Skip to main content

Impak van die pandemie op gemeentes van die NG Kerk

Prof Kobus Schoeman het tydens die onlangse vergadering van die Algemene Sinodale Moderamen data van Kerkspieël gebruik om die impak van die pandemie op NG gemeentes toe te lig. Die jongste Kerkspieëlopname is in 2022 gemaak, wat ‘n eerste belangrike blik op die effek van Covid-19 maak..

Een van die gevolge is besliste finansiële druk op gemeentes. Schoeman het die tendens sedert 2010 uitgewys:

Dit is duidelik dat meer en meer gemeentes deur finansiële uitdagings in die gesig gestaar word.

Schoeman wys uit dat daar steeds gemeentes is wat groei, selfs dinamies groei, maar dat blote instandhouding steeds ‘n groot aantal se bestaan kenmerk. Hy toon ook dat bestendige gemeentes oorwegend ‘n missionale ingesteldheid in hul bediening handhaaf. 

Klik hier om Schoeman se volledige aanbieding af te laai.