Skip to main content

Gemeentes se hulp aan Oekraïniese kerke raak lewens diep

Gemeentes uit Oos-Kaapland het ruim bygedra om hulp aan oorlogslaggoffers in die Oekraïne te verleen deur van plaaslike Oekraïniese gemeentelike leierskap gebruik te maak. Die inisiatief is deur die sinodale kantoor en Ring van Sondagsrivier koördineer.

 Ons het volledig verslag oor die aanwending van die jongste fondse ontvang (lees dit gerus), wat as volg begin:

Dear Ds Danie, Ds Arrie and your respective church leaderships and church members. On behalf of all the people you have helped we want to thank for standing with us in this difficult time. Thank you for prayer, encouragement, and financial help. If I can just add that, I want to thank you for entrusting me with your funds. These people and churches we helped, I have relationships with, and I trust them explicitly. Even if I gave them funds and specified for their personal needs I know they always put others needs before themselves. 

Keith, die projekkoördineerder in Oekraïne, skryf dikwels op Whatsapp hoe groot die worsteling is om mense geestelik in so ‘n situasie te bedien:

Yes we can say the best option is to evacuate. Well not so easy. Most of the folk are elderly, some are invalids,  some are bedridden. What waits ahead? Yes people help and are very kind but the trauma of the unknown and moving is too terrible for some of them to even consider. In these communities they really care for each other, and they know each others needs. It is again one of these situations when I feel my heart can “burst” from hearing and seeing such pain and suffering. Again it is not one or two people but literally a few hundred. Again to say I will pray seems so empty.

Geld is onder meer vir die volgende gebruik:

  • Voeding
  • Uitreike na jongmense en gemeentes
  • Pastorale besoeke aan geteisterde gemeenskappe
  • Verkondiging van die evangelie en getuienis oor Jesus Christus.

Die meegaande verslag rapporteer slegs oor die laaste van drie bedrae wat oorbetaal is, tw R24,770. Voorheen is reeds R165,200 oorbetaal, wat die totaal op R188,970.47 te staan bring. 

‘n Kerklike uitreikspan vervoer noodvoorrade in Oekraïne