 5319, 045 838 5274, 082 877 7212, riaan@qtnkerk.net – D Viljoen, Van Riebeekstraat 8, Queenstown, 5319, 082 646 6891, delmariealexander@gmail.com Skr: Me Martie Hand, Robinsonweg 38, Queenstown 5319, 045 838 1891 (Ma-Vr 08:00-13:00) (k), kantoorngk@gmail.com Kerkgebou: Robinsonweg 38, Queenstown.

Retief (Despatch), 1958, D 140, B 813. Leraar: JM Janse van Rensburg, Van der Spuystraat 4, Despatch, 6220, 041 933 1390, mjohannesjvr@gmail.com, 083 412 4530. Skr/Kas: Me Alma Oelsen, Posbus 18, Despatch 6219, tel/faks 041 933 1565 (Di, Do 09:00-13:00; So na die erediens) (k), 041 933 2990 (h), ngkret@absamail.co.za  Koster: Steven van Tonder, 082 950 7784 Kerkgebou: H/v Van der Spuy- en Noordparkstraat, Despatch.

Rietbron, 1913, D 39, B 122. Leraar: JJ Eksteen (Kobus), Pastoriestraat 238, Rietbron 6450, 044 004 0246, 084 244 4051, kobus.nana@gmail.com Skr/Kas: Me Emmery Zietsman, Posbus 39, Rietbron 6450, tel/faks 044 934 1014 (Ma 09:00-13:00) (k), 044 004 0244 (h), ngrietbron@gmail.com, 079 383 4944. Kerkgebou: Piet Retiefstraat, Rietbron.

Somerset-Oos (waarby Visriviervallei ingelyf is), 1825, D 248, B 686. Leraars: N Stoffels, Pastoriestraat 12, Somerset-Oos 5850, 082 928 9977, mal777fs@hotmail.com – R Nieuwenhuizen, Fortstraat 2, Somerset-Oos 5850, 082 562 6451, ds.Ruan@outlook.com. Gemeentebestuurder: Me Jolene du Plessis, Posbus 381, Somerset-Oos 5850, 042 243 2080 (Ma-Vr 08:00-13:00)(k), faks 042 243 2118, 083 381 4544, ngkso@telkomsa.net Koster: Mnr Dougie Argyle, 072 697 3547. Kerkgebou: Kerklaan, Somerset-Oos.

Somerstrand, 1983, D 98, B 681. Leraars: Dr ACV van Wyk (tree af einde Feb 2023), Brewerweg 39, Summerstrand, Port Elizabeth 6001, 041 583 3320, 082 574 9191, acv.vanwyk@gmail.com – V du Plessis, 061 589 1562,  viandup@gmail.comBejaarde bediening: Dr JD Prinsloo, kobusprinsloo@aerosat.co.za, 078 803 2877. Skr/Kas/Koster: Me M van Deemter, Posbus 32050, Summerstrand 6019, 041 583 5115 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), 083 270 4853, info@somerstrandgemeente.co.za  Kerkgebou: Louis Bothasingel 77, Summerstrand, Port Elizabeth.

Sondagsrivier (Kirkwood), 1918, D 216, B 778. Leraars: J Grobler, Dirkie Uysstraat 1, Posbus 17, Kirkwood 6120, jaques@groblers.co.za, 082 812 6785. Skr/Kas/Registerhouer: Me Magda Tibshraeny, Posbus 17, Kirkwood 6120, 072 107 4558 (Ma-Vr 08:00-12:00) (k), faks 042 230 1632, ngkerk@kirkwood.co.za  Kerkgebou: Dirkie Uysstraat, Kirkwood.

Sondagsriviermond, 2008, D 2, B 143. Leraar: V (Veneto) Keyter, Caledonweg 8, Framesby Uitbreiding 1, Port Elizabeth 6045, 083 457 6778, vkeyter@gmail.com Skr/Kas: MeEstelle Pentz, 041 468 0896 (Ma, Do 08:00-13:00) (k), 082 566 2086, skriba@igen.co.za  Koster: Me Bernadette Mattheus, 081 784 7780, bernadette.mattheus@apdnmb.org.za Kerkgebou: H/v Pontweg en Opalstraat, Colchester.

Sondagsrivier-Suid, 1938, D 14, B 103. Leraar: Vakant. Skr/Kas/Registerhouer: Me Elzaan Gouws, Posbus 45, Sunland 6115, 071 407 0233 (So 10:00-12:00) (k), ngsunland@gmail.com of elzaansteyn30@gmail.com Kerkgebou: Pastoriestraat 1, Sunland.

