Skip to main content

Roepingsverklaring van die Algemene Sinodale Moderamen

Na aanleiding van die Algemene Sinode se 2023-vergadering het die ASM (Algemene Sinodale Moderamen) die roeping van die NG Kerkverband in Februarie 2024 geformuleer. Dit volg 200 jaar nadat die eerste algemene kerkvergadering in 1824 plaasgevind het, 200 jaar gelede. Die roepingsverklaring lui: