Kontak Ringe

NG KERK IN OOS-KAAPLAND

KONTAKBESONDERHEDE RINGE – 2022

Albanie, Somerset-Oos, Glen Lynden, Albanie, Alexandria, Pearston, Adelaide, Paterson, Fort Beaufort, Visriviervallei (2007 ingelyf by Somerset-Oos), Dias. Voors: Ds H van Vliet, 072 517 4851, hendrienvv@gmail.com Skr: Ds PCPA Odendaal, Posbus 132, Adelaide 5760, 046 684 0271, 072 727 9581, pcpaodendaal@gmail.com RK: Di H van Vliet, PCPA Odendaal, W Venter. Sek: Ds WD Schoeman, Dr R De Wet Oosthuizen.

Algoa, Port Elizabeth-Noord, Port Elizabeth-Wes, Algoapark, Newtonpark, Algoa Gemeenskapskerk (voorheen Algoapark-Noord), Patmos, Kraggakamma, Port Elizabeth-Lorraine, Grasvoëlkop, Waypoint Community Church. Voors: Ds MG van Rooyen, 041 360 0665, 083 413 7100, mgvanrooyen@telkomsa.net Skr: Ds PG Loubser, Eddie Mullerstraat 23, Kammapark, Port Elizabeth 6070, tel/faks 041 379 5034, 083 656 3377, ghl@vox.co.za RK: Di E Bester, SJ Naudé, Oudl D van der Mescht. Sek: Ds AJ Crous, Oudl PV Spies.

Burgersdorp, Burgersdorp, Aliwal-Noord, Queenstown, Lady Grey, Steynsburg, Molteno, Venterstad, Jamestown, Sterkstroom, Cathcart. Voors: Dr DH Davel, 045 967 0051, dipha@nokwi.co.za, 084 440 4001. Skr: Ds AJJ van Tonder, Levystraat 12, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, 051 634 1100, 083 565 3641, adriaanvt40@gmail.com RK: Ds AC Vlok, Dr DH Davel, ds AJJ van Tonder. Sek: Di D Viljoen, JS Kloppers, JWE Esterhuysen.

Cradock, Cradock, Colesberg, Middelburg-Karoo, Tarkastad, Hofmeyr, Noupoort, Cradock-Oos, Cradock-Noord. Voors: Ds J Grobbelaar, 082 321 9080, jan.grob@telkomsa.net Skr: Ds M Barnard, Voortrekkerstraat 4, Hofmeyr 5930, 082 828 0976, mcbar1964@gmail.com RK: Di J Grobbelaar, M Barnard, ACF Welman. Sek: Ds C Slabbert.

Dordrecht, Dordrecht, Barkly-Oos, Elliot, Mthatha (voorheen Umtata), Ugie, Indwe, Maclear, Clearview.  Voors: Ds DC Thomas, 045 931 1009, 082 694 0645, ecthom@telkomsa.net Skr: CJ Kotzé, Kerkstraat 8, Posbus 110, Ugie 5470, 045 933 1086 (h), 084 512 1808, chrisjankotze1@gmail.com RK: Di DC Thomas, R Nel, BSK Kock, W Lampbrecht, L Schmidt, Diak D Cloete.

Graaff-Reinet, Graaff-Reinet, Aberdeen, Jansenville, Murraysburg, Willowmore, Steytlerville, Nieu-Bethesda, Rietbron, Waterford, Nuwekerk (2018 ingelyf by Graaff-Reinet), Klipplaat. Voors: Ds JJ Eksteen, 044 934 1009, 084 244 4051, kobus.nana@gmail.com Skr: Ds L McLachlan, Voortrekkerstraat 11, Murraysburg 6995, 049 844 0002, 081 591 7982, luane.mclachlan@gmail.com RK: Ds JJ Eksteen, Dr BJ van Tonder, Ds L McLachlan. Sek: Ds WB Smith, Dr NJG van der Westhuizen, Oudl IJ Boshoff.