Sterkstroom, 1891, D 2, B 78. Leraar: Dr DH Davel, Hallstraat, Posbus 34, Molteno 5500, tel/faks 045 967 0051, 084 440 4001, dipha@nokwi.co.za Skr/Kas: Me MA Jordaan (Margaret), Posbus 10, Sterkstroom 5425, tel/faks 045 966 0415 (Di-Vr 09:00-11:00) (k), 074 475 1510, ngsterkstroom@nokwi.co.za Kerkgebou: John Vorsterrylaan, Sterkstroom.

Steynsburg, 1875, D 23, B 114. Leraar: MC Barnard, Voortrekkerstraat 4, Hofmeyr 5930, 082 828 0976, mcbar1964@gmail.com Skr/Kas: Me Petro van Rooyen, Posadres: Venterstad 17, Steynsburg 5920, 082 577 9118, admin.sdh@nokwi.co.za  Kerkgebou: Kerkstraat, Steynsburg.

Steytlerville, 1876, D 36, B 166. Leraar: Dr NJG van der Westhuizen (Nico), Sarel Cilliersstraat 50, Steytlerville 6250, 083 294 5374, njgvdw@lantic.net Skr: Me Zandra Hampson, Posbus 76, Steytlerville 6250, 076 608 6319 (Ma, Wo, Vr 08:00-12:00) (k), ngsteytlerville@gmail.com Kerkgebou: Sarel Cilliersstraat, Steytlerville.

Stutterheim, 1948, D 24, B 143. Leraar: DO Strydom, Posbus 255, Stutterheim 4930, 082 923 9567, deonstr@gmail.com Skr: Ds DO Strydom, Posbus 255, Stutterheim 4930, ngkstutt@gmail.com Kas: Me Hanneli Fourie, hfourie@gmail.com, 082 875 9325. Kerkgebou: Kerkstraat, Stutterheim.

Swartkopsrivier, 1976 (sien Blouwaterbaai Familiekerk).

Sydenham (Port Elizabeth), 1946, D 27, B 165. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Cynthia Le Roux, Posbus 24031, Baywest 6034, 078 624 1258 (Ma, Wo 09:00-12:00) (k), sydenham@ngkok.co.za Kerkgebou: Uitenhageweg 15, Sydenham, Port Elizabeth.

Tarkastad, 1863, D 20, B 118. Leraar: Dr A Oosthuizen, andreoosthuizen7@telkomsa.net, 082 773 0313. Bedieningskoördineerder: Me Thea Wait, 082 705 6657, geen posadres, slegs e-pos: ngktarkastad@gmail.com Finansiële Beampte: Me Nellmare Rossouw, 079 710 4457, nellmareh@yahoo.com Kerkgebou: Murraystraat 14, Tarkastad.

Tsitsikamma, 1944, D 44, B 173. Leraar: WD Sauer, Sanddriftweg, Tsitsikamma 6309, Posbus 50, Witelsbos 6304, 082 635 6078 (h), willem.sauer@gmail.com, 071 674 1675. Skr/Kas: Mnr Niekie Smith, Posbus 50, Witelsbos 6304, 082 546 5074 (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 225 0207, 065 374 3011, ngktsitsikamma@aerosat.co.za Kerkgebou: N2 Verbypad, Sanddriftweg, Blouleliesbos 6307.

Ugie, 1903, D 21, B 116. Leraar: W Lamprecht, Thompsonstraat 1, Maclear 5480, 045 932 1018 (h), 083 461 2272, weslamp1@gmail.com Skr/Kas: Mnr Christiaan Kotzé, 045 933 1086 (h), 084 512 1808, geen posadres, slegs e-pos: chrisjankotze1@gmail.com Kerkgebou: H/v Kerk- en Smitstraat, Ugie.

Uitenhage, 1817, D 10, B 185. Leraar: A Gouws, Kanonstraat 71, Uitenhage 6229, Posbus 34, Uitenhage 6230, 041 992 2473, boldprint160@gmail.com, 071 470 6849. Skr: Vakant, Posbus 34, Uitenhage 6230, 041 992 1244 (Mo-Vr 09:00-12:00; 14:00-16:00) (k), ngkuitenhage@gmail.com Koster en Klankman: Mnr JS Kruger (Andries), 067 774 8463. Huis Senburg – Woonstelle vir Senior Burgers ouer as 50 jaar – Kanonstraat 105, Uitenhage, Mev Ninnie Ferreira, 081 525 1335 / 073 404 0890 Kerkgebou: Kerklaan, Uitenhage.

Uitenhage-De Mist, 1950, D 75, B 794. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Danita Faasen, Uysstraat 17, Uitenhage 6229, 041 992 4565, (Ma, Wo, Vr 08:00-13:00) (k), faks 086 618 8183, 082 575 3778, demist@telkomsa.net Kerkgebou: Uysstraat 17, Uitenhage.

