Skip to main content

Verwelkom kinders met gestremdhede in die erediens en gemeente

“Waarom sien ek so min kinders met gestremdhede in die kerk?”, vra Desirae Pillay haarself af. In haar daaglikse lewe en werk ontmoet sy dikwels ouers met gestremde kinders, en weet dat daar baie sulke kinders in Suid-Afrika is. Tog merk mens hierdie kinders minder in kerke op, meen sy.

Self ‘n ouer van ‘n gestremde kind, wil sy kerke graag in staat stel om hierdie kinders en hulย gesinne te verwelkom:

Desirae se bydraes verskyn op die webblad van RampUp, ‘n organisasie wat hul beywer om gemeentes te bemagtig om gestremde persone by bediening in te sluit. Besoek gerus hul webwerf ryk aan bronne en insiggewende insette.