Kontak Ringe

NG KERK IN OOS-KAAPLAND

KONTAKBESONDERHEDE RINGE – 2020

Albanie, Somerset-Oos, Glen Lynden, Albanie, Alexandria, Pearston, Adelaide, Paterson, Fort Beaufort, Visriviervallei (2007 ingelyf by Somerset-Oos), Dias.  Voors: Ds J Orsmond, tel 042 243 2080, sel 082 264 5253, e-pos johanorsmond@gmail.com.  Skr: Ds PCPA Odendaal, Posbus 132, Adelaide 5760, tel 046 684 0271, sel 072 727 9581, e-pos pcpaodendaal@gmail.comRK: Di J Orsmond, EH Steyn, H van Vliet, PCPA Odendaal.  Sek: Di W Venter, FS de Jager.

Algoa, Port Elizabeth-Noord, Port Elizabeth-Wes, Algoapark, Newtonpark, Algoa Gemeenskapskerk (voorheen Algoapark-Noord), Patmos, Kraggakamma, Port Elizabeth-Lorraine, Grasvoëlkop, Waypoint Community Church.  Voors: Ds MG van Rooyen, tel 041 360 0665, sel 083 413 7100, e-pos mgvanrooyen@telkomsa.net. Skr: Ds PG Loubser, Eddie Mullerstraat 23, Kammapark, Port Elizabeth 6070, tel/faks 041 379 5034, sel 083 656 3377, e-pos ghl@vox.co.za.  RK: Dr DE Els, ds E Bester.  Sek: Di SJ Naudé, AJ Crous, Oudl PV Spies.

Burgersdorp, Burgersdorp, Aliwal-Noord, Queens­town, Lady Grey, Steynsburg, Molteno, Venterstad, Jamestown, Sterkstroom, Cathcart.  Voors: Dr DH Davel, tel 045 967 0051, sel 084 440 4001, e-pos dipha@nokwi.co.za.  Skr: Ds AJJ van Tonder, Levystraat 12, Posbus 36, Aliwal-Noord 9750, tel 051 634 1100, sel 083 565 3641, e-pos adriaanvt40@gmail.comRK: Ds AC Vlok, Dr DH Davel, Ds AJJ van Tonder.  Sek: Di D Viljoen, JS Kloppers, JWE Esterhuysen.

Cradock, Cradock, Colesberg, Middelburg-Karoo, Tarkastad, Hofmeyr, Noupoort, Cradock-Oos, Cradock-Noord.  Voors: Ds MC Barnard, sel 082 828 0976, e-pos mcbar1964@gmail.com.  Skr: Ds JN Taljaard, Posbus 82, Colesberg 9795, tel 051 753 0034, sel 081 045 8465, e-pos japietaljaard@badisacolesberg.co.za.  RK: Di MC Barnard, JN Taljaard, C Slabbert. Sek: Ds J Grobbelaar.

Dordrecht, Dordrecht, Barkly-Oos, Elliot, Mthatha (voorheen Umtata), Ugie, Indwe, Maclear, Clearview.  Voors: Ds R Nel, tel 045 971 0040, sel 083 501 7302, e-pos ngkerkbo@telkomsa.net.  Skr: CJ Kotzé, Kerkstraat 8, Posbus 110, Ugie 5470, tel 045 933 1086 (h), sel 084 512 1808, e-pos chrisjankotze1@gmail.comRK: Di DC Thomas, R Nel, BSK Kock, W Lampbrecht, Oudl L de Bruyn, Oudl H Muller.

Graaff-Reinet, Graaff-Reinet, Aberdeen, Jansenville, Murraysburg, Willowmore, Steytlerville, Nieu-Bethesda, Rietbron, Waterford, Nuwekerk (2018 ingelyf by Graaff-Reinet), Klipplaat. Voors: Dr BJ van Tonder, sel 082 378 0613, e-pos benvantonder@vodamail.co.za. Skr: Ds JJ Eksteen, Posbus 39, Rietbron 6450, tel 044 934 1009, sel 084 244 4051, e-pos kobus.nana@gmail.comRK: Dr BJ van Tonder, Di AJ Beyers, JJ Eksteen. Sek: Ds WB Smith, Oudl IJ Boshoff, Oudl WC Schoeman.

