Skip to main content

Gemeentes fokus op beskerming van ons kinders

Liturgie vir Sondag van Barmhartigheid – 27 Augustus 2023

Die laaste Sondag van Augustus fokus NG gemeentes op barmhartigheid. Franciskus het onlangs opgemerk dat “Genade die naam van ons God is”. Dié God wat van ons vra om nie te oordeel en te veroordeel nie, maar om te vergewe en lief te hê, en om dit oor en oor te doen.


Dit is die uitdaging waartoe ons elke dag geroep word. In ons gedagtes, deur wat ons sê en deur ons
optrede. Ons is geroep om lief te hê en medelydend te wees. Ons word geroep om deernis te hê en
bedagsaam te wees. Ons is geroep om barmhartig te wees, net soos ons Vader barmhartig is.

Vanjaar is die fokus op kinderbeskerming, ‘n taak waarby ons kerk hier in die Oos-Kaap ten nouste deur die Christelike Maatskaplike Raad betrokke is. Gemeentes kan gerus ‘n maatskaplike werker van die CMR of ‘n ander maatskaplike organisasies nooi om in die erediens ‘n kort inset oor kinderbeskerming te doen.

Ds Nioma Venter en ds Sean Esterhuizen het ‘n liturgie saamgestel wat gemeentes tydens die erediens op 27 Augustus 2023 kan gebruik. Klik hier om dit te besigtig  – AfrikaansEngels.

Impak van die pandemie op gemeentes van die NG Kerk

Prof Kobus Schoeman het tydens die onlangse vergadering van die Algemene Sinodale Moderamen data van Kerkspieël gebruik om die impak van die pandemie op NG gemeentes toe te lig. Die jongste Kerkspieëlopname is in 2022 gemaak, wat ‘n eerste belangrike blik op die effek van Covid-19 maak..

Een van die gevolge is besliste finansiële druk op gemeentes. Schoeman het die tendens sedert 2010 uitgewys:

Dit is duidelik dat meer en meer gemeentes deur finansiële uitdagings in die gesig gestaar word.

Schoeman wys uit dat daar steeds gemeentes is wat groei, selfs dinamies groei, maar dat blote instandhouding steeds ‘n groot aantal se bestaan kenmerk. Hy toon ook dat bestendige gemeentes oorwegend ‘n missionale ingesteldheid in hul bediening handhaaf. 

Klik hier om Schoeman se volledige aanbieding af te laai.

Verootmoedigingsdiens en voorbidding – 13 Augustus 2023

Die NG Kerk het op 13 Augustus 2023 regdeur Suid-Afrika, Namibië en ook in ander buurlande verootmoedigings – en voorbiddingseredienste gehou. Daar is vir ons lande gebid. Die dagbestuur van die algemene Sinode het ook ‘n verootmoedigingsdiens landswyd op sosiale media gestroom. Kyk hieronder daarna:

Gemeentes se hulp aan Oekraïniese kerke raak lewens diep

Gemeentes uit Oos-Kaapland het ruim bygedra om hulp aan oorlogslaggoffers in die Oekraïne te verleen deur van plaaslike Oekraïniese gemeentelike leierskap gebruik te maak. Die inisiatief is deur die sinodale kantoor en Ring van Sondagsrivier koördineer.

 Ons het volledig verslag oor die aanwending van die jongste fondse ontvang (lees dit gerus), wat as volg begin:

Dear Ds Danie, Ds Arrie and your respective church leaderships and church members. On behalf of all the people you have helped we want to thank for standing with us in this difficult time. Thank you for prayer, encouragement, and financial help. If I can just add that, I want to thank you for entrusting me with your funds. These people and churches we helped, I have relationships with, and I trust them explicitly. Even if I gave them funds and specified for their personal needs I know they always put others needs before themselves. 

Keith, die projekkoördineerder in Oekraïne, skryf dikwels op Whatsapp hoe groot die worsteling is om mense geestelik in so ‘n situasie te bedien:

Yes we can say the best option is to evacuate. Well not so easy. Most of the folk are elderly, some are invalids,  some are bedridden. What waits ahead? Yes people help and are very kind but the trauma of the unknown and moving is too terrible for some of them to even consider. In these communities they really care for each other, and they know each others needs. It is again one of these situations when I feel my heart can “burst” from hearing and seeing such pain and suffering. Again it is not one or two people but literally a few hundred. Again to say I will pray seems so empty.

Geld is onder meer vir die volgende gebruik:

  • Voeding
  • Uitreike na jongmense en gemeentes
  • Pastorale besoeke aan geteisterde gemeenskappe
  • Verkondiging van die evangelie en getuienis oor Jesus Christus.

Die meegaande verslag rapporteer slegs oor die laaste van drie bedrae wat oorbetaal is, tw R24,770. Voorheen is reeds R165,200 oorbetaal, wat die totaal op R188,970.47 te staan bring. 

