Skip to main content

Noodtoestand rondom kindervoeding in die Oos-Kaap

Groot afwagting by kinders wat kos kom haal by Mama Julia se sopkombuis in Walmer, Gqeberha (Foto: Daily Maverick)

Tussen Augustus 2022 en September 2023 is 1,732 gevalle van ernstige akute wanvoeding by kinders in die Oos-Kaap diagnoseer, berig Estelle Ellis onlangs in Daily Maverick. Hiervan het 101 kinders gesterf, met ‘n bykomende 13 oorlede wat “slegs” met gemiddelde akute wanvoeding diagnoseer is.

Honger by kinders in die Oos-Kaap kwalifiseer as ‘n ramp en moet in terme van Rampwetgewing as sodanig verklaar word, sê die Menseregtekommissie (SAMR) in ‘n verslag wat op 9 November gepubliseer is. Dit sal ‘n meer gekoördineerde respons deur die provinsiale regering moontlik maak.

Sowat 25% van die provinsie se bevolking lei aan belemmerde groei, dit is kinders wat te klein vir hul ouderdom is (“stunted”).

Volgens dr Eileen Carter, Oos-Kaapse hoof van die SAMR, word die probleem onder-rapporteer. Dit is ‘n veel groter probleem as wat die syfers toon.

Lees die SAMR se volledige verslag. Die waarde daarvan lê in die data, maar ook in die wye reeks praktiese aanbevelings vir die bydrae wat verskeie rolspelers kan speel.

In ‘n onderhoud met Grens.Pos sê joernalis Estelle Ellis, self ‘n aktiewe kerklidmaat, daar is veel wat gemeentes kan doen. Veral betrokkenheid by vroeëkindontwikkeling is van deurslaggewende belang. Die gehalte van die eerste 1,000 dae van ‘n kind se lewe (sedert die moment van bevrugting) is bepalend vir die res van ‘n kind se lewe. (Leraars en lidmate kan gerus kom deelneem aan die werkswinkel oor vroeëkindontwikkeling van op 28 en 29 November by die sinodale kantoor plaasvind – die uitnodiging verskyn elders in Grens.Pos.)

Ellis noem ook die volgende:

  • Help ongeregistreerde kinders om ‘n identiteitskaart by Binnelandse Sake te kry – sodat hulle toegang tot die kindertoelaag kan kry.
  • Help agtergeblewe moeders om verklarings suksesvol af te lê sodat hulle kan kwalifiseer vir kindertoelae – daar is arm moeders wat nie kan lees of skryf of selfs toegang tot ‘n swart pen het nie. Ja, daar is mense wat só arm is.
  • Help moeders voedsel spaarsamig “rek” en voorberei
  • Promoveer tuinmaak, bv op die model van “Farming God’s Way” – ‘n kursus wat in die Baai ontwikkel is en reeds suksesvol aangewend word.
  • Druk op die plaaslike regering om regulasies op te hef wat die verspreiding van voedsel wat in winkels verval verbied. Kleinhandelaars raak maandeliks noodgedwonge van tonne voedsel ontslae wat heraangewend kon word – as dit nie deur munisipale regulasies verbied was nie.
  • Versterk bestaande sopkombuise om meer kinders te voed, en ook meer gereeld.

Hier is ‘n braakland vir gemeentelike bediening wat ‘n geweldige verskil in ons land kan maak. Wie het nou weer gesê: “In soverre julle dit aan een van hierdie geringstes gedoen het …?”