Humansdorp, Humansdorp, Kareedouw, Joubertina, Loerie, Gamtoosvallei, Tsitsikamma, Misgund, Gamtoosvallei-Oos, Jeffreysbaai, Humansdorp-Oos. Voors: Ds JPM Stapelberg, 042 291 1355, 076 164 0548, jpmstapelberg@gmail.com Skr: Ds HJ Roberts, PJ Retiefstraat 40, Joubertina 6410, 042 273 1016, 083 583 1989, dshejrob@gmail.com RK: Ds N Greyling, Oudl GR Meyer. Sek: Di WD Sauer, N Greyling, GJ de Leeuw.

Oos-Londen, Oos-Londen, King William’s Town, Oos-Londen-Noord, Stutterheim, Cambridge, Nahoon, Buffelsrivier, Oos-Londen-Wesheuwels, Gonubie. Voors: Ds WP Petzer, 043 741 2515, 083 236 2826, wilpet99@mweb.co.za Skr: Ds JH Kleynhans, Posbus 5089, Greenfields, Oos-Londen 5201, 043 736 3195, 083 539 6325, akleynhans@mweb.co.za RK: Di JJ Pretorius, JR Nieuwenhuizen. Sek: Di J Labuschagne, DO Strydom.

Port Elizabeth, Port Elizabeth, Anchor of Hope (voorheen PE-Sentraal), Walmer, Kensington (2017 ingelyf by Parkheuwel), Port Elizabeth-Oos (2018 ingelyf by Walmer), Parkheuwel, Port Elizabeth-De Duin, Port Elizabeth-Hoogland, Somerstrand. Voors: Ds PCJ Nel, 041 367 1485, 082 879 1466, pcjnel@gmail.com Skr: Ds PCJ Nel (waarnemend), pcjnel@gmail.com RK: Di C Coetzee, PCJ Nel, Dr ACV van Wyk. Sek: Dr CL van der Merwe.

Port Elizabeth-Wes, Sydenham, Port Elizabeth-Nooitgedacht, Port Elizabeth-Sonheuwels, Vanstadensrivier, Port Elizabeth-Sionsrand, Blouwaterbaai Familiekerk (voorheen Swartkopsrivier), Port Elizabeth-Heideveld, Port Elizabeth-Sherwood.  Voors: Ds Anton van Jaarsveld, 083 299 0208, vanjaarsvelda@gmail.com Skr: Ds Deon van Staden, 082 345 8401, dvanstaden64@gmail.com RK: Di A van Jaarsveld, D van Staden, W Jurgens, PH Voigt.

Sondagsrivier, Sondagsrivier (Kirkwood), Sondagsrivier-Suid, Bothasrus, Retief (Despatch), Despatch-Eendrag, Despatch-Suid, Despatch-Noord, Despatch-Dagbreek. Voors: Ds AHG Lötter, 041 933 2643, 084 371 3882, dslotter1@gmail.com Skr: Ds JM Janse van Rensburg, Van der Spuystraat 4, Despatch, 6220, 041 933 1390, mjohannesjvr@gmail.com, 083 412 4530. RK: Di AHG Lötter, JM Janse van Rensburg, CJ van der Westhuizen. Sek: Di PB Swanevelder, DW O’Kennedy.

Uitenhage, Uitenhage, Uitenhage-De Mist, Uitenhage-Noord, Uitenhage-Oos, Uitenhage-Winterhoek, Sondagsriviermond. Voors: Ds HJ Meyer, 041 966 1797, 083 442 9494, henmeyer@telkomsa.net Skr: JJD Nel, Gillespiestraat 37, Van Riebeeckhoogte, Uitenhage 6229, 041 992 5645, ringskriba@gmail.com, 074 603 5571 RK: Di HJ Meyer, JJD Nel, TJ van Schoor. Sek: Di A Gouws, V Keyter, CJ Stümke.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.