‘n Kerklike uitreikspan vervoer noodvoorrade in Oekraïne

VBO: Jaarlikse Lentekonferensie by Tukkies

Die Lentekonferensie word van 19-21 September in persoon by Universiteitsoord en die Universiteit van Pretoria aangebied.
 

Die brosjure en die program vir die konferensie is beskikbaar op Excelsus se webblad. Gebruik die brosjure om jou keuses op die aanlyn inskrywingsvorm te maak.

Om in te skryf, volg asseblief hierdie  skakel.

Vir enige navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

Werkswinkels by die Lenteskool

Hier is enkele van die werkswinkels wat ook by die Lenteskool aangebied word:

VBO oor Trauma: Pastorale begeleiding en heling na trauma-ervarings

In hierdie aanlyn-kursus word daar gefokus op die pastorale begeleidingsproses tot heling en herstel na traumatiese ervarings soos plaasmoorde, motorkapings, aanranding, verkragting, bankrowe, geweldsmisdaad, ens.

Die kursus word op Zoom deur prof Wentzel Coetzer aangebied.

Talle praktiese voor- beelde sal bespreek word aan die hand van aspekte soos die volgende:
–    Wat gebeur wanneer ʼn  persoon trauma beleef?
–    Post-traumatiese stresversteuring
–    Die noue verband tussen liggaam, gees en emosies
–    Faktore wat die genesingsproses kan bevorder
–    Hoe bid ons saam met ʼn  getraumatiseerde persoon?
–    Die sin-vraag na trauma
–    ʼn  Pastorale model vir die begeleiding van trauma slagoffers
–    Toegerus om toekomstige trauma te hanteer

Meer inligting en die INSKRYWINGSVORM is hier beskikbaar.

Kerk vier Vrouemaand in Augustus

Baie Suid-Afrikaners is maar net te dankbaar vir ‘n vakansiedag op 9 Augustus, sonder om stil te staan by wat ons op daardie dag vier.


Hierdie vakansiedag word sedert 1994 gevier en herdenk die optog van 1956 waar ongeveer 20 000 vroue na die Uniegebou in Pretoria gestap het en betoog het, met ‘n petisies van meer as 100 000 handtekeninge, en aangedring het op regte vir vroue.


Die vreeslose vroue het buite die gebou in stilte gestaan om hul stil stemme dik te maak, en so die toekoms verander.


Jaarliks dra ons Augustus op aan die vroue in ons land. Hierdie jaar fokus die Taakspan Gendergeregtigheid op die tema: Take up space. Terwyl ons hierdie maand die braafheid en prestasies van vroue in ons land vier, besef ons dat in die verlede en steeds nou, hulle braafheid en prestasies deur skeefgetrekte persepsies en gendervooroordeel oorskadu, onderdruk en afgemaak word as minderwaardig.
Ons dink hierdie maand aan vroue wat opstaan vir menswaardigheid, geregtigheid en billikheid vir almal en so hulle plek inneem, hulle self laat geld en hulle roeping uitleef.


Reis saam in Augustus met ‘n weeklikse Bybelstudie wat handel oor ‘n vrou in die Bybel wat haar stem laat geld het en haar spasie opgeneem het. Ons gaan kyk na die waardes wat ons by hulle leer, en inoefen hoe ons hierdie waardes kan uit oefen sodat ons getrou kan bly aan die visie van die vroue reg oor die jare: to “Take up space!”


Weekliks sal daar op Maandae ‘n Liturgiese wenk/gebed gestuur geplaas word op Facebook wat Sondae tydens die erediens gebruik kan word. Hierdie teks en tema sluit aan by die leesrooster. 


Daar sal ook deur die week paar gedagtes oor ons karakter van die week geplaas word, sowel as praktiese idees hoe daar in Vrouemaand ‘n verskil gemaak kan word.


Al die materiaal, ‘n 5 weke Bybelstudie Handleiding, sowel as die sosiale media stukke is aflaaibaar by hierdie skakel.

Dis Augustus 2023 en ons vier 90 jaar van die Afrikaanse Bybel

Presies negentig jaar gelede is die eerste Afrikaanse Bybelvertaling op 27 Augustus 1933 landswyd feestelik ontvang. Die 90 ste verjaardag van die vertaling val hierdie jaar weer op 27 Augustus. Ons sal baie dankbaar wees as elke kerk en gemeente in die streek op daardie dag, of as hulle dalk ‘n ander datum wil gebruik, iets spesiaals sal maak van die 90ste verjaardag

Lees gerus hoe die bekende Dana Snyman vertel wat die 1933-Afrikaanse vertaling vir hom beteken.

Die Bybelgenootskap het wonderlike hulpmiddels, selfs ‘n preekskets, vir gebruik om die 90ste verjaardag van die Afrikaanse Bybel te vier – klik hier.