Skip to main content

Deur stories deel en speel leer gemeentes hoe om ‘n verskil te maak

Ds Joe Janse van Rensburg vertel:

Die afgelope Junie/Julie-vakansie het lidmate van NG Gemeente Jeffreysbaai, Sherwood en Kraggakamma uitgereik na Nyathi (Transkei) vir om verkennend te gaan ontdek hoe ons ’n volhoubare verskil in die hierdie gemeenskap kan maak.

As ’n gemengde span van jonk tot oud, uit verskillende agtergronde en kulture, het die Here dit so beplan dat ons in ons diversitiet ’n wonderlike sinergie en eenheid kon beleef waar elkeen se unieke gawes gebruik is om die mense van Nyathi te dien. 

Ons het met “Heartlines” se inistiatief gewerk met: What’s your Story? Dit het ons in staat gestel om met groter begrip, samehorigheid, vertroue en versoening deur middel van mense se stories verhoudings te kon bou. Ons het agtergekom dat stories nie-bedreigend is daar waar ons egte gesprekke kon voer om mekaar beter te verstaan nie. 

Die span het veral stories van kinders, leiers en van manne en vroue uit die gemeenskap gehoor. In hierdie ontdekking het ons stories van armoede, afwesige ouers, stories van verliese en gebrokenheid gehoor en werklik besef: “Die oes is groot, maar die arbeiders min”.


In ons ontdekking het dit weer duidelik na vore gekom dat dissipelskap en leierskaptoerusting, asook die identifisering en bemagtiging van leiers in die gemeenskap die fokus moet wees. Ons wil ook nader aan die VGK kerk in Lusikisiki beweeg om hulle hande sterker te maak om die gemeenskap van Nyathi meer effektief te kan dien. 

Ons kan baie geloofstories vertel oor hierdie afgelope uitreik, maar sommige stories can’t be taught, it must be caught en daarom nooi ons jou uit om nuwe stories saam met ons tydens ons volgende uitreik te kom ontdek. 

Hou gerus die Grenspos dop vir meer inligting oor ons volgende uitreik.

Die Nyathi-uitreikspanm Julie 2023