Uitenhage-Noord, 1950, D 401, B 1 379. Leraar: TJ van Schoor, Harperstraat 3, Uitenhage 6229, 041 992 1702, 2bvanschoor@gmail.com – Vakant  Saak: Mej CH Wait, Posbus 1140, Uitenhage 6230, 041 992 2956 (Ma-Vr 08:30-12:30) (k), faks 086 771 3116, ngkuitnoord@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Mosel- en Harperstraat, Uitenhage.

Uitenhage-Oos, 1950, D 239, B 1 243. Leraar: JJD Nel, Gillespiestraat 37, Van Riebeeckhoogte, Uitenhage 6229, 041 992 5645, 074 603 5571, jjdnel@uitenhageoos.co.za of jjdnel@gmail.com  Skr: Me C De Beer, Posbus 3002, Van Riebeeckhoogte, Uitenhage 6231, 067 605 4138 (Ma-Vr 09:00-13:00) (k), faks 086 569 8320,skriba@uitenhageoos.co.za Finans Beampte: Me JA Stroebel, 041 991 5706, 074 716 5133 (Ma, Wo 08:00-13:00; Di, Do, Vr 09:00-13:00), finansielebeampte@uitenhageoos.co.za Koster:JF van Ewyk, 082 890 9670, koster@uitenhageoos.co.za Kerkgebou: Freresingel 40, Van Riebeeckhoogte, Uitenhage.

Uitenhage-Winterhoek, 1971, D 55, B 445. Leraar: HJ Meyer, Malansingel 2, Uitenhage 6229, 041 966 1797, 083 442 9494, henmeyer@telkomsa.net Skr/Kas: Me Deardré Meyer, Posbus 15, Uitenhage 6230, 041 966 1878 (Di, Wo, Do 09:00-13:00) (k), 083 609 9256, faks 041 966 1878, ngkwinterhoek@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Malansingel en Langenhovenstraat, Uitenhage.

Umtata, 1890 (sien Mthatha).

Vanstadensrivier, 1966, D 54, B 824. Leraar: A (Anton) van Jaarsveld, Errolrylaan 28, Framesby, Port Elizabeth 6045, vanjaarsvelda@gmail.com, 083 299 0208. Skr/Kas: Me Nicolet Gates, Posbus 10718, Linton Grange 6015, 041 775 5008 (Ma, Vr 08:30-16:00) (k), 073 108 7105,ngkvanstadens@outlook.com, faks 086 720 1971. Kerkgebou: Ou Kaapweg, St Albans, Port Elizabeth.

Venterstad, 1882, D 0, B 27. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Annelise de Bruyn, n.g.k.vstad@gmail.com, 073 129 0770 – Oudl PA Marais (Pieter), Posbus 12, Venterstad 9798, 083 660 8124, 048 884 0715, pieter.marais57@gmail.com Kerkgebou: Louis Trichardtstraat, Venterstad.

Visriviervallei (Kookhuis), 1959 (2007 ingelyf by Somerset-Oos).

Walmer (waarby PE-Oos ingelyf is), 1929, D 12,B 102. Leraar: C Coetzee, Vierde Laan 34, Walmer, Port Elizabeth 6070, 082 851 2217. Skr: Vakant, Vierde Laan 17, Walmer, Port Elizabeth 6070, 041 581 3421 (Ma, Vr 14:00-17:00) (k), ngkwalmer@telkomsa.net Kerkgebou: H/v Villiersweg en Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.

Waterford, 1919, D 4, B 47. Leraar: Vakant. Skr/Kas: Me Vanessa Strydom, Posbus 152, Jansenville 6265, 066 207 4416, strydom703@gmail.com Kerkgebou: Waterford.

Waypoint Community Church, 2015 D 55, B 171. Gemeenteleier: CG Spies, H/v Kaapweg 677 en Burchellweg, Parsonsvlei, Port Elizabeth 6025, 083 228 5536, tiaan@waypoint.org.za Skr: Mnr Bennie Stadler, Posbus 33, Hunters Retreat 6017, 041 360 9742, 076 256 8262, bennie@waypoint.org.za Saak: Me Alta de Lange, alta@waypoint.org.za Kerkgebou: H/v Kaapweg 677 en Burchellweg, Parsonsvlei, Port Elizabeth 6025.

Willowmore, 1864, D 41, B 179. Leraar: DC de Wet (emeritus), Markstraat 38, Willowmore 6445, 073 130 0558, dcdw72@gmail.com Skr: Me Rita Vorster, Posadres: Markstraat 38, Willowmore 6445, tel/faks 044 923 1023 (Ma, Di 09:00-13:00, 14:00-16:00) (k), 082 262 9496, ngkerkwillowmore@gmail.com Kerkgebou: Markstraat 38, Willowmore.