Humansdorp, Humansdorp, Kareedouw, Joubertina, Loerie, Gamtoosvallei, Tsitsikamma, Misgund, Gamtoosvallei-Oos, Jeffreysbaai, Humansdorp-Oos.  Voors: JPM Stapelberg, tel 042 291 1355, sel 076 164 0548, e-pos jpmstapelberg@gmail.com.  Skr: Ds D Higgs, Posbus 45, Jeffreysbaai 6330, tel 042 296 0531, sel 082 492 9032, e-pos higgsdavid@telkomsa.net. RK: Di JPM Stapelberg, DJ Botha, D Higgs.

Oos-Londen, Oos-Londen, King William’s Town, Oos-Londen-Noord, Stutterheim, Cambridge, Nahoon, Buffelsrivier, Oos-Londen-Wesheuwels, Gonubie.  Voors: Ds WP Petzer, tel 043 741 2515, sel 083 236 2826, e-pos wilpet99@mweb.co.za.  Skr: Ds JH Kleynhans, Posbus 5089, Greenfields, Oos-Londen 5201 tel 043 736 3195, sel 083 539 6325, e-pos akleynhans@mweb.co.za.  RK: Di JJ Pretorius, JR Nieuwenhuizen.  Sek: Di J Labuschagne, DO Strydom.

Port Elizabeth, Port Elizabeth, Anchor of Hope (voorheen PE-Sentraal), Walmer, Kensington (2017 ingelyf by Parkheuwel), Port Elizabeth-Oos (2018 ingelyf by Walmer), Parkheuwel, Port Elizabeth-De Duin, Port Elizabeth-Hoogland, Somerstrand.  Voors: Ds CC Botha, sel 081 062 3438, e-pos thania@pehoogland.co.za. Skr: Ds PCJ Nel, Isobellaan 1, Charlo, Port Elizabeth 6070, tel 041 367 1485, sel 082 879 1466, e-pos pieter@pehoogland.co.za  RK: Ds C Coetzee, Dr WJ Wiid.  Sek: Dr CL van der Merwe.

Port Elizabeth-Wes, Sydenham, Port Elizabeth-Nooitgedacht, Port Elizabeth-Sonheuwels, Vanstadensrivier, Port Elizabeth-Sionsrand, Blouwaterbaai Familiekerk (voorheen Swartkopsrivier), Port Elizabeth-Heideveld, Port Elizabeth-Sherwood.  Voors: Ds PH Voigt, tel 041 360 6573, sel 082 562 6943, e-pos boknes@telkomsa.net.  Skr: Ds DW Mouton, Cotswoldrylaan 31, Cotswold, Port Elizabeth 6045, tel 041 365-3159 (k), sel 082 9234 178, e-pos danie@ngkok.co.za.  RK: Di PH Voigt, DW Mouton, A van Jaarsveld en R-J de Kock Sek: Di D van Rooyen, D van Staden en M Lourens.

Sondagsrivier, Sondagsrivier (Kirkwood), Sondagsrivier-Suid, Bothasrus, Retief (Despatch), Despatch-Eendrag, Despatch-Suid, Despatch-Noord, Despatch-Dagbreek.  Voors: Ds AHG Lötter, tel 041 933 2643, sel 084 371 3882, e-pos dslotter1@gmail.com.  Skr: Ds JM Janse van Rensburg, Van der Spuystraat 4, Despatch, 6220, tel 041 933 1390, sel 083 412 4530, e-pos mjohannesjvr@gmail.com.  RK: Di AHG Lötter, JM Janse van Rensburg, CJ van der Westhuizen.  Sek: Di PB Swanevelder, DW O’Kennedy.

Uitenhage, Uitenhage, Uitenhage-De Mist, Uitenhage-Noord, Uitenhage-Oos, Uitenhage-Winterhoek, Sondagsriviermond. Voors: Ds CJ Stümke, tel 041 992 4565, faks 086 618 8183, sel 073 462 1660, e-pos demist@telkomsa.net.  Skr: Ds JJD Nel, Posbus 3002, Van Riebeekhoogte, Uitenhage 6231, tel 041 992 5645, sel 074 603 5571, e-pos ringskriba@gmail.com.  RK: Di CJ Stümke, JJD Nel, TJ van Schoor.  Sek: Di CJ Weyers, HJ Meyer, V Keyter.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.