Skip to main content

Leer meer oor inter-generasionele bediening – by ‘n kenner

Hierdie aanbieding word deur die Ring van Albanie gereël.

Plek: NG Gemeente Alexandria

Datum: Saterdag 16 September 2023

Tyd: 09:00-14:00

RSVP: 8 September 2023 (Ruan: 082 562 6451)


Tema: Familie en Jeugbediening – skuif aan ons grense?


Aanbieder: Anriëtte de Ridder (PSD Weskaapland: Familie en Jeugbediening)


Agtergrond: Anriëtte is een van die voorste navorsers en fasiliteerders wanneer dit by familie en Jeugbediening kom. Nie net het sy ontsaglik baie bedieningservaring nie, maar is ook deel van ‘n netwerk wat op die voorpunt van navorsing, tendense en idees is. 


Hoe dink ons nuut oor familie en jeug bediening in kontekste wat aanhoudend aan die verander is. Anriëtte gaan ons in ‘n praktiese werkswinkel begelei en fasiliteer om juis hierdie vraag sinvol te antwoord. 
Vir meer inligting, kontak Ruan Nieuwenhuizen by 082 562 6451 of ds.ruan@outlook.com 

Gesprek oor Inter-generasionele bediening

Sondag 17 September 2023
Intergenerasionele bediening gesprek
Plek: TBC (Port Elizabeth) 
Tyd: 15:00-17:00


Gesprekleier: Anriëtte de Ridder (PSD Weskaapland: Familie en Jeugbediening)
‘n Oop gesprek oor Familie en Jeugbediening wat spasie skep om idees, uitdagings en tendense te deel. Hierdie spasie skenk ons die geleentheid na mekaar te luister en by mekaar te leer. 
Vir meer inligting, kontak Ruan Nieuwenhuizen by 082 562 6451 of ds.ruan@outlook.com 
RSVP: 14 September 2023 (Ruan: 082 562